Konfigurowanie Gemini w Firebase dla projektu

Zanim zaczniesz korzystać z Gemini w Firebase, musisz włączyć je w konsoli Firebase.

Aby włączyć Gemini w Firebase:

  1. Jako właściciel lub edytujący projekt otwórz konsolę Firebase i w prawym górnym rogu konsoli kliknij Spark Gemini w Firebase.

    Pojawi się panel Gemini.

  2. Zapoznaj się z wyświetlanymi informacjami i kliknij Rozpocznij.

Możesz teraz przyspieszyć tworzenie aplikacji Firebase za pomocą Gemini w Firebase. Więcej informacji o interakcjach z Gemini w Firebase znajdziesz w artykule Wypróbuj Gemini w konsoli Firebase.

Rozwiązywanie problemów z Gemini w Firebase

Jeśli usługa Spark Gemini w Firebase nie pojawia się w konsoli Firebase, sprawdź te kwestie:

  • Sprawdź, czy w konsoli Google Cloud włączony jest interfejs Cloud AI Companion API.
  • Sprawdź, czy użytkownicy, którym chcesz przyznać dostęp, mają w uprawnieniach rolę towarzyszącego użytkownika Cloud AI.

Dalsze kroki