Các gói giá của Firebase

Trang này mô tả các gói giá của Firebase, bao gồm cả cách thanh toán cho Firebase và cách Firebase kết nối với các dịch vụ khác của Google.

Firebase cung cấp hai gói giá khác nhau, gói Gói SparkGói Blaze. Dưới đây là tổng quan ngắn gọn về từng kế hoạch, nhưng để biết thông tin chi tiết, hãy truy cập vào phần dưới đây trên trang này.

Gói giá Spark

Không cần thông tin thanh toán để bắt đầu
hoặc chỉ sử dụng các sản phẩm miễn phí của Firebase

Gói giá linh hoạt

Đính kèm tài khoản thanh toán để truy cập vào nhiều dịch vụ
và mức sử dụng hơn các mức vượt quá hạn mức sử dụng miễn phí

Sử dụng đầy đủ các sản phẩm và tính năng miễn phí của Firebase Sử dụng đầy đủ các sản phẩm và tính năng miễn phí của Firebase
Hạn mức sử dụng miễn phí* cho các sản phẩm có tính phí của Firebase Hạn mức sử dụng miễn phí* cho các sản phẩm có tính phí của Firebase
Định giá theo mức dùng khi sử dụng thêm Firebase có tính phí sản phẩm
Truy cập vào Cloud Functions
(hạn mức sử dụng không mất phí, sau đó tính phí theo mức dùng đối với các gói sử dụng)
Quyền sử dụng các sản phẩm và tính năng có tính phí của Google Cloud
* Số lượng hạn mức sử dụng miễn phí tuỳ thuộc vào sản phẩm có sẵn trong gói Spark và Blaze có thể khác nhau. Đọc thêm trong nội dung này Câu hỏi thường gặp.

Để xem bảng chi tiết theo từng sản phẩm của từng gói giá, hãy truy cập Trang giá của Firebase. Trên trang đó, bạn có thể tìm hiểu về gói thuê bao miễn phí Các sản phẩm của Firebase, hạn mức sử dụng miễn phí và mức giá trả theo mức dùng cho Firebase của Google dành cho doanh nghiệp.

Ngoài ra, hầu hết các sản phẩm của Firebase đều cung cấp tài liệu theo sản phẩm cụ thể về cách sử dụng, hạn mức và cách định giá. Họ thường cung cấp các ví dụ từ mức sử dụng đến quy trình thanh toán cho của Google. Truy cập vào một mục sản phẩm trong tài liệu về Firebase để tìm loại thông tin của bạn.

Hình minh hoạ sau đây cho thấy cách thức cung cấp gói giá (và tài khoản thanh toán) liên quan đến các dự án và ứng dụng.

Mối quan hệ giữa gói giá, dự án và ứng dụngGói giá Spark

Khi bạn ở giai đoạn đầu trong quá trình phát triển ứng dụng, hãy bắt đầu bằng Gói giá Spark. Bạn không cần cung cấp thông tin thanh toán nào để được bắt đầu sử dụng hầu hết các tính năng của Firebase ngay lập tức!

Ngoài ra, nếu bạn chỉ sử dụng các sản phẩm miễn phí của Firebase, chẳng hạn như FCM và Crashlytics, bạn có thể sử dụng gói Spark trong các ứng dụng phát hành chính thức.

Gói Spark có những gì?

Với gói Spark, bạn có thể sử dụng các dịch vụ sau đây:

 • Sử dụng đầy đủ các sản phẩm và tính năng miễn phí của Firebase (như phương thức đăng nhập bằng mạng xã hội, FCM và Crashlytics)
 • Hạn mức sử dụng miễn phí cho các sản phẩm có tính phí của Firebase (như Cloud Firestore, Cloud Storage và Cloud Storage)

Trường hợp ví dụ

Dưới đây là một số ví dụ về cách sử dụng và thanh toán trong gói Spark:

 • Ứng dụng của bạn sử dụng Cấu hình từ xa, Gửi thông báo qua đám mây và Crashlytics. Bạn có thể sử dụng tất cả các tính năng trong 3 sản phẩm này mà không mất phí — ngay cả khi ứng dụng của bạn có vài triệu người dùng.

 • Ứng dụng của bạn dùng giải pháp Xác thực tuỳ chỉnh, Crashlytics và Cloud Firestore. Bạn nhận được quyền truy cập vào tất cả các tính năng cho Xác thực tuỳ chỉnh và Crashlytics (không bất kể bạn có bao nhiêu người dùng), cùng với việc bạn còn nhận được 20.000 tài liệu trên Cloud Firestore viết và đọc 50.000 tài liệu mỗi ngày — miễn phí.

Những thông tin quan trọng cần nhớ về gói Spark

Vui lòng lưu ý những điều sau về gói giá Spark:

 • Nếu bạn vượt quá hạn mức miễn phí trong một tháng theo lịch đối với bất kỳ sản phẩm nào, việc sử dụng sản phẩm cụ thể đó trong dự án của bạn sẽ ngừng thời gian còn lại trong tháng.

  • Điều này áp dụng cho tất cả ứng dụng đã đăng ký với dự án Firebase đó.

  • Để sử dụng lại sản phẩm đó, bạn sẽ phải đợi đến chu kỳ thanh toán hoặc nâng cấp lên Giá linh hoạt .

 • Các sản phẩm và tính năng có tính phí của Google Cloud (như Pub/Sub, Cloud Run (hay dịch vụ truyền trực tuyến của BigQuery cho Analytics) đang không dành cho các dự án trong gói Spark.Gói giá linh hoạt

Nếu dự án của bạn cần có các chức năng do các dịch vụ có tính phí cung cấp, hãy chuyển đổi cho Gói giá linh hoạt. Một dự án Firebase theo Kế hoạch linh hoạt có tài khoản thanh toán Cloud đi kèm với tài khoản đó. cho phép dự án và ứng dụng của bạn truy cập vào nhiều dịch vụ hơn và mức sử dụng cao hơn.

Gói linh hoạt có gì?

Gói linh hoạt bao gồm quyền truy cập vào các dịch vụ sau đây:

 • Sử dụng đầy đủ các sản phẩm và tính năng miễn phí của Firebase (như phương thức đăng nhập bằng mạng xã hội, FCM và Crashlytics)

 • Hạn mức sử dụng miễn phí cho các sản phẩm có tính phí của Firebase (như Cloud Firestore, Cloud Storage và Cloud Storage)

 • Định giá theo mức dùng khi sử dụng thêm các sản phẩm có tính phí của Firebase

 • Hạn mức sử dụng miễn phí cho Cloud Functions cho Firebase, sau đó là tính phí theo mức dùng

 • Quyền sử dụng các sản phẩm và tính năng có tính phí của Google Cloud (như Pub/Sub, Cloud Run hoặc tính năng truyền trực tuyến của BigQuery cho Analytics)

Nếu dự án của bạn vẫn nằm trong hạn mức sử dụng miễn phí của gói linh hoạt đối với số lượt xem có tính phí sản phẩm, thì bạn sẽ không thấy bất kỳ thanh toán nào cho những sản phẩm đó (với ngoại lệ của Cloud Functions). Nhưng nếu bạn vượt quá hạn mức sử dụng miễn phí, nên bạn chỉ phải trả tiền cho những tài nguyên bạn tiêu thụ — đây là lý do tại sao Gói linh hoạt thường được gọi là "trả tiền theo mức dùng" .

Trường hợp ví dụ

Dưới đây là một số ví dụ về việc sử dụng và thanh toán trong Gói linh hoạt:

 • Ứng dụng của bạn sử dụng Cấu hình từ xa, Gửi thông báo qua đám mây và Crashlytics. Bạn có thể sử dụng tất cả các tính năng trong 3 sản phẩm này mà không mất phí — ngay cả khi ứng dụng của bạn có vài triệu người dùng.

 • Ứng dụng của bạn dùng giải pháp Xác thực tuỳ chỉnh, Crashlytics và Cloud Firestore. Bạn nhận được quyền truy cập vào tất cả các tính năng cho Xác thực tuỳ chỉnh và Crashlytics (không bất kể bạn có bao nhiêu người dùng), cùng với việc bạn còn nhận được 50.000 tài liệu trên Cloud Firestore đọc và 20.000 tài liệu viết mỗi ngày - miễn phí.

  Tuy nhiên, nếu mức sử dụng Cloud Firestore của dự án cao hơn mức sử dụng hằng ngày bạn sẽ bị tính phí cho số lần đọc/ghi vào ngày đó, số tiền này vượt quá 50 nghìn hoặc 20 nghìn.

Những thông tin quan trọng cần nhớ về Kế hoạch linh hoạt

Xin lưu ý những điều sau về Gói giá linh hoạt:

 • Hạn mức sử dụng miễn phí hiện có cho sản phẩm, tuỳ thuộc vào sản phẩm. Gói Spark và Blaze có thể khác nhau. Đọc thêm trong nội dung này Câu hỏi thường gặp.

 • Hầu hết các sản phẩm và tính năng của Firebase đều có hạn mức và giá dựa trên nhưng một số dựa trên mức sử dụng hằng tháng hoặc hằng giờ. Chức năng đám mây, ví dụ: có cấp sử dụng không tốn phí được đặt lại mỗi tháng, nhưng Cloud Firestore và Cloud Storage có các cấp không tốn phí, có thể đặt lại mọi ngày. Đọc thêm trong phần Câu hỏi thường gặp này.

Tài khoản thanh toán trên Google Cloud

Khi dự án của bạn ở trong Gói giá linh hoạt, dự án của bạn sẽ được liên kết với thanh toán Google Cloud tài khoản. Sau đây là một số đề xuất nhanh thông tin về tài khoản thanh toán Cloud:

 • Tài khoản thanh toán Cloud yêu cầu phải có phương thức thanh toán. Điều này bao gồm hầu hết thẻ tín dụng chính cũng như các phương thức thanh toán khác. Để biết thêm chi tiết thông tin, hãy tham khảo Tài liệu về Thanh toán trên Cloud.

 • Bạn có thể liên kết nhiều dự án Firebase với một Tài khoản thanh toán Cloud. Tất cả các dự án này sẽ được áp dụng giá linh hoạt .

Nếu bạn mới sử dụng Firebase và Google Cloud, hãy kiểm tra xem bạn có đủ điều kiện nhận Khoản tín dụng 300 USD và một Tài khoản thanh toán Cloud dùng thử miễn phí để dùng thử các dịch vụ của chúng tôi.Chuyển đổi giữa các gói giá

Nâng cấp từ Spark lên Blaze

Bạn có thể nâng cấp lên Gói giá linh hoạt trong bảng điều khiển của Firebase.

Đối với mọi ý định và mục đích, việc nâng cấp lên Gói giá linh hoạt có nghĩa là bạn sẽ thêm một tài khoản thanh toán Cloud vào dự án Google Cloud được liên kết.

Các thao tác và tình huống sau sẽ tự động nâng cấp gói giá của bạn từ Spark lên Blaze:

 • Thêm tài khoản thanh toán Cloud vào dự án của bạn thông qua bảng điều khiển Google Cloud

 • Sử dụng các dịch vụ của Google Cloud (như Pub/Sub hoặc Cloud Run) hoặc API Google Maps trong cùng một dự án

  Ví dụ: nếu bạn bắt đầu sử dụng dịch vụ Google Cloud thông qua bảng điều khiển Google Cloud, bạn sẽ phải thêm một tài khoản thanh toán Cloud Việc này sẽ tự động nâng cấp gói giá Firebase của bạn thành Gói linh hoạt.

Nếu dự án của bạn nâng cấp từ Spark lên Blaze, hãy lưu ý điều gì sẽ xảy ra:

 • Hạn mức sử dụng miễn phí hiện có cho sản phẩm, tuỳ thuộc vào sản phẩm. Gói Spark và Blaze có thể khác nhau. Đọc thêm trong nội dung này Câu hỏi thường gặp.

Hạ cấp từ gói Blaze xuống gói Spark

Bạn có thể hạ cấp xuống gói giá Spark trong bảng điều khiển của Firebase.

Các thao tác và trường hợp sau sẽ tự động hạ cấp gói giá của bạn từ Blaze xuống Spark:

 • Xoá tài khoản thanh toán Cloud được liên kết khỏi dự án của bạn thông qua bảng điều khiển Google Cloud

 • Đóng tài khoản thanh toán Cloud được liên kết với dự án của bạn
  Xin lưu ý rằng Cloud Billing có thể đóng tài khoản dựa trên trạng thái thanh toán hoặc nhật ký. Tìm hiểu cách giải quyết các vấn đề về Thanh toán trên đám mây.

Nếu dự án của bạn hạ cấp từ Blaze xuống Spark, hãy lưu ý điều gì sẽ xảy ra:

 • Dự án của bạn sẽ mất quyền sử dụng các dịch vụ có tính phí của Google Cloud, chẳng hạn như Truyền trực tuyến qua Pub/Sub, Cloud Run hoặc BigQuery cho Số liệu phân tích.

 • Dự án của bạn sẽ mất quyền truy cập vào mọi phiên bản không phải là Cơ sở dữ liệu theo thời gian thực mặc định hoặc không phải nhóm mặc định trên Cloud Storage.

  • Dữ liệu trong những trường hợp và nhóm này không bị xoá, nhưng bạn sẽ không có quyền truy cập vào dữ liệu (không có quyền đọc/ghi từ ứng dụng của bạn, không quyền truy cập vào bảng điều khiển và không có quyền truy cập vào API REST).

  • Để bật lại quyền truy cập, hãy nâng cấp lên Giá linh hoạt .

  • Nếu bạn cần xoá dữ liệu khỏi các phiên bản không phải là mặc định này và/hoặc nhưng vẫn dùng gói Spark, liên hệ với bộ phận Hỗ trợ.

 • Bạn không thể triển khai mới bất kỳ Chức năng đám mây mới hoặc hiện có nào.

 • Số lượng hạn mức sử dụng miễn phí hiện có cho sản phẩm, tuỳ thuộc vào sản phẩm gói Spark và Blaze có thể khác nhau. Đọc thêm trong nội dung này Câu hỏi thường gặp.Các bước tiếp theo