แนวทางปฏิบัติแนะนำทั่วไปในการตั้งค่าโปรเจ็กต์ Firebase

หน้านี้แสดงแนวทางปฏิบัติแนะนำทั่วไประดับสูงในการตั้งค่า Firebase และลงทะเบียนแอปของคุณด้วยโครงการ เพื่อให้คุณทราบ เวิร์กโฟลว์การพัฒนาที่ ใช้สภาพแวดล้อมที่แตกต่าง เมื่อคุณคุ้นเคยกับแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้ว ให้เข้าไปดู หลักเกณฑ์ด้านความปลอดภัยทั่วไป

การทำความเข้าใจลำดับชั้นของโปรเจ็กต์ Firebase

แผนภาพแสดงลำดับชั้นพื้นฐานของโปรเจ็กต์ Firebase ซึ่งรวมถึง
     โปรเจ็กต์ แอปที่ลงทะเบียน และทรัพยากรที่จัดสรร และ
     บริการ แผนภาพนี้แสดงลำดับชั้นพื้นฐานของโปรเจ็กต์ Firebase ต่อไปนี้คือคีย์ ความสัมพันธ์:

 • โปรเจ็กต์ Firebase เป็นเหมือนคอนเทนเนอร์สำหรับแอปและทรัพยากรทั้งหมด และบริการที่จัดสรรไว้สำหรับโครงการ

 • โปรเจ็กต์ Firebase สามารถลงทะเบียนแอป Firebase ได้อย่างน้อย 1 รายการ (เช่น แอปทั้งเวอร์ชัน iOS และ Android หรือทั้งเวอร์ชันฟรี และเวอร์ชันที่ต้องชำระเงินของแอปนั้นๆ)

 • แอป Firebase ทั้งหมดที่ลงทะเบียนในโครงการ Firebase เดียวกันแชร์และ สิทธิ์เข้าถึงทรัพยากรและบริการเดียวกันทั้งหมดที่จัดสรรไว้ให้สำหรับโปรเจ็กต์ โดยตัวอย่างมีดังนี้

  • แอป Firebase ทั้งหมดที่ลงทะเบียนในโครงการ Firebase เดียวกันจะใช้กลุ่มเดียวกัน เช่น Firebase Hosting, Authentication, Realtime Database, Cloud Firestore Cloud Storage และ Cloud Functions

  • แอป Firebase ทั้งหมดที่ลงทะเบียนในโปรเจ็กต์ Firebase เดียวกันมีการเชื่อมโยง ที่มีพร็อพเพอร์ตี้ Google Analytics เดียวกัน โดยที่แอป Firebase แต่ละแอป แยกสตรีมข้อมูลในพร็อพเพอร์ตี้นั้น

โปรเจ็กต์ Google Cloud เหมาะกับลำดับชั้นใด

แง่มุมหนึ่งของลำดับชั้นโปรเจ็กต์ Firebase ที่ไม่แสดงในแผนภาพ ซึ่งก็คือความสัมพันธ์กับโปรเจ็กต์ Google Cloud โปรเจ็กต์ Firebase คือ นี่เป็นเพียงโปรเจ็กต์ Google Cloud ที่มีส่วนขยายสำหรับ Firebase โดยเฉพาะ การกำหนดค่าและบริการที่เปิดใช้งานสำหรับระบบนี้ โปรดทราบว่าแอปทั้งหมดที่ลงทะเบียนในโปรเจ็กต์ Firebase เดียวกันจะแชร์และ มีสิทธิ์เข้าถึงทรัพยากรและบริการเดียวกันทั้งหมดของ Google Cloud ด้วย

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของ Firebase และ Google Cloud ใน ทำความเข้าใจโปรเจ็กต์ Firebase

กำลังลงทะเบียนตัวแปรของแอปกับโปรเจ็กต์ Firebase

เคล็ดลับสำคัญในการลงทะเบียนเวอร์ชันแอปด้วย Firebase มีดังนี้ โปรเจ็กต์:

 • ตรวจสอบว่าแอปทั้งหมดที่ลงทะเบียนไว้กับโปรเจ็กต์ Firebase เป็นตัวแปรแพลตฟอร์ม ของแอปพลิเคชันเดียวกันจากมุมมองของผู้ใช้ปลายทาง ลงทะเบียน iOS Android และเวอร์ชันเว็บของแอปหรือเกมเดียวกันที่มี Firebase เดียวกัน

 • หากคุณมีตัวแปรบิลด์หลายรายการที่อาจใช้ Firebase เดียวกันได้ ทรัพยากร ให้ลงทะเบียนรูปแบบต่างๆ กับโปรเจ็กต์ Firebase เดียวกัน ใช้บ้าง ตัวอย่างเช่น บล็อกและเว็บแอปในโปรเจ็กต์เดียวกัน หรือทั้งสองอย่าง แอปเดียวกันในเวอร์ชันที่ต้องชำระเงินในโปรเจ็กต์เดียวกัน

 • หากคุณมีตัวแปรบิลด์หลายรายการที่อิงตามสถานะการเผยแพร่ (แทนที่จะเป็นกิจกรรมหรือการเข้าถึงทั่วไปของผู้ใช้ เช่นด้านบน) ลงทะเบียนแต่ละรายการ ตัวแปรที่มีโปรเจ็กต์ Firebase แยกต่างหาก ตัวอย่างเช่น การแก้ไขข้อบกพร่องเทียบกับ บิลด์ที่เผยแพร่ – ลงทะเบียนแต่ละบิลด์เหล่านี้ในโปรเจ็กต์ Firebase ของตัวเอง

  • บิลด์ที่อิงตามสถานะการเผยแพร่ไม่ควรใช้ทรัพยากร Firebase เดียวกัน เพราะมีความเสี่ยงที่ข้อมูลการแก้ไขข้อบกพร่องจะก่อให้เกิดมลพิษหรือลบล้างผลิตภัณฑ์และบริการของคุณ

  • ตัวแปรแพลตฟอร์มของตัวแปรบิลด์แต่ละรายการเหล่านี้ควรอยู่ในรูปแบบ same โปรเจ็กต์ Firebase เช่น ลงทะเบียนทั้งอุปกรณ์ iOS และ Android ดีบักบิลด์ใน "dev" โปรเจ็กต์ Firebase เนื่องจากทั้ง 2 โซลูชันสามารถโต้ตอบกับ ข้อมูลและทรัพยากรที่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ เดียวกัน

การหลีกเลี่ยงกลุ่มผู้ใช้หลายกลุ่ม

กลุ่มผู้ใช้หลายกลุ่มอาจทำให้เกิดข้อกังวลที่ร้ายแรงและเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของข้อมูล ซึ่งรวมถึงปัญหาที่ไม่เจตนากับการรวบรวมข้อมูล ของ Analytics, การตรวจสอบสิทธิ์ร่วมกัน โครงสร้างฐานข้อมูลที่ซับซ้อนเกินไป รวมถึงกฎการรักษาความปลอดภัยที่ยุ่งยาก

โดยทั่วไปหากแอปชุดหนึ่งไม่ได้แชร์ข้อมูลและการกำหนดค่าแบบเดียวกัน ควรลงทะเบียนแต่ละแอปด้วยโปรเจ็กต์ Firebase ที่แตกต่างกัน

ตัวอย่างเช่น หากคุณพัฒนาแอปพลิเคชันป้ายขาว แต่ละแอปพลิเคชันจะแยกจากกัน แอปที่ติดป้ายกำกับควรมีโปรเจ็กต์ Firebase ของตนเอง รวมถึงแอป iOS และ Android ของป้ายกำกับนั้นควรอยู่ในโปรเจ็กต์ Firebase เดียวกัน ชิ้น แอปที่ติดป้ายกำกับแยกต่างหากไม่ควร (เพื่อเหตุผลด้านความเป็นส่วนตัว) แชร์ข้อมูลกับ อื่นๆ

ขั้นตอนถัดไป