Catch up on everything announced at Firebase Summit, and learn how Firebase can help you accelerate app development and run your app with confidence. Learn More

ภาพรวมของสภาพแวดล้อม

จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

สำหรับแอปที่ใช้งานจริง คุณต้องตั้งค่าเวิร์กโฟลว์การพัฒนาที่ชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณมีคนทำงานในแอปมากกว่าหนึ่งคน เวิร์กโฟลว์การพัฒนามักจะเกี่ยวข้องกับการตั้งค่าและการจัดการสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย

Firebase มีระดับการสนับสนุนที่แตกต่างกันสำหรับเวิร์กโฟลว์ของนักพัฒนาซอฟต์แวร์และสภาพแวดล้อมที่เป็นส่วนประกอบ เมื่อคุณคุ้นเคยกับข้อกำหนดและสมมติฐานเกี่ยวกับเวิร์กโฟลว์ของนักพัฒนาซอฟต์แวร์ในหน้านี้แล้ว ให้ตรวจดู แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด ทั่วไปและหลักเกณฑ์ด้านความปลอดภัยทั่วไป สำหรับการตั้งค่าโปรเจ็กต์ Firebase และแอปของคุณ

เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ สภาพแวดล้อม คือฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ทั้งหมดที่จำเป็นในการเรียกใช้อินสแตนซ์ของแอปพลิเคชันหรือระบบของแอปพลิเคชัน

ชุดของสภาพแวดล้อมทำให้เกิดการแยกตัวสำหรับการพัฒนาและทดสอบซอฟต์แวร์โดยไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้ ตามที่แสดงในแผนภาพด้านล่าง สภาพแวดล้อมในระดับสูงถือเป็น ช่วงก่อนการผลิต หรือ การผลิต และคุณสามารถมีสภาพแวดล้อมก่อนการผลิตได้มากเท่าที่จำเป็น ไดอะแกรมยังอธิบายแนวทางปฏิบัติทั่วไปและคุณลักษณะที่เกี่ยวข้องกับ สภาพแวดล้อมแต่ละประเภท

กระบวนการพัฒนาคุณลักษณะหรือเผยแพร่ผ่านสภาพแวดล้อมเหล่านี้ไปสู่การผลิตเรียกว่า ไพพ์ไลน์การปรับใช้

ไดอะแกรมแสดงสภาพแวดล้อมที่มักจะประกอบขึ้นเป็นไพพ์ไลน์การปรับใช้ รวมถึงการพัฒนา การทดสอบและ QA การจัดเตรียม และการผลิตขั้นสุดท้าย

ประเภทของสภาพแวดล้อม

สภาพแวดล้อมประกอบด้วยโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นในการเรียกใช้และสนับสนุนแอปพลิเคชัน รหัส และข้อมูล ขยายคำศัพท์แต่ละคำต่อไปนี้เพื่อทบทวนคำอธิบายของสภาพแวดล้อมทั่วไปบางประเภท รวมถึงคำแนะนำเกี่ยวกับประเภทของข้อมูลที่ใช้ในสภาพแวดล้อมแต่ละประเภท

ขั้นตอนถัดไป