نقش های مالک، ویرایشگر و بیننده

نقش‌های اصلی (مالک، ویرایشگر و نمایشگر) نقش‌های اساسی برای IAM هستند و سطوح مختلفی از مجوزهای دسترسی برای همه محصولات و خدمات Firebase را شامل می‌شوند.

جدول زیر مجوزهای موجود در هر نقش را خلاصه می کند. درباره نقش های اساسی در اسناد Google Cloud بیشتر بیاموزید.

توجه داشته باشید که نقش‌های پایه قبلا نقش‌های «اولیه» نامیده می‌شدند.

این نقش‌ها را با استفاده از کنسول Firebase یا Google Cloud Console به اعضای پروژه اختصاص دهید.

نقش مجوزها
بیننده
roles/viewer
مجوزهای اعمال فقط خواندنی، مانند مشاهده (اما اصلاح نکردن) منابع یا داده های موجود.
ویرایشگر
roles/editor
همه مجوزهای نقش Viewer، به علاوه مجوزهای اعمالی که وضعیت را تغییر می دهند، مانند تغییر منابع موجود.
مالک
roles/owner
همه مجوزهای نقش ویرایشگر، به اضافه مجوزهای اقدامات زیر:
  • نقش ها و مجوزهای یک پروژه و تمام منابع داخل پروژه را مدیریت کنید.
  • تنظیم صورتحساب برای یک پروژه
  • یک پروژه را حذف یا بازیابی کنید.

اهمیت تعیین نقش مالک

برای اطمینان از مدیریت صحیح یک پروژه Firebase، باید یک Owner داشته باشد. مالک پروژه شخصی است که می‌تواند چندین عمل مهم اداری (مانند تخصیص نقش‌ها و مدیریت ویژگی‌های Google Analytics) را انجام دهد و Firebase Support تنها می‌تواند درخواست‌های مدیریتی مالکان پروژه نشان‌داده شده را برآورده کند.

پس از تنظیم مالک(ها) برای پروژه Firebase، مهم است که آن تکالیف را به روز نگه دارید.

توجه داشته باشید که اگر پروژه Firebase بخشی از یک سازمان Google Cloud باشد، شخصی که سازمان Google Cloud شما را مدیریت می‌کند می‌تواند بسیاری از وظایفی را که مالک می‌تواند انجام دهد، انجام دهد. با این حال، برای چندین کار خاص مالک (مانند تخصیص نقش‌ها یا مدیریت ویژگی‌های Google Analytics)، ممکن است لازم باشد سرپرست برای انجام آن وظایف، نقش مالک واقعی را به خود اختصاص دهد.