Firebase is back at Google I/O on May 10! Register now

תפקידים מותאמים אישית

קל לארגן דפים בעזרת אוספים אפשר לשמור ולסווג תוכן על סמך ההעדפות שלך.

תפקידים מותאמים אישית הם תפקידי IAM מותאמים אישית לחלוטין שאתה יוצר כדי להתאים קבוצה של הרשאות העונות על הדרישות הספציפיות של הארגון שלך. למידע נוסף על תפקידים מותאמים אישית בתיעוד של Google Cloud.

השתמש בהרשאות ספציפיות ל-Firebase , בתוספת הרשאות רבות אחרות במוצרי Google Cloud אחרים , כדי ליצור תפקידים מותאמים אישית .