Role niestandardowe

Role niestandardowe to w pełni dostosowane role uprawnień, które tworzysz w celu dostosowania zestawu uprawnień spełniających określone wymagania Twojej organizacji. Dowiedz się więcej o rolach niestandardowych w dokumentacji Google Cloud.

Używaj uprawnień specyficznych dla Firebase oraz wielu innych uprawnień w innych usługach Google Cloud , aby tworzyć role niestandardowe .