תפקידים מוגדרים מראש ברמת Firebase

תפקידים אלה מעניקים גישת קריאה/כתיבה מלאה או קריאה בלבד לכל מוצרי Firebase.

הקצה את התפקידים האלה ברמת Firebase לחברי הפרויקט באמצעות מסוף Firebase או מסוף Google Cloud .

תַפְקִיד תיאור הרשאות
מנהל מערכת של Firebase
roles/firebase.admin
גישת קריאה/כתיבה מלאה ל
כל שירותי Firebase
מציג Firebase
roles/firebase.viewer
גישה לקריאה בלבד אל
כל שירותי Firebase