Catch up on everything announced at Firebase Summit, and learn how Firebase can help you accelerate app development and run your app with confidence. Learn More

Firebase düzeyinde önceden tanımlanmış roller

Koleksiyonlar ile düzeninizi koruyun İçeriği tercihlerinize göre kaydedin ve kategorilere ayırın.

Bu roller, tüm Firebase ürünlerine tam okuma/yazma veya salt okunur erişim sağlar.

Bu Firebase düzeyindeki rolleri, Firebase konsolunu veya Google Cloud Console'u kullanarak proje üyelerine atayın.

rol Tanım izinler
Firebase Yöneticisi
roles/firebase.admin
Tam okuma/yazma erişimi
tüm Firebase hizmetleri
Firebase Görüntüleyici
roles/firebase.viewer
Salt okunur erişim
tüm Firebase hizmetleri