Catch up on everything announced at Firebase Summit, and learn how Firebase can help you accelerate app development and run your app with confidence. Learn More

Wstępnie zdefiniowane role na poziomie Firebase

Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

Te role zapewniają pełny dostęp do odczytu/zapisu lub tylko do odczytu do wszystkich produktów Firebase.

Przypisz te role na poziomie Firebase członkom projektu za pomocą konsoli Firebase lub Google Cloud Console .

Rola Opis Uprawnienia
Administrator Firebase
roles/firebase.admin
Pełny dostęp do odczytu/zapisu
wszystkie usługi Firebase
Przeglądarka Firebase
roles/firebase.viewer
Dostęp tylko do odczytu do
wszystkie usługi Firebase