บทบาทที่กำหนดไว้ล่วงหน้าระดับ Firebase

บทบาทเหล่านี้จะให้สิทธิ์การอ่าน/เขียนหรืออ่านอย่างเดียวสำหรับผลิตภัณฑ์ Firebase ทั้งหมด

กำหนดบทบาทระดับ Firebase เหล่านี้ให้กับสมาชิกโปรเจ็กต์โดยใช้คอนโซล Firebase หรือคอนโซล Google Cloud

บทบาท คำอธิบาย สิทธิ์
ผู้ดูแลระบบ Firebase
roles/firebase.admin
สิทธิ์การอ่าน/เขียน
บริการ Firebase ทั้งหมดโดยสมบูรณ์
ผู้ดู Firebase
roles/firebase.viewer
สิทธิ์เข้าถึง
บริการ Firebase ทั้งหมดในระดับอ่านอย่างเดียว