บทบาทที่กำหนดไว้ล่วงหน้าระดับ Firebase

บทบาทเหล่านี้ให้สิทธิ์การเข้าถึงแบบอ่าน/เขียนหรืออ่านอย่างเดียวอย่างเต็มรูปแบบสำหรับผลิตภัณฑ์ Firebase ทั้งหมด

กำหนดบทบาทระดับ Firebase เหล่านี้ให้กับสมาชิกโปรเจ็กต์โดยใช้ คอนโซล Firebase หรือ Google Cloud Console

บทบาท คำอธิบาย สิทธิ์
ผู้ดูแลระบบ Firebase
roles/firebase.admin
สิทธิ์การอ่าน/เขียนแบบเต็มไปยัง
บริการ Firebase ทั้งหมด
โปรแกรมดู Firebase
roles/firebase.viewer
การเข้าถึงแบบอ่านอย่างเดียวเพื่อ
บริการ Firebase ทั้งหมด