Firebase ürün kategorisi önceden tanımlanmış roller

Bu roller, ürün gruplarına tam okuma/yazma veya salt okunur erişim sağlar. Google Analytics ve genel ürün kategorileri etrafında yapılandırılmışlardır.

Firebase konsolunu veya Google Cloud Konsolunu kullanarak bu ürün kategorisi rollerini proje üyelerine atayın.

Firebase Analytics rolleri

rol Tanım İzinler
Firebase Analytics Yöneticisi
roles/firebase.analyticsAdmin
Tam okuma/yazma erişimi:
Firebase Analytics Görüntüleyici
roles/firebase.analyticsViewer
Şunlara salt okunur erişim:

Firebase Geliştirme rolleri

rol Tanım İzinler
Firebase Geliştirme Yöneticisi
roles/firebase.developAdmin
Tam okuma/yazma erişimi:
Firebase Geliştirme Görüntüleyicisi
roles/firebase.developViewer
Şunlara salt okunur erişim:

Firebase Kalite rolleri

rol Tanım İzinler
Firebase Kalite Yöneticisi
roles/firebase.qualityAdmin
Tam okuma/yazma erişimi:
Firebase Kalite Görüntüleyici
roles/firebase.qualityViewer
Şunlara salt okunur erişim:

Firebase Grow rolleri

rol Tanım İzinler
Firebase Büyüme Yöneticisi
roles/firebase.growthAdmin
Tam okuma/yazma erişimi:
Firebase Büyüme Görüntüleyicisi
roles/firebase.growthViewer
Şunlara salt okunur erişim: