บทบาทที่กำหนดไว้ล่วงหน้าระดับผลิตภัณฑ์ Firebase

บทบาทเหล่านี้ให้สิทธิ์การเข้าถึงแบบอ่าน/เขียนหรืออ่านอย่างเดียวอย่างเต็มรูปแบบสำหรับผลิตภัณฑ์ Firebase ที่ เฉพาะเจาะจง

กำหนดบทบาทเหล่านี้ให้กับสมาชิกโปรเจ็กต์โดยใช้ Google Cloud Console

บทบาทการตรวจสอบแอป Firebase

บทบาท คำอธิบาย สิทธิ์
ผู้ดูแลระบบตรวจสอบแอป Firebase
roles/firebaseappcheck.admin
สิทธิ์การอ่าน/เขียนแบบเต็มไปยัง
ทรัพยากรการตรวจสอบแอป
โปรแกรมตรวจสอบแอป Firebase
roles/firebaseappcheck.viewer
การเข้าถึงแบบอ่านอย่างเดียวเพื่อ
ทรัพยากรการตรวจสอบแอป

บทบาทการแจกจ่ายแอป Firebase (เบต้า)

บทบาท คำอธิบาย สิทธิ์
ผู้ดูแลระบบการกระจายแอป Firebase
roles/firebaseappdistro.admin
(เบต้า)
สิทธิ์การอ่าน/เขียนแบบเต็มไปยัง
แหล่งข้อมูลการจัดจำหน่ายแอป
ผู้ดูการแจกจ่ายแอป Firebase
roles/firebaseappdistro.viewer
(เบต้า)
การเข้าถึงแบบอ่านอย่างเดียวเพื่อ
แหล่งข้อมูลการจัดจำหน่ายแอป

บทบาทการตรวจสอบสิทธิ์ของ Firebase

บทบาท คำอธิบาย สิทธิ์
ผู้ดูแลระบบการตรวจสอบสิทธิ์ Firebase
roles/firebaseauth.admin
สิทธิ์การอ่าน/เขียนแบบเต็มไปยัง
แหล่งข้อมูลการตรวจสอบสิทธิ์
โปรแกรมดูการตรวจสอบสิทธิ์ Firebase
roles/firebaseauth.viewer
การเข้าถึงแบบอ่านอย่างเดียวเพื่อ
แหล่งข้อมูลการตรวจสอบสิทธิ์

บทบาทการทดสอบ Firebase A/B (เบต้า)

บทบาท คำอธิบาย สิทธิ์
ผู้ดูแลระบบการทดสอบ Firebase A/B
roles/firebaseabt.admin
(เบต้า)
สิทธิ์การอ่าน/เขียนแบบเต็มไปยัง
แหล่งข้อมูลการทดสอบ A/B
ผู้ดูการทดสอบ Firebase A/B
roles/firebaseabt.viewer
(เบต้า)
การเข้าถึงแบบอ่านอย่างเดียวเพื่อ
แหล่งข้อมูลการทดสอบ A/B

บทบาท Cloud Firestore

ค้นหาบทบาท Cloud Firestore ที่มีอยู่ใน เอกสาร Google Cloud

หากต้องการอนุญาตให้สมาชิกโปรเจ็กต์แก้ไขและเผยแพร่กฎความปลอดภัยในคอนโซล Firebase หรือปรับใช้กฎความปลอดภัยผ่าน Firebase CLI คุณสามารถสร้างและมอบหมาย บทบาทที่กำหนดเอง ซึ่งรวมถึงกฎ firebaserules.* ให้ กับพวกเขา

บทบาทที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์

ค้นหาบทบาท Cloud Storage ที่มีอยู่ใน เอกสาร Google Cloud

หากต้องการอนุญาตให้สมาชิกโปรเจ็กต์แก้ไขและเผยแพร่กฎความปลอดภัยในคอนโซล Firebase หรือปรับใช้กฎความปลอดภัยผ่าน Firebase CLI คุณสามารถสร้างและมอบหมาย บทบาทที่กำหนดเอง ซึ่งรวมถึงกฎ firebaserules.* ให้ กับพวกเขา

ฟังก์ชั่นคลาวด์สำหรับบทบาท Firebase

ค้นหาบทบาท Cloud Functions สำหรับ Firebase ที่มีอยู่ใน เอกสาร Google Cloud

บทบาทการรับส่งข้อความบนคลาวด์ของ Firebase

บทบาท คำอธิบาย สิทธิ์
ผู้ดูแลระบบการส่งข้อความบนคลาวด์ของ Firebase
roles/firebasenotifications.admin
สิทธิ์การอ่าน/เขียนแบบเต็มไปยัง
ทรัพยากรการรับส่งข้อความบนคลาวด์
โปรแกรมดูข้อความบนคลาวด์ของ Firebase
roles/firebasenotifications.viewer
การเข้าถึงแบบอ่านอย่างเดียวเพื่อ
ทรัพยากรการรับส่งข้อความบนคลาวด์

บทบาทของ Firebase Crashlytics

บทบาท คำอธิบาย สิทธิ์
ผู้ดูแลระบบ Firebase Crashlytics
roles/firebasecrashlytics.admin
สิทธิ์การอ่าน/เขียนแบบเต็มไปยัง
แหล่งข้อมูล Crashlytics
โปรแกรมดู Firebase Crashlytics
roles/firebasecrashlytics.viewer
การเข้าถึงแบบอ่านอย่างเดียวเพื่อ
แหล่งข้อมูล Crashlytics
บทบาท คำอธิบาย สิทธิ์
ผู้ดูแลระบบลิงก์แบบไดนามิกของ Firebase
roles/firebasedynamiclinks.admin
สิทธิ์การอ่าน/เขียนแบบเต็มไปยัง
แหล่งข้อมูลไดนามิกลิงค์
โปรแกรมดูลิงก์แบบไดนามิกของ Firebase
roles/firebasedynamiclinks.viewer
การเข้าถึงแบบอ่านอย่างเดียวเพื่อ
แหล่งข้อมูลไดนามิกลิงค์

บทบาทโฮสติ้งของ Firebase

บทบาท คำอธิบาย สิทธิ์
ผู้ดูแลระบบโฮสติ้งของ Firebase
roles/firebasehosting.admin
สิทธิ์การอ่าน/เขียนแบบเต็มไปยัง
ทรัพยากรการโฮสต์
Firebase Hosting Viewer
roles/firebasehosting.viewer
การเข้าถึงแบบอ่านอย่างเดียวเพื่อ
ทรัพยากรการโฮสต์

บทบาทการรับส่งข้อความในแอปของ Firebase (เบต้า)

บทบาท คำอธิบาย สิทธิ์
ผู้ดูแลระบบการรับส่งข้อความในแอปของ Firebase
roles/firebaseinappmessaging.admin
(เบต้า)
สิทธิ์การอ่าน/เขียนแบบเต็มไปยัง
ทรัพยากรการส่งข้อความในแอป
Firebase In-App Messaging Viewer
roles/firebaseinappmessaging.viewer
(เบต้า)
การเข้าถึงแบบอ่านอย่างเดียวเพื่อ
ทรัพยากรการส่งข้อความในแอป

บทบาท Firebase ML (เบต้า)

บทบาท คำอธิบาย สิทธิ์
ผู้ดูแลระบบ Firebase ML
roles/firebaseml.admin
(เบต้า)
สิทธิ์การอ่าน/เขียนแบบเต็มไปยัง
ทรัพยากร Firebase ML
โปรแกรมดู Firebase ML
roles/firebaseml.viewer
(เบต้า)
การเข้าถึงแบบอ่านอย่างเดียวเพื่อ
ทรัพยากร Firebase ML

บทบาทการตรวจสอบประสิทธิภาพของ Firebase

บทบาท คำอธิบาย สิทธิ์
ผู้ดูแลระบบการตรวจสอบประสิทธิภาพของ Firebase
roles/firebaseperformance.admin
สิทธิ์การอ่าน/เขียนแบบเต็มไปยัง
ทรัพยากรการตรวจสอบประสิทธิภาพ

กำหนดค่าและรับการแจ้งเตือนการตรวจสอบประสิทธิภาพ
ผู้ดูการตรวจสอบประสิทธิภาพของ Firebase
roles/firebaseperformance.viewer
การเข้าถึงแบบอ่านอย่างเดียวเพื่อ
ทรัพยากรการตรวจสอบประสิทธิภาพ

บทบาทการคาดการณ์ของ Firebase

บทบาท คำอธิบาย สิทธิ์
ผู้ดูแลระบบการคาดการณ์ของ Firebase
roles/firebasepredictions.admin
สิทธิ์การอ่าน/เขียนแบบเต็มไปยัง
แหล่งข้อมูลการคาดการณ์
ผู้ดูการคาดการณ์ของ Firebase
roles/firebasepredictions.viewer
การเข้าถึงแบบอ่านอย่างเดียวเพื่อ
แหล่งข้อมูลการคาดการณ์

บทบาทฐานข้อมูลเรียลไทม์ของ Firebase

บทบาท คำอธิบาย สิทธิ์
ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูลเรียลไทม์ของ Firebase
roles/firebasedatabase.admin
สิทธิ์การอ่าน/เขียนแบบเต็มไปยัง
ทรัพยากรฐานข้อมูลเรียลไทม์
โปรแกรมดูฐานข้อมูลเรียลไทม์ของ Firebase
roles/firebasedatabase.viewer
การเข้าถึงแบบอ่านอย่างเดียวเพื่อ
ทรัพยากรฐานข้อมูลเรียลไทม์

บทบาทการกำหนดค่าระยะไกลของ Firebase

บทบาท คำอธิบาย สิทธิ์
ผู้ดูแลระบบการกำหนดค่าระยะไกลของ Firebase
roles/cloudconfig.admin
สิทธิ์การอ่าน/เขียนแบบเต็มไปยัง
ทรัพยากรการกำหนดค่าระยะไกล
โปรแกรมดูการกำหนดค่าระยะไกลของ Firebase
roles/cloudconfig.viewer
การเข้าถึงแบบอ่านอย่างเดียวเพื่อ
ทรัพยากรการกำหนดค่าระยะไกล

บทบาทของ Firebase Test Lab

Firebase Test Lab ต้องการการเข้าถึงที่เก็บข้อมูล Cloud Storage ดังนั้นจึงต้องมีชุดสิทธิ์ที่เฉพาะเจาะจงมากซึ่งไม่ได้รวมอยู่ในบทบาทที่กำหนดไว้ล่วงหน้าของ Firebase มาตรฐาน หากต้องการให้สิทธิ์เข้าถึง Test Lab ให้ใช้หนึ่งในโซลูชันที่อธิบายไว้ในส่วน สิทธิ์ Firebase Test Lab