เลือกสถานที่ตั้งสำหรับผลิตภัณฑ์และทรัพยากรในโปรเจ็กต์ของคุณ

ผลิตภัณฑ์ Firebase หลายอย่างต้องการการตั้งค่าตำแหน่ง ดังนี้

 • Google Analytics — หากเปิดใช้ Google Analytics ในโปรเจ็กต์ Firebase ระบบจะแจ้งให้เลือกตำแหน่งการรายงานของ Analytics สถานที่ตั้งนี้แสดงประเทศหรือภูมิภาคขององค์กร ในทางกลับกัน สถานที่ตั้ง Analytics ของคุณจะกำหนดสกุลเงินสำหรับรายงานรายได้

 • Cloud Firestore และ Cloud Storage - หากเริ่มใช้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ ระบบจะแจ้งให้คุณเลือกตำแหน่งทรัพยากรเริ่มต้นของ Google Cloud Platform (GCP) (หากคุณยังไม่ได้เลือกเมื่อตั้งค่าบริการอื่น)

 • Cloud Functions for Firebase (ฟังก์ชันที่กำหนดเวลาไว้เท่านั้น) — หากคุณเรียกใช้ฟังก์ชันที่กำหนดเวลาไว้ Cloud Scheduler จะต้องใช้แอป App Engine โดยในระหว่างการตั้งค่า ระบบจะแจ้งให้คุณเลือกตำแหน่งทรัพยากรเริ่มต้นของ Google Cloud Platform (GCP) (หากยังไม่ได้เลือกไว้เมื่อตั้งค่าบริการอื่น)

  ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าตำแหน่งสำหรับฟังก์ชันที่ไม่ได้กำหนดเวลาได้ที่ตำแหน่ง Cloud Functions

 • Realtime Database — หากคุณสร้างอินสแตนซ์ Realtime Database ระบบจะแจ้งให้คุณเลือกตำแหน่งของอินสแตนซ์ และอินสแตนซ์แต่ละรายการอาจอยู่ในตำแหน่งที่แตกต่างกัน โปรดทราบว่าตำแหน่งของอินสแตนซ์ Realtime Database ไม่ส่งผลต่อตัวเลือกสำหรับตำแหน่งทรัพยากร GCP เริ่มต้น

เลือกการตั้งค่าสถานที่ตั้งสำหรับผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มผลิตภัณฑ์

สำหรับกรณีการใช้งานส่วนใหญ่ คุณจะเลือกการตั้งค่าตำแหน่งในคอนโซล Firebase เป็นส่วนหนึ่งของการตั้งค่าผลิตภัณฑ์ที่เฉพาะเจาะจง โปรดทราบว่าในบางกรณี (ตามที่อธิบายไว้ในส่วนนี้) การตั้งค่าตำแหน่งสำหรับผลิตภัณฑ์หนึ่งอาจตั้งค่าตำแหน่งสำหรับผลิตภัณฑ์อื่นๆ เนื่องจากการขึ้นต่อกัน

Analytics

หากเปิดใช้ Google Analytics ในโปรเจ็กต์ Firebase ในคอนโซล Firebase ระบบจะแจ้งให้เลือกตำแหน่งการรายงานของ Analytics เลือกประเทศหรือภูมิภาคที่แสดงสถานที่ตั้งขององค์กร

หากคุณเป็นเจ้าของโปรเจ็กต์หรือผู้แก้ไข คุณจะแก้ไขเขตเวลาและสกุลเงินสำหรับตำแหน่งการรายงานของ Analytics ได้ ไปที่การตั้งค่า Google Analytics จากนั้นไปที่แผงการรายงาน

Cloud Firestore, Cloud Storage และฟังก์ชันที่กำหนดเวลาไว้

Cloud Firestore, Cloud Storage และฟังก์ชันที่กำหนดเวลาไว้จะใช้การตั้งค่าตำแหน่งเดียวกันร่วมกัน ซึ่งเรียกว่าตำแหน่งทรัพยากร GCP เริ่มต้น (ดูข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับการตั้งค่าตำแหน่งนี้ได้ที่ด้านล่าง) โปรดทราบว่าตำแหน่งนี้อาจมีการตั้งค่าไว้ก่อนหน้านี้ในระหว่างสร้างโปรเจ็กต์หรือเมื่อตั้งค่าบริการอื่นที่ใช้การตั้งค่าตำแหน่งนี้

 • หากคุณตั้งค่า Cloud Firestore หรือ Cloud Storage ระบบจะแจ้งให้เลือกตำแหน่งทรัพยากร GCP เริ่มต้นของโปรเจ็กต์ในเวิร์กโฟลว์คอนโซล Firebase

  สำหรับ Cloud Storage ตำแหน่งทรัพยากร GCP เริ่มต้นจะมีผลกับที่เก็บข้อมูลเริ่มต้นเท่านั้น หากใช้แพ็กเกจ Blaze คุณจะสร้างที่เก็บข้อมูลได้หลายรายการ โดยให้แต่ละที่เก็บข้อมูลมีตำแหน่งของตัวเอง

 • หากคุณเรียกใช้ฟังก์ชันที่กำหนดเวลาไว้ Cloud Scheduler จำเป็นต้องใช้แอป App Engine ในระหว่างการตั้งค่า ระบบจะแจ้งให้คุณเลือกตำแหน่งทรัพยากร GCP เริ่มต้นของโปรเจ็กต์

 • คุณตั้งค่าตำแหน่งทรัพยากร GCP เริ่มต้นแบบเป็นโปรแกรมได้ด้วยการเรียกใช้ปลายทาง defaultLocation.finalize สำหรับโปรเจ็กต์ Firebase

ตำแหน่งของ Realtime Database

หากสร้างอินสแตนซ์ Realtime Database ใหม่ คุณต้องระบุตำแหน่งของอินสแตนซ์นั้น อินสแตนซ์ Realtime Database แต่ละรายการในโปรเจ็กต์อาจอยู่ในตำแหน่งที่แตกต่างกัน ในตารางต่อไปนี้ ให้ค้นหาตำแหน่งที่รองรับสำหรับอินสแตนซ์ Realtime Database พร้อมกับรูปแบบ URL ของฐานข้อมูลที่เชื่อมโยง

โปรดทราบว่าตำแหน่งของอินสแตนซ์ Realtime Database ไม่ส่งผลต่อตัวเลือกสำหรับตำแหน่งทรัพยากร GCP เริ่มต้น

ชื่อภูมิภาค คำอธิบายภูมิภาค Scheme ของ URL ฐานข้อมูล
us-central1 ไอโอวา DATABASE_NAME.firebaseio.com
europe-west1 เบลเยียม DATABASE_NAME.europe-west1.firebasedatabase.app
asia-southeast1 สิงคโปร์ DATABASE_NAME.asia-southeast1.firebasedatabase.app

ดูการตั้งค่าตำแหน่ง

 • Analytics — ในคอนโซล Firebase ให้ไปที่ การตั้งค่าโปรเจ็กต์ > การผสานรวม > Google Analytics คลิกหมายเลขบัญชีเพื่อเปิดบัญชี Google Analytics จากนั้นไปที่แผงผู้ดูแลระบบเพื่อค้นหาตำแหน่งของบัญชี

 • Realtime Database — ในคอนโซล Firebase ให้ดูรายการอินสแตนซ์ฐานข้อมูลและตำแหน่งในแท็บข้อมูลของ Realtime Database

 • Cloud Firestore — ในคอนโซล Firebase ให้ดูรายการอินสแตนซ์ฐานข้อมูลและตำแหน่งในแท็บข้อมูลของ Cloud Firestore

 • Cloud Storage - ในคอนโซล Firebase ให้ดูรายการที่เก็บข้อมูลและตำแหน่งในแท็บไฟล์ของ Cloud Storage

 • ฟังก์ชันที่กำหนดเวลาไว้ — ในคอนโซล Google Cloud ให้ไปที่ Cloud Scheduler เพื่อดูรายการหัวข้อของแต่ละงานและฟังก์ชัน ตำแหน่งคือส่วนสุดท้ายในชื่อหัวข้อ

 • ฟังก์ชันที่ไม่ได้ตั้งเวลา — โดยค่าเริ่มต้น ฟังก์ชันจะทำงานในภูมิภาค us-central1 แต่หากตั้งค่าตำแหน่งไว้อย่างชัดแจ้ง คุณจะดูตำแหน่งได้ในซอร์สโค้ดของฟังก์ชัน

ดูข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งทรัพยากร GCP เริ่มต้น

บริการหลายรายการที่ใช้ได้กับแอปต้องมีการตั้งค่าตำแหน่งที่เรียกว่าตำแหน่งทรัพยากร Google Cloud Platform (GCP) เริ่มต้นของโปรเจ็กต์ ตำแหน่งนี้คือที่เก็บข้อมูลสำหรับบริการ GCP ที่ต้องใช้การตั้งค่าตำแหน่ง

ผลิตภัณฑ์ต่อไปนี้จะใช้ตำแหน่งทรัพยากร GCP เริ่มต้นร่วมกัน

 • Cloud Firestore
  โปรดทราบว่าตำแหน่งทรัพยากร GCP เริ่มต้นจะไม่ใช้กับฐานข้อมูลเรียลไทม์ของ Firebase

 • Cloud Storage
  โปรดทราบว่าตำแหน่งทรัพยากร GCP เริ่มต้นจะมีผลกับที่เก็บข้อมูล Cloud Storage เริ่มต้นเท่านั้น หากใช้แพ็กเกจ Blaze คุณจะสร้างที่เก็บข้อมูลได้หลายรายการ โดยแต่ละที่เก็บข้อมูลมีตำแหน่งของตัวเอง

 • แอป App Engine (เช่น สำหรับฟังก์ชันที่กำหนดเวลาไว้)
  หากตั้งค่าแอป App Engine ตำแหน่งแอปจะแชร์ตำแหน่งทรัพยากร GCP เริ่มต้น โปรดทราบว่าหากใช้ Cloud Scheduler (เช่น เพื่อเรียกใช้ฟังก์ชันที่กำหนดเวลาไว้) คุณจะต้องมีแอป App Engine ในโปรเจ็กต์

คุณเลือกสถานที่ตั้งหลายภูมิภาคหรือสถานที่ตั้งระดับภูมิภาคเป็นตำแหน่งทรัพยากร GCP เริ่มต้นได้ โปรดทราบว่าหากคุณมีแอป App Engine ที่มีตำแหน่งที่ตั้งเป็น us-central หรือ europe-west อยู่แล้ว บริการ GCP ที่ใช้การตั้งค่าตำแหน่งนี้จะได้รับการพิจารณาว่าเป็นแบบหลายภูมิภาค

ตำแหน่งที่ตั้งแบบหลายภูมิภาค

เลือกตำแหน่งที่ตั้งในหลายภูมิภาคเพื่อเพิ่มความพร้อมใช้งานและความคงทนของฐานข้อมูลให้มากที่สุด

ตำแหน่งที่ตั้งแบบหลายภูมิภาคประกอบด้วยชุดภูมิภาคที่กำหนดไว้ซึ่งจัดเก็บตัวจำลองฐานข้อมูลหลายรายการ ตัวจำลองแต่ละรายการจะเป็นตัวจำลองแบบอ่าน-เขียนที่มีข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูล หรือตัวจำลองพยานที่ไม่ได้เก็บชุดข้อมูลทั้งหมด แต่มีส่วนร่วมในการจำลอง

การจำลองข้อมูลระหว่างหลายภูมิภาคจะทำให้ข้อมูลแสดงต่อไปได้แม้ว่าจะสูญเสียทั้งภูมิภาคไปแล้ว ภายในภูมิภาคหนึ่ง ระบบจะจำลองข้อมูลข้ามโซน เพื่อให้มีการแสดงข้อมูลภายในภูมิภาคนั้นต่อไปแม้ว่าโซนจะสูญหายก็ตาม

Firebase รองรับตำแหน่งทรัพยากร GCP แบบหลายภูมิภาคต่อไปนี้
ชื่อหลายภูมิภาค คำอธิบายหลายภูมิภาค ภูมิภาคแบบอ่านและเขียน ภูมิภาค Witness
eur3 ยุโรป europe-west1 (เบลเยียม), europe-west4 (เนเธอร์แลนด์) europe-north1 (ฟินแลนด์)
nam5 สหรัฐอเมริกา us-central1 (ไอโอวา) us-central2 (โอคลาโฮมา - ภูมิภาค GCP ส่วนตัว) us-east1 (เซาท์แคโรไลนา)

ตำแหน่งที่ตั้งในภูมิภาค

สถานที่ตั้งระดับภูมิภาคคือสถานที่ทางภูมิศาสตร์ที่เฉพาะเจาะจง เช่น เซาท์แคโรไลนา ระบบจะจำลองข้อมูลในสถานที่ตั้งระดับภูมิภาคไว้ในหลายโซนภายในภูมิภาค ตำแหน่งที่ตั้งในภูมิภาคทั้งหมด อยู่ห่างจากที่ตั้งประจำภูมิภาคอื่นๆ อย่างน้อย 100 ไมล์

เลือกตำแหน่งที่ตั้งในภูมิภาคซึ่งมีค่าใช้จ่ายลดลง เพื่อลดเวลาในการตอบสนองในการเขียนหากแอปพลิเคชันของคุณไวต่อเวลาในการตอบสนอง หรือสำหรับตำแหน่งที่ตั้งร่วมโดยใช้ทรัพยากร GCP อื่นๆ

Firebase รองรับตำแหน่งทรัพยากร GCP ระดับภูมิภาคดังต่อไปนี้
ชื่อภูมิภาคคำอธิบายภูมิภาค
อเมริกาเหนือ
us-west1ออริกอน
us-west2ลอสแอนเจลิส
us-west3ซอลต์เลกซิตี
us-west4ลาสเวกัส

us-central1

ไอโอวา
northamerica-northeast1มอนทรีออล

northamerica-northeast2

โทรอนโต
us-east1เซาท์แคโรไลนา
us-east4เวอร์จิเนียตอนเหนือ

us-east5

ตำแหน่งนี้ไม่รองรับ Cloud Storage สำหรับ Firebase หากวางแผนที่จะใช้ Cloud Storage สำหรับ Firebase คุณควรเลือกตำแหน่งอื่น

โคลัมบัส

us-south1

ตำแหน่งนี้ไม่รองรับ Cloud Storage สำหรับ Firebase หากวางแผนที่จะใช้ Cloud Storage สำหรับ Firebase คุณควรเลือกตำแหน่งอื่น

แดลลัส
อเมริกาใต้

southamerica-west1

ตำแหน่งนี้ไม่รองรับ Cloud Storage สำหรับ Firebase หากวางแผนที่จะใช้ Cloud Storage สำหรับ Firebase คุณควรเลือกตำแหน่งอื่น

ซันติอาโก
southamerica-east1เซาเปาลู
ยุโรป
europe-west2ลอนดอน

europe-west1

เบลเยียม

europe-west4

เนเธอร์แลนด์

europe-west8

ตำแหน่งนี้ไม่รองรับ Cloud Storage สำหรับ Firebase หากวางแผนที่จะใช้ Cloud Storage สำหรับ Firebase คุณควรเลือกตำแหน่งอื่น

มิลาน

europe-southwest1

ตำแหน่งนี้ไม่รองรับ Cloud Storage สำหรับ Firebase หากวางแผนที่จะใช้ Cloud Storage สำหรับ Firebase คุณควรเลือกตำแหน่งอื่น

มาดริด

europe-west9

ปารีส

europe-west12

ตำแหน่งนี้ไม่รองรับ Cloud Storage สำหรับ Firebase หากวางแผนที่จะใช้ Cloud Storage สำหรับ Firebase คุณควรเลือกตำแหน่งอื่น

ตูริน

europe-west10

ตำแหน่งนี้ไม่รองรับ Cloud Storage สำหรับ Firebase หากวางแผนที่จะใช้ Cloud Storage สำหรับ Firebase คุณควรเลือกตำแหน่งอื่น

เบอร์ลิน
europe-west3แฟรงค์เฟิร์ต

europe-north1

ตำแหน่งนี้ไม่รองรับ Cloud Storage สำหรับ Firebase หากวางแผนที่จะใช้ Cloud Storage สำหรับ Firebase คุณควรเลือกตำแหน่งอื่น

ฟินแลนด์
europe-central2วอร์ซอ
europe-west6ซูริก
ตะวันออกกลาง

me-central1

โดฮา

me-central2

ดัมมาม

me-west1

เทลอาวีฟ
เอเชีย
asia-south1มุมไบ

asia-south2

ตำแหน่งนี้ไม่รองรับ Cloud Storage สำหรับ Firebase หากวางแผนที่จะใช้ Cloud Storage สำหรับ Firebase คุณควรเลือกตำแหน่งอื่น

เดลี
asia-southeast1สิงคโปร์
asia-southeast2จาการ์ตา
asia-east2ฮ่องกง
asia-east1ไต้หวัน
asia-northeast1โตเกียว
asia-northeast2โอซาก้า
asia-northeast3โซล
ออสเตรเลีย
australia-southeast1ซิดนีย์

australia-southeast2

ตำแหน่งนี้ไม่รองรับ Cloud Storage สำหรับ Firebase หากวางแผนที่จะใช้ Cloud Storage สำหรับ Firebase คุณควรเลือกตำแหน่งอื่น

เมลเบิร์น
แอฟริกา

africa-south1

ตำแหน่งนี้ไม่รองรับ Cloud Storage สำหรับ Firebase หากวางแผนที่จะใช้ Cloud Storage สำหรับ Firebase คุณควรเลือกตำแหน่งอื่น

โจฮันเนสเบอร์ก

ขั้นตอนถัดไป

 • หากต้องการสร้างฐานข้อมูล Cloud Firestore ในตำแหน่งที่เฉพาะเจาะจง โปรดไปที่เริ่มต้นใช้งาน Cloud Firestore

 • หากต้องการสร้างที่เก็บข้อมูล Cloud Storage ให้ไปที่หน้าเริ่มต้นใช้งานสำหรับแพลตฟอร์ม

 • หากต้องการเรียกใช้ฟังก์ชันที่กำหนดเวลาไว้ด้วย Cloud Functions for Firebase โปรดดูคู่มือการตั้งค่า

 • ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างแอปพลิเคชันเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดด้านเวลาในการตอบสนอง ความพร้อมใช้งาน และความคงทนได้ที่ภูมิศาสตร์และภูมิภาค