เรียกใช้การทดสอบในพื้นที่

คู่มือนี้อธิบายวิธีเรียกใช้การทดสอบ iOS ในเครื่อง เพื่อให้คุณสามารถตรวจสอบคุณภาพการทำงานของการทดสอบก่อนเรียกใช้ใน Firebase Test Lab

เรียกใช้ XCTest ในเครื่อง

คุณสามารถยืนยันได้ว่า Test Lab จะสามารถติดตั้งแอปและการทดสอบของคุณได้โดยการเรียกใช้ในเครื่องด้วยอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ USB ดังต่อไปนี้:

xcodebuild test-without-building \
    -xctestrun "Derived Data/Build/Products/YourApp.xctestrun" \
    -destination id=your-phone-id

เรียกใช้การทดสอบ Game Loop ในเครื่อง