เรียกใช้การทดสอบในพื้นที่

คู่มือนี้จะอธิบายวิธีเรียกใช้การทดสอบ iOS ในเครื่อง เพื่อให้คุณสามารถตรวจสอบคุณภาพพฤติกรรมของการทดสอบก่อนที่จะเรียกใช้ใน Firebase Test Lab

เรียกใช้ XCTest ในเครื่อง

คุณสามารถตรวจสอบได้ว่า Test Lab จะสามารถติดตั้งแอปและการทดสอบของคุณได้โดยการทำงานในเครื่องด้วยอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ USB ดังนี้:

xcodebuild test-without-building \
    -xctestrun "Derived Data/Build/Products/YourApp.xctestrun" \
    -destination id=your-phone-id

รันการทดสอบ Game Loop ในเครื่อง