Diğer Unity yükleme seçenekleri

.NET 3.X ve .NET 4.X için tüm .unitypackage dosyalarını içeren büyük bir .zip dosyasını indirmek yerine, paketleri Unity için Google API'lerinden tek tek indirebilirsiniz.

Site şunları sağlıyor:

 • Öğe paketleri olarak içe aktarılacak ayrı .NET 4.X .unitypackage dosyaları.
 • Unity Package Manager kullanılarak içe aktarılacak bağımsız .tgz arşivleri.

Bağımsız .unitypackage dosyaları gerekli tüm bağımlılıkları içerdiğinden ve .tgz dosyaları, bağımlı oldukları ilgili .tgz dosyalarıyla birlikte listelendiği için bu, özellikle uygulamanız tek bir Firebase ürünü kullandığında yararlıdır.

Bu sayfada Unity Paket Yöneticisi'yle ilgili talimatlar sağlanmaktadır. Bu nedenle, Unity belgelerine bakarak araç hakkında bilgi edinmenizi öneririz.

Firebase paketlerini Öğe olarak içe aktarın

Unity için Google API'leri sitesinden indirilen .unitypackage dosyalarından Firebase ürünlerini içe aktarırken aşağıdakileri göz önünde bulundurun:

 • Projenizde birden fazla Firebase ürünü kullanıyorsanız tüm Firebase ürünlerini indirip aynı sürüme yükseltmeniz gerekir.

 • İçe aktarma yöntemlerini tek bir projede karıştırmayın. Yani Firebase ürünlerini Öğe paketi akışı ve Unity Package Manager akışı ile içe aktarmayın.

İndirdikten sonra içe aktarmak için:

 1. Açık Unity projenizde Assets > Import Package > Custom Package'a (Paketi İçe Aktar) gidin.

 2. Unity Paketini İçe Aktar penceresinde İçe Aktar'ı tıklayın.

Unity Paket Yöneticisi'ni kullanarak Firebase paketlerini içe aktarın

Unity arşivi için Google API'lerinden indirilen .tgz dosyalarından Firebase ürünlerini içe aktarırken aşağıdakileri göz önünde bulundurun:

 • Bu yöntem yalnızca 2018.3 ve sonraki sürümlerde kullanılabilir.

 • Projenizde birden fazla Firebase ürünü kullanıyorsanız tüm Firebase ürünlerini indirip aynı sürüme yükseltmeniz gerekir.

 • İçe aktarma yöntemlerini tek bir projede karıştırmayın. Yani Firebase ürünlerini Öğe paketi akışı ve Unity Paket Yöneticisi akışı ile içe aktarmayın.

 • Her ürün .tgz dosyasına bağımlılıklar kendi .tgz dosyalarında bağlanır. Ürün .tgz dosyasını ve bağımlılık .tgz dosyalarını doğru sırayla indirip içe aktarmanız gerekir:

  1. Harici Bağımlılık Yöneticisi (com.google.external-dependency-manager)
  2. Firebase Çekirdek (com.google.firebase.app)
  3. Projenizde kullanılan Firebase ürünleri. Realtime Database veya Cloud Storage kullanıyorsanız önce Kimlik Doğrulaması'nı (com.google.firebase.auth) içe aktarın.

İndirdikten sonra .tgz dosyalarını aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak projenize aktarın:

Paket Yöneticisi kullanıcı arayüzü

 1. Unity'nin Paket Yöneticisi penceresini açın.
 2. Paket Yöneticisi penceresinin sol üst köşesindeki + simgesini tıklayın ve dosya tarayıcısını açmak için Add package from tarball öğesini seçin.
 3. Dosya tarayıcısında istediğiniz tarball'u seçin.

Unity 2019'un bazı eski sürümleri tarball'ların doğrudan eklenmesini desteklemez. Bu durumda yapmanız gerekenler:

 1. .tgz dosyasını açın.
 2. Paket Yöneticisi penceresinin sol üst köşesindeki + simgesini tıklayın ve dosya tarayıcısını açmak için Add package from disk simgesini seçin.
 3. Dosya tarayıcısında ayıklanan klasörü seçin.

manifest.json

 1. Projenizin Packages klasörünün yanında yeni bir klasör oluşturun ve bu klasörü GooglePackages olarak adlandırın.
 2. .tgz dosyalarını bu klasöre yerleştirin.
 3. Unity proje klasörünüzün altında Packages/manifest.json klasörünü açmak için bir metin düzenleyici kullanın.
 4. İçe aktarmak istediğiniz her paket için bir giriş ekleyerek paket adını diskteki konumla eşleyin. .tgz dosya yoluna file: eklediğinizden emin olun. Örneğin, com.google.firebase.storage ile bağımlılarını içe aktarıyorsanız manifest.json değeriniz şöyle görünür:

  {
   "dependencies": {
    "com.google.external-dependency-manager": "file:../GooglePackages/com.google.external-dependency-manager-1.2.164.tgz",
    "com.google.firebase.app": "file:../GooglePackages/com.google.firebase.app-7.1.0.tgz",
    "com.google.firebase.auth": "file:../GooglePackages/com.google.firebase.auth-7.1.0.tgz",
    "com.google.firebase.storage": "file:../GooglePackages/com.google.firebase.storage-7.1.0.tgz",
    // com.unity package entries...
   }
  }
  
 5. manifest.json dosyasını kaydedin.

 6. Unity yeniden odaklandığında manifest.json klasörünü yeniden yükler ve yeni eklenen paketleri içe aktarır.

Unity'nin bazı eski sürümleri, manifest.json içinde .tgz dosyalarını desteklemez. Bu durumda şunları yapmanız gerekir:

 1. .tgz dosyasını açın.
 2. manifest.json dosyanızı, .tgz dosyası yerine ayıklanan klasörün yolunu kullanacak şekilde düzenleyin. Örneğin:

  {
   "dependencies": {
    "com.google.external-dependency-manager": "file:../GooglePackages/com.google.external-dependency-manager-1.2.164",
    "com.google.firebase.app": "file:../GooglePackages/com.google.firebase.app-7.1.0",
    "com.google.firebase.auth": "file:../GooglePackages/com.google.firebase.auth-7.1.0",
    "com.google.firebase.storage": "file:../GooglePackages/com.google.firebase.storage-7.1.0",
    // com.unity package entries...
   }
  }
  

Unity Paket Yöneticisi'nden Öğe paketlerine geçiş

Bazı durumlarda, Firebase ürünlerini izlemek için Unity Paket Yöneticisi'ni kullanmaktan ürünleri Assets klasörü altındaki içe aktarmaya geçmek isteyebilirsiniz.

Hangi içe aktarma yöntemini kullandığınızdan emin değilseniz Unity proje klasörünüzde Packages/manifest.json dosyasını açın. Dosya com.google.firebase ile başlayan girişler içeriyorsa projeniz içe aktarma için Unity Package Manager'ı kullanmıştır.

Öğe paketlerine taşımak için:

 1. Projenizdeki mevcut Firebase paketi sürümlerini not edin ve kaldırın.

  1. Pencere menüsünden Paket Yöneticisi'ni seçin. Paket Yöneticisi penceresinde "Paketler: Projede" seçeneğinin belirlendiğinden emin olun.
  2. İçe aktarılan Firebase paketlerinin sürümlerini not edin.
  3. Her bir paket adını ve ardından Kaldır'ı tıklayın. Harici Bağımlılık Yöneticisi paketini (.com.google.external-dependency-manager) ve Firebase paketlerini kaldırdığınızdan emin olun.
 2. Yeni .unitypackage dosyalarını indirip içe aktarın. İki seçeneğiniz vardır:

  • Her paketin en son sürümüne yükseltme yapabiliyorsanız Firebase Unity SDK zip dosyasını indirin ve Firebase'i Unity projenize ekleme bölümünde açıklandığı şekilde içe aktarın.
  • Mevcut .unitypackage sürümlerini korumanız gerekiyorsa bu sayfada yukarıda açıklandığı gibi paketleri tek tek indirip içe aktarabilirsiniz.

Öğe paketlerinden Unity Paket Yöneticisi'ne taşıma

Bazı durumlarda, ürünleri Assets klasörü altında içe aktarmaktan Unity Package Manager ile ürünleri içe aktarmaya ve izlemeye geçiş yapmak isteyebilirsiniz.

Hangi içe aktarma yöntemini kullandığınızdan emin değilseniz Unity proje klasörünüzde Packages/manifest.json dosyasını açın. Dosya com.google.firebase ile başlayan girişler içeriyorsa projeniz içe aktarma için zaten Unity Package Manager'ı kullanıyor demektir.

Unity Package Manager'a geçmek için:

 1. Tüm Firebase paketlerinin ve Harici Bağımlılık Yöneticisi paketinin, aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak Assets klasöründen kaldırıldığından emin olun.

  EDM4U kullanıcı arayüzü

  1. Açık Unity projenizde Assets > External Dependency Manager > Sürüm İşleyici > Yönetilen Paketleri Kaldır bölümüne gidin.
  2. Tüm Firebase paketlerini ve Harici Bağımlılık Yöneticisi'ni seçin.
  3. Seçili Paketi Kaldır'ı tıklayın.

  Manuel kaldırma

  Dosya sistemi araçlarını kullanarak aşağıdaki klasörleri manuel olarak silin:

  • Assets/Editor Default Resources/Firebase
  • Assets/ExternalDependencyManager
  • Assets/Firebase
  • Assets/Parse
  • Assets/Plugins/iOS/Firebase
 2. Bu sayfada yukarıda açıklandığı gibi, Unity Paket Yöneticisi'ni kullanarak paketleri içe aktarın.