Alternatywne sposoby dodania Firebase do projektu JavaScript

W przypadku większości aplikacji internetowych Firebase zdecydowanie zalecamy używanie zestawu SDK za pośrednictwem npm . Jednak użytkownikom o specjalnych wymaganiach Firebase zapewnia alternatywne sposoby dodania pakietu SDK . Na tej stronie znajdują się szczegółowe instrukcje dotyczące konfiguracji alternatywnych metod:

 • CDN (sieć dostarczania treści)
 • npm dla aplikacji Node.js

Korzystając z tych metod, możesz dodać dowolne dostępne biblioteki do swojej aplikacji.

Z CDN'a

Możesz skonfigurować częściowy import pakietu SDK Firebase JavaScript i załadować tylko te produkty Firebase, których potrzebujesz. Firebase przechowuje każdą bibliotekę pakietu SDK Firebase JavaScript w naszej globalnej sieci CDN (sieć dostarczania treści).

 1. Aby uwzględnić tylko określone produkty Firebase (na przykład Authentication i Cloud Firestore), dodaj następujący skrypt na dole tagu <body> , ale przed użyciem jakichkolwiek usług Firebase:

  <body>
   <!-- Insert this script at the bottom of the HTML, but before you use any Firebase services -->
   <script type="module">
    import { initializeApp } from 'https://www.gstatic.com/firebasejs/10.9.0/firebase-app.js'
  
    // If you enabled Analytics in your project, add the Firebase SDK for Google Analytics
    import { getAnalytics } from 'https://www.gstatic.com/firebasejs/10.9.0/firebase-analytics.js'
  
    // Add Firebase products that you want to use
    import { getAuth } from 'https://www.gstatic.com/firebasejs/10.9.0/firebase-auth.js'
    import { getFirestore } from 'https://www.gstatic.com/firebasejs/10.9.0/firebase-firestore.js'
   </script>
  </body>
  
 2. Dodaj obiekt konfiguracyjny Firebase, a następnie zainicjuj Firebase w swojej aplikacji:

  <body>
   <script type="module">
    // ...
  
    // TODO: Replace the following with your app's Firebase project configuration
    const firebaseConfig = {
     // ...
    };
  
    // Initialize Firebase
    const app = initializeApp(firebaseConfig);
   </script>
  </body>
  

Aplikacje Node.js

 1. Zainstaluj pakiet SDK JavaScript Firebase:

  1. Jeśli nie masz jeszcze pliku package.json , utwórz go, uruchamiając następujące polecenie w katalogu głównym projektu JavaScript:

   npm init
  2. Zainstaluj pakiet firebase npm i zapisz go w pliku package.json , uruchamiając:

   npm install --save firebase@10.9.0
 2. Użyj jednej z następujących opcji, aby użyć modułu Firebase w swojej aplikacji:

  • Możesz require modułów z dowolnego pliku JavaScript

   Aby uwzględnić tylko określone produkty Firebase (takie jak Uwierzytelnianie i Cloud Firestore):

   // Firebase App (the core Firebase SDK) is always required and
   // must be listed before other Firebase SDKs
   var firebase = require("firebase/app");
   
   // Add the Firebase products that you want to use
   require("firebase/auth");
   require("firebase/firestore");
   


  • Do import modułów możesz użyć ES2015

   Aby uwzględnić tylko określone produkty Firebase (takie jak Uwierzytelnianie i Cloud Firestore):

   // Firebase App (the core Firebase SDK) is always required and
   // must be listed before other Firebase SDKs
   import firebase from "firebase/app";
   
   // Add the Firebase services that you want to use
   import "firebase/auth";
   import "firebase/firestore";
   
 3. Dodaj obiekt konfiguracyjny Firebase, a następnie zainicjuj Firebase w swojej aplikacji:

  import { initializeApp } from 'firebase/app';
  
  // TODO: Replace the following with your app's Firebase project configuration
  const firebaseConfig = {
   //...
  };
  
  // Initialize Firebase
  const app = initializeApp(firebaseConfig);