Firebase'i JavaScript projenize eklemenin alternatif yolları

Çoğu Firebase Web uygulaması için SDK'nın npm aracılığıyla kullanılmasını önemle öneririz. Ancak özel gereksinimleri olan kullanıcılar için Firebase, SDK'yı eklemenin alternatif yollarını sunar. Bu sayfada şu alternatif yöntemlere ilişkin ayrıntılı kurulum talimatları verilmektedir:

 • CDN (içerik dağıtım ağı)
 • Node.js uygulamaları için npm

Bu yöntemleri kullanarak mevcut kitaplıklardan herhangi birini uygulamanıza ekleyebilirsiniz.

CDN'den

Firebase JavaScript SDK'sının kısmi içe aktarımını yapılandırabilir ve yalnızca ihtiyacınız olan Firebase ürünlerini yükleyebilirsiniz. Firebase, Firebase JavaScript SDK'sının her kitaplığını küresel CDN'mizde (içerik dağıtım ağı) saklar.

 1. Yalnızca belirli Firebase ürünlerini (örneğin, Authentication ve Cloud Firestore) dahil etmek için, herhangi bir Firebase hizmetini kullanmadan önce <body> etiketinizin altına aşağıdaki komut dosyasını ekleyin:

  <body>
   <!-- Insert this script at the bottom of the HTML, but before you use any Firebase services -->
   <script type="module">
    import { initializeApp } from 'https://www.gstatic.com/firebasejs/10.9.0/firebase-app.js'
  
    // If you enabled Analytics in your project, add the Firebase SDK for Google Analytics
    import { getAnalytics } from 'https://www.gstatic.com/firebasejs/10.9.0/firebase-analytics.js'
  
    // Add Firebase products that you want to use
    import { getAuth } from 'https://www.gstatic.com/firebasejs/10.9.0/firebase-auth.js'
    import { getFirestore } from 'https://www.gstatic.com/firebasejs/10.9.0/firebase-firestore.js'
   </script>
  </body>
  
 2. Firebase yapılandırma nesnenizi ekleyin ve ardından uygulamanızda Firebase'i başlatın:

  <body>
   <script type="module">
    // ...
  
    // TODO: Replace the following with your app's Firebase project configuration
    const firebaseConfig = {
     // ...
    };
  
    // Initialize Firebase
    const app = initializeApp(firebaseConfig);
   </script>
  </body>
  

Node.js uygulamaları

 1. Firebase JavaScript SDK'sını yükleyin:

  1. Zaten bir package.json dosyanız yoksa, JavaScript projenizin kökünden aşağıdaki komutu çalıştırarak bir tane oluşturun:

   npm init
  2. firebase npm paketini yükleyin ve aşağıdakileri çalıştırarak package.json dosyanıza kaydedin:

   npm install --save firebase@10.9.0
 2. Firebase modülünü uygulamanızda kullanmak için aşağıdaki seçeneklerden birini kullanın:

  • Herhangi bir JavaScript dosyasından modül require edebilirsiniz

   Yalnızca belirli Firebase ürünlerini dahil etmek için (Kimlik Doğrulama ve Cloud Firestore gibi):

   // Firebase App (the core Firebase SDK) is always required and
   // must be listed before other Firebase SDKs
   var firebase = require("firebase/app");
   
   // Add the Firebase products that you want to use
   require("firebase/auth");
   require("firebase/firestore");
   


  • Modülleri import için ES2015'i kullanabilirsiniz

   Yalnızca belirli Firebase ürünlerini dahil etmek için (Kimlik Doğrulama ve Cloud Firestore gibi):

   // Firebase App (the core Firebase SDK) is always required and
   // must be listed before other Firebase SDKs
   import firebase from "firebase/app";
   
   // Add the Firebase services that you want to use
   import "firebase/auth";
   import "firebase/firestore";
   
 3. Firebase yapılandırma nesnenizi ekleyin ve ardından uygulamanızda Firebase'i başlatın:

  import { initializeApp } from 'firebase/app';
  
  // TODO: Replace the following with your app's Firebase project configuration
  const firebaseConfig = {
   //...
  };
  
  // Initialize Firebase
  const app = initializeApp(firebaseConfig);