Firebase JavaScript SDK'sı için desteklenen ortamlar

Desteklenen ortamlar

Firebase JavaScript SDK, aşağıdaki ortamlarda resmi olarak desteklenmektedir.

Tarayıcılar

Firebase ürünü Edge Firefox Chrome iOS Safari Safari
Uygulama Kontrolü
Analizler
Kimlik Doğrulama
Cloud Firestore
(kalıcı
kalıcılık hariç)

(iOS 10'dan küçükse
kalıcılık
hariç)
Cloud Functions
Firebase yüklemeleri
Bulut Mesajlaşma
(Uç 17+, mobil cihazlar hariç)
Cloud Storage
Performans İzleme
Gerçek Zamanlı Veritabanı
Remote Config
Firebase için Vertex AI

Diğer ortamlar

Firebase ürünü Doğal tepki ver Node.js Chrome
Uzantılar
Córdova
Uygulama Kontrolü
(yerel cihaz onayı yapmak için özel sağlayıcı kullanma)

(özel sağlayıcı kullanarak)
Analizler
Kimlik Doğrulama
(Not'a bakın)

(Not'a bakın)

(Not'a bakın)

(Not'a bakın)
Cloud Firestore
(kalıcı
kalıcılık hariç)

(kalıcı
kalıcılık hariç)
Cloud Functions
Firebase yüklemeleri
Bulut Mesajlaşma
Cloud Storage
(yüklemeler
hariç)
Performans İzleme
Gerçek Zamanlı Veritabanı
Remote Config
Firebase için Vertex AI

Çoklu dolgular

Firebase JavaScript SDK'sı, web platformunun en yeni standartları temel alınarak geliştirilmiştir. Bazı eski tarayıcılar ve JavaScript ortamları, Firebase'in gerektirdiği tüm özellikleri desteklemez. Bu tarayıcıları/ortamları desteklemeniz gerekiyorsa çoklu dolguları uygun şekilde yüklemeniz gerekir.

Aşağıdaki bölümlerde, ihtiyaç duyabileceğiniz çoklu dolguların çoğu tanımlanmıştır.

Gerekli polyfill'ler

Ortam Çoklu dolgular
Safari 7, 8 ve 9 ES Kararlı
Düğüm < 6,5 ES Kararlı

İsteğe bağlı polyfill'ler

Ortam Çoklu dolgular Firebase ürünleri
  • Düğüm
  • Safari < 10.1
  • iOS < 10.3
getir
  • Cloud Functions
  • Performance Monitoring
  • Tepki Yerel ve Sergileme
base-64
  • Cloud Storage

Önerilen çoklu dolgular

Çoklu dolgular Lisans
ES Kararlı MIT
getir MIT
base-64 MIT

React Native ve Sergileme için Gerekli Polyfill Kurulumu

React Native ve Expo için, base-64 kodlamalı bir dize yüklüyorsanız aşağıdakileri yapmanız gerekir:

npm'den base-64'ü yükleyin:

npm install base-64

decode öğesini base-64 hizmetinden içe aktarın ve Cloud Storage'ın erişebilmesi için atob olarak global kapsama ekleyin.

import { decode } from 'base-64';

if(typeof atob === 'undefined') {
  global.atob = decode;
}

Uygulamanıza polyfill'ler ekleyin

1. seçenek: (Önerilen) Babel ile entegre paketleyici kullanma

Paketleyici kullanıyorsanız çoklu dolguları elde etmek için Babel ve @babel/preset-env ile entegrasyon yapın.

Babel'i paketleyicinizle nasıl entegre edeceğinizi öğrenmek için Babel'in etkileşimli kurulum kılavuzunu kullanın.

Babel'de, dahil edilecek tam çoklu dolguları dert etmenize gerek yoktur. Bunun yerine, desteklemeniz gereken minimum tarayıcı ortamlarını belirtirsiniz. Ardından Babel, sizin için gerekli çoklu dolguları ekler. Babel, Firebase veya kendi kodunuz yeni ES özelliklerini kullanmaya başlasa bile tarayıcı desteği gereksinimlerinizin her zaman karşılanmasını sağlar.

@babel/preset-env, ortam hedeflerini belirtmek (targets seçeneği) ve polyfill'ler eklemek (useBuiltIns seçeneği) için kullanılabilen yapılandırma seçenekleri hakkında ayrıntılı bilgiler içerir.

2. seçenek: (Önerilmez) Çoklu dolguları manuel olarak ekleme

Favori polyfill kitaplıklarınızı (örneğin, core-js) kullanarak polyfill'leri manuel olarak ekleyebilirsiniz.

import 'core-js/stable'
import 'cross-fetch/polyfill';

core-js, doğrudan HTML sayfasına ekleyebileceğiniz hepsi bir arada çoklu dolgu dosyası da sağlar.

Babel kullanmıyorsanız bu seçenek, polyfill'leri yönetmenin kolay bir yolu olabilir. Ancak, muhtemelen sayfa ağırlığını ve dolayısıyla sayfa yüklenme süresini artıran gereksiz çoklu dolgular içereceğinden üretim uygulamaları için bu hepsi bir arada seçeneği kullanmanızı önermeyiz.