ปกป้องแอปของคุณจากการละเมิดด้วยแบบทดสอบ App Check

  1. App Check มีคุณสมบัติข้อใดต่อไปนี้:

    เลือกคำตอบได้มากเท่าที่คุณเห็นว่าเหมาะสม

  2. เมื่อคุณเปิดใช้งาน App Check มันจะ:
  3. ซึ่งเป็นผู้ให้บริการรับรองสำหรับ Android?
  4. ซึ่งเป็นผู้ให้บริการการรับรองสำหรับ iOS?