سوالات متداول پیوندهای پویا

Firebase Dynamic Links دیگر برای پروژه های جدید توصیه نمی شود. در آینده، سرویس Dynamic Links خاموش خواهد شد، اما شما حداقل 12 ماه از تاریخ اعلام برای مهاجرت فرصت خواهید داشت. ما اطلاعات بیشتری را در سه ماهه سوم 2023 اعلام خواهیم کرد.

ما پیوندهای پویا را حدود 7 سال پیش راه اندازی کردیم تا URL ها را قدرتمندتر کنیم (مثلاً تغییر پویا مقصد پیوند بر اساس شرایط زمان اجرا) در زمانی که درجات مختلفی از پشتیبانی در سیستم عامل ها و پلتفرم های مختلف وجود داشت. ما همچنان به اهمیت توانمندسازی تیم‌های برنامه در هر اندازه برای بهبود تجربیات پیوند عمیق خود متعهد هستیم و در حال بررسی چگونگی کمک به توسعه‌دهندگان برای استفاده از فناوری‌هایی مانند پیوندهای برنامه و پیوندهای جهانی هستیم.

تا کی باید مهاجرت کنم؟

ما می خواهیم مهاجرت را تا حد امکان راحت کنیم، بنابراین شما حداقل 12 ماه برای مهاجرت کامل فرصت خواهید داشت. ما جزئیات بیشتری را در سه ماهه سوم 2023 به اشتراک خواهیم گذاشت.

بله، پیوندهای جدید و موجود شما تا زمانی که سرویس پیوندهای پویا بسته نشود، به کار خود ادامه خواهند داد. در سه ماهه سوم 2023، اطلاعات بیشتری در مورد برنامه بلندمدت پیوندهای دینامیک Firebase ارائه خواهیم کرد.

بله، احراز هویت پیوند ایمیل شما با استفاده از Firebase Authentication به کار خود ادامه خواهد داد.

Firebase Authentication در حال حاضر از Firebase Dynamic Links برای سفارشی کردن پیوندهای Authentication استفاده می‌کند، اما ما یک به‌روزرسانی ارائه می‌کنیم تا اطمینان حاصل کنیم که این عملکرد پس از بسته شدن سرویس Firebase Dynamic Links به کار خود ادامه می‌دهد.