Włącz platformę AdSupport

Niektóre funkcje Analytics, takie jak przypisanie odbiorców i kampanii, a także niektóre właściwości użytkownika, takie jak wiek i zainteresowania, wymagają włączenia platformy AdSupport . Bez tych ram Analytics nie może zbierać informacji niezbędnych do prawidłowego działania tych funkcji.

Aby włączyć platformę AdSupport:

  1. W projekcie Xcode wybierz cel projektu.
  2. Wybierz kartę Ogólne dla swojego celu.
  3. Rozwiń sekcję Połączone struktury i biblioteki .
  4. Kliknij +, aby dodać framework.
  5. Wybierz AdSupport.framework .
  6. Dodaj flagę linkera -ObjC do ustawień kompilacji projektu w obszarze Other Linker Flags .

Zanim prześlesz aplikację do sprawdzenia, upewnij się, że jest ona zgodna z wytycznymi dotyczącymi korzystania z identyfikatora IDFA .