Google is committed to advancing racial equity for Black communities. See how.
หน้านี้ได้รับการแปลโดย Cloud Translation API
Switch to English

การรายงาน FCM เปลี่ยน 31 มกราคม 2019

มีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้าง?

ในวันที่ 31 มกราคม 2019 วิศวกร FCM ออกตัวแก้ไขข้อผิดพลาดเพื่อปรับปรุงความแม่นยำของแผงควบคุมการรายงาน FCM ภายใน FCM ปฏิเสธการส่งไปยังอุปกรณ์ที่ไม่ได้เชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ของ Google ภายใน 28 วัน ก่อนการแก้ไขนี้การปฏิเสธเหล่านี้รวมอยู่อย่างไม่ถูกต้องในจำนวนที่ส่งบนแผงควบคุมการรายงาน FCM การเปลี่ยนแปลงนี้แก้ไขพฤติกรรมที่

ข้อมูลที่รายงานก่อนวันที่ 30 มกราคม 2019 จะไม่ถูกเติมด้วยการแก้ไขข้อบกพร่อง ดังนั้นแอพบางตัวโดยเฉพาะแอปที่ส่งไปยังผู้ใช้ปลายทางจำนวนมากที่มีอุปกรณ์ที่ไม่ได้ออนไลน์ในหนึ่งเดือนขึ้นไปอาจเห็นการลดลงอย่างชัดเจนของจำนวนที่ส่งถึง 10% หรือมากกว่าเริ่มตั้งแต่วันนั้น จำนวนที่แท้จริงของการแจ้งเตือนที่ส่งสำเร็จจะไม่เปลี่ยนแปลง

ข้อบกพร่องส่งผลกระทบต่อแดชบอร์ดการรายงาน FCM เท่านั้น ข้อมูล FCM ที่ ส่งออกไปยัง BigQuery ไม่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนี้

สิ่งนี้มีผลกับฉันอย่างไร

คุณอาจเห็นการลดลงอย่างฉับพลันในจำนวน FCM ที่คุณส่ง สิ่งนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อจำนวนข้อความที่ส่งจริง

หากคุณต้องการเรียนรู้วิธีการรายงาน FCM ของคุณเองลองดู ตัวอย่างแบบสอบถาม BigQuery