Firebase'de Gizlilik ve Güvenlik

Bu sayfada Firebase'in önemli güvenlik ve gizlilik bilgileri özetlenmektedir. İster Firebase ile yeni bir projeye başlamak istiyor ister mevcut projenizde Firebase'in nasıl çalıştığını merak ediyor olun, Firebase'in sizi ve kullanıcılarınızı korumaya nasıl yardımcı olabileceğini öğrenmek için okumaya devam edin.

Son değiştirilme tarihi: 20 Mayıs 2024

Veri koruma

GDPR ve CCPA için Firebase desteği

25 Mayıs 2018'de AB Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR), 1995 AB Veri Koruma Direktifi'nin yerini almıştır. 1 Ocak 2020'de Kaliforniya Tüketici Gizliliği Yasası (CCPA) yürürlüğe girdi. CCPA'da değişiklikler yapan ve kapsamı genişleten bir veri gizliliği yasası olan Kaliforniya Gizlilik Hakları Yasası (CPRA) 1 Ocak 2023'te yürürlüğe girdi. Google, ister büyük yazılım şirketi ister bağımsız geliştiriciler olsun, müşterilerimizin gizlilikle ilgili bu yönetmelikler kapsamında başarılı olmasına yardımcı olur.

GDPR, veri denetleyiciler ve veri işleyenler için yükümlülükler getirirken CCPA/CPRA, işletmelere ve servis sağlayıcılarına yükümlülükler getirir. Firebase müşterileri, Firebase kullanımlarıyla bağlantılı olarak Google'a sağladıkları son kullanıcılar hakkındaki kişisel veriler veya bilgiler için genellikle "veri denetleyici" (GDPR) veya "işletme" (CCPA/CPRA) olarak hareket eder. Google ise genellikle bir "veri işleyen" (GDPR) ya da "servis sağlayıcı" (CCPA/CPRA) olarak faaliyet gösterir.

Bu, verilerin müşterinin kontrolünde olduğu anlamına gelir. Müşteriler, bireylerin kişisel verileri veya bilgileriyle ilgili haklarını yerine getirmek gibi yükümlülüklerden sorumludur.

Firebase Veri İşleme ve Güvenlik Şartları

Müşteriler Firebase'i kullandığında Google genellikle GDPR kapsamında bir veri işleyendir ve kişisel verileri onlar adına işler. Benzer şekilde, müşteriler Firebase'i kullandığında Google genellikle CCPA/CPRA kapsamında kişisel bilgileri onlar adına işleyen bir servis sağlayıcı olarak çalışır. Firebase şartları, bu sorumlulukları ayrıntılı bir şekilde açıklayan Veri İşleme ve Güvenlik Şartları'nı içerir.

Google Cloud Platform (GCP) Hizmet Şartları'na tabi olan belirli Firebase hizmetleri zaten ilişkili veri işleme şartları olan Cloud Veri İşleme Eki'ne tabidir. Şu anda GCP Hizmet Şartları'na tabi olan Firebase hizmetlerinin tam listesini Firebase Hizmetleri İçin Hizmet Şartları'nda bulabilirsiniz.

Google Analytics, Firebase ile birlikte kullanılabilen ayrı bir hizmettir ve ayrı şartlara tabidir.

Firebase, önemli gizlilik ve güvenlik standartlarına uygundur

ISO ve SOC uygunluğu

Tüm Firebase hizmetleri (Uygulama Dizine Ekleme ve Firebase için Vertex AI hariç) ISO 27001 ve SOC 1, SOC 2 ve SOC 3 değerlendirme sürecini başarıyla tamamlamıştır. Bazı hizmetler ise ISO 27017 ve ISO 27018 sertifika sürecini başarıyla tamamlamıştır. GCP Hizmet Şartları'na tabi Firebase hizmetleri için uygunluk raporları ve sertifikaları, Uygunluk Raporları Yöneticisi üzerinden talep edilebilir

Hizmet adı ISO 27001 ISO 27017 ISO 27018 SOC 1 SOC 2 SOC 3
Firebase ML
Firebase Test Lab
Cloud Firestore
Cloud Functions for Firebase
Cloud Storage for Firebase
Firebase Authentication
Firebase Crashlytics
Firebase Uygulama Kontrolü
Firebase App Distribution
Firebase Uygulama İçi Mesajlaşma
Firebase Cloud Messaging
Firebase Performance Monitoring
Firebase Hosting
Firebase Dynamic Links
Firebase Remote Config
Firebase Realtime Database
Firebase Platformu
Firebase A/B Testi
Firebase için Vertex AI

Uluslararası Veri Aktarımları

Privacy Shield (Gizlilik Kalkanı) çerçeveleri; AEA, Birleşik Krallık veya İsviçre'deki kişisel verileri ABD'ye ve sonrasına aktarırken veri koruma şartlarına uyulmasını sağlayacak bir mekanizma sağlamıştır. Avrupa Birliği Adalet Divanı'nın AB-ABD Gizlilik Kalkanı'nı geçersiz kılan kararı doğrultusunda Firebase, ilgili veri aktarımları için Standart Sözleşme Maddeleri'ni kullanmaya başlamıştır. Bu maddeler, karar uyarınca GDPR kapsamında veri aktarımı için geçerli bir yasal mekanizma olmaya devam edebilir. Avrupa Komisyonu, ilgili veri aktarımları için Firebase müşterileriyle yaptığımız sözleşmelere dahil ettiğimiz Standart Sözleşme Maddeleri'nin yeni sürümlerini 4 Haziran 2021 tarihinde onayladı.

Geçerli veri koruma yasalarına uygun veri aktarımları için yasal bir dayanak oluşturmayı taahhüt ederiz.

Veri işleme bilgileri

Firebase tarafından işlenen son kullanıcı verisi örnekleri

Bazı Firebase hizmetleri, hizmetlerini sunmak için son kullanıcılarınızın verilerini işler. Aşağıdaki grafikte, çeşitli Firebase hizmetlerinin tanımlayıcı olabilecek son kullanıcı verilerini nasıl kullandığı ve işlediğine dair örnekler verilmiştir. Ek olarak, birçok Firebase hizmeti belirli verilerin silinmesini isteme veya verilerin nasıl işlendiğini kontrol etme olanağı sunar.

Firebase hizmeti Son kullanıcı verileri Veriler hizmet sunmaya nasıl yardımcı olur?
Cloud Functions for Firebase
 • IP adresleri

Nasıl yardımcı olur? Cloud Functions, etkinlik işleme işlevlerini yürütmek için IP adreslerini ve son kullanıcı işlemlerine dayalı HTTP işlevlerini kullanır.

Saklama: Cloud Functions, hizmeti sunmak için yalnızca IP adreslerini geçici olarak kaydeder.

Firebase Authentication
 • Şifreler
 • E-posta adresleri
 • Telefon numaraları
 • Kullanıcı aracıları
 • IP adresleri

Nasıl yardımcı olur? Firebase Authentication, son kullanıcı kimlik doğrulamasını etkinleştirmek ve son kullanıcı hesap yönetimini kolaylaştırmak için verileri kullanır. Ayrıca hem daha fazla güvenlik sağlamak hem de kayıt ve kimlik doğrulama sırasında kötüye kullanımı önlemek için kullanıcı aracısı dizeleri ve IP adresleri kullanır.

Saklama: Firebase Authentication, günlüğe kaydedilen IP adreslerini birkaç hafta boyunca saklar. Firebase müşterisi ilişkili kullanıcıyı silme işlemini başlatana kadar diğer kimlik doğrulama bilgilerini saklar. Silme işleminden sonra veriler 180 gün içinde canlı ve yedek sistemlerden kaldırılır.

Firebase Uygulama Kontrolü
 • Desteklenen onay sağlayıcılarından onay materyali
 • Başarılı onayların Uygulama Kontrolü jetonları

Nasıl yardımcı olur? Firebase Uygulama Kontrolü, cihazın ve/veya uygulamanın bütünlüğünün belirlenmesine yardımcı olmak için ilgili onay sağlayıcının gerektirdiği ve son kullanıcının cihazlarından alınan onay materyalini kullanır. Onay materyalleri, geliştiricinin yapılandırmasına göre doğrulama için ilgili onay sağlayıcısına gönderilir. Başarılı onaylardan alınan Uygulama Kontrolü jetonları, Uygulama Kontrolü tarafından korunan kaynaklara erişmek için desteklenen Firebase hizmetlerine her istekle gönderilir.

Saklama: Onay materyali, Uygulama Kontrolü tarafından saklanmaz ancak onay sağlayıcılarına gönderildiğinde bu onay sağlayıcılarının şartlarına tabidir. Başarılı onaylardan döndürülen Uygulama Kontrolü jetonları, 7 günden uzun olmayan TTL süreleri boyunca geçerlidir. Tekrar oynatma koruması özelliklerini kullanan geliştiriciler için Uygulama Kontrolü, bu özelliklerle kullanılan Uygulama Kontrolü jetonlarını en fazla 30 gün boyunca depolar. Tekrar oynatma koruması özellikleriyle kullanılmayan diğer Uygulama Kontrolü jetonları Firebase hizmetleri tarafından saklanmaz.

Firebase App Distribution
 • Kullanıcıların adları
 • E-posta adresleri
 • iOS UDID'leri
 • Güvenli Android Kimlikleri
 • Firebase yükleme kimlikleri
 • Test kullanıcısı geri bildirimi (ekran görüntüleri ve metin)

Nasıl yardımcı olur? Firebase App Distribution, uygulama derlemelerini test kullanıcılarına dağıtmak, test kullanıcısı etkinliğini izlemek, uygulama içi geri bildirim gibi test kullanıcısı özelliklerini etkinleştirmek ve verileri test kullanıcısı cihazlarıyla ilişkilendirmek için verileri kullanır.

Saklama: Firebase App Distribution, Firebase müşterisi silme isteğinde bulunana kadar kullanıcı bilgilerini saklar. Bu işlemden sonra veriler 180 gün içinde canlı ve yedek sistemlerden kaldırılır.

Firebase Cloud Messaging
 • Firebase yükleme kimlikleri

Nasıl yardımcı olur? Firebase Cloud Messaging, mesajların hangi cihazlara teslim edileceğini belirlemek için Firebase yükleme kimliklerini kullanır.

Saklama: Firebase, Firebase müşterisi kimliği silmek için API çağrısı yapana kadar Firebase yükleme kimliklerini saklar. Aramadan sonra veriler 180 gün içinde canlı ve yedek sistemlerden kaldırılır.

Firebase Crashlytics
 • Crashlytics Yükleme UUID'leri
 • Firebase yükleme kimliği
 • Kilitlenme izleri
 • Breakpad mini döküm biçimli veriler
  (yalnızca NDK kilitlenmeleri)

Nasıl yardımcı olur? Firebase Crashlytics, kilitlenmeleri bir projeyle ilişkilendirmek, proje üyelerine e-posta uyarıları göndermek, bu uyarıları Firebase Konsolu'nda göstermek ve Firebase müşterilerinin kilitlenmelerde hata ayıklamasına yardımcı olmak için kilitlenme yığın izlerini kullanır. Kilitlenmeden etkilenen kullanıcı sayısını ölçmek için Crashlytics Yükleme UUID'lerini ve NDK kilitlenmelerini işlemek için mini döküm verilerini kullanır. Mini döküm verileri, kilitlenme oturumu işlenirken saklanır ve sonra silinir. Firebase yükleme kimliği, kilitlenme raporu ve kilitlenme yönetimi hizmetlerini iyileştirecek olan yeni özellikleri etkinleştirir. Toplanan kullanıcı bilgilerinin türleri hakkında daha ayrıntılı bilgi için Depolanan cihaz bilgisi örnekleri bölümüne bakın.

Saklama: Firebase Crashlytics, kilitlenme yığın izlerini, çıkarılan mini döküm verilerini ve ilişkili tanımlayıcıları (Crashlytics Yükleme UUID'leri ve Firebase yükleme kimlikleri dahil) canlı ve yedek sistemlerden kaldırma sürecine başlamadan önce 90 gün boyunca saklar.

Firebase Dynamic Links
 • Cihaz özellikleri (iOS)
 • IP Adresleri (iOS)

Nasıl yardımcı olur? Dynamic Links, yeni yüklenen uygulamaları belirli bir sayfaya veya bağlama açmak için iOS'te cihaz özelliklerini ve IP adreslerini kullanır.

Saklama: Dynamic Links, hizmet sağlamak için yalnızca cihaz özelliklerini ve IP adreslerini geçici olarak depolar.

Firebase Hosting
 • IP adresleri

Nasıl yardımcı olur? Hosting, kötüye kullanımı tespit etmek ve müşterilere kullanım verilerinin ayrıntılı analizini sunmak için gelen isteklerin IP adreslerini kullanır.

Saklama: Barındırma hizmeti, IP verilerini birkaç ay saklar.

Firebase Performance Monitoring
 • Firebase yükleme kimlikleri
 • IP adresleri

Nasıl yardımcı olur? Performance Monitoring, erişim kalıplarının yeterince anonim olmasını sağlamak amacıyla ağ kaynaklarına erişen benzersiz Firebase yüklemelerinin sayısını hesaplamak için Firebase yükleme kimliklerini kullanır. Ayrıca, performans etkinliği raporlama hızını yönetmek için Firebase Remote Config ile Firebase yükleme kimliklerini kullanır. Ayrıca, performans etkinliklerini gerçekleştikleri ülkelerle eşlemek için IP adreslerini kullanır. Daha fazla bilgi için Veri toplama bölümünü inceleyin.

Saklama: Performance Monitoring, IP ile ilişkili etkinlikleri 30 gün boyunca saklar. Ayrıca yüklemeyle ilişkili ve kimliği gizlenmiş performans verilerini canlı ve yedek sistemlerden kaldırma sürecine başlamadan önce 90 gün boyunca saklar.

Firebase Uygulama İçi Mesajlaşma
 • Firebase yükleme kimlikleri

Nasıl yardımcı olur? Firebase Uygulama İçi Mesajlaşma, hangi cihazlara mesaj teslim edileceğini belirlemek için Firebase yükleme kimliklerini kullanır.

Saklama: Firebase, Firebase müşterisi kimliği silmek için API çağrısı yapana kadar Firebase yükleme kimliklerini saklar. Aramadan sonra veriler 180 gün içinde canlı ve yedek sistemlerden kaldırılır.

Firebase Realtime Database
 • IP adresleri
 • Kullanıcı aracıları

Nasıl yardımcı olur? Realtime Database, Firebase müşterilerinin kullanım trendlerini ve platform dökümlerini anlamasına yardımcı olan profil aracı'nı etkinleştirmek için IP adreslerini ve kullanıcı aracılarını kullanır.

Saklama: Realtime Database, IP adreslerini ve kullanıcı aracısı bilgilerini birkaç gün boyunca saklar (müşteriler bunları daha uzun süre kaydetmeyi tercih etmediği sürece).

Firebase Remote Config
 • Firebase yükleme kimlikleri

Nasıl yardımcı olur? Remote Config, son kullanıcı cihazlarına döndürülecek yapılandırma değerlerini seçmek için Firebase yükleme kimliklerini kullanır.

Saklama: Firebase, Firebase müşteri kimliği silmek için API çağrısı yapana kadar Firebase yükleme kimliklerini saklar. Aramadan sonra veriler 180 gün içinde canlı ve yedek sistemlerden kaldırılır.

Firebase ML
 • Yüklenen Resimler
 • yetkilendirme jetonları yükleme

Nasıl yardımcı olur? Bulut tabanlı API'ler, analizi işlemek ve size geri göndermek için yüklenen görüntüleri geçici olarak depolar. Saklanan resimler genellikle birkaç saat içinde silinir. Daha fazla bilgi için Cloud Vision Veri Kullanımıyla İlgili SSS sayfasını inceleyin.

Yükleme yetkilendirme jetonları, Firebase ML tarafından uygulama örnekleriyle etkileşimde bulunurken cihaz kimlik doğrulaması için kullanılır. Örneğin, geliştirici modellerini uygulama örneklerine dağıtmak için bu jetonlar kullanılır.

Saklama: Yükleme yetkilendirme jetonları geçerlilik bitiş tarihlerine kadar geçerli kalır. Jetonun varsayılan ömrü bir haftadır.

Firebase için Vertex AI
 • Müşterinin yapay zeka modelinden gönderilen ve alınan giriş ve çıkış verileri

Nasıl yardımcı olur? Vertex AI for Firebase, içeriği tahmin etmek için Vertex AI'ın Generative AI API'sini kullanır.

Elde tutma: Tahmin sırasında Google, müşteri çıktısını oluşturmak veya temel modelleri eğitmek için Müşteri Verilerini günlüğe kaydetmez. Varsayılan olarak Google, müşteriden gelecek istemlere verilen yanıtları hızlandırmak için Gemini modelleri için müşterinin giriş ve çıkışlarını önbelleğe alır.

Üretken Yapay Zeka ve Veri Yönetimi | Vertex AI'da Üretken Yapay Zeka | Google Cloud sayfasında daha fazla bilgi bulabilirsiniz.

Crashlytics tarafından toplanan bilgi örnekleri

 • Kilitlenmeleri tekilleştirmemize olanak tanıyan RFC-4122 UUID'si
 • Crashlytics Yükleme UUID'si
 • Firebase yükleme kimliği (FID)
 • Firebase oturum kimliği, etkinlikleri bir oturumla etiketlemek için oluşturulmuş rastgele bir UUID'dir
 • Kilitlenmenin ne zaman gerçekleştiğine ilişkin zaman damgası
 • Uygulamanın paket tanımlayıcısı ve tam sürüm numarası
 • Cihazın işletim sistemi adı ve sürüm numarası
 • Cihazın jailbreak'li/root erişimli olup olmadığını gösteren boole
 • Cihazın model adı, CPU mimarisi, RAM miktarı ve disk alanı
 • Şu anda çalışan her iş parçacığının her çerçevesinin uint64 talimatı işaretçisi
 • Çalışma zamanında varsa her talimat işaretçisini içeren düz metin yöntemi veya işlev adı.
 • İstisna atıldıysa istisnanın düz metin sınıf adı ve mesaj değeri
 • Önemli bir sinyal gönderildiyse adı ve tam sayı kodu
 • Uygulamaya yüklenen her ikili görüntünün adı, UUID, bayt boyutu ve RAM'e yüklendiği uint64 temel adresi
 • Kilitlendiği sırada uygulamanın arka planda olup olmadığını belirten boole
 • Kilitlenme sırasında ekranın dönüşünü gösteren tam sayı değeri
 • Cihazın yakınlık sensörünün tetiklenip tetiklenmediğini gösteren boole
 • version-control-info.textproto içeriği (yalnızca sürüm kontrol sistemi (VCS) entegrasyonunu kullanacak şekilde yapılandırılmış Android uygulamaları için)

Performance Monitoring tarafından toplanan bilgilere örnekler

 • Firebase yükleme kimliği (FID)
 • Firebase oturum kimliği, etkinlikleri bir oturumla etiketlemek için oluşturulmuş rastgele bir UUID'dir
 • Model, işletim sistemi ve yön gibi genel cihaz bilgileri
 • RAM ve disk boyutu
 • CPU kullanımı
 • Operatör (Mobil Ülke ve Ağ Koduna göre)
 • Radyo/Ağ bilgileri (örneğin, Kablosuz, LTE, 3G)
 • Ülke (IP adresine göre)
 • Yerel ayar/dil
 • Uygulama sürümü
 • Uygulama ön plan veya arka plan durumu
 • Uygulama paketi adı
 • Firebase yükleme kimlikleri
 • Otomatik izler için süre süreleri
 • Ağ URL'leri (URL parametreleri veya yük içeriği hariç) ve şu karşılık gelen bilgiler:
  • Yanıt kodları (örneğin, 403, 200)
  • Bayt cinsinden yük boyutu
  • Yanıt süreleri

Performance Monitoring tarafından toplanan otomatik izlerin tam listesine bakın.

Son kullanıcı verilerini işlemeye dahil olmayı etkinleştirme kılavuzları

Yukarıdaki tabloda yer alan hizmetlerin çalışması için bir miktar son kullanıcı verisi gereklidir. Sonuç olarak, bu hizmetleri kullanırken veri toplamayı tamamen devre dışı bırakmak mümkün değildir.

Kullanıcılara bir hizmete ve hizmete dahil olan veri toplama özelliğine dahil olma şansı sunmak isteyen bir müşteriyseniz çoğu durumda bu, hizmeti kullanmadan önce bir iletişim kutusu veya ayar açma/kapatma anahtarı eklemenizi gerektirir.

Ancak bazı hizmetler, uygulamaya eklendiğinde otomatik olarak başlatılır. Kullanıcılara bu hizmetleri kullanmadan önce dahil olma şansı vermek için her bir hizmet için otomatik başlatmayı devre dışı bırakmayı ve bunun yerine bunları çalışma zamanında manuel olarak başlatmayı seçebilirsiniz. Bunu nasıl yapacağınızı öğrenmek için aşağıdaki kılavuzları okuyun:

Firebase'i Google Analytics ile entegre ederseniz Analytics veri toplama özelliğini nasıl yapılandıracağınızı öğrenin.

Veri depolama ve işleme konumları

Bir hizmet veya özellik, veri konumu seçimi sunmadığı sürece Firebase, verilerinizi Google'ın veya aracılarının tesislerinin bulunduğu herhangi bir yerde işleyip depolayabilir. Potansiyel tesis konumları hizmete göre değişiklik gösterir.

Yalnızca ABD'deki hizmetler

Firebase Authentication hizmeti yalnızca ABD veri merkezlerinden çalıştırılır. Sonuç olarak, Firebase Authentication verileri yalnızca ABD'de işler.

Küresel hizmetler

Firebase hizmetlerinin çoğu küresel Google altyapısında çalışır. Verileri, herhangi bir Google Cloud Platform konumu veya Google veri merkezi konumu işleyebilir. Bazı hizmetler için, işlemeyi söz konusu konumla sınırlandıran belirli bir Veri Konumu Seçimi yapabilirsiniz.

 • Cloud Storage for Firebase
 • Cloud Firestore
 • Cloud Functions for Firebase
 • Firebase Hosting
 • Firebase Crashlytics
 • Firebase Performance Monitoring
 • Firebase Dynamic Links
 • Firebase Remote Config
 • Firebase Cloud Messaging
 • Firebase ML
 • Firebase Test Lab
 • Firebase Uygulama Kontrolü

Güvenlik bilgileri

Veri şifreleme

Firebase hizmetleri, HTTPS kullanarak geçiş hâlindeki verileri şifreler ve müşteri verilerini mantıksal olarak izole eder.

Ayrıca, bazı Firebase hizmetleri aktif olmayan verilerini de şifreler:

 • Cloud Firestore
 • Cloud Functions for Firebase
 • Cloud Storage for Firebase
 • Firebase Crashlytics
 • Firebase Authentication
 • Firebase Cloud Messaging
 • Firebase Realtime Database
 • Firebase Test Lab
 • Firebase Uygulama Kontrolü
 • Firebase Performance Monitoring

Güvenlik uygulamaları

Firebase, kişisel verileri güvende tutmak için erişimi en aza indirmek amacıyla kapsamlı güvenlik önlemleri alır:

 • Firebase, iş amacıyla kişisel verilere erişmek isteyen belirli çalışanların erişimini kısıtlar.
 • Firebase, çalışanların kişisel veri içeren sistemlere erişimini günlüğe kaydeder.
 • Firebase yalnızca Google ile Oturum Açma ve 2 faktörlü kimlik doğrulama ile oturum açan çalışanların kişisel verilerine erişmesine izin verir.

Firebase Hizmet Verileri

Firebase Hizmet Verileri, Firebase hizmetlerinin* sağlanması ve yönetimi sırasında Google'ın topladığı ve oluşturduğu kişisel bilgilerdir. Firebase hizmetleri ve Google Cloud Hizmet Verileri'ni kapsayan müşteri sözleşmelerimizde tanımlandığı şekilde Müşteri Verileri** hariçtir. Firebase Hizmet Verileri'ne örnek olarak hizmet kullanımı hakkındaki bilgiler, uygulama kimlikleri ve paket adı/paket kimlikleri gibi kaynak tanımlayıcıları, IP adresleri gibi kullanımla ilgili teknik ve operasyonel ayrıntıların yanı sıra geri bildirimler ve destekle ilgili görüşmelerden geliştiricilerle doğrudan iletişimler verilebilir.

*Kapsama dahil olan hizmetler arasında Firebase A/B Testi, Firebase App Distribution, Firebase Cloud Messaging, Firebase Crashlytics, Firebase Dynamic Links, Firebase Hosting, Firebase Uygulama İçi Mesajlaşma, Firebase ML, Vertex AI, Firebase Performance Monitoring, Firebase Realtime Database, Firebase Remote Config ve Firebase User Segmentation Storage bulunur.

**Müşteri Verilerini nasıl işlediğimiz hakkında daha fazla bilgi için Firebase Veri İşleme ve Güvenlik Şartlarımızı inceleyin.

Firebase Hizmet Verileri'nin Firebase tarafından nasıl işlendiğine dair örnekler

Google, Firebase Hizmet Verileri'ni gizlilik politikamıza ve geçerli şartlara uygun şekilde kullanır. Firebase Hizmet Verileri, örneğin şu amaçlarla kullanılır:

 • İstediğiniz Firebase hizmetlerini sağlayın
 • Firebase hizmetlerinin kullanımını optimize etmek için önerilerde bulunma
 • Firebase hizmetlerini sürdürme ve iyileştirme
 • Talep ettiğiniz diğer hizmetleri sağlama ve iyileştirme
 • Firebase ve diğer Google hizmetlerini nasıl kullandığınızı anlama
 • Size daha iyi destek sunmak ve sizinle iletişim kurmak
 • Sizi, kullanıcılarımızı, kamuyu ve Google'ı koruma
 • Yasal yükümlülükleri yerine getirme

Firebase dışı Google hizmetleri tarafından Firebase Hizmet Verileri kullanımı

Firebase Hizmet Verilerinizin Firebase dışındaki Google hizmetleri hakkında daha derinlemesine analiz, bilgi ve öneri sağlamak ve Firebase dışındaki Google hizmetlerini iyileştirmek için Google tarafından kullanılıp kullanılamayacağını kontrol edebilirsiniz. Bunu Firebase veri gizliliği ayarları sayfanızda yapılandırabilirsiniz.

Bu kontrol devre dışı bırakılırsa Firebase Hizmet Verileri, gizlilik politikamıza ve geçerli şartlarımıza uygun olarak yukarıda belirtilenler gibi diğer amaçlar için kullanılmaya devam edecektir. Bu amaçlar arasında, Firebase hizmetleri hakkında öneride bulunmak ve bu hizmetleri iyileştirmek, Firebase projenize bağladığınız Google ürünleri gibi talep ettiğiniz diğer hizmetleri sunmak ve iyileştirmek yer alır.

Başka sorularınız mı var? Bize ulaşın

Gizlilikle ilgili olup burada ele alınmayan sorularınız için Firebase Destek Ekibi ile iletişime geçin. Firebase geliştiricisiyseniz Firebase uygulama kimliğinizi ekleyin. Firebase uygulama kimliğinizi Proje ayarları'ndaki Uygulamalarınız kartında bulun.