Google is committed to advancing racial equity for Black communities. See how.
หน้านี้ได้รับการแปลโดย Cloud Translation API
Switch to English

บันทึกประจำรุ่น Firebase iOS

หากต้องการตรวจสอบบันทึกประจำรุ่นสำหรับคอนโซล Firebase และสำหรับแพลตฟอร์ม Firebase อื่น ๆ และ SDK ที่เกี่ยวข้องโปรดดู บันทึกประจำรุ่นของ Firebase

เวอร์ชัน 7.2.0 - 24 พฤศจิกายน 2020

 • FirebaseApp.configure() และ +[FIRApp registerInternalLibrary:withName:] ส่งผลกระทบต่อเวลาเปิดตัวแอป ( # 6902 )
 • เพิ่มการรองรับเครื่องจำลอง arm64 เพื่อรองรับ Apple silicon Macs ใหม่ ดู ที่นี่ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม
 • เนื่องจากการสนับสนุนโปรแกรมจำลอง arm64 ใหม่ตอนนี้ Xcode 12 จึงจำเป็นสำหรับผลิตภัณฑ์ไบนารีใด ๆ (การวิเคราะห์ประสิทธิภาพไฟล์ zip และการแจกแจงคาร์เธจ)

การวิเคราะห์

 • กระจายไบนารีเป็น xcframeworks เพื่อรองรับชิ้นส่วนจำลอง arm64
 • ย้ายการดำเนินการอ่านที่มีราคาแพงออกจาก +initialize ( # 6936 )
 • เพิ่มเวอร์ชัน CocoaPods ขั้นต่ำที่ต้องการเป็น 1.10 สำหรับการแจกจ่ายซิลิกอนของ Apple เท่านั้นเพื่อเพิ่มการรองรับไบนารี xcframework ดู ที่นี่ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

ฐานข้อมูลเรียลไทม์

 • ทำให้ API การเชื่อมต่ออีมูเลเตอร์มีความสอดคล้องกันระหว่าง Auth, Database, Firestore และ Functions ( # 5916 )

Cloud Firestore

 • ทำให้ API การเชื่อมต่ออีมูเลเตอร์มีความสอดคล้องกันระหว่าง Auth, Database, Firestore และ Functions ( # 5916 )

ฟังก์ชันคลาวด์

 • ทำให้ API การเชื่อมต่ออีมูเลเตอร์สอดคล้องกันระหว่าง Auth, Database, Firestore และ Functions ( # 5916 )

การตรวจสอบประสิทธิภาพ

 • เพิ่มการรองรับโปรแกรมจำลอง Xcode สำหรับ Mac ที่ใช้ซิลิกอนของ Apple (SDK เข้ากันได้กับ Xcode 12 ขึ้นไปเท่านั้น)
 • เพิ่มเวอร์ชัน CocoaPods ขั้นต่ำที่ต้องการเป็น 1.10 เพื่อเพิ่ม xcframework binary support ดู ที่นี่ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

เวอร์ชัน 7.1.0 - 10 พฤศจิกายน 2020

การรับรองความถูกต้อง

 • แก้ไขข้อขัดข้องบน iOS 14 เมื่อมีการเรียกวิธีการทำให้เสร็จของผู้ร่วมประชุมหลายแอป ( # 6863 )

Crashlytics

 • แก้ไขปัญหาที่การอัปโหลดสัญลักษณ์ล้มเหลวเมื่อมีช่องว่างในเส้นทางโครงการโดยเฉพาะในรุ่น Unity ( # 6789 )
 • เพิ่มการบันทึกเพิ่มเติมเมื่อคำขอการตั้งค่าล้มเหลวด้วยสถานะ 404 เพื่อช่วยลูกค้าในการแก้ไขปัญหาการเริ่มต้นใช้งาน ( # 6847 )

Cloud Firestore

 • เพิ่มข้อมูลการสืบค้นต้นฉบับลงในข้อความแสดงข้อผิดพลาดสำหรับแบบสอบถามที่ไม่สามารถ deserizialized ได้
 • ลบการเชื่อมโยงไลบรารี MobileCoreServices ที่ชัดเจนจาก podspec ( # 6850 )
 • ลบการตรวจสอบความถูกต้องของค่า null และ NaN ส่วนเกินในตัวกรองแบบสอบถาม สิ่งนี้ทำให้ SDK ใกล้ชิดกับแบ็กเอนด์ Firestore มากขึ้นซึ่งยอมรับค่า null และ NaN สำหรับตัวดำเนินการทั้งหมดแม้ว่าจะไม่จำเป็นต้องมีประโยชน์ก็ตาม

ฟังก์ชันคลาวด์

 • เพิ่มตัวสร้างเพื่อตั้งค่าโดเมนที่กำหนดเอง ( # 6787 )

FCM

 • แก้ไขข้อขัดข้องบน iOS 14 เมื่อมีการเรียกวิธีการทำให้เสร็จของผู้ร่วมประชุมหลายแอป ( # 6863 )

การกำหนดค่าระยะไกล

 • เพิ่มการรองรับผลิตภัณฑ์ Firebase อื่น ๆ เพื่อผสานรวมกับ Remote Config ( # 6692 )

เวอร์ชัน 7.0.0 Patch Release - 4 พฤศจิกายน 2020

การปล่อยแพตช์นี้มีให้ผ่าน CocoaPods เท่านั้น

การตรวจสอบประสิทธิภาพ

 • แก้ไขข้อขัดข้องที่เกิดขึ้นเมื่อบันทึกคำขอเครือข่าย ( # 6734 )

เวอร์ชัน 7.0.0 - 26 ตุลาคม 2020

รุ่นนี้มีการเปลี่ยนแปลงที่ไม่สมบูรณ์หลายประการดังนั้นจึงถือเป็นการอัปเดตเวอร์ชันหลัก

 • การเปลี่ยนแปลง ขั้นต่ำ : อัปเดตเวอร์ชัน iOS ขั้นต่ำเป็น iOS 10 ยกเว้น Analytics ซึ่งตอนนี้เป็น iOS 9 ( # 4847 )
 • การเปลี่ยนแปลงที่ไม่สมบูรณ์: อัปเดตเวอร์ชัน macOS ขั้นต่ำเป็น 10.12
 • การเปลี่ยนแปลงอย่างสิ้นเชิง: พ็อดที่พัฒนาใน repo นี้ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อสร้างเป็นเฟรมเวิร์กแบบคงที่อีกต่อไป แต่การเชื่อมโยงจะถูกควบคุมโดย Podfile ใช้ตัวเลือก use_frameworks! :linkage => :static เพื่อรับพฤติกรรมการเชื่อมโยง Firebase 6.x ดู คู่มือการเชื่อมโยงนี้ สำหรับรายละเอียดโหมด ( # 2022 )
 • การเปลี่ยนแปลงขั้นสุดท้าย: ตอนนี้ต้องระบุเวอร์ชันสำหรับ Firebase CocoaPods แบบ Swift-only 2 รุ่นใน Podfile เช่น pod 'FirebaseFirestoreSwift', '~> 7.0-beta'
 • ตอนนี้ Firebase ต้องการ CocoaPods เวอร์ชัน 1.9.0 ขั้นต่ำ
 • เพิ่มการรองรับ Swift Package Manager สำหรับ Firebase Messaging ( # 5641 )
 • เพิ่มการรองรับ Swift Package Manager สำหรับเป้าหมาย Auth, Crashlytics, Messaging และ Storage watchOS ( # 6584 )
 • Firebase ไม่ใช้คุณลักษณะ CocoaPods private_headers เพื่อแสดง API ภายในอีกต่อไป ( # 6572 )
 • ลบโปรแกรมเริ่มต้น FirebaseOptions() ใช้งานไม่ได้ ใช้ init(contentsOfFile:) หรือ init(googleAppID:gcmSenderID:) แทน ( # 6633 )
 • ตอนนี้พ็อด Firebase ทั้งหมดมีเวอร์ชันเดียวกัน ( # 6295 )
 • ใน CocoaPods ตอนนี้ Firebase betas จะระบุไว้ในแท็กเวอร์ชัน ใน Swift Package Manager เบต้าจะต่อท้ายชื่อผลิตภัณฑ์
 • เพิ่มฟังก์ชันส่วนกลาง FirebaseVersion() (หรือ FIRFirebaseVersion() สำหรับผู้ใช้ ObjC) เพื่อเข้าถึงเวอร์ชันการติดตั้ง Firebase

การทดสอบ A / B

 • FIRExperimentController.updateExperiments(serviceOrigin:events:policy:lastStartTime:payloads:) ซึ่งเลิกใช้แล้ว ( # 6543 )

การกระจายแอป

 • อัปเดตบันทึกข้อผิดพลาดสำหรับการเรียกใช้บริการ API ที่ไม่ใช่ 200

การวิเคราะห์

 • เพิ่มการรองรับโหมดยินยอม
 • อัปเดตเวอร์ชัน iOS ขั้นต่ำเป็น 9.0
 • ทำเครื่องหมายว่า Analytics.init() เป็นไม่พร้อมใช้งาน
 • ทำเครื่องหมาย Analytics.appInstanceID() เป็นโมฆะ
 • เพิ่มชื่อกิจกรรมต่อไปนี้ตามที่จองไว้:
  • ad_reward
  • app_background
  • app_exception
  • app_store_refund
  • app_store_subscription_cancel
  • app_store_subscription_convert
  • app_store_subscription_renew
  • app_upgrade
  • dynamic_link_app_open
  • dynamic_link_app_update
  • dynamic_link_first_open
  • first_visit
  • session_start_with_rollout
 • ชื่อกิจกรรมต่อไปนี้ไม่ได้สงวนไว้อีกต่อไป:
  • app_uninstall
  • screen_view

การรับรองความถูกต้อง

 • ลบข้อมูล API ที่เลิกใช้แล้ว dataForKey , fetchProvidersForEmail:completion , fetchProvidersForEmail:completion signInAndRetrieveDataWithCredential:completion , reauthenticateAndRetrieveDataWithCredential:completion linkAndRetrieveDataWithCredential:completion , linkAndRetrieveDataWithCredential:completion ( # 6607 )
 • เพิ่มการรองรับโปรแกรมจำลอง ( # 6624 )
 • ลบตัวแปรส่วนกลาง FirebaseAuthVersionNum และ FirebaseAuthVersionStr ควรใช้ FirebaseVersion() หรือ FIRFirebaseVersion() แทน

Crashlytics

 • ปรับปรุงความเร็วในการแปลงสัญลักษณ์การอัปโหลด ลูกค้าที่มี dSYM ขนาดใหญ่ควรเห็นการปรับปรุงเวลาที่ใช้ในการอัปโหลดสัญลักษณ์ Crashlytics อย่างมีนัยสำคัญ
 • แก้ไขความผิดพลาดของ watchOS ที่เกี่ยวข้องกับ sigaction ( # 6434 )

ฐานข้อมูลเรียลไทม์

 • ปิดใช้งานคำเตือนการเลิกใช้งาน ( # 6502 )
 • อัปเดตการอ้างอิงเพื่อรักษาความเข้ากันได้กับ Firebase 7

Cloud Firestore

 • การเปลี่ยนแปลงการทำลาย: ลบการตั้งค่า areTimestampsInSnapshotsEnabled ฟิลด์เวลาประทับที่อ่านจาก FIRDocumentSnapshot จะส่งคืน FIRTimestamp เสมอ ใช้ FIRTimestamp.dateValue เพื่อแปลงเป็น NSDate หากจำเป็น
 • แก้ไขการรั่วไหลของหน่วยความจำที่นำมาใช้ใน 1.18.0 ที่อาจปรากฏขึ้นเมื่อจัดลำดับคิวรีที่มีการเปรียบเทียบความเท่าเทียมหรือไม่เท่ากัน

การรับส่งข้อความในแอป Firebase

 • ลบองค์ประกอบที่เลิกใช้แล้วของ In-App Messaging API

การติดตั้ง

 • ลบตัวแปรส่วนกลาง FIRInstallationsVersionStr ควรใช้ FirebaseVersion() หรือ FIRFirebaseVersion() แทน
 • การติดตั้งจะแสดงข้อยกเว้นหาก FIROptions.projectID หายไปหรือ FIROptions.APIKey มีรูปแบบที่ไม่ถูกต้องในการตรวจจับปัญหาการกำหนดค่าที่สำคัญก่อนหน้านี้ ( # 4692 )
 • ลบคำนำหน้า FIR ออกจาก FIRInstallationIDDidChange และเปลี่ยนชื่อ kFIRInstallationIDDidChangeNotificationAppNameKey เป็น InstallationIDDidChangeAppNameKey ใน Swift
 • เอกสาร API ได้รับการอัปเดตให้ใช้คำว่า "installation auth token" อย่างสม่ำเสมอ ( # 6014 )

รหัสอินสแตนซ์

 • ส่วนตัวเลิกใช้ -[FIRInstanceID appInstanceID:] วิธีการถูกลบ ( # 4486 )
 • แก้ไขปัญหาที่ไม่ได้ส่งโทเค็น APN ในคำขอโทเค็นเมื่อการดึงโทเค็น APN ของ iOS ล่าช้า ( # 6553 )

FCM

 • ลบ FCM direct channel API และ Upstream send API ที่เลิกใช้แล้ว ( # 6430 )
 • messaging:didReceiveRegistrationToken: สามารถส่งคืนโทเค็นว่างได้ อัปเดตพารามิเตอร์ API fcmToken ค่า fcmToken ( # 5339 )
 • แก้ไขปัญหาที่การดาวน์โหลดรูปภาพล้มเหลวเมื่อไม่มีนามสกุลในชื่อไฟล์ แต่ตั้งค่าประเภท MIME ไว้ ( # 6590 )

Firebase ML

 • อัปเดตการอ้างอิงเพื่อรักษาความเข้ากันได้กับ Firebase 7

การตรวจสอบประสิทธิภาพ

 • แก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับข้อขัดข้องในคำขอเครือข่ายบางประเภท # 6713
 • แก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสภาพการแข่งขันบน Firebase Remote Config initializaton # 6287

การกำหนดค่าระยะไกล

 • อัปเดตฟิลด์ lastFetchTime เป็นแบบอ่านอย่างเดียว ( # 6567 )
 • การเปลี่ยนแปลงที่เป็นกลางตามหน้าที่เพื่อหยุดใช้เมธอดที่เลิกใช้แล้วใน A / B Testing API ( # 6543 )
 • อัปเดต numberValue เป็น nonnull เพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมปัจจุบัน ( # 6623 )
 • ลบออก APIs เลิก isDeveloperModeEnabled , initWithDeveloperModeEnabled:developerModeEnabled , activateWithCompletionHandler:completionHandler , activateFetched , configValueForKey:namespace , configValueForKey:namespace:source , allKeysFromSource:namespace , keysWithPrefix:namespace , setDefaults:namespace , setDefaultsFromPlistFileName:namespace , defaultValueForKey:namespace ( # 6637 )
 • ตัวจัดการการดำเนินการสำหรับ fetchAndActivateWithCompletionHandler ขณะนี้ทำงานบนเธรดหลัก ( # 5897 )
 • แก้ไขการสร้างฐานข้อมูลบน tvOS ( # 6612 )
 • อัปเดตเอกสาร API สาธารณะเพื่อไม่ให้อ้างอิง API ที่ถูกลบอีกต่อไป ( # 6641 )
 • อัปเดต activateWithCompletion: เพื่อใช้ตัวจัดการการเสร็จสิ้นสำหรับการอัปเดตการทดสอบ ( # 3687 )

การจัดเก็บ

 • ลบตัวแปรส่วนกลาง FIRStorageVersionString ควรใช้ FirebaseVersion() หรือ FIRFirebaseVersion() แทน
 • แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ List API ที่ป้องกันไม่ให้แสดงรายการสถานที่ที่มีอักขระ "+"
 • เปลี่ยนชื่อ list(withMaxResults:) เป็น list(maxResults:) ใน Swift API
 • แก้ไขปัญหาที่ทำให้หมดเวลานานกว่าที่คาดไว้สำหรับผู้ใช้ที่ระบุการหมดเวลาที่กำหนดเอง

เวอร์ชัน 6.34.0 Patch Release - 23 ตุลาคม 2020

รุ่นนี้พร้อมใช้งานผ่าน CocoaPods เท่านั้น การเปลี่ยนแปลงในรีลีสนี้จะปรากฏในรีลีสที่ไม่ใช่แพตช์ถัดไปสำหรับการแจกแจงที่ไม่ใช่ CocoaPods ทั้งหมด

การตรวจสอบประสิทธิภาพ

 • แก้ไขข้อขัดข้องที่เกิดขึ้นเมื่อบันทึกคำขอเครือข่าย รุ่นนี้เหมือนกับ v3.3.0 เรียกใช้การ pod update เพื่อติดตั้ง FirebasePerformance 3.3.2
 • เปลี่ยนกลับการแก้ไขข้อบกพร่องที่คำขอเครือข่ายที่ใช้ URLSharedSession ไม่ได้รับการตรวจสอบโดยอัตโนมัติใน iOS 14

เวอร์ชัน 6.34.0 Patch Release - 8 ตุลาคม 2020

รุ่นนี้พร้อมใช้งานผ่าน CocoaPods เท่านั้น การเปลี่ยนแปลงในรีลีสนี้จะปรากฏในรีลีสที่ไม่ใช่แพตช์ถัดมาสำหรับการแจกแจงที่ไม่ใช่ CocoaPods ทั้งหมด

 • แก้ไขคำเตือนการเลิกใช้งานใน GoogleDataTransport เมื่อกำหนดเป้าหมายเป็น iOS 12 หรือสูงกว่า การแก้ไขมีอยู่ใน GoogleDataTransport v7.5.1 ( # 6682 )

เวอร์ชัน 6.34.0 - 6 ตุลาคม 2020

 • ลบคำเตือนที่เกี่ยวข้องกับเฟรมเวิร์ก Analytics ที่ขาดหายไปสำหรับบิลด์ที่ไม่ใช่ iOS เนื่องจากเฟรมเวิร์กไม่พร้อมใช้งานบนแพลตฟอร์มเหล่านั้น ( # 6500 )

การวิเคราะห์

 • เพิ่มการสนับสนุนสำหรับการบันทึกการแสดงโฆษณาด้วยตนเองด้วย logEvent(_:parameters:)

Crashlytics

 • ปรับปรุงความเร็วในการแปลงสัญลักษณ์การอัปโหลด ลูกค้าที่มี dSYM ขนาดใหญ่ควรเห็นการปรับปรุงเวลาที่ใช้ในการอัปโหลดสัญลักษณ์ Crashlytics อย่างมีนัยสำคัญ
 • แก้ไขข้อขัดข้องของ Apple Watch ที่เกี่ยวข้องกับ sigaction ( # 6434 )

Cloud Firestore

 • การปรับปรุงภายในสำหรับการรองรับ C ++ และ Unity ในอนาคต รวมถึงการเปลี่ยนแปลงขั้นสุดท้ายสำหรับ Firestore C ++ Alpha SDK แต่ไม่มีผลกับผู้ใช้ Objective-C หรือ Swift
 • เพิ่มส่วนหัว HTTP ภายในใหม่ในการเชื่อมต่อ gRPC

การติดตั้ง

 • เพิ่มการตรวจสอบ FIRInstallationsItem เพิ่มเติมเพื่อตรวจจับปัญหาการจัดเก็บที่อาจเกิดขึ้น ( # 6570 )

รหัสอินสแตนซ์

 • InstanceID ที่ไม่สนับสนุน สำหรับการจัดการข้อมูลประจำตัวอินสแตนซ์ของแอปให้ใช้ FirebaseInstallations สำหรับการจัดการโทเค็นการลงทะเบียน FCM ให้ใช้ FirebaseMessaging ( # 6585 )

FCM

 • เพิ่มมาโครเพื่อระงับคำเตือนการเลิกใช้งาน InstanceID ( # 6585 )

การตรวจสอบประสิทธิภาพ

 • แก้ไขปัญหาที่คำขอเครือข่ายที่ใช้ URLSharedSession ไม่ได้รับการตรวจสอบโดยอัตโนมัติใน iOS14

การกำหนดค่าระยะไกล

 • แก้ไข attempt to insert nil object crash ใน fetchWithExpirationDuration: ( # 6522 )

การจัดเก็บ

 • แก้ไขการพิมพ์ผิดในความคิดเห็นของเอกสาร ( # 6485 )

เวอร์ชัน 6.33.0 - 22 กันยายน 2020

 • Swift Package Manager - กำหนดกรอบระบบและการอ้างอิงไลบรารีระบบ สิ่งนี้แก้ไขปัญหาสัญลักษณ์ที่ไม่ได้กำหนดสำหรับการอ้างอิงระบบ ( # 6408 , # 6413 )
 • Swift Package Manager - แก้ไขคำเตือนบิลด์ที่เกี่ยวข้องกับเวอร์ชัน iOS ขั้นต่ำ ( # 6449 )
 • เปิดใช้การรองรับพ็อด Firebase สำหรับแพลตฟอร์ม Auth และ Crashlytics watchOS ( # 4558 )
 • Carthage - เฟรมเวิร์กบางส่วนไม่มีไฟล์ Info.plist ( # 5562 )

การวิเคราะห์

 • แก้ไขคำขอเครือข่ายโดยไม่ได้ตั้งใจเมื่อปิดการรวบรวม Analytics ( # 5837 )

การกระจายแอป

 • อัปเดตบันทึกข้อผิดพลาดสำหรับการเรียกใช้บริการ API ที่ไม่ใช่ 200

การรับรองความถูกต้อง

 • แก้ไขเอกสารแหล่งที่มาภายใน ( # 6371 )

Crashlytics

 • แก้ไขข้อขัดข้องของ Apple Watch ที่เกี่ยวข้องกับ sigaction ( # 6434 )
 • เปลี่ยนการใช้รหัสไคลเอ็นต์ในการเรียก API และการตรวจสอบตามลำดับในโค้ด
 • แก้ไขความพยายามในการเชื่อมต่อกับโดเมน IPv6 ที่ไม่ถูกต้องโดยการอัปเดต IPv4 และ IPv6 เพื่อใช้ปลายทางเดียวที่ถูกต้อง ( # 5032 )

Cloud Firestore

 • เพิ่ม whereField(_:notIn:) และ whereField(_:isNotEqualTo:) ตัวดำเนินการแบบสอบถาม whereField(_:notIn:) ค้นหาเอกสารที่ค่าของฟิลด์ที่ระบุไม่อยู่ในอาร์เรย์ที่ระบุ whereField(_:isNotEqualTo:) ค้นหาเอกสารที่ค่าของฟิลด์ที่ระบุไม่เท่ากับค่าที่ระบุ ตัวดำเนินการแบบสอบถามทั้งสองจะไม่ตรงกับเอกสารที่ไม่มีฟิลด์ที่ระบุ

ฟังก์ชันคลาวด์

 • การพึ่งพา ID อินสแตนซ์ที่อ่อนแอถูกแทนที่ด้วย Firebase Messaging ( # 6395 )

รหัสอินสแตนซ์

 • เพิ่มการแจ้งเตือนใหม่สำหรับการรับฟังการรีเฟรชโทเค็นจาก Messaging และอัปเดตโทเค็นแคชใน InstanceID ( # 6286 )
 • แก้ไขปัญหาที่การแจ้งเตือนการรีเฟรชโทเค็นไม่ถูกทริกเกอร์เมื่อใช้ tokenWithAuthorizedEntity:scope:options:handler เพื่อดึงโทเค็น ( # 6286 )

FCM

 • เพิ่มโทเค็น API ใหม่เพื่อรับและลบโทเค็นการลงทะเบียน FCM เริ่มต้นแบบอะซิงโครนัส เพิ่ม Messaging.deleteToken(completion:) ใหม่ Messaging.deleteToken(completion:) และ Messaging.token(completion:) วิธีการจัดการโทเค็นการลงทะเบียนและข้อมูลการเช็คอิน ผู้ใช้ FCM ที่มีอยู่ควรแทนที่การเรียก InstanceID ด้วยวิธีการใหม่เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเลิกใช้งาน InstanceID ที่กำลังจะมาถึง ( # 6313 ).

เวอร์ชัน 6.32.2 - 14 กันยายน 2020

การวิเคราะห์

 • อัปเดตการเข้าถึง IDFA ตามประกาศของ Apple ณ วันที่มีผลบังคับใช้นโยบาย AppTrackingTransparency

เวอร์ชัน 6.32.0 - 8 กันยายน 2020

 • Swift Package Manager - ไม่จำเป็นต้องเลือกผลิตภัณฑ์ Firebase หรือ FirebaseCore อีกต่อไป เป้าหมายการสร้างจะถูกเลือกโดยปริยายเมื่อเลือกผลิตภัณฑ์ Firebase อื่น ๆ หากย้ายจาก 6.31-spm-beta คุณอาจต้องลบเป้าหมายเหล่านั้นออกจาก Frameworks, Libraries, and Embedded Content Build Setting บนแท็บ General

การวิเคราะห์

 • แก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในการใช้ CFPreferences API
 • การล้างรหัสภายใน

การกระจายแอป

 • ปลั๊กอิน Fastlane การแจกจ่ายแอปเวอร์ชัน 0.2.0 ไม่ได้อาศัย Firebase CLI ในการตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้และคำขออีกต่อไป สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดไปที่ แจกจ่ายแอปด้วย fastlane

การรับรองความถูกต้อง

 • อัปเดตเอกสารแหล่งที่มาภายใน ( # 6371 )

Crashlytics

 • เพิ่ม stackFrameWithAddress API สำหรับบันทึกข้อผิดพลาดแบบกำหนดเองที่เป็นสัญลักษณ์บนแบ็กเอนด์ ( # 5975 )
 • แก้ไขความคิดเห็นที่พิมพ์ผิด ( # 6363 )
 • ลบข้อมูลอุปกรณ์ออกจากรายการข้อมูลข้อขัดข้องของข้อมูลภาพไบนารี ( # 6382 )

ฐานข้อมูลเรียลไทม์

 • ขณะนี้ SDK สามารถอนุมาน URL ฐานข้อมูลเริ่มต้นได้หากไม่มีการระบุไว้ในการกำหนดค่า

Cloud Firestore

 • แก้ไขคำเตือนเกี่ยวกับเอกสาร gRPC ที่ปรากฏใน Xcode ( # 6340 )

เวอร์ชัน 6.31.1 - 31 สิงหาคม 2020

รุ่นนี้มีให้บริการผ่าน CocoaPods เท่านั้น การเปลี่ยนแปลงที่ระบุในส่วนนี้จะปรากฏในรุ่นไบนารีที่ตามมา

 • แก้ไขปัญหาการสร้างสัญลักษณ์ FirebaseApp ที่ขาดหายไปเป็นระยะ ๆ ซึ่งเกิดขึ้นใน Firebase 6.28.0 ( # 6341 )

เวอร์ชัน 6.31.0 Patch Release - 27 สิงหาคม 2020

รุ่นนี้มีให้บริการผ่าน CocoaPods เท่านั้น การเปลี่ยนแปลงที่ระบุในส่วนนี้จะปรากฏในรุ่นไบนารีที่ตามมา

การกระจายแอป

 • อัปเดตความคิดเห็นส่วนหัว ( # 6321 )
 • แก้ไขข้อบกพร่องที่ลูกค้าที่มีคีย์ API ที่ จำกัด ไม่สามารถดึงข้อมูลรุ่น ( # 6346 )

เวอร์ชัน 6.31.0 - 25 สิงหาคม 2020

 • Swift Package Manager รุ่นเบต้า รายละเอียด ที่นี่ . ( # 3136 )
 • การพึ่งพาของ Firebase บน nanopb ได้รับการอัปเดตจากเวอร์ชัน 0.3.9.5 เป็นเวอร์ชัน 0.3.9.6 (1.30906.0 ใน CocoaPods)

การวิเคราะห์

 • เพิ่มการรองรับสำหรับการวัด Conversion first_open สำหรับผู้ใช้ที่ยอมรับข้อความแจ้งการติดตามแอป iOS 14 ของ Apple

การกระจายแอป

 • ตอนนี้ App Distribution iOS SDK พร้อมใช้งานในรุ่นเบต้าแล้ว ตอนนี้คุณสามารถเพิ่ม SDK เพื่อเปิดใช้งานและปรับแต่งการแจ้งเตือนบิวด์ใหม่ในแอปสำหรับผู้ทดสอบของคุณ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดไปที่ ตั้งค่าการแจ้งเตือนในแอป

การรับรองความถูกต้อง

 • เพิ่มการรองรับสำหรับผู้เช่าหลายราย ( # 6142 )
 • เพิ่มการรองรับ watchOS พื้นฐาน ( # 4621 )
 • ปรับปรุง Xcode เสร็จสมบูรณ์ของตัวจัดการการเสร็จสิ้น API สาธารณะใน Swift ( # 6283 )

Crashlytics

 • แก้ไขคำเตือนคอมไพเลอร์และลบรหัสเครือข่ายที่ไม่ได้ใช้ ( # 6210 )
 • แก้ไขข้อขัดข้องที่เกิดขึ้นไม่บ่อยนักเมื่อพยายามรีสตาร์ทงานเซสชัน URL โดยไม่มีคำขอที่ถูกต้อง ( # 5984 )
 • แนะนำการรองรับ watchOS ( # 6262 )
 • refactor ส่วนหัวสาธารณะที่เป็นกลางในการทำงานเพื่อเปิดใช้งานการสนับสนุน Swift Package Manager

Cloud Firestore

 • การปรับปรุงภายในสำหรับการรองรับ C ++ และ Unity ในอนาคต

การรับส่งข้อความในแอป Firebase

 • การนำเข้าและตัวอ้างอิงส่วนหัวที่เป็นกลางตามหน้าที่เพื่อเปิดใช้งานการสนับสนุน Swift Package Manager

การติดตั้ง

 • ใช้ NSURLSession ชั่วคราวเพื่อป้องกันการแคชคำขอ / การตอบกลับ ( # 6226 )
 • เพิ่ม Backoff สำหรับข้อผิดพลาดบางอย่างเพื่อป้องกันคำขอ API ที่ไม่จำเป็น ( # 6232 )

รหัสอินสแตนซ์

 • เพิ่มการแจ้งเตือนใหม่สำหรับการรับฟังการรีเฟรชโทเค็น FCM และการอัปเดตโทเค็นแคชใน InstanceID ( # 6286 )
 • แก้ไขปัญหาที่การแจ้งเตือนการรีเฟรชโทเค็นจะไม่ถูกทริกเกอร์เมื่อใช้ tokenWithAuthorizedEntity:scope:options:handler เพื่อดึงโทเค็น ( # 6286 )

FCM

 • แก้ไขปัญหาที่การสมัครหัวข้อไม่ทำงานใน watchOS ( # 6160 )
 • ปรับปรุง Xcode เสร็จสมบูรณ์ของตัวจัดการการเสร็จสิ้น API สาธารณะใน Swift ( # 6278 )

เวอร์ชัน 6.30.0 - 11 สิงหาคม 2020

 • refactor ส่วนหัวสาธารณะที่เป็นกลางในการทำงานเพื่อเตรียมรองรับ Swift Package Manager นำไปใช้กับ FirebaseCore, FirebaseABTesting, FirebaseAuth, FirebaseCrashlytics, FirebaseDatabase, FirebaseFirestore, FirebaseFuncitons, FirebaseInstallations, FirebaseRemoteConfig, FirebaseStorage และ GoogleDataTransport

การวิเคราะห์

 • แก้ไขปัญหาที่ระดับบันทึกที่กำหนดโดย FirebaseConfiguration ถูกเขียนทับ ( # 5704 )
 • การล้างรหัสภายใน

การทดสอบ A / B

 • การจัดโครงสร้างแหล่งที่เป็นกลางตามหน้าที่สำหรับการสนับสนุน Swift Package Manager เบื้องต้น ( # 6016 )

การรับรองความถูกต้อง

 • แก้ไขข้อบกพร่องที่รายการพวงกุญแจหลายรายการจะทำให้การคงอยู่ของผู้ใช้ล้มเหลว ( # 5906 )
 • เพิ่มการสนับสนุนสำหรับการใช้ GOOGLE_APP_ID ใน IDP ทั่วไปและโฟลว์สำรอง reCAPTCHA การตรวจสอบสิทธิ์โทรศัพท์ ( # 6121 )

Crashlytics

 • แก้ไขข้อบกพร่องในการแบ่งส่วนที่อาจเกิดขึ้นเมื่อเขียนบริบทความผิดพลาดลงในดิสก์ ( # 6048 )

ฐานข้อมูลเรียลไทม์

 • การจัดโครงสร้างแหล่งที่เป็นกลางตามหน้าที่ ( # 5861 )
 • ตรรกะการตรวจสอบยามในการตรวจสอบลิงก์ไดนามิกที่รอดำเนินการ

Cloud Firestore

 • จัดเรียงส่วนหัวสาธารณะใหม่สำหรับการรองรับ Swift Package Manager ในอนาคต สิ่งนี้ไม่ควรส่งผลกระทบต่อผู้ใช้ CocoaPods, Carthage หรือไฟล์ zip ที่มีอยู่

ฟังก์ชันคลาวด์

 • การจัดโครงสร้างแหล่งที่เป็นกลางตามหน้าที่ ( # 5858 )

การติดตั้ง

 • การจัดโครงสร้างแหล่งที่เป็นกลางตามหน้าที่ ( # 5861 )

Firebase ML

 • อัปเดตการอ้างอิง TensorflowLiteObjC เป็น 2.3.0 ใน FirebaseMLModelInterpreter แก้ไข ( # 5746 )

การกำหนดค่าระยะไกล

 • แก้ไข FirebaseApp.delete() ที่เกี่ยวข้องกับข้อขัดข้องในการดึงข้อมูลการกำหนดค่า ( # 6123 )

การตรวจสอบประสิทธิภาพ

 • ส่งต่อการเปลี่ยนแปลงก่อนหน้านี้จากกลไกการส่งบันทึกเหตุการณ์ภายในองค์กรไปยัง GoogleDataTransport หลังจากแก้ไขปัญหาการประทับเวลาของไคลเอ็นต์
 • อัปเดตข้อความบันทึกสำหรับ 'Trace' และ 'Network Request' (ดู เอกสารสาธารณะ )
 • แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นเวลานานซึ่งหยุดการติดตามคำขอเครือข่ายจากการส่งบน Simulator

การจัดเก็บ

 • การจัดโครงสร้างแหล่งที่เป็นกลางตามหน้าที่ ( # 5861 )

เวอร์ชัน 6.29.0 - 28 กรกฎาคม 2020

การทดสอบ A / B

 • การจัดโครงสร้างแหล่งที่เป็นกลางตามหน้าที่สำหรับการสนับสนุน Swift Package Manager เบื้องต้น ( # 6016 )

การวิเคราะห์

 • เพิ่มการรองรับสำหรับการบันทึกมุมมองหน้าจอด้วยตนเองด้วย logEvent(_:parameters:) setScreenName(_:screenClass:) API จะเลิกใช้งานและนำออกในรุ่นหลักในอนาคต
 • เพิ่ม setDefaultEventParameters API เพื่อรองรับการตั้งค่าพารามิเตอร์ที่จะบันทึกเหตุการณ์ทั้งหมด
 • [SKAdNetwork registerAppForAdNetworkAttribution] จะถูกเรียกโดยอัตโนมัติเมื่อเปิดครั้งแรกตามค่าเริ่มต้น หากต้องการเลือกไม่ใช้พฤติกรรมเริ่มต้นนี้ให้เพิ่มคีย์ GOOGLE_ANALYTICS_REGISTRATION_WITH_AD_NETWORK_ENABLED พร้อมค่าบูลีน NO ลงในไฟล์ Info.plist ของแอปของคุณ

การรับรองความถูกต้อง

 • แก้ไขปัญหาการเข้าถึงหน่วยความจำแบบมัลติเธรด ( # 5979 )

Crashlytics

 • แก้ไขข้อบกพร่องในการแบ่งส่วนที่อาจเกิดขึ้นเมื่อเขียนบริบทความผิดพลาดลงในดิสก์ ( # 6048 )

Cloud Firestore

 • การปรับปรุงภายในสำหรับการรองรับ C ++ และ Unity ในอนาคต

Firebase In-App Messaging

 • แก้ไขความคิดเห็นของเอกสารที่ไม่ถูกต้องใน InAppMessagingDisplay ( # 5972 )
 • การจัดโครงสร้างแหล่งที่เป็นกลางตามหน้าที่สำหรับการสนับสนุน Swift Package Manager เบื้องต้น ( # 6013 )

รหัสอินสแตนซ์

 • ลบ FIRInstanceIDURLQueryItem เพื่อสนับสนุน NSURLQueryItem ( # 5835 )

FCM

 • ลบตรรกะที่ดำเนินการสำหรับ iOS 7 และต่ำกว่า ( # 5835 )

การกำหนดค่าระยะไกล

 • การจัดโครงสร้างแหล่งที่เป็นกลางตามหน้าที่สำหรับการสนับสนุน Swift Package Manager เบื้องต้น ( # 6013 )

เวอร์ชัน 6.28.2 - 21 กรกฎาคม 2020

ปล่อยไฟล์ Zip ที่มี FirebasePerformance 3.2.1

เวอร์ชัน 6.28.1-hotfix - 20 กรกฎาคม 2020

ผู้ใช้ CocoaPods สามารถเข้าถึงรุ่นนี้ได้โดยเรียกใช้การ pod update เพื่อติดตั้งการแก้ไขใน FirebasePerformance 3.2.1 ผู้ใช้ไฟล์ Zip สามารถเข้าถึงการแก้ไขด้วยเวอร์ชัน 6.28.2

การตรวจสอบประสิทธิภาพ

 • แก้ไขปัญหาที่ทำให้ไม่สามารถประมวลผลเหตุการณ์ส่วนใหญ่ได้ รีลีสนี้เหมือนกับ v3.1.11

เวอร์ชัน 6.28.1 - 14 กรกฎาคม 2020

Cloud Firestore

 • แก้ไขปัญหาการกำหนดค่าที่ผู้ฟังไม่ถูกเรียกกลับมาที่เธรดหลักตามค่าเริ่มต้นอีกต่อไป

เวอร์ชัน 6.28.0 - 14 กรกฎาคม 2020

 • ตอนนี้การสร้างด้วย Firebase ต้องใช้ Xcode 11.3 ขึ้นไป โปรดทราบว่าไม่ควรใช้ Xcode 11.4 สำหรับแอปที่ยังรองรับอุปกรณ์ 32 บิต
 • เพิ่มความปลอดภัยของเธรดใน [FIROptions defaultOptions] ( # 5915 )
 • อัปเดต GoogleUtilities และการนำเข้า GoogleDataTransport การพึ่งพา GoogleDataTransportCCTSupport ไม่ควรเชื่อมโยงกับ Firebase อีกต่อไป ( # 5824 )

การทดสอบ A / B

 • ลบการพึ่งพา Protobuf ( # 5890 )

การรับรองความถูกต้อง

 • การจัดโครงสร้างแหล่งที่เป็นกลางตามหน้าที่สำหรับการสนับสนุน Swift Package Manager เบื้องต้น ( # 5856 )

Crashlytics

 • เพิ่ม dispatch_once สำหรับเปิดไฟล์บันทึก sdk ( # 5904 )
 • การอ้างอิงการนำเข้าที่ปรับปรุงเป็นกลางสำหรับการอ้างอิง ( # 5902 )

ฐานข้อมูลเรียลไทม์

 • การจัดโครงสร้างแหล่งที่เป็นกลางตามหน้าที่ ( # 5861 )
 • แก้ไขข้อขัดข้องที่เกิดขึ้นเมื่อเปิดลิงก์แบบไดนามิกเป็นครั้งที่สองในขณะที่แอปอยู่เบื้องหน้า ( # 5880 )
 • เพิ่มคุณสมบัติ plist FirebaseDeepLinkPasteboardRetrievalEnabled เพื่อเปิด / ปิดการดึงลิงก์ไดนามิกจาก Pasteboard
 • ลดความถี่ของการแจ้งเตือนแบบวางบอร์ด iOS14 โดยอ่านเฉพาะเมื่อมี URL ( # 5905 )
 • การอ้างอิงการนำเข้าที่ปรับปรุงเป็นกลางสำหรับการอ้างอิง ( # 5824 )

Cloud Firestore

 • ลบความล่าช้าที่อาจทำให้ Firestore ไม่สามารถสร้างการเชื่อมต่อเครือข่ายได้ทันทีหากเกิดการเปลี่ยนแปลงการเชื่อมต่อขณะที่แอปทำงานอยู่เบื้องหลัง ( # 5783 )
 • แก้ไขข้อขัดข้องที่หายากซึ่งอาจเกิดขึ้นหากกระบวนการรวบรวมขยะสำหรับเอกสารเก่าในแคชเกิดขึ้นเพื่อทำงานในระหว่างการบีบอัด LevelDB ( # 5881 )

ฟังก์ชันคลาวด์

 • การจัดโครงสร้างแหล่งที่เป็นกลางตามหน้าที่ ( # 5858 )

การรับส่งข้อความในแอป Firebase

 • แก้ไขความคิดเห็นของเอกสารที่ไม่ถูกต้องใน InAppMessagingDisplay ( # 5972 )

การติดตั้ง

 • การจัดโครงสร้างแหล่งที่เป็นกลางตามหน้าที่ ( # 5832 )

รหัสอินสแตนซ์

 • การอ้างอิงการนำเข้าที่ปรับปรุงเป็นกลางสำหรับการอ้างอิง ( # 5824 )

FCM

 • แก้ไขคำเตือนเอกสารที่เปิดเผยโดย Xcode 12 ( # 5876 )
 • การอ้างอิงการนำเข้าที่ปรับปรุงเป็นกลางสำหรับการอ้างอิง ( # 5824 )

ML Kit สำหรับ Firebase

 • ทำเครื่องหมาย API บนอุปกรณ์ทั้งหมดว่าเลิกใช้งานแล้ว ดูคู่มือการย้ายข้อมูลที่ https://developers.google.com/ml-kit/migration
 • ย้ายจาก FirebaseInstanceID (IID) ไปยัง FirebaseInstallations (FIS)

การตรวจสอบประสิทธิภาพ

 • ย้ายจากกลไกการจัดส่งบันทึกเหตุการณ์ภายในไปยัง GoogleDataTransport
 • อัปเดตข้อความบันทึกสำหรับ 'Trace' และ 'Network Request' (ดู เอกสารสาธารณะ )

การกำหนดค่าระยะไกล

 • การอ้างอิงการนำเข้าที่ปรับปรุงเป็นกลางสำหรับการอ้างอิง ( # 5824 )
 • อัปเดตการกำหนดค่าระยะไกลเพื่อใช้ SDK การทดสอบ A / B แบบไม่ใช้ Protobuf ( # 5890 )

การจัดเก็บ

 • เพิ่มข้อผิดพลาดในการพยายามอัปโหลดไดเร็กทอรี ( # 5750 )
 • การจัดโครงสร้างแหล่งที่เป็นกลางตามหน้าที่ ( # 5851 )

เวอร์ชัน 6.27.1 - 6 กรกฎาคม 2020

การวิเคราะห์

 • อัปเดตสัญลักษณ์เพื่อไม่ให้ขัดแย้งกับที่กำหนดไว้ใน AdSupport.framework ( # 5153 )
 • การล้างรหัสภายใน

เวอร์ชัน 6.27.0 - 16 มิถุนายน 2020

 • refactor เป็นกลางตามหน้าที่เพื่อลดความซับซ้อนในการใช้งานส่วนหัวของ FirebaseCore และแทนที่ Interop pods ด้วยส่วนหัวเท่านั้น การเปลี่ยนแปลงนี้เป็นสาเหตุที่พ็อด Firebase ส่วนใหญ่มีการอัปเดตเวอร์ชันรองและเหตุใดจึงอาจไม่มีบันทึกประจำรุ่นอื่น

การวิเคราะห์

 • แก้ไขการตรวจหาการต่ออายุการสมัครสมาชิกซ้ำ

การรับรองความถูกต้อง

 • กำหนดมาตรฐานส่วนหัวการนำเข้า FirebaseCore ( # 5758 )

Crashlytics

 • กำหนดมาตรฐานส่วนหัวการนำเข้า FirebaseCore ( # 5758 )

ฐานข้อมูลเรียลไทม์

 • กำหนดมาตรฐานส่วนหัวการนำเข้า FirebaseCore ( # 5758 )
 • แก้ไขการตรวจสอบลิงก์ไดนามิกที่ไม่ต้องการในการรีสตาร์ทแอปในภายหลัง ( # 5665 )

Cloud Firestore

 • แก้ไขปัญหาที่อาจทำให้ไคลเอนต์ไม่สามารถเชื่อมต่อกับแบ็กเอนด์ได้ทันทีหลังจากที่ผู้ใช้ลงชื่อเข้าใช้

การรับส่งข้อความในแอป Firebase

 • กำหนดมาตรฐานส่วนหัวการนำเข้า FirebaseCore ( # 5758 )

การติดตั้ง

 • กำหนดมาตรฐานส่วนหัวการนำเข้า FirebaseCore ( # 5758 )

รหัสอินสแตนซ์

 • กำหนดมาตรฐานส่วนหัวการนำเข้า FirebaseCore ( # 5758 )

FCM

 • ใช้ UNNotificationRequest เพื่อกำหนดเวลาการแจ้งเตือนในพื้นที่สำหรับการแจ้งเตือนเขตเวลาท้องถิ่นสำหรับ iOS 10 ขึ้นไป นอกจากนี้ควรแก้ไขปัญหาที่ '%' แสดงไม่ถูกต้องในชื่อเรื่องและเนื้อหา ( # 5667 )
 • แก้ไขคีย์ภาษามอลตาสำหรับการกำหนดภาษาเป้าหมาย ( # 5702 )

การกำหนดค่าระยะไกล

 • ลบ typedef ออกจากลายเซ็นวิธี API สาธารณะเพื่อปรับปรุงการใช้งาน Swift API จาก Xcode ( # 5748 )

การจัดเก็บ

 • แก้ไขข้อขัดข้องเมื่อมีการเรียก listAll () ที่ตำแหน่งราก ( # 5772 )
 • เพิ่มการตรวจสอบไปยัง putFile ของ putFile: เพื่อตรวจสอบว่าไฟล์ fileURL ส่งผ่านเป็นไดเร็กทอรีหรือไม่และแสดงข้อผิดพลาดที่ชัดเจนหากเป็น ( # 5750 )

เวอร์ชัน 6.26.0 - 2 มิถุนายน 2020

 • แก้ไขการตรวจสอบ bundleID ของ FirebaseApp ทำให้สามารถจับคู่ bundleID สำหรับส่วนขยาย ( # 5126 ) ได้

การวิเคราะห์

 • เพิ่มการสนับสนุนสำหรับขีด จำกัด ผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้นซึ่งมีอยู่ใน Google Analytics เวอร์ชัน 360
 • การล้างรหัสภายใน

Crashlytics

 • แก้ไขข้อขัดข้องที่อาจเกิดขึ้นหากช่อง Plist บางช่องที่จำเป็นในการสร้างระเบียน Crashlytics ขาดหายไปในขณะรันไทม์ นอกจากนี้ยังเพิ่มการบันทึกการวินิจฉัยบางอย่างเพื่อให้ปัญหาทำให้เกิดความชัดเจนมากขึ้น ( # 5565 )

Cloud Firestore

 • การปรับปรุงภายในสำหรับการรองรับ C ++ และ Unity ในอนาคต รวมถึงการเปลี่ยนแปลงขั้นสุดท้ายสำหรับ Firestore C ++ Alpha SDK แต่ไม่มีผลกับผู้ใช้ Objective-C หรือ Swift

การรับส่งข้อความในแอป Firebase

 • แก้ไขข้อความบันทึกสำหรับการทดสอบการส่งข้อความในแอปบนโฟลว์อุปกรณ์ ( # 5680 )

การติดตั้ง

 • ขณะนี้ที่จัดเก็บพวงกุญแจ macOS ใช้ชื่อบริการพวงกุญแจเฉพาะ (ต่อแอป) เพื่อแยกรายการพวงกุญแจสำหรับแอปพลิเคชัน macOS ต่างๆ หมายเหตุ: ตัวระบุการติดตั้งที่สร้างโดยเวอร์ชันก่อนหน้าจะถูกรีเซ็ตบน macOS ซึ่งอาจส่งผลต่อตัวอย่างเช่นรูปแบบการทดสอบ A / B หรือดีบักการกำหนดเป้าหมายอุปกรณ์สำหรับการรับส่งข้อความ Firebase iOS, tvOS และ watchOS Installation Identifiers จะไม่ได้รับผลกระทบ ( # 5603 )
 • ข้อความคอนโซลข้อผิดพลาดของเซิร์ฟเวอร์ที่อ่านได้เพิ่มเติม ( # 5654 )
 • Auth Token ปิดใช้งานการดึงข้อมูลอัตโนมัติ ( # 5656 )

ML Kit สำหรับ Firebase

 • เพิ่ม getLatestModelFilePath(_:completion:) API ไปยัง ModelManager เพื่อรับพา ธ ไฟล์สัมบูรณ์บนอุปกรณ์สำหรับโมเดลรีโมตแบบกำหนดเองที่ดาวน์โหลด

การกำหนดค่าระยะไกล

 • อัปเดต fetchAndActivateWithCompletionHandler: การใช้งานเพื่อเปิดใช้งานแบบอะซิงโครนัส ( # 5617 )
 • ลบคลาสที่ไม่ได้กำหนดโดยการลบไฟล์ต้นฉบับที่สร้างโปรโตที่ไม่ได้ใช้ ( # 4334 )
 • เพิ่ม URLSession บางส่วนจำลองเพื่อเปิดใช้งานการทดสอบโดยไม่มีแบ็กเอนด์ ( # 5633 )
 • เพิ่มเปิดใช้งาน API ที่ส่งคืนการเรียกกลับพร้อมพารามิเตอร์ bool เพิ่มเติมที่ระบุว่าการกำหนดค่ามีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ API ใหม่จะไม่เกิดข้อผิดพลาดหากคอนโซลไม่มีการเปลี่ยนแปลง API การเปิดใช้งานเก่าที่มีเพียงพารามิเตอร์ข้อผิดพลาดถูกเลิกใช้งานและจะถูกลบออกในรุ่นหลักถัดไป ( # 3586 )

เวอร์ชัน 6.25.0 - 19 พฤษภาคม 2020

 • แก้ไขการตรวจสอบ bundleID ของ FirebaseApp ทำให้สามารถจับคู่ bundleID สำหรับส่วนขยาย ( # 5126 ) ได้

การวิเคราะห์

Cloud Firestore

 • การปรับปรุงภายในสำหรับการรองรับ C ++ และ Unity ในอนาคต รวมถึงการเปลี่ยนแปลงขั้นสุดท้ายสำหรับ Firestore C ++ Alpha SDK แต่ไม่มีผลกับผู้ใช้ Objective-C หรือ Swift

ส่วนขยายอย่างรวดเร็ว

 • เปลี่ยนชื่อ FirestoreDecodingError.fieldNameConfict สะกดผิดเป็น fieldNameConflict ( # 5520 )

การรับส่งข้อความในแอป Firebase

 • แก้ไขปัญหาที่การคลิกถูกนับสำหรับข้อความที่ไม่มี URL การดำเนินการ ( # 5564 )

FCM

 • อัปเดตกรณีข้อผิดพลาดพร้อมเหตุผลความล้มเหลวเพื่อให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อผิดพลาด ( # 5511 )

การกำหนดค่าระยะไกล

 • แก้ไขข้อผิดพลาดที่ไม่ได้ใช้การอัปเดตการตั้งค่าก่อนที่จะดึงข้อมูล ( # 4740 )
 • อัปเดตเอกสาร API สาธารณะสำหรับ 4.4.10 เปลี่ยนจาก FirebaseInstanceID เป็น FirebaseInstallations ( # 5561 )

เวอร์ชัน 6.24.0 - 5 พฤษภาคม 2020

 • อัปเดต nanopb เป็น 0.3.9.5 (ใน Firebase pods ทั้งหมด) ซึ่งรวมถึงการแก้ไขสำหรับ CVE-2020-5235 โปรดทราบว่ารูปแบบการกำหนดเวอร์ชันสำหรับ nanopb CocoaPod มีการเปลี่ยนแปลง ดู nanopb podspec บน GitHub สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ( # 5191 )

การวิเคราะห์

การรับรองความถูกต้อง

 • ลบฟิลด์คำขอ mfa_provider ไม่ได้ใช้ mfa_provider ( # 5397 )
 • คำเตือนการเลิกใช้งานที่ถูกระงับเมื่อกำหนดเป้าหมาย iOS เวอร์ชันจนถึง iOS 13 ( # 5437 )

Crashlytics

 • แก้ไข malloc ไม่ถูกตรวจสอบใน Crashlytics ( # 5428 )
 • แก้ไขอินสแตนซ์ของพฤติกรรมที่ไม่ได้กำหนดเมื่อโหลดไฟล์จากดิสก์ ( # 5454 )

ฐานข้อมูลเรียลไทม์

 • แก้ไขความผิดพลาดของเอกสาร ( # 5406 , # 5418 )

Cloud Firestore

 • ตอนนี้ Firestore จำกัด จำนวนการค้นหาเอกสารพร้อมกันที่จะดำเนินการเมื่อแก้ไขความไม่สอดคล้องกันในแคชภายในเครื่อง ( firebase / firebase-js-sdk # 2683 )
 • อัปเกรด gRPC-C ++ เป็น 1.28.0 ( # 4994 )
 • Firestore จะส่งข้อมูลรับรองการตรวจสอบสิทธิ์ไปยัง Firestore Emulator ( # 5072 )

การรับส่งข้อความในแอป Firebase

 • แก้ไขปัญหาที่ GoogleUtilities ไม่ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนว่าเป็นการอ้างอิง ( # 5282 )

FCM

 • เปลี่ยนตำแหน่งของแหล่งที่มาภายใต้โฟลเดอร์ FirebaseMessaging ให้พอดีกับองค์กรที่เก็บปัจจุบัน ( # 5476 )

การกำหนดค่าระยะไกล

 • การพึ่งพา InstanceID ลดลง ตอนนี้การกำหนดค่าระยะไกลขึ้นอยู่กับการติดตั้งโดยตรง ( # 5096 )
 • ขณะนี้การกำหนดค่าระยะไกลมีทั้ง CFBundleString และ CFBundleShortVersionString ในคำขอดึงข้อมูลขาออก

เวอร์ชัน 6.23.0 - 21 เมษายน 2020

 • แก้ไขข้อผิดพลาดในการติดตั้ง Carthage ที่เกี่ยวข้องกับ Protobuf.framework ตอนนี้ Protobuf.framework สามารถติดตั้งแยกกันได้โดยการเพิ่ม FirebaseProtobufBinary.json ลงใน Cartfile รายละเอียดทั้งหมดใน คำแนะนำการใช้ Carthage ( # 5276 )

การวิเคราะห์

 • แก้ไขปัญหาความเข้ากันได้ย้อนหลัง
 • การล้างรหัสภายใน

การรับรองความถูกต้อง

 • จัดการการเรียกใช้ useUserAccessGroup ทันทีหลังจากกำหนดค่า ( # 4175 )

Crashlytics

 • โดยทั่วไป Firebase Crashlytics SDK พร้อมใช้งานแล้ว

ฐานข้อมูลเรียลไทม์

 • เพิ่ม ServerValue.increment() เพื่อรองรับการเพิ่มค่าฟิลด์อะตอมโดยไม่มีธุรกรรม

Cloud Firestore

 • การปรับปรุงภายในสำหรับการรองรับ C ++ และ Unity ในอนาคต

การรับส่งข้อความในแอป Firebase

 • แก้ไขปัญหาที่ GoogleUtilities ไม่ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนว่าเป็นการอ้างอิง ( # 5282 )

การติดตั้ง

 • ที่เก็บคีย์ - ค่าของพวงกุญแจปรับ GoogleUtilities ( # 5329 )

รหัสอินสแตนซ์

 • ล้างข้อมูลภายในและลบการแจ้งเตือนในเครื่องซ้ำ ๆ ( # 5339 )

FCM

 • แก้ไขปัญหาที่เมื่อลบโทเค็นแล้วการแจ้งเตือนการรีเฟรชโทเค็นและผู้รับมอบสิทธิ์จะไม่ถูกทริกเกอร์ ( # 5338 )

การจัดเก็บ

 • แก้ไขกรณีที่หายากซึ่ง StorageTask จะเรียกการเรียกกลับที่เสร็จสมบูรณ์มากกว่าหนึ่งครั้ง ( # 5245 )

เวอร์ชัน 6.22.0 - 8 เมษายน 2020

 • แก้ไขคำเตือนส่วนหัวร่มที่ไม่รวมในคาร์เธจและการแจกแจง zip ที่นำมาใช้ใน Firebase 6.21.0 ( # 5209 )

การวิเคราะห์

 • แก้ไขการประทับเวลาเหตุการณ์ session_start เมื่อเริ่มอุ่นเครื่อง
 • แก้ไขปัญหาที่เหตุการณ์อัตโนมัติบางอย่างหยุดบันทึกหลังจากเรียก resetAnalyticsData

Crashlytics

 • เพิ่มระยะหมดเวลาของเครือข่ายสำหรับการอัปโหลดสัญลักษณ์เพื่อปรับปรุงความน่าเชื่อถือในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่ จำกัด ( # 5228 )

Cloud Firestore

 • การเปลี่ยนแปลงภายใน

Firebase In-App Messaging

 • Internal fixes for test apps ( #5171 ).

InstanceID

 • Fixed provisioning profile location for catalyst ( #5048 ).
 • Fixed crash when passing a nil handler to deleteToken request ( #5247 ).
 • Remove obsolete logic to improve performance and reduce keychain operations ( #5211 , #5237 ).

Storage

Swift Extensions

 • Initial public beta release. Extends the Storage Reference API with the Swift Result type for all APIs that return an optional value and optional Error. To use, add pod 'FirebaseStorageSwift' to the Podfile and import FirebaseStorageSwift to the source. Please provide feedback about these new APIs and suggestions about other potential Swift extensions to the Firebase iOS SDK issue tracker .

Version 6.21.0 - March 24, 2020

 • The zip distribution is now comprised of xcframeworks instead of frameworks. This provides a binary distribution for the community supported Firebase for Catalyst. See the zip's README for additional details.

 • The FirebaseCoreDiagnostic.framework in the Carthage distribution now includes an Info.plist ( #4917 ).

 • The arm64e slice is no longer included in the zip distribution's xcframeworks. The slice will be removed from the remaining frameworks in a subsequent release. We will restore it once arm64e is officially supported by Apple.

Analytics

Authentication

 • Internal changes ( #5097 ).
 • Multi-factor authentication is now available in the zip file and Carthage distributions.

Crashlytics

 • Added a new API to record custom exception models and stacktraces to Crashlytics. This is a replacement for the recordCustomException API that existed in the Fabric Crashlytics SDK ( #5055 )
 • Fixed an issue with the sendUnsentReports API where reports wouldn't be uploaded until the method was called twice in specific instances ( #5060 )
 • Changed Crashlytics to use GoogleDataTransport to upload crashes ( #4989 )
 • Changed the origin that Crashlytics uses to register crash events for crash-free users. Ensure you have installed the Firebase SDK for Analytics version 6.3.1 or above ( #5030 )
 • Fixed Catalyst build - removed deprecated unused Apple framework dependencies ( #5139 ).

Firebase In-App Messaging

 • Fixed display issue with banner messages on iPad Pro 11" ( #4714 ).
 • Fixed 400 errors from backend due to a bug in the Instance ID SDK ( #3887 ).
 • Internal change in in-app message A/B test flow ( #5078 ).

Installations

 • Accessing GULHeartbeatDateStorage moved out of main thread ( #5098 ).

Performance Monitoring

 • Added direct dependency to Firebase Installations and removed the dependency on Firebase InstanceID.

Version 6.20.0 - March 12, 2020

This release is only available on CocoaPods. New changes in this release will be available across all distribution channels in Firebase versions 6.21.0 and higher.

Authentication

 • Added support for Multi-factor Authentication ( #4823 ). Note: Multi-factor authentication is currently only available on Google Cloud Identity Platform. Please follow this tutorial to use it in your Firebase projects.

Cloud Firestore

 • Fixed the FirebaseFirestore podspec to properly declare its dependency on the UIKit framework on iOS and tvOS.

Version 6.19.0 - March 10, 2020

 • Added an Apple platform flag (ios/macos/watchos/etc.) to firebaseUserAgent . The information will be used to support product decisions related to Apple platforms, eg prioritizing watchOS support, etc. ( #4939 )

A/B Testing

 • Added completion handler for FIRExperimentController's updateExperimentsWithServiceOrigin method.
 • Deprecated FIRExperimentController.updateExperiments(serviceOrigin:events:policy:lastStartTime:payloads:) .
 • Added FIRExperimentController.validateRunningExperiments(serviceOrigin:runningExperimentPayloads:) , allowing callers to expire experiments that are no longer running.
 • Added FIRExperimentController.activateExperiment(experimentPayload:origin:) , allowing callers to directly activates an experiment.

Analytics

 • Added a warning when logging events with parameters containing Swift values not bridgeable to Objective-C Foundation types.
 • Fixed an issue where Analytics would crash at configuration on iOS 8 if a plist key was missing ( #4957 ).

Crashlytics

 • Changed two endpoints in the Firebase Crashlytics SDK with no expected end-user impact ( #4953 , #4988 ).

Cloud Firestore

 • Firestore should now recover its connection to the server more quickly after returning from the background ( #4905 ).

Firebase In-App Messaging

 • Added SDK support for A/B testing in-app messages.

Remote Config

 • Internal code changes ( #4934 ).

Version 6.18.0 - February 25, 2020

 • Fix Zip Builder module map generation that could cause linker missing symbol errors in the 6.14.0 through 6.16.0 binary release distributions ( #4819 ).

Analytics

 • Firebase InstanceID SDK dependency replaced by Firebase Installations SDK.
 • Fixed value type in keychain ( #4742 ).
 • Fixed race conditions in accessing app instance ID after reset.
 • Retry resetting Analytics data if it does not complete before app termination.
 • Fixed a misuse of dispatch_once .

Cloud Firestore

 • Improved performance of queries with large result sets.

Firebase In-App Messaging

 • Added support for data bundles for in-app messages. Data bundles are additional key-value pairs that can be sent along with an in-app message ( #4922 ).

InstanceID

 • Removed unused files ( #4881 ).

FCM

 • Deprecated FCM direct channel messaging via shouldEstablishDirectChannel . Instead, use APNs for downstream message delivery. Add content_available key to your payload if you want to continue use legacy APIs, but we strongly recommend HTTP v1 API as it provides full APNs support. The deprecated API will be removed in Firebase 7 ( #4710 ).
 • Deprecated upstream messaging API. For realtime updates, use Cloud Firestore, Realtime Database, or other services. The deprecated API will be removed in Firebase 7 ( #4710 ).
 • Use secure coding for Messaging's pending topics ( #3686 ).

Remote Config

 • Fixed a bug ( #4677 , #4734 ) where Remote Config does not work after a restore of a previous backup of the device. ( #4896 ).

Version 6.17.0 - February 11, 2020

Crashlytics

 • Fixed symbol collisions with the legacy Fabric Crashlytics SDK and added a warning not to include both ( #4753 , #4755 ).
 • Added crash prevention checks ( #4661 ).

Cloud Firestore

 • Internal improvements.

InstanceID

 • Instance ID no longer collects logging IDs ( #4444 ).

FCM

 • The pod Firebase/Messaging subspec now supports watchOS ( #4807 ).
 • Fixed FIRMessagingExtensionHelper crashing in unit tests ( #4689 ).
 • Fixed FIRMessagingRmqManager crashing on devices with corrupted messaging database files ( #4771 ).

Remote Config

 • Fixed a crash that could occur when attempting a remote config fetch before a valid Instance ID was available ( #4622 ).
 • Fixed an issue where config fetch would sometimes fail with a duplicate fetch error when no other fetches were in progress ( #3802 ).
 • Fetch calls will now fail if a valid instance ID is not obtained by the Remote Config SDK.

Performance Monitoring

 • Fixed a crash related to fetching cached config values from Remote Config ( #4400 , #4399 ).

Version 6.16.0 - January 28, 2020

 • Minimum required Xcode version changed to 10.3 (was 10.1).

Analytics

 • Resolved a database issue on iOS 12+ if linked with sqlite library versions older than 3.20.0.
 • Improved startup latency.

Crashlytics

 • Fixed VeraCode scanner issues for unchecked error conditions ( #4669 ).

Cloud Firestore

 • Firestore previously required that every document read in a transaction must also be written. This requirement has been removed, and you can now read a document in a transaction without writing to it.
 • Improved the performance of repeatedly executed queries when persistence is enabled. Recently executed queries should see dramatic improvements. This benefit is reduced if changes accumulate while the query is inactive. Queries that use the limit() API may not always benefit, depending on the accumulated changes.
 • Changed the location of Firestore's locally stored data from the Documents folder to Library/Application Support, hiding it from users of apps that share their files with the iOS Files app. Important : After a user's data is migrated, downgrading to an older version of the SDK will cause the user to appear to lose data, since older versions of the SDK can't read data from the new location ( #843 ).

Firebase In-App Messaging

 • Consolidated backend and UI SDKs under FirebaseInAppMessaging . Developers should remove pod Firebase/InAppMessagingDisplay and only use pod Firebase/InAppMessaging in their Podfile.
 • FIRIAMDefaultDisplayImpl is no longer public.
 • FirebaseInAppMessagingDisplay is now deprecated and should be removed from developers' Podfiles.
 • Minimum iOS version is now 9.0.

Version 6.15.1 Patch Release - January 16, 2020

Firebase installations service

 • Throw an exception when there are missing required FirebaseOptions parameters ( APIKey , googleAppID , and projectID ). Please make sure your GoogleServices-Info.plist (or FirebaseOptions if you configure Firebase in code) is up to date. The file and settings can be downloaded from the Firebase Console ( #4683 ).

Version 6.15.0 - January 14, 2020

 • Reorganized directory structure.
 • The following SDKs introduce a new transitive dependency on the Firebase installations API :
  • Analytics
  • Cloud Messaging
  • Remote Config
  • In-App Messaging
  • A/B Testing
  • Performance Monitoring
  • ML Kit
  • Instance ID

The Firebase installations SDK introduces the Firebase installations API . Developers that use API key restrictions may experience blocked requests (https://stackoverflow.com/questions/58495985/). A solution is available here . ( #4533 )

Analytics

 • Updated log messages to be less verbose.
 • Fixed issues due to reference to self in async blocks.

Authentication

 • Added support of UISceneDelegate for URL redirect. ( #4380 )
 • Fixed rawNonce in encoder. ( #4337 )

Crashlytics

This Firebase Crashlytics version includes the initial beta release of the Firebase Crashlytics SDK:

 • The SDK is now open-sourced. Take a look in our GitHub repository .
 • Added support for Catalyst (note that Crashlytics still supports tvOS and macOS).
 • Added new APIs that are more consistent with other Firebase SDKs and more intuitive to use. The new APIs also give your users more control over how you collect their data.
 • Removed the Fabric API Key. Now, Crashlytics uses the GoogleService-Info.plist file to associate your app with your project. If you linked your app from Fabric and want to upgrade to the new SDK, remove the Fabric API key from your run and upload-symbols scripts. We also recommend removing the Fabric section from your app's Info.plist (when you upgrade, Crashlytics uses the new configuration you set up in Firebase).

Cloud Firestore

 • Added a limit(toLast:) query operator, which returns the last matching documents up to the given limit.

Firebase In-App Messaging

 • Issues with nullability in card message ( #4435 ).
 • Unit test failure with OCMock 3.5.0 ( #4420 ).
 • Crash in test on device error flow ( #4446 ).

InstanceID

 • Added watchOS support for InstanceID ( #4016 )
 • Added a new dependency on the Firebase Installations SDK. The Firebase Installations SDK introduces the Firebase Installations API . Developers that use API-restrictions for their API-Keys may experience blocked requests (https://stackoverflow.com/questions/58495985/). A solution is available here . ( #4533 )

Firebase installations service

 • Firebase installations service is an infrastructure service for Firebase services that creates unique identifiers and authentication tokens for Firebase clients (called "Firebase installations") enabling Firebase Targeting, ie interoperation between Firebase services.
 • The Firebase installations SDK introduces the Firebase installations API. Developers that use API key restrictions may experience blocked requests (https://stackoverflow.com/questions/58495985/). This problem can be mitigated by following the instructions found here .

FCM

 • Added watchOS community support for Firebase Messaging. This enables FCM push notification function on watch only app or independent watch app. ( #4016 )
 • Added a new transitive dependency on the Firebase Installations SDK. The Firebase Installations SDK introduces the Firebase Installations API . Developers that use API-restrictions for their API-Keys may experience blocked requests (https://stackoverflow.com/questions/58495985/). A solution is available here .

Performance Monitoring

 • Update to the newer version of FirebaseInstanceId SDK that uses FirebaseInstallationService.

Realtime Database

 • Addressed a performance regression introduced in 6.1.3.

Storage

 • Reorganized directory structure ( #4573 ).

Version 6.14.0 - December 17, 2019

 • Updated the binary distributions to include arm64e slices. See Apple's documentation for more details. Support for the open source libraries is now included in the zip and Carthage distributions. All libraries now support building for arm64e except the MLKit ones, for which support is TBD ( #4110 ).
 • The directory structure of the zip distribution has changed to include the full name of each Firebase pod in the directory structure. For example, the former Storage directory is now FirebaseStorage .\
 • Speed up initialization by lazily registering for the user agent ( #1306 ).
 • Added a Swift usage flag to firebaseUserAgent . The information will be used to support product decisions related to Swift, eg adding a Swift-specific API, SDKs, etc. ( #4448 ).

Analytics

 • Fixed issue with custom app events not being passed to FirebaseInAppMessaging when GoogleTagManager is also present ( #4305 ).

Authentication

 • Added support of UISceneDelegate for URL redirect ( #4380 ).
 • Fixed rawNonce in encoder ( #4337 ).

Realtime Database

 • Internal improvements.
 • Fix component startup time ( #4137 ).
 • Fix crash due to object deallocation on app launch ( #4308 ).

Cloud Firestore

 • Internal improvements.

Firebase In-App Messaging

 • Issues with nullability in card message ( #4435 ).
 • Unit test failure with OCMock 3.5.0 ( #4420 ).
 • Crash in test on device error flow ( #4446 ).

InstanceID

 • Added heartbeat support for InstanceID ( #4323 ).
 • Fixed the documentations on a few random generation and hash methods to clarify its use case to avoid confusions. ( #4469 , #4444 , #4326 ).

FCM

 • Fix component startup time ( #4137 ).

Performance Monitoring

 • Fixed issue related to app start trace being insanely long. #934
 • Fixed issues related to monitoring NSURLSession based network requests where some of the requests were not monitored after iOS 13.

Remote Config

 • Fix the return status code when app is offline ( #4100 ).
 • Internal code cleanup ( #4297 , #4403 , #4379 ).

Version 6.13.0 Patch Release - November 19, 2019

This release does not include updates to the zip file or Carthage distributions.

Cloud Firestore

 • Firestore no longer loads its TLS certificates from a bundle, which fixes crashes at startup when the bundle can't be loaded. This fixes a specific case where the bundle couldn't be loaded due to non-ASCII characters in the application name. If you're manually tracking dependencies, you can now remove gRPCCertificates-Cpp.bundle from your build ( #3951 ).

Version 6.13.0 - November 14, 2019

 • Updated the Firebase Core minor version to prepare for an upcoming Firebase pod open source.

Analytics

 • Fixed crash after completed in-app purchase ( #4176 ).

Authentication

 • Added support for Sign-in with Apple ( #4183 ).

Cloud Firestore

 • Removed Firestore's dependency on the Protobuf CocoaPod. If you're manually tracking dependencies, you may be able to remove it from your build (note, however, that other Firebase components may still require it).
 • Added a dependency on the abseil CocoaPod. If you're manually tracking dependencies, you need to add it to your build.

FCM

 • Moved message queue delete operation to a serial queue to avoid race conditions in unit tests ( #4236 ).

Performance Monitoring

Remote Config

 • Remote Config no longer re-activates the current config on fetch if it receives no changes from the backend. ( #4260 )

Storage

 • Fixed a -Wunused-property-ivar violation ( #4281 ).

Version 6.12.0 - November 5, 2019

 • The zip file distributions are now built with Xcode 11.0. The zip file distribution no longer support Xcode 10.3 and below. The Carthage distribution is still built with Xcode 10.1 and is planned to update to Xcode 11.0 in the next release. As a workaround for ( #3791 ), Carthage users can integrate GoogleSignIn.framework from the ( zip distribution ).

Analytics

 • Updated podspec to depend on exact nanopb version.

Realtime Database

 • Addressed an issue with NSDecimalNumber case that prevented decimals with high precision to be stored correctly in our persistence layer ( #4108 ).

Cloud Firestore

 • Added whereField(_:in:) and whereField(_:arrayContainsAny:) query operators. whereField(_:in:) finds documents where a specified field's value is IN a specified array. whereField(_:arrayContainsAny:) finds documents where a specified field is an array and contains ANY element of a specified array.
 • Firestore SDK now uses Nanopb rather than the Objective-C Protobuf library for parsing protos. This change does not affect visible behavior of the SDK in any way. While we don't anticipate any issues, please report any issues with network behavior or persistence that you experience.

InstanceID

 • Fixed a crash in checkTokenRefreshPolicyWithIID: and ensure tokenWithAuthorizedEntity:scope:options:handler method is refreshing token if token is stale ( #4167 ).
 • Updated deprecated keychain access level ( #4172 ).

FCM

 • Moved reliable message queue database operation off main thread ( #4053 ).

Remote Config

 • Minor internal project structure changes.

Performance Monitoring

 • Internal SDK enhancements.

Version 6.11.0 - October 22, 2019

 • Fix container instantiation timing, IID startup ( #4030 ).
 • Open-sourced Firebase pod. This enables import Firebase module support for tvOS and macOS ( #4021 ).

Authentication

 • Removed usage of a deprecated property on iOS 13 ( #4066 ).

Cloud Firestore

 • Fix a race condition that could cause a segmentation fault during client initialization ( #4091 ).

Swift Extensions

 • Initial public release.

InstanceID

 • Fixed InstanceID initialization timing issue ( #4030 ).
 • Added check to see if token and IID are inconsistent ( #4025 ).
 • Removed migration logic from document folder to application folder ( #4033 ).

FCM

 • Fixed IID and Messaging container instantiation timing issue ( #4030 ).
 • Internal cleanup and remove migration logic from document folder to application folder ( #4033 , #4045 ).

Remote Config

 • Removed existing usage of an internal deprecated API ( #3993 ).

Version 6.10.0 - October 8, 2019

 • Transitive GoogleDataTransport dependency incremented to v2.0.0 ( #3729 ).
 • Fixed "expiclitlySet" typo ( #3853 ).

A/B Testing

 • Fixed an Analyzer issue ( #3622 ).

Analytics

 • Fixed potential crash due to debug assertion when Analytics starts.
 • Fixed race condition that prevented upload from completing while app was in the background.

Authentication

 • Added methods allowing developers to link and reauthenticate with federated providers. ( #3971 )

Realtime Database

 • Fixed an iOS 13 crash that occurred in our WebSocket error handling. ( #3950 )

Cloud Firestore

 • Added an addSnapshotsInSyncListener() method to FIRFirestore that notifies you when all your snapshot listeners are in sync with each other.

Firebase In-App Messaging

 • Added support for UIScene-based application lifecycle ( #3927 ).
 • Fixed storyboard layout error in Xcode 11 ( #3748 ).

FCM

 • Updated Protobuf version to fix warnings in Xcode.

ML Kit for Firebase

 • An enhanced version of barcode scanner with better speed and accuracy.
 • Breaking change: Updated ModelManager with the following API changes:
  • Added modelManager(app:) for a custom Firebase app. Note that download management for custom Firebase apps is currently only supported for the Translate SDK.
  • Removed the RemoteModel and LocalModel registration APIs. You no longer need to register models before using them.
  • Added a model download conditions parameter in the download(_:conditions) API to make it easier to tie the conditions to specific download requests. You can fully control when to download a model for the first time and when to check for model updates via this API.
  • Updated isRemoteModelDownloaded(_:) to isModelDownloaded(_:) .
  • Added deleteDownloadedModel(_:completion:) to delete downloaded models to provide you with more flexibility for managing disk space on your user's devices.
  • Removed deleteDownloadedTranslateModel(_:completion)
  • Updated the availableTranslateModelsWithApp(app:) method to a downloadedTranslateModels property.
 • Breaking change: RemoteModel and LocalModel initializers have been disabled. New subclasses have been added for AutoML, Custom, and Translate SDKs. Use the intializers for those subclasses to create instances of remote and local models. initialConditions and updateConditions are no longer needed for initializing a remote model. You can specify the download condition when calling download(_:conditions:) of the ModelManager .
 • Added CustomRemoteModel and CustomLocalModel as instantiable subclasses of RemoteModel and LocalModel classes, respectively.
 • Breaking change: Updated the initializers for ModelInterpreter and removed the ModelOptions class. The ModelInterpreter can be initialized with either a CustomRemoteModel or CustomLocalModel , but not both.
 • Breaking change: Implicit model downloading is no longer available through the ModelInterpreter . You must invoke the ModelManager 's download(_:conditions:) API to download CustomRemoteModel s. Please see the Model Interpreter QuickStart app for an example of how to download CustomRemoteModel s.
 • Added AutoMLRemoteModel and AutoMLLocalModel as instantiable subclasses of RemoteModel and LocalModel classes, respectively.
 • Breaking change: Updated the initializers for VisionOnDeviceAutoMLImageLabelerOptions . The VisionOnDeviceAutoMLImageLabelerOptions can be initialized with either an AutoMLRemoteModel or AutoMLLocalModel , but not both.
 • Breaking change: Implicit model downloading is no longer available through the VisionOnDeviceAutoMLImageLabeler . You must invoke the ModelManager 's download(_:conditions:) API to download AutoMLRemoteModel s. Please see the Vision QuickStart app for an example of how to download AutoMLRemoteModel s.
 • Breaking change: Updated the initializers for TranslateRemoteModel . A TranslateRemoteModel can only be initialized with a TranslateLanguage . Download conditions are now passed to ModelManager 's download(_:conditions:) API, and custom Firebase apps are supported through ModelManager 's modelManager(app:) API.
 • Breaking change: On-device text recognition API for iOS no longer supports i386 architecture, but continues to support x86_64, arm64, and armv7 architectures.

Performance Monitoring

 • Fixed issue related to crash when app starts on iOS 13 devices. ( #3929 )
 • Internal SDK enhancements.

Remote Config

 • Fixed issue for outdated values for deleted config keys. ( #3745 ).

Version 6.9.0 - September 23, 2019

 • Transitive GoogleDataTransport dependency incremented to v2.0.0 ( #3729 ).
 • Fixed "expiclitlySet" typo ( #3853 ).

Analytics

 • Fixed crash when updating identifiers from multiple threads ( #2575 ).

Cloud Firestore

 • Fixed a memory access error discovered using the sanitizers in Xcode 11.

FCM

 • Mute FCM deprecated warnings with Xcode 11 and min iOS >= 10 ( #3857 ).

ML Kit for Firebase

 • Fixed an incompatibility issue between Translate and FirebaseMLCommon.

Remote Config

 • Fixed docs issue ( #3846 ).

Version 6.8.1 - September 10, 2019

 • Removed references to UIWebViewDelegate to comply with App Store Submission warning ( #3722 ).

InstanceID

 • Fix private header imports ( #3621 ).

Performance Monitoring

 • Enable app start time measurements for ios 12.4.

Storage

 • Fix crash in FIRStorageUploadTask ( #3750 ).

Version 6.8.0 - September 5, 2019

A/B Testing

 • Fixed an Analyzer issue ( #3622 ).
 • Removed references to UIWebView to comply with App Store Submission warning ( #3722 ).

Cloud Firestore

 • Transactions now perform exponential backoff before retrying. This means transactions on highly contended documents are more likely to succeed.
 • Added a waitForPendingWrites() method to FIRFirestore class which allows users to wait on a promise that resolves when all pending writes are acknowledged by the Firestore backend.
 • Added a terminate() method to FIRFirestore which terminates the instance, releasing any held resources. Once it completes, you can optionally call clearPersistence() to wipe persisted Firestore data from disk.

Firebase In-App Messaging

 • Undeprecated initializer for FIRInAppMessagingAction so it can be used going forward in custom UI display ( #3545 ).

InstanceID

 • Moved two headers from internal to private for Remote Config open sourcing ( #3621 ).

FCM

 • Fixed notification open event is not logged when scheduling a local timezone message ( #3670 , #3638 ).
 • Fixed FirebaseApp.delete() results in unusable Messaging singleton ( #3411 ).

ML Kit for Firebase

 • Updated the TensorFlow Lite dependency from TensorFlowLite 1.13.1 to TensorFlowLiteObjC 1.14.0 for Custom and AutoML SDKs.

Performance Monitoring

 • Updated the dependency on Firebase Remote Config.

Remote Config

 • Initial Open Source ( #3645 ).
 • Community macOS and tvOS support.
 • Catalyst build support.

Version 6.7.1 - August 23, 2019

Cloud Firestore

 • Fixed a crash that would happen when changing networks or going from online to offline ( #3661 ).

Version 6.7.0 - August 21, 2019

 • Added AppKit dependency on macOS and UIKit dependency on iOS and tvOS ( #3459 ).
 • Moved core diagnostics log to app launch when core data collection is enabled ( #3437 ).
 • Open-sourced the Firebase Core Diagnostics SDK ( #3129 ).

A/B Testing

 • Initial Open Source ( #3507 ).

Analytics

 • Added support for monitoring launches of new features via Firebase Remote Config.
 • Fixed a crash regression when event parameter dictionary is mutated while being enumerated ( #3255 ).

Authentication

 • Make sure the first valid auth domain is retrieved ( #3493 ).
 • Add assertion for Facebook generic IDP flow ( #3208 ).
 • Build for Catalyst ( #3549 ).

Realtime Database

 • Fix Catalyst Build issue ( #3512 ).
 • The SDK adds support for the Firebase Database Emulator. To connect to the emulator, specify "http:// /" as your Database URL (via Database.database(url:) ). If you refer to your emulator host by IP rather than by domain name, you may also need to specify a namespace ( "http://<emulator_host>/?ns=<namespace>" ) ( #3491 ).
 • Minor internal refactoring.

Cloud Firestore

 • Internal improvements.

FCM

 • Cleaned up documents, unused macros, and folders ( #3490 , #3537 , #3556 , #3498 ).
 • Updated the header path to pod repo relative ( #3527 ).
 • Fix singleton functionality after a FirebaseApp is deleted and recreated ( #3411 ).

Remote Config

 • Fixed a crash seen by some users. ( #3508 ).
 • Internal changes and stability improvements.

Version 6.6.0 - August 6, 2019

 • Added AppKit dependency on macOS and UIKit dependency on iOS and tvOS ( #3459 ).
 • Added support for Firebase Segmentation ( #3430 ).
 • Moved core diagnostics log to app launch when core data collection is enabled ( #3437 ).
 • Open-sourced the Firebase Core Diagnostics SDK ( #3129 ).

Analytics

 • Added automatic logging of app being sent to the background.
 • Added support for session-scoped audiences.
 • Cleaned up the event parameter names displayed in the debug logs.

Authentication

 • Fixed an issue where unlinking an email auth provider raised an incorrect error stating the account was not linked to an email auth provider ( #3405 ).
 • Renamed internal Keychain classes ( #3473 ).
 • Updated to maintain compatibility with Firebase Core in 6.6.0.

Cloud Firestore

 • Transactions are now more flexible. Some sequences of operations that were previously incorrectly disallowed are now allowed. For example, after reading a document that doesn't exist, you can now set it multiple times successfully in a transaction.

InstanceID

 • Fixed a crash that could occur if InstanceID was shut down when fetching a new instance ID ( #3439 ).

FCM

 • Fix hang when token is not available before topic subscription and unsubscription ( #3438 ).

Performance Monitoring

 • Fixed an issue where NSURLConnection -based network requests made from KVO-d NSOperation s do not complete.
 • Fixed issues where some UIKit methods could be called on the main thread.

Version 6.5.0 - July 18, 2019

 • FirebaseOptions.appGroupID property added to configure the App Group identifier required to share data between the application and the application extensions ( #3293 ).

Analytics

 • Changed ordering of events during startup. Analytics usage is not affected by this change.

Authentication

 • Added a new client error MISSING_CLIENT_IDENTIFIER ( #3341 ).
 • Removed a call to a deprecated logging method ( #3333 ).

Cloud Firestore

 • Fixed an issue where query results were temporarily missing documents that previously had not matched but had been updated to now match the query ( firebase/firebase-android-sdk#155 ).
 • Fixed an internal assertion that was triggered when an update with a FieldValue.serverTimestamp() and an update with a FieldValue.increment() were pending for the same document.
 • Fixed the oldIndex and newIndex values in DocumentChange to actually be NSNotFound when documents are added or removed, respectively ( #3298 ).
 • Failed transactions now return the failure from the last attempt, instead of ABORTED .

Firebase In-App Messaging

 • Fixed issue with messages triggered on app launch not displaying ( #3237 ).
 • Fixed bug with body text color for card messages ( #3286 ).

InstanceID

 • Removed a call to a deprecated logging method ( #3333 ).

Remote Config

 • Fixed a crash seen by some users when initializing Remote Config with Firebase Performance also installed ( #3344 ).

Storage

 • Ensure that users don't accidently invoke Storage() instead of Storage.storage() . If your code calls the constructor of Storage directly, we will throw an assertion failure instead of crashing the process later as the instance is used ( #3282 ).

Version 6.4.0 - July 9, 2019

Analytics

 • Fixed potential crash if the event parameters dictionary is mutated after logging an event ( #3255 ).

Authentication

 • Expose secret of OAuth credential in public header ( #3089 ).
 • Fix a keychain issue where API key is incorrectly set ( #3239 ).

Cloud Firestore

 • Fixed certificate loading for non-CocoaPods builds that may not include bundle identifiers in their frameworks or apps ( #3184 ).

InstanceID

 • Fixed an issue where fetching an instance ID wouldn't invoke the callback handler if the instance ID had not changed. ( #3229 ).

FCM

 • Fix Xcode 11 tvOS build issue ( #3216 ).

ML Kit for Firebase

 • Fixed the known issue of VisionObjectDetector where in streaming mode, if the category of an object changes, the detector assigns it a new tracking ID.
 • Improved detecting small objects with VisionObjectDetector .
 • Breaking change: Removed entityID and label APIs from VisionObject .
 • Natural Language features now use external Protobuf and Google Toolbox for Mac libraries, resulting in reduced binary size.
 • Improved error telemetry for Translate model downloading.
 • Improved handling of invalid inputs in SmartReply.

Performance Monitoring

 • Fixes an iOS 13 beta crash caused by a race condition with Remote Config.

Remote Config

 • Improved shared instance initialization sequence during FirebaseApp.configure() .

Storage

 • Added StorageReference.list() and StorageReference.listAll() , which allows developers to list the files and folders under the given StorageReference.

Version 6.3.0 - June 19, 2019

Analytics

 • Fixed issue with sessions not starting occasionally.
 • Fixed issue with update_with_analytics event parameter having an incorrect value.
 • Fixed issue with first_open_after_install user property having an incorrect value.
 • Updated SQLite usage to pass additional flag to sqlite3_open_v2 and call sqlite3_prepare_v3 for iOS 12+.

Authentication

 • Fixed line limits and linter warnings in public documentation ( #3139 ).

Cloud Firestore

 • Added clearPersistence() , which clears the persistent storage including pending writes and cached documents. This is intended to help write reliable tests ( #449 ).

Firebase In-App Messaging

 • Simplified startup by only scheduling server contact if logs are present ( #3101 ).

InstanceID

 • Added macOS support for InstanceID. ( #2880 ).
 • Corrected timezone proto key. ( #3132 ).

FCM

 • Added macOS support for Messaging. You can now send push notifications to your mac app with Firebase Messaging. ( #2880 ).

Performance Monitoring

 • Make Firebase Performance work with the recent version of Remote Config.
 • Fix the bug where dataCollectionEnabled flag was not honored for out of the box metrics.

Remote Config

 • Async initialization with new API for ensuring initialization completed with completion handler.
 • Support for multiple active instances of Remote Config in the same app (Analytics only supported with default Firebase app instance).
 • New fetchAndActivate API to perform both fetch and activation upon a successful fetch in a single API call with async completion.
 • New 'jsonValue' property in the FIRRemoteConfigValue class for reading value of a param as a JSON value.
 • New properties for setting minimumFetchInterval and fetch timeout in FIRRemoteConfigSettings class.
 • [FIRRemoteConfigSettings initWithDeveloperModeEnabled] is now deprecated. Use minimumFetchInterval or call [FIRRemoteConfig fetchWithExpirationDuration:] to force a fetch to the Remote Config backend.
 • Async activate API with completion handler.
 • All Remote Config API which take an explicit namespace parameter are deprecated.

Version 6.2.0 - June 4, 2019

Authentication

 • Fixed an issue where users could not link email providers via email links. ( #3030 ).

Firebase In-App Messaging

 • Added support for card in-app messages ( #2947 ).
 • Added direct triggering (via FIAM SDK) of in-app messages ( #3081 ).

Cloud Firestore

 • Firestore should now recover its connection to the server more quickly after being on a network suffering from total packet loss ( #2987 ).
 • Changed gRPC-C++ dependency to 0.0.9 which adds support for using it concurrently with the Objective-C gRPC CocoaPod. This fixes certificate errors you might encounter when trying to use Firestore and other Google Cloud Objective-C APIs in the same project.

InstanceID

 • Fixed a crash in token fetching. Removed debug assertion that is only for develop build. ( #3018 ).

ML Kit for Firebase

 • Internal improvements and refactored code.

FCM

 • Disable data protection when opening the Rmq2PeristentStore. ( #2963 ).

Version 6.1.0 - May 21, 2019

 • Allowed FirebaseApp name to accept any alpha-numeric character instead of only ASCII (#2609).

Analytics

 • Fixed issue with custom app events not being passed to other Firebase SDKs.

Authentication

 • Added support of web.app as an auth domain. ( #2959 ).
 • Fixed an issue where the return type of getStoredUserForAccessGroup:error: is nonnull. ( #2879 ).

Cloud Firestore

 • Disabling garbage collection now avoids even scheduling the collection process. This can be used to prevent crashes in the background when using NSFileProtectionComplete. Note that Firestore does not support operating in this mode--nearly all API calls will cause crashes while file protection is enabled. This change just prevents a crash when Firestore is idle. ( #2846 ).

Firebase In-App Messaging

 • We fixed an issue with messages not showing from custom analytics event trigger ( #2981 ).
 • We fixed a crash from sending analytics events with no instance ID ( #2988 ).

InstanceID

 • Fixed a keychain migration crash. ( #2731 ).
 • Fixed a race condition where checkin was deleted before writing during app start, causing notifications to not be delivered correctly. ( #2438 ).
 • Remove reflection call to get checkin info from Firebase Messaging. ( #2825 ).

ML Kit for Firebase

 • Fixed possible out-of-memory error: Updated Translator to release memory for the instance once all references have been removed.
 • Renamed Swift values of TranslateLanguage from uppercase to lowercase, eg from TranslateLanguage.EN to TranslateLanguage.en .

FCM

 • Remove reflection call to get checkin info from Firebase Messaging and calling the private API directly. ( #2825 ).
 • Fix race condition checkin is deleted before writing during app start. This cleans up the corrupted checkin which causes notifications failed to deliver. ( #2438 ).

Version 6.0.0 - May 7, 2019

 • Removed FIRAnalyticsConfiguration APIs. Use the same APIs directly on the FirebaseAnalytics class. ( #2728 ).
 • Added support for CocoaPods 1.7.x :generate_multiple_pod_projects feature. ( #2751 ).
 • Removed runtime warning for missing Analytics in favor of one at build time. ( #2734 ).

Analytics

 • Added support for programmatically indicating that a user's future Analytics data should not be used for personalized advertising.

A/B Testing

 • Removed FIR prefixes from Swift APIs to match the rest of the Firebase SDKs. ( #1779 ).

Authentication

 • Added support for single sign on. ( #2684 ).
 • Deprecated reauthenticateAndRetrieveDataWithCredential:completion: , signInAndRetrieveDataWithCredential:completion: , linkAndRetrieveDataWithCredential:completion: , fetchProvidersForEmail:completion: . ( #2723 ).
 • Removed pendingToken from public API. ( #2676 ).
 • GULAppDelegateSwizzler is used for the app delegate swizzling. ( #2591 ).

Realtime Database

 • Removed the deprecated childByAppendingPath API. ( #2763 ).

Crash Reporting

 • FirebaseCrash was removed from the Firebase pod. It's recommended to upgrade to Firebase Crashlytics .
 • FirebaseAnalytics is no longer a hard dependency in the DynamicLinks pod. If you were installing Dynamic Links via pod 'Firebase/DynamicLinks' , add pod 'Firebase/Analytics' to the Podfile to maintain full Dynamic Links functionality. If you have pod 'Firebase/Core' in the Podfile, no change is necessary. ( #2738 ).
 • Removed deprecated APIs in FDLURLComponents. ( #2768 ).

Cloud Firestore

 • You can now query across all collections in your database with a given collection ID using the Firestore.collectionGroup() method.
 • Added community support for tvOS.

Cloud Functions

 • Updated to depend on the latest FirebaseCore SDK.

Firebase In-App Messaging

 • Updated to depend on the latest FirebaseCore SDK.

InstanceID

 • Remove deprecated token method. Use instanceIDWithHandler: instead. ( #2741 ).
 • Send firebaseUserAgent with a register request. ( #2679 ).

Invites

 • FirebaseInvites was removed from the Firebase pod. Please see this document for more information on how to replace FirebaseInvites using Firebase DynamicLinks in your project.

ML Kit for Firebase

 • Added Translate support for Natural Language.
 • Added support for on-device AutoML Image Labeling using image classification models trained by AutoML on custom images.
 • Added support for on-device Object Detection and Tracking.
 • Added support for initiating the download of a remote model, monitoring download progress, and receiving notifications. To learn more, read ML Kit for Firebase .
 • Upgraded TensorFlowLite dependency from 1.12.0 to 1.13.1.

FCM

 • Removed useMessagingDelegateForDirectChannel property. All direct channels (non-APNS) messages will be handled in FIRMessagingDelegate messaging:didReceiveMessage: . ( #2711 ).
 • Removed deprecated API to connect direct channel. Use shouldEstablishDirectChannel property instead. ( #2717 ).
 • GULAppDelegateSwizzler is used for the app delegate swizzling. ( #2683 ).

Performance Monitoring

Remote Config

 • FirebaseAnalytics is no longer a hard dependency in the RemoteConfig pod. If you were installing Remote Config via pod 'Firebase/RemoteConfig' , add pod 'Firebase/Analytics' to the Podfile to maintain full RemoteConfig functionality. If you have pod 'Firebase/Core' in the Podfile, no change is necessary. No major changes to functionality.

Version 5.20.2 - April 10, 2019

Analytics

 • Fixed an issue with setAnalyticsCollectionEnabled(_:) not persisting properly between app launches.

Version 5.20.1 - March 30, 2019

Cloud Firestore

 • Fixed a use-after-free bug that could be observed when using snapshot listeners on temporary document references ( #2682 ).

Version 5.20.0 - March 29, 2019

 • Avoid using NSRegularExpression in FIRApp.
 • Improve error meessage for invalid app names. ( #2614 ).
 • FIRApp thread safety fixes. ( #2639 ).

Authentication

 • Added support for new error code ERROR_INVALID_PROVIDER_ID . ( #2629 ).

Cloud Firestore

 • Added community support for macOS ( #434 ).
 • Fixed the way gRPC certificates are loaded on macOS ( #2604 ).
 • Fixed an issue where 'matchesShortLinkFormat' was returning true for certain FDL long links. ( #2563 ).

InstanceID

 • We fixed a bug where handlers of instanceIDWithHandler: weren't responding. ( #2445 ).
 • We fixed a race condition where the token kept being refreshed at app start. ( #2438 ).

Version 5.19.0 - March 19, 2019

 • Allow Bundle IDs that have a valid prefix to enable richer extension support. ( #2515 ).
 • Deprecated FIRAnalyticsConfiguration API in favor of new methods on the Analytics SDK. Please call the new APIs directly: Enable/disable Analytics with Analytics.setAnalyticsCollectionEnabled(_) and modify the session timeout interval with Analytics.setSessionTimeoutInterval(_) .

Analytics

 • Added new setAnalyticsCollectionEnabled(_) and setSessionTimeoutInterval(_) APIs. These should be used in place of the AnalyticsConfiguration APIs that were deprecated in FirebaseCore ( #2516 ).

Authentication

 • Deprecated Microsoft and Yahoo OAuth Provider IDs. ( #2517 ).
 • Fixed an issue where an exception was thrown when linking OAuth credentials. ( #2521 ).
 • Fixed an issue where a wrong error was thrown when handling error with FEDERATED_USER_ID_ALREADY_LINKED . ( #2522 ).

Cloud Firestore

 • Added FieldValue.increment() , which can be used in updateData(_:) and setData(_:merge:) to increment or decrement numeric field values safely without transactions.
 • Improved performance when querying over documents that contain subcollections ( #2466 ).
 • Prepared the persistence layer to support collection group queries. While this feature is not yet available, all schema changes are included in this release.
 • Fixed an issue with certain Analytics attribution parameters not being recorded on an app install. ( #2462 ).

Firebase In-App Messaging

 • Fixed a crash that occurred when integrating Firebase In-App Messaging into NativeScript apps.

FCM

 • Added community support for tvOS. ( #2428 ).

InstanceID

 • Community support for tvOS. ( #2428 ).
 • Adding Firebase info to checkin. ( #2509 ).
 • Fixed a crash in FIRInstanceIDCheckinService ( #2548 ).

ML Kit for Firebase

 • Added Smart Reply support for Natural Language. To learn more, read ML Kit for Firebase .
 • Breaking change: Renamed model downloading APIs in FirebaseMLCommon (no change to functionality):
  • Renamed CloudModelSource to RemoteModel and LocalModelSource to LocalModel .
  • Updated ModelManager methods to reflect the renaming of the model classes.
  • Renamed the following properties in ModelDownloadConditions : isWiFiRequired is now allowsCellularAccess and canDownloadInBackground is now allowsBackgroundDownloading .

Performance Monitoring

 • Fixed a crash related to password auto-fill screen ( #2283 , #1986 ).

Realtime Database

 • Fixed crash in FSRWebSocket ( #2485 ).

Storage

 • StorageReference.putFile() now correctly propagates error if file to upload does not exist ( #2458 , #2350 ).

Version 5.18.2 - March 7, 2019

 • Fixed an incomplete modulemap in some frameworks which could lead to linker errors.

Version 5.18.1 - March 7, 2019

InstanceID

 • Properly pushed the open-source version of Firebase InstanceID. ( #186 ). To get this fix, remove the Pods directory or run pod deintegrate before pod update . Also see #2486 .

Version 5.18.0 - March 5, 2019

 • Deprecated setMinimumSessionInterval on AnalyticsConfiguration . ( #2305 ).

Analytics

 • Fixed an issue with background tasks not terminating when the configuration isn't expired even when there isn't any data to upload.

Authentication

 • Add support for Generic IDP. ( #2405 ).

Cloud Firestore

 • Internal improvements to the SDK. These changes do not have any impact on developers using Cloud Firestore.

Cloud Functions

 • Changed the default timeout for callable functions to 70 seconds ( #2329 ).
 • Added a method to change the timeout for a callable ( #2329 ).
 • Added return call validation for sysctlbyname . ( #2394 ).

Firebase In-App Messaging

 • Allow developers to programmatically register a delegate for updates on in-app engagement (impression, click, display errors). ( #2354 ).

InstanceID

 • Open Source Firebase InstanceID. ( #186 ).

FCM

 • Replaced NSUserDefaults with GULUserDefaults to avoid potential crashes. ( #2443 ).

Version 5.17.0 - February 21, 2019

Analytics

 • Sessions start immediately when an engagement occurs.
 • Added support for extending sessions while app is running in the background.

Cloud Firestore

 • Internal improvements to the SDK. These changes do not have any impact on developers using Cloud Firestore.

InstanceID

 • InstanceID now updates keychain access control whenever a new keychain is added, to make sure keychain access won't be blocked when device is locked. ( #1399 ).
 • Fixed an issue where push notification is not working on release builds. ( #2365 ).

FCM

 • Internal code cleanup to improve better unit testing. ( #2250 ).

Version 5.16.0 - January 22, 2019

 • The minimum supported Xcode version is now 9.4.1.
 • Internal change to add a registerInternalLibrary API. Other Firebase libraries can register with FirebaseCore instead of FirebaseCore needing all of its clients' versions built in. Firebase 5.16.0 makes this transition for FirebaseAnalytics , FirebaseAuth , FirebaseDatabase , FirebaseDynamicLinks , FirebaseFirestore , FirebaseFunctions , FirebaseInstanceID , FirebaseMessaging , and FirebaseStorage . This change has no impact on Firebase developers.

InstanceID

 • Moved all keychain write operations off the main thread ( #1399 ).
 • Made keychain operations asynchronous where possible (given the current APIs).
 • Updated the SDK to avoid redundant keychain operations when previously queried and cached.

Cloud Firestore

 • Breaking change: The areTimestampsInSnapshotsEnabled setting is now enabled by default. Timestamp fields that read from a FIRDocumentSnapshot are now returned as FIRTimestamp objects instead of NSDate objects. Update any code that expects to receive a NSDate object. See the reference documentation for more details.
 • Breaking change: FIRTransaction.getDocument() has been changed to return a non-nil FIRDocumentSnapshot with exists equal to false if the document does not exist (instead of returning a nil FIRDocumentSnapshot ). Code that includes if (snapshot) { ... } must be changed to if (snapshot.exists) { ... } .
 • Fixed a crash that could happen when the app is shut down after a write has been sent to the server but before it has been received on a listener ( #2237 ).
 • Firestore no longer bundles a copy of the gRPC certificates, now that the gRPC-C++ CocoaPod includes them. CocoaPods users should be updated automatically. Carthage users should follow the updated instructions to get gRPCCertificates.bundle from the correct location.

ML Kit for Firebase

 • Added support for Natural Language and Language Identification. To learn more, read ML Kit for Firebase .
 • Breaking change: Unified and enhanced on-device and cloud image-labeling API.
 • Added the ModelManager class for downloading and managing custom models from the cloud.
 • Added the CloudModelSource and LocalModelSource classes for defining and registering custom cloud and local models. These classes were previously defined in FirebaseMLModelInterpreter .
 • Defined and registered CloudModelSource and moved the LocalModelSource custom models to FirebaseMLCommon . To use the new API, import the FirebaseMLCommon module.
 • Upgraded the TensorFlowLite dependency from 1.10.1 to 1.12.0.

Version 5.15.0 - December 17, 2018

Authentication

 • Add support for Game Center sign-in ( #2127 ).

Cloud Firestore

 • Offline persistence now properly records schema downgrades. This is a forward-looking change that allows all subsequent versions to safely downgrade to this version. Some other versions might be safe to downgrade to, if you can determine there haven't been any schema migrations between them. For example, downgrading from v0.16.1 to v0.15.0 is safe because there have been no schema changes between these releases.
 • Fixed an issue where gRPC would crash if shut down multiple times ( #2146 ).

Performance Monitoring

 • Resolved an issue that caused crashes in FPRScreenTraceTracker ( #1986 ).
 • Fixed duplicate symbols issue with NearbyMessages CocoaPod ( #2094 ).

Version 5.14.0 - December 4, 2018

Analytics

 • Updated names for certain internal events and parameters.
 • The FirebaseAnalytics CocoaPod corrects its dependency on the GoogleAppMeasurement CocoaPod ( #2151 ).

Authentication

 • Add support for custom FDL domain links ( #2121 ).
 • Introduced a new componentsWithLink:domainURIPrefix: and deprecated the existing componentsWithLink:domain: ( #1962 , #2017 , #2078 , #2097 , #2112 ).

Cloud Firestore

 • Added a garbage collection process to on-disk persistence that removes older documents. This is enabled by default, and the SDK will attempt to periodically clean up older, unused documents once the on-disk cache passes a threshold size (default: 100 MB). This threshold can be configured by setting FIRFirestoreSettings.cacheSizeBytes . It must be set to a minimum of 1 MB. The garbage collection process can be disabled entirely by setting FIRFirestoreSettings.cacheSizeBytes to kFIRFirestoreCacheSizeUnlimited .

Version 5.13.0 - November 20, 2018

Cloud Firestore

 • Changed how the SDK handles locally updated documents while syncing those updates with Cloud Firestore servers. This can lead to slight behavior changes and may affect the SnapshotMetadata.hasPendingWrites metadata flag.
 • Eliminated superfluous update events for locally cached documents that are known to lag behind the server version. Instead, the SDK buffers these events until the client has caught up with the server.
 • Moved from Objective-C gRPC framework to gRPC C++. If you're manually tracking dependencies, the gRPC, gRPC-ProtoRPC, and gRPC-RxLibrary frameworks have been replaced with gRPC-C++. ( #1968 )
 • Delete deprecated source files. ( #2038 )

ML Kit for Firebase

 • Face contour detection will only return contours for the most prominent face.
 • The face-tracking feature is disabled for contour-only detection in .fast mode.
 • Resolved open issues with the FirebaseMLModelInterpreter SDK.

Version 5.12.0 - November 6, 2018

 • Fixed static analysis warning for improper nil comparison. ( #2034 )
 • Assign the default app before posting notifications. ( #2024 )
 • Remove unnecessary notification flag. ( #1993 )
 • Wrap diagnostics notification in collection flag check. ( #1979 )

Authentication

 • Restore SafariServices framework dependency. ( #2002 )

Performance Monitoring

 • Resolved open issues in the Performance Monitoring SDK.

Storage

 • Storage operations can now be scheduled and controlled from any thread ( #1302 , #1388 ).
 • Fixed an issue that prevented uploading of files with semicolons in the filename.

Cloud Firestore

 • Fixed compilation in C99 and C++11 modes without GNU extensions.

Version 5.11.0 - October 24, 2018

Analytics

 • Added support for dynamic audience evaluation.

Cloud Firestore

 • Improvements to the SDK.
 • Updated the SDK to use c99-compatible typeof() operator. ( #1982 )

InstanceID

 • Fixed a crash caused by keychain operation when accessing default access group. ( #1399 , #1393 )

FCM

 • Fixed an issue where messages failed to be delivered to the recipient's time zone. ( #1946 )

Performance Monitoring

 • You can now deep dive into samples of traces and network requests, or Sessions, in the Firebase console.
 • The Performance Monitoring SDK now adds Remote Config as a dependency.

Remote Config

 • Internal updates to support Performance Monitoring.

Version 5.10.0 - October 9, 2018

Cloud Firestore

 • Some SDK errors that represent common mistakes (such as permission denied or a missing index) will automatically be logged as a warning in addition to being surfaced via the API.

FCM

 • Now you can access the message ID of FIRMessagingRemoteMessage object. ( #1861 )
 • Add a new boolean value useFIRMessagingDelegateForDirectMessageDelivery if you want all your direct channel data messages to be delivered in FIRMessagingDelegate . If you don't use the new flag, for iOS 10 and above, direct channel data messages are delivered in FIRMessagingDelegate messaging:didReceiveMessage:; for iOS 9 and below, direct channel data messages are delivered in Apple's AppDelegate application:didReceiveRemoteNotification:fetchCompletionHandler: . So, if you set the useFIRMessagingDelegateForDirectMessageDelivery to true, direct channel data messages are delivered in FIRMessagingDelegate across all iOS versions. ( #1875 )
 • Fixed an issue where callback was not triggered with invalid topic names. ( #1880 )

ML Kit for Firebase

 • Added support for face contour detection.
 • Added synchronous face detection API resultsInImage:error: .
 • Breaking change: Renamed the asynchronous face detection API from detectInImage:completion: to processImage:completion: .
 • Breaking change: Renamed some properties and enums in VisionFaceDetectorOptions .
 • Breaking change: Removed the constant VisionFaceDetectionMinSize in VisionFaceDetectorOptions .
 • Upgraded TensorFlowLite dependency from 0.1.7 to 1.10.1.

Remote Config

 • Fixed open bugs in the Remote Config SDK.

Version 5.9.0 - September 25, 2018

Analytics

 • Fixed duplicate nanopb symbols. ( #1832 )
 • Dynamic Links is now open source and delivered as a source pod. ( #1842 )

Firebase In-App Messaging

 • Released a new open source SDK called FirebaseInAppMessagingDisplay that separates UI functionality out of FirebaseInAppMessaging , enabling custom UI implementations.
 • Respect fetch between wait time returned from API responses.

InstanceID

 • Fixed a crash caused by NSUserDefaults being called on background thread.

Cloud Firestore

 • Fixed an issue where the first get() call made after being offline could incorrectly return cached data without attempting to reach the backend.
 • Changed get() to only make 1 attempt to reach the backend before returning cached data, potentially reducing delays while offline. Previously, it would make 2 attempts, to work around a backend bug.
 • Fixed an issue that caused us to drop empty objects from calls to setData(..., merge:true) .

Version 5.8.1 - September 19, 2018

 • Resolved issue with Firebase/Core dependencies that caused a CocoaPods error. ( #1845 , #8110 )

Version 5.8.0 - September 12, 2018

 • Resolved most of the Xcode Analyzer issues in Firebase sources.

Analytics

 • Resolved open issues with the Analytics SDK.

Cloud Firestore

 • Fixed an issue where the first get() call made after being offline could incorrectly return cached data without attempting to reach the backend.
 • Changed get() to only make 1 attempt to reach the backend before returning cached data, potentially reducing delays while offline. Previously, it would make 2 attempts, to work around a backend bug.

Version 5.7.0 - August 28, 2018

 • Clarified wording in FirebaseAnalytics not available log message. ( #1653 )

FCM

 • Ensure NSUserDefaults is persisted properly before app close. ( #1646 )
 • Internal code cleanup. ( #1666 )

Storage

 • Fixed potential EXC_BAD_ACCESS violation in the internal logic for processing finished downloads. ( #1565 , #1747 )

Cloud Firestore

 • Fixed an issue where changes to custom authentication claims did not take effect until you did a full sign-out and sign-in. ( #1499 )
 • Improved how Firestore handles idle queries to reduce the cost of re-listening within 30 minutes.

AdMob

 • Native ads: GADNativeAppInstallAd , GADNativeContentAd , and associated APIs are deprecated in favor of GADUnifiedNativeAd . See the Native Ads Advanced Unified guide for further instructions on using the new APIs.
 • Native Ads: Added the "Mute This Ad" feature.
 • Native Ads: Fixed a bug where AdChoices view was removed when reusing ad views in collection views.
 • Added the requestConfiguration property to GADMobileAds , which can be used to specify maxAdContentRating and tagForUserOfConsent parameters for all ad requests.
 • Mediation: Added maxAdContentRating and underAgeOfConsent properties to GADMediationAdRequest .

Version 5.6.0 - August 15, 2018

 • The minimum supported Xcode version is now 9.2.

Analytics

 • Fixed memory leaks. ( #1636 )

Crash Reporting

 • Updates to the SDK documentation to reflect deprecation status.

Cloud Firestore

 • Fixed an issue where get(source:.Cache ) could throw an "unrecognized selector" error if the SDK has previously cached the non-existence of the document. ( #1632 )

Firebase In-App Messaging

 • Firebase In-App Messaging is now available in the Firebase SDK for iOS. For more information, see the documentation .

InstanceID

 • Fixed an issue with checkin not caching properly on app start. ( #1561 )

Performance Monitoring

 • Reduced bandwidth consumption used by the SDK.

Version 5.5.0 - August 2, 2018

 • Added a global data collection flag to use when individual product flags are not set. ( #1583 )
 • Renamed the FirebaseNanoPB framework to MeasurementNanoPB . If you use the framework SDK zip, make sure to remove the FirebaseNanoPB framework folder to prevent duplicate symbols.

Analytics

 • Added currency code validation for CURRENCY parameter and numeric value of pre-defined currency-related events.
 • Resolved NSUserDefaults crashes caused by notifications to the system whenever the values were changed and UI updates initiated by the system in the background. ( #1317 and #431 )

Authentication

 • Adds FIRAuthErrorCodeMalformedJWT , which is raised on JWT token parsing failures during auth operations ( #1436 ).

Crash Reporting

 • Added conformance to Firebase global data collection switch.
 • Resolved open issues with Dynamic Links.

InstanceID

 • Added support for global Firebase data collection flag. ( #1219 )
 • Improved message tracking sent by server API.
 • Fixed an issue with InstanceID not properly compiling in app extensions.

FCM

 • Added support for global Firebase data collection flag. ( #1219 )
 • Fixed an issue where FCM wouldn't properly unswizzle swizzled delegate methods. ( #1481 )
 • Resolved an issue with FCM not compiling inside app extensions. ( #1503 )

Performance Monitoring

 • Resolved SDK crashes.
 • Added dependency on open-source version of the GoogleUtilities/Swizzler library.
 • Added conformance to Firebase global data collection switch.

Remote Config

 • Fixed a memory leak bug. ( #488 )

Cloud Firestore

 • Added FieldValue.arrayUnion() and FieldValue.arrayRemove() to atomically add and remove elements from an array field in a document.
 • Added whereField(arrayContains:) query filter to find documents where an array field contains a specific element.
 • Fixed compilation with older Xcode versions ( #1517 ).
 • Fixed a performance issue where large write batches with hundreds of changes would take a long time to read and write and consume excessive memory. Large write batches should now see no penalty.
 • Fixed a performance issue where adding a listener for a large collection (thousands of documents) would take a long time in offline mode ( #1477 ).
 • Fixed an issue that could cause deleted documents to momentarily re-appear in the results of a listener, causing a flicker. ( #1591 )

ML Kit for Firebase

 • This is a breaking change. Unified and enhanced on-device and cloud text recognition API.
 • This is a breaking change. Enhanced cloud document scanning API.

Version 5.4.1 - July 20, 2018

Cloud Firestore

 • Fixed an issue where queries returned fewer results than they should, caused by documents that were cached as deleted when they should not have been. (#1548) .

Version 5.4.0 - June 29, 2018

Authentication

 • Resolved an issue with parsing JWT date timestamps correctly.
 • Fixed an issue where anonymous accounts weren't correctly promoted to non-anonymous when linked with passwordless email auth accounts.
 • Fixed a data race issue caught by the sanitizer.

Cloud Firestore

 • Internal improvements.

Cloud Functions for Firebase Client SDK

 • Add a constructor to set the region.
 • Add a method to set a Cloud Functions emulator origin to use, for testing.

FCM

 • Client now properly suspends topic requests when a token is not available and resumes the topic operation when the token is generated.
 • Corrected the deprecation warning when subscribing to or unsubscribing from an invalid topic.
 • Removed unused heartbeat timestamp tracking.

Realtime Database

 • Fixed undefined behavior sanitizer issues.

Version 5.3.0 - Jun 20, 2018

 • Fixed a thread sanitizer error (#1390).
 • Updated FirebaseCore.podspec so that it works with cocoapods-packager. (#1378).

InstanceID

 • Ensure the checkin and tokens are refreshed if the Firebase project changed.
 • Resolved an issue that required checkin to be turned off when the FCM autoInitEnabled flag is off.

Cloud Firestore

 • setData methods taking mergeFields: arguments can now delete fields using FieldValue.delete() .
 • Firestore will now recover from auth token expiration when the system clock is wrong.
 • Fixed compilation with older Xcode versions (#1366).

ML Kit for Firebase

 • isIdleRequired in ModelDownloadConditions has been renamed to canDownloadInBackground . Its initializer has also been renamed accordingly.
 • Direct initialization of certain detectors and model interpreter is no longer allowed. Related class methods should be used instead.
 • Fixed memory leaks in continuous detection of face, text, barcode, or label.
 • Fixed a crash that returned the following error: "Terminating app due to uncaught exception NSGenericException , reason: 'Completion handler blocks are not supported in background sessions. Use a delegate instead.'"
 • Fixed VisonBarcodeDetector signal SIGABRT while scanning certain QR codes.
 • Keeping a strong reference of VisionTextDetector during detection is no longer necessary.

Performance Monitoring

 • Resolved issue with crashing related to screen traces.
 • Improved SDK startup time.
 • Resolved AVAssetDownloadTask crashes.

Version 5.2.0 - Jun 6, 2018

Authentication

 • Restore 4.x level of support for extensions.

Instance ID

 • Added a new API to fetch InstanceID and Token with a completion handler. The completion handler returns a FIRInstanceIDResult with an instanceID and token properties.
 • Deprecated the token method.
 • Added support to log a new customized label provided by developer.

Cloud Firestore

 • Internal improvements.

FCM

 • Added a warning message when subscribing to topics with incorrect name formats.
 • Silenced a deprecation warning in FIRMessaging.

Version 5.1.0 - May 29, 2018

Analytics

 • Added subscription parameter for autorenewable and non-renewing subscription In-app Purchases.
 • Minor bug fixes.

Realtime Database

 • Minor bug fixes.
 • Fixed issue where opens were double counted when using unique match.

Cloud Firestore

 • Fixed an issue where FirestoreSettings would accept a concurrent dispatch queue, but this configuration would trigger an assertion failure. Passing a concurrent dispatch queue should now work correctly (#988).

FCM

 • Cleaned up some deprecation warnings.

Version 5.0.1 - May 15, 2018

Firebase v5.0.1 contains bugfixes for the Firebase pod and ZIP file.

 • Duplicate symbol issue when building with -all_load .
 • Empty modulemap for SDKs in the ZIP file.

Version 5.0.0 - May 8, 2018

Firebase v5.0.0 removes support for iOS 7 and building with Xcode 7. Please use Xcode 8.0 or later and upgrade your app's minimum target to iOS 8 or above, for example by adding "platform :ios, '8.0' to your Podfile . To see the breakdown of worldwide iOS versions, go to Apple's App Store support page .

Changes related to CocoaPods:

 • Ensure Firebase/Core is included in your Podfile.
 • The minimum CocoaPods version required is now 1.4.0.
 • The Authentication, Realtime Database, Core, Cloud Firestore, Cloud Functions for Firebase Client SDK, FCM, and Storage SDKs are now Source Pods. This means you can directly see the source code in your project and see the full call stack while debugging.

Firebase Core

 • Removed deprecated methods.
 • Removed UIKit import from FIRApp.h.

A/B Testing

 • Firebase A/B Testing is now available for managing your experiments. For more information, see the documentation .

Analytics

 • Minor bug fixes.

Authentication

 • Added support for testing phone number authentication. For more information, see Test with whitelisted phone numbers .
 • Added FIRAuthDataResultCallback , which returns an AuthDataResult object instead of a User object after sign-in. This replaces FIRAuthResultCallback for the following methods: signInWithEmail: , signInwithCredential: , signInAnonymouslyWithCompletion: , and createUserWithEmail: .
 • The following methods have been deprecated: signAndRetrieveDataWithEmail: , signInAndRetrieveDataWithCredential: , and signInAndRetrieveDataAnonymouslyWithCompletion:

Crash Reporting

 • The Crash Reporting APIs are now deprecated. New projects should use the Crashlytics APIs.

Realtime Database

 • Minor bug fixes.
 • The shared instance of FIRDynamicLinks is no longer nullable.
 • Removed deprecated FIRDynamicLinkMatchConfidence property. This is replaced by FIRDLMatchType .

Instance ID

 • Removed deprecated method setAPNSToken:type defined in FIRInstanceID, please use setAPNSToken:type defined in FIRMessaging instead.
 • Removed deprecated enum FIRInstanceIDAPNSTokenType defined in FIRInstanceID, please use FIRMessagingAPNSTokenType defined in FIRMessaging instead.
 • Resolved an issue that FCM scheduled messages were not tracked successfully.

FCM

 • Removed deprecated delegate property remoteMessageDelegate , use delegate instead.
 • Removed deprecated method messaging:didRefreshRegistrationToken: defined in FIRMessagingDelegate protocol, use messaging:didReceiveRegistrationToken: instead.
 • Removed deprecated method applicationReceivedRemoteMessage: defined in FIRMessagingDelegate protocol, use messaging:didReceiveMessage: instead.
 • Resolved an issue that data messages were not tracked successfully.

Performance Monitoring

 • Performance Monitoring has exited beta and is now generally available.
 • Added automatic screen traces to report on screen rendering performance.
 • Added APIs for setting, incrementing, and getting metrics.
 • Deprecated the API to increment and decrement counters, use the new metrics API instead.

Remote Config

 • Changed the designated initializer for FIRRemoteConfigSettings to return a nonnull FIRRemoteConfigSettings object.

Storage

 • Removed downloadURLs property on StorageMetadata. Use StorageReference.downloadURL(completion:) to obtain a current download URL.
 • The maxOperationRetryTime timeout now applies to calls to StorageReference.getMetadata(completion:) and StorageReference.updateMetadata(completion:). These calls previously used the maxDownloadRetryTime and maxUploadRetryTime timeouts.

Cloud Firestore

 • Replaced the DocumentListenOptions object with a simple boolean. Instead of calling addSnapshotListener(options: DocumentListenOptions.includeMetadataChanges(true)) , call addSnapshotListener(includeMetadataChanges:true) .
 • Replaced the QueryListenOptions object with simple booleans. Instead of calling addSnapshotListener(options: QueryListenOptions.includeQueryMetadataChanges(true) .includeDocumentMetadataChanges(true)) , call addSnapshotListener(includeMetadataChanges:true) .
 • QuerySnapshot.documentChanges() is now a method which optionally takes includeMetadataChanges:true . By default, even when listening to a query with includeMetadataChanges:true , metadata-only document changes are suppressed in documentChanges() .
 • Replaced the SetOptions object with a simple boolean. Instead of calling setData(["a": "b"], options: SetOptions.merge()) , call setData(["a": "b"], merge: true) .
 • Replaced the SnapshotOptions object with direct use of the FIRServerTimestampBehavior on DocumentSnapshot . Instead of calling data(SnapshotOptions.serverTimestampBehavior(.estimate)) , call data(serverTimestampBehavior: .estimate) .
 • Added ability to control whether DocumentReference.getDocument() and Query.getDocuments() should fetch from server only, cache only, or attempt server and fall back to the cache (which was the only option previously, and is now the default.)
 • Added new mergeFields:(NSArray<id>*) override for set() which allows merging of a reduced subset of fields.

Cloud Functions for Firebase Client SDK

 • Removed FIR prefix on FIRFunctionsErrorCode in Swift.

ML Kit for Firebase

 • ML Kit for Firebase is now available as a public beta. To learn more, read ML Kit for Firebase .

Known Issues

 • The -all_load option linker option does not work with Firebase 5.0.0.
 • There is an issue preventing the use of bitcode in some of the new ML Kit for Firebase subspecs.

Version 4.13.0 - April 13, 2018

Authentication

 • Resolved a crash which occurred when certain Firebase IDTokens were being parsed.

Analytics

 • Added a new public method resetAnalyticsData to clear all Analytics data as well as reset App Instance ID.
 • Improved In-App Purchase report: Analytics can report accurate discounted price for introductory offer purchases.
 • Other bug fixes.

Version 4.12.0 - April 10, 2018

Authentication

 • Adds getIDTokenResultWithCompletion: and getIDTokenResultForcingRefresh:completion: APIs which call back with an AuthTokenResult object. The Auth token result object contains the ID token JWT string and other properties associated with the token including the decoded available payload claims.
 • Adds the updateCurrentUser:completion: API which sets the currentUser on the calling Auth instance to the provided user object.
 • Adds client-side validation to prevent setting handleCodeInApp to false when performing email-link authentication. If handleCodeInApp is set to false an invalid argument exception is thrown.
 • Adds support for passing the deep link (which is embedded in the sign-in link sent via email) to the signInWithEmail:link:completion: and isSignInWithEmailLink: methods during an email/link sign-in flow.

FCM

 • Added new methods that provide completion handlers for topic subscription and unsubscription.

Performance Monitoring

 • Resolved a crash caused by a multithreading issue.

Remote Config

 • Improved documentation on InstanceIDs for GDPR.

Storage

 • Deprecated downloadURLs property on StorageMetadata . Use StorageReference.downloadURLWithCompletion() to obtain a current download URL.

Cloud Firestore

 • Resolved a regression in the Firebase iOS SDK release 4.11.0 that could cause getDocument() requests made while offline to be delayed by up to 10 seconds rather than returning from cache immediately.
 • Added a new Timestamp class to represent timestamp fields, currently supporting up to microsecond precision. It can be passed to API methods anywhere a system Date is currently accepted. To make DocumentSnapshots read timestamp fields back as Timestamps instead of Dates, you can set the newly added property areTimestampsInSnapshotsEnabled in FirestoreSettings to true . Note that the current behavior (DocumentSnapshots returning system Dates) will be removed in a future release. Using Timestamps avoids rounding errors from the system Date being stored as a floating-point value.

Version 4.11.0 - March 20, 2018

Authentication

 • Adds new API to determine the sign-in methods associated with an email address.
 • Adds new API to allow authentication using only an email link (Passwordless Authentication with email link).

Instance ID

 • Improved documentation on InstanceID usage for GDPR.
 • Improved the keypair handling during GCM to FCM migration. If you are migrating from GCM to FCM, we encourage you to update to this version and above.

Cloud Firestore

 • If the SDK's attempt to connect to the Cloud Firestore backend neither succeeds nor fails within 10 seconds, the SDK will consider itself "offline", causing getDocument() calls to resolve with cached results, rather than continuing to wait.
 • Fixed a race condition after calling enableNetwork() that could result in a "Mutation batchIDs must be acknowledged in order" assertion crash.
 • Fixed undefined symbols in the absl namespace.

Cloud Functions for Firebase Client SDK

Version 4.10.1 - March 9, 2018

Cloud Firestore

 • Fixed a regression in the 4.10.0 Firebase iOS SDK release that prevented the SDK from communicating with the backend until successfully authenticating via Firebase Authentication or after unauthenticating and re-authenticating. All reads and writes were silently executed only locally rather than being sent as unauthenticated requests.

Version 4.10.0 - March 6, 2018

FirebaseCore

 • This release includes updates to several services that address issues with CLANG_WARN_OBJC_IMPLICIT_RETAIN_SELF warnings that surface in newer versions of Xcode and CocoaPods.

Analytics

 • Increased user ID max length to 256 characters.
 • Added event names level_start and level_end .
 • Added parameter names level_name and success .
 • Added Audience support for nested event parameters.
 • Added lifetime user engagement user property.
 • Resolved deadlock in Screen View Reporter.

Authentication

 • Addressed CLANG_WARN_OBJC_IMPLICIT_RETAIN_SELF warnings that surface in newer versions of Xcode and CocoaPods.
 • Improved FIRUser documentation with clear message explaining when Authentication attempts to validate users and what happens when an invalidated user is detected.

Realtime Database

 • Resolved issue with loss of precision for 64 bit numbers on older 32 bit iOS devices with persistence enabled.
 • Addressed CLANG_WARN_OBJC_IMPLICIT_RETAIN_SELF warnings that surface in newer versions of Xcode and CocoaPods.

FCM

 • Improved documentation on the usage of the autoInitEnabled property.

Performance Monitoring

 • Fixed a crash related to redirection requests with AFNetworking .

Storage

 • Addressed CLANG_WARN_OBJC_IMPLICIT_RETAIN_SELF warnings that surface in newer versions of Xcode and CocoaPods.

Cloud Firestore

 • When you delete a FirebaseApp , the associated Firestore instances are now also deleted.
 • Fixed race conditions in streams that could be exposed by rapidly toggling the network from enabled to disabled and back or encountering a failure from the server.
 • Addressed CLANG_WARN_OBJC_IMPLICIT_RETAIN_SELF warnings that surface in newer versions of Xcode and CocoaPods.

Version 4.9.0 - February 14, 2018

Authentication

 • Added an explicit dependency on CoreGraphics from Firebase Auth.

Instance ID

 • Improved support for language targeting for FCM service. Server updates happen more efficiently when language changes.
 • Improved support for FCM token auto generation enable/disable functions.

FCM

 • Added a new property autoInitEnabled to enable and disable FCM token auto generation.
 • Resolved an issue where notification delivery would fail after changing language settings.

Remote Config

 • Improved support for language targeting. Simplied Chinese (zh_hans) and Traditional Chinese (Taiwan) (zh_TW) language targeting should be more accurate.

Cloud Firestore

 • Fixed a regression in Firebase iOS release 4.8.1 that could in certain cases result in an "OnlineState should not affect limbo documents." assertion crash when the client loses its network connection.
 • It's now possible to pass a nil completion block to WriteBatch.commit .

Version 4.8.2 - January 27, 2018

Analytics

 • Fixed an issue with data collection. We have also removed version 4.8.1 to prevent usage of the SDK with the issue.

Version 4.8.1 - January 18, 2018

Analytics

 • Improved the In-App Purchase report. Analytics can now detect subscription restoration or repurchase and non-consumables and can report auto-renewable and non-renewing subscriptions.

Authentication

 • Resolved a bug where the FIRAuthResult object returned following a phone number authentication always contained a nil FIRAdditionalUserInfo object. Now, the FIRAdditionalUserInfo object is never nil and its newUser field is populated correctly.

Realtime Database

 • Now community-supported on tvOS.
 • Resolved an error where fingerprint match fails for some locales.

Performance Monitoring

 • Fixed several minor bugs.

Remote Config

 • Resolved an issue where throttle rate drops during developer mode.
 • Replaced FIR_SWIFT_NAME with NS_SWIFT_NAME .

Storage

 • Now community-supported on tvOS.

Cloud Firestore

 • Removed the includeMetadataChanges property in FIRDocumentListenOptions to avoid confusion with the factory method of the same name.
 • Added a commit method that takes no completion handler to FIRWriteBatch .
 • Queries can now be created from an NSPredicate .
 • Added SnapshotOptions API to control how DocumentSnapshots return unresolved server timestamps.
 • Added disableNetwork() and enableNetwork() methods to Firestore class, allowing for explicit network management.
 • For non-existing documents, DocumentSnapshot.data() now returns nil instead of throwing an exception. A non-nullable QueryDocumentSnapshot is introduced for Queries to reduce the number of nil-checks in your code.
 • Snapshot listeners (with the includeMetadataChanges option enabled) now receive an event with snapshot.metadata.isFromCache set to true if the SDK loses its connection to the backend. A new event with snapshot.metadata.isFromCache set to false will be raised once the connection is restored and the query is in sync with the backend again.
 • Multiple offline mutations now properly reflected in retrieved documents. Previously, only the last mutation would be visible.
 • Fixed a crash in closeWithFinaleState: that could be triggered by signing out when the app didn't have a network connection.

Version 4.8.0 - December 18, 2017

Realtime Database

 • Internal cleanup in the firebase-ios-sdk repository. Functionality of the Realtime Database SDK is not affected.
 • Resolved race condition that could occur while processing server response(s).

Instance ID

 • Resolved a crash caused by a reflection call during logging.
 • Updated server with the latest parameters and deprecated old ones.

Performance Monitoring

Cloud Firestore

 • Firestore no longer has a direct dependency on FirebaseAuth.
 • Fixed a crash when using path names with international characters with persistence enabled.
 • Addressed race condition during the teardown of idle streams.

Storage

 • Internal cleanup in the firebase-ios-sdk repository. Functionality of the Storage SDK is not affected.

Version 4.7.0 - November 30, 2017

 • Replaced the FIR_SWIFT_NAME macro with NS_SWIFT_NAME .

Authentication

 • Added new APIs that return an AuthDataResult object after successfully creating a user with an email and password, signing in anonymously, signing in with email/password credentials, and signing in with custom tokens. The AuthDataResult object contains the new user and additional information pertaining to the new user.

Realtime Database

 • Addressed a race condition that occurred during initialization of empty snapshots.
 • Added new confidence type property. See FIRDLMatchType (values: Unique, Default, Weak).
 • Updated the self-diagnostic output.

Instance ID

 • Improved identity reset process, ensuring all information is reset during Identity deletion.

Cloud Firestore

 • Improved performance when loading documents that match a query.
 • Updated SDK to cleanly shut down idle write streams.

Performance Monitoring

 • Network requests made using NSURLConnection are now instrumented.
 • Resolved some open issues with Performance Monitoring.
 • Added FirebaseSwizzlingUtilities for optional method swizzling.

Storage

 • Added md5Hash to FIRStorageMetadata .

Version 4.6.0 - November 14, 2017

 • Added -FIRLoggerForceSTDERR launch argument flag to force STDERR output for all Firebase logging.

Analytics

 • Resolved open issues with Google Analytics for Firebase, including a screen-tracking issue that loaded views of unloaded controllers and an issue with calling [UIApplication sharedApplication] from a background queue.

Authentication

 • Improved error handling in both the phone-number linking and reCAPTCHA flows for phone-number sign-in.
 • Resolved issue with users remaining anonymous even after being linked to a phone number.
 • The FDL Builder API now includes a fallback link for users on other platforms.
 • Resolved open issues and improved stability in the Dynamic Links SDK.

Instance ID

 • Made token refresh weekly.
 • Resolved crash that occurred during token operation.

Invites

 • Updated API to properly handle links to an app that is already installed.
 • Resolved crashes that occurred when a selected Invite recipient had an empty name.

Cloud Firestore

 • Firestore now retries requests more often before considering a client offline.
 • You can now use FieldValue.delete() with SetOptions.merge() .

Version 4.5.0 - October 30, 2017

 • iOS 7 support in the Firebase iOS, C++, and Unity SDKs is now deprecated and will be dropped in a future release. Upgrade your apps to target iOS 8 or above. To see the breakdown of worldwide iOS versions, go to Apple's App Store support page .

A/B Testing

 • A/B Testing offers the ability to run experiments from the Firebase console using Remote Config. Learn more about creating experiments with A/B Testing for Remote Config and FCM .

Authentication

 • Resolved open issues with Authentication.

Cloud Firestore

 • Improved validation of nested arrays to allow indirect nesting.

Version 4.4.0 - October 17, 2017

 • Fixed new warnings that appeared in Xcode 9.

Authentication

 • Account creation and last sign-in dates are now provided as user metadata.
 • Invalid users are now automatically signed out earlier.
 • Resolved an issue with ID token listeners not firing in some cases.
 • More descriptive errors for some phone number sign-in error cases.

Realtime Database

 • Resolved warnings for callback types with missing argument specifications in XCode 9.

Cloud Firestore

 • Changed the names for FIRSnapshotMetadata and FIRListenerRegistration to better reflect Swift naming guidelines for the Swift SDK.
 • Fixed retain cycle in FIRDocumentReference getDocumentWithCompletion: .

FCM

 • Improved logging of notification opens, by swizzling additional UNUserNotificationCenterDelegate method.
 • Improved the handling of unimplemented UNUserNotificationCenterDelegate methods , when swizzling is enabled.

Instance ID

 • Improved support for working in shared Keychain environments.

Version 4.3.0 - October 3, 2017

Analytics

 • Resolved open issues with Analytics.

Authentication

 • Resolved a threading issue in phone number auth.

Cloud Firestore

FCM

 • Resolved issues with FCM token associations to APNs device tokens.
 • The FCM direct channel is now properly established on the first start 24 hours after being opened.

Performance Monitoring

 • Added infrastructure to more easily diagnose issues.

Realtime Database

Version 4.2.0 - September 20, 2017

 • Resolved duplicate logging issue in the Xcode console.

AdMob

 • Resolved issue with banner ads loading beyond the viewable area on iOS 11.

Authentication

 • Provided reCAPTCHA as an alternative verification method for phone number auth.

Crash Reporting

 • Optimized power consumption.

Realtime Database

 • Fixed a regression in v4.0.2 that affected the storage location of the offline cache. This caused v4.0.2 to not see data written with previous versions.
 • Fixed a crash in FIRApp deleteApp for apps that did not have active database instances.

Instance ID

 • Resolved a race condition where a token was not being generated on first start when FCM was included and the app didn't register for remote notifications.

FCM

 • Additional error code logging for errors thrown when creating or opening an internal database file.

Performance Monitoring

 • Resolved symbol collisions with GoogleMobileVision.
 • Resolved crash when also using Crittercism.
 • Now enforcing safety limits on the number of events dispatched over a period of time.

Remote Config

 • Resolved an issue with config values not updating correctly when targeted by a user property condition.

Storage

 • Clear custom FIRStorageMetadata by setting individual properties to 'nil'.

Version 4.1.1 - August 30, 2017

AdMob

Authentication

 • Improved comments on some methods in the header files.

Realtime Database

 • If you try to retrieve a Realtime Database instance for a specific FirebaseApp on an app that was deleted, Realtime Database no longer returns a stale instance.
 • For unindexed queries, the error message now references bandwidth usage.

Instance ID

 • Removed a call that blocked the main thread during app startup.

Cloud Messaging

 • Removed logic that saved the SDK version to NSUserDefaults .

Performance Monitoring

 • Resolved open issues with Performance Monitoring.
 • Increased character name limits for traces and counters from 32 to 100. Traces and counters that exceed the name limit are not created.

Version 4.1.0 - August 14, 2017

 • Incorrectly configured bundle IDs now result in error messages instead of info messages.

Analytics

 • Improved startup time.
 • Resolved an issue with campaign reporting that occurred when apps were opened through deep links on cold starts.

Authentication

 • Apps can now handle deep links natively and set language codes, for example, for password reset emails.
 • Users' phone numbers now persist properly on clients.
 • Recovery emails are now reported as the correct action code type.
 • Improved app startup time by moving initialization off of the main thread.
 • Improved error for missing emails during new user creation.
 • Improved logging levels for Firebase Authentication to provide consistency across Firebase iOS products.

Crash Reporting

 • Resolved open issues with Firebase Crash Reporting.

Realtime Database

 • Realtime Database now purges the local cache if it can't be loaded.
 • Removed implicit number-type conversion for some integers that were represented as doubles after round-tripping through the server.
 • Realtime Database no longer crashes when messages are sent to closed WebSocket connections.

Instance ID

 • Token and app identifier are now accessible when the device is locked.
 • InstanceID no longer crashes if the bundle identifier is nil.
 • Fixed a small memory leak that occurred when fetching a new token.
 • Improved and simplified both the token storage system and the queuing system for token fetches and deletes.

Cloud Messaging

 • Fixed an issue where setting shouldEstablishDirectChannel in a background thread was triggering a Main Thread Sanitizer warning in Xcode 9.
 • Included additional error logging for method swizzling.

Remote Config

 • Resolved crashes caused when an app's main bundle ID is missing and added an error notification to alert developers of the issue.

Storage

Version 4.0.4 - July 12, 2017

 • Optimized nanoPB dependency.

Version 4.0.3 - June 29, 2017

 • Resolved warnings in Xcode 9.

AdMob

 • For interstitial ad units served on platforms that opt-out of video ads, the interstitial ads now have an immediate close option, even if an MRAID creative calls the useCustomClose() method.
 • Added text on the debug menu to indicate whether the creative preview or troubleshooting modes are active.

Analytics

 • Fixed issues with automatic screen reporting.

Remote Config

 • A warning now appears if the plist file you set default values from can't be found.

Version 4.0.2 - June 08, 2017

 • Fixed issues with Analytics and Performance Monitoring.

Version 4.0.1 - June 06, 2017

 • Improved diagnostic messages for the Swift SDK.

Performance Monitoring

 • Removed dependency on farmhash to prevent symbol collisions.
 • If an exception is thrown when you create a Trace, the Trace's name will now be printed.

Version 4.0.0 - May 17, 2017

 • FIROptions now has a simpler constructor and mutable properties.

AdMob

 • Removed the in-app purchase ad format.
 • Removed support for the ARMv7s architecture.

Analytics

 • Fixed an issue where user_engagement and session_start events were logged when apps were launched in the background. This addresses the related issues with inflated user engagement and session metrics.

Authentication

 • Added Phone Number Authentication. To learn more, see Authenticate with Firebase on iOS using a Phone Number .
 • Added methods that return additional user data from identity providers if available when authenticating users.
 • Improved session management by automatically refreshing tokens when possible and signing out users if the session is invalid, for example, after the user changes their password or deletes their account from another device.
 • Fixed an issue where reauthentication created new user accounts if the user credential is valid but does not match the currently signed-in user.
 • Switched the ERROR_EMAIL_ALREADY_IN_USE notification to ERROR_ACCOUNT_EXISTS_WITH_DIFFERENT_CREDENTIAL when the email account used in the signInWithCredential() method call is already in use by another account.
 • The FIREmailPasswordAuthProvider() method is now deprecated in favor of the FIREmailAuthProvider() method.
 • The getTokenWithCompletion() method is now deprecated in favor of the getIDTokenWithCompletion() method.

Crash Reporting

 • Added the ability to disable the Crash Reporting SDK by setting the crashCollectionEnabled setting to NO in your app's Info.plist file.

Realtime Database

 • Improved pending link retrieval process, especially when custom URL schemes are not set up correctly.

Cloud Messaging

 • Introduced an improved interface for Swift 3 developers.
 • Added new properties and methods to simplify FCM token management.
 • Added the APNSToken property to simplify APNs token management.
 • Added new delegate method to be notified of FCM token refreshes.
 • Added new shouldEstablishDirectChannel property to simplify connecting directly to FCM.

Performance Monitoring

Remote Config

 • The error message that was generated when getting the InstanceID has been replaced by a debug message.

Version 3.17.0 - April 25, 2017

Analytics

App Indexing

Invites

 • Developers can now create long and short Dynamic Links programmatically with the iOS Builder API .

Version 3.16.0 - April 12, 2017

 • Warnings in Xcode 8.3 no longer appearing (see Analytics).

AdMob

 • Correct ad size is now forwarded to mediation networks for smart banner mediation.

Analytics

 • Compiler warnings about NanoPb in Xcode 8.3 are no longer appearing.

Instance ID

 • Improved token-fetching logic.
 • Improved warnings, error messages, and console logging, including initialization error message.

Invites

 • Improved console logging.
 • Improved Xcode warnings.
 • Added description for FIRDynamicLink object.

Cloud Messaging

 • Custom UNNotificationCenterDelegates are swizzled properly when swizzling is enabled.
 • Resolved issue in iOS 8.0 and 8.1 with scheduled notifications.
 • Improved console logging.

Version 3.15.0 - March 16, 2017

 • Removed dependency on C++ libraries for app builds.

AdMob

 • New openInlineBrowser method in google_mobile_app_ads.js opens URLs in SFSafariViewController .
 • New GADAudioVideoManagerDelegate provides notifications on start and pause/stop in audio and video ad playback.

Invites

 • Fixed a bundling issue that caused validation errors during submission to the App Store.
 • Resolved issue causing crashes on app launch after installation for subset of users.

Version 3.14.0 - February 23, 2017

AdMob

 • Added play , pause and setMute methods to GADVideoController to control video playback.
 • Added new delegate methods to GADVideoControllerDelegate to start, pause, end, mute and unmute video content.
 • Added support for rewarded video mediation adapters to opt into early initialization before an ad request is made.

Remote Config

 • Remote Config gets config results from the default FIRApp configuration when multiple projects are configured.
 • Existing users no longer receive empty config results.

February 15, 2017

 • Added the mutable_content field to FCM API. When set to true , a notification message can be updated on an iOS 10+ client before it is presented to the user using the Notification Service app extension. The mutable_content field in the FCM API corresponds to the mutable-content APNs field.

Version 3.13.0 - February 14, 2017

Analytics

 • Added the ability to log events used to supply referral details of a re-engagement campaign to the FIREventNames header and related parameters to the FIRParameterNames header.
 • Added the ability to get app instance IDs using the +appInstanceID method in the FIRAnalytics class.

Authentication

Realtime Database

 • Added logging when an observeEvent call is rejected due to security rules.

Storage

 • Fixed a crash that occurred when user-provided callbacks had a value of nil .
 • Improved upload performance on devices with intermittent connectivity.
 • Long Dynamic Links can now track Google Analytics campaign ("UTM") parameters for Google Analytics for Firebase events, including dynamic_link_first_open and dynamic_link_app_open .

Version 3.12.0 - January 31, 2017

AdMob

Crash Reporting

 • Improvements to the automation of symbol file uploads.
 • Adjusted the verbosity of messages logged to the console.
 • Improved the reliability of Dynamic Links when opened on iOS 9 and iOS 10 in Facebook, Facebook Messenger, Twitter, Instagram, and Gmail.

SDK Version 3.11.1 - January 17, 2017

 • Reduced the verbosity of events logged by Firebase when using the Xcode debugger.

Remote Config

 • When activateFetched is called when an app starts, it no longer removes cached fetch results.
 • If an app makes multiple fetch requests without calling activateFetched between requests, fetch requests will now cache recent updates from the Remote Config service.

SDK Version 3.11.0 - December 13, 2016

 • Adds the ability to initialize FIRNetwork objects with either a default or custom reachability host.
 • Adds names to background tasks, so they can be more easily debugged in console logs.
 • Properly terminates background logging tasks when the network is slow or unavailable.

AdMob

 • Added a video controller to DFPBannerView objects.
 • The GADNativeExpressAdView , GADNativeContentAd , GADNativeAppInstallAd and GADNativeCustomTemplateAd video-controller properties are now nonnull .

Authentication

 • Adds four new methods that you can use to handle action codes that were delivered to users by email, such as verifying an email address or resetting a password: applyActionCode , checkActionCode , confirmPasswordReset , and verifyPasswordResetCode .
 • With this update, the Firebase SDK no longer applies the keychain workaround introduced in v3.0.5 for the iOS 10.2 simulator. This workaround is not needed because the underlying issue in the simulator has been fixed.
 • Fixes nullability compilation warnings that were raised when using Swift.
 • Improves reporting for errors caused by a missing password.

SDK Version 3.10.0 - November 21, 2016

AdMob

 • In preparation for App Transport Security changes in 2017, apps should use this version of the SDK when building apps for iOS 10, and include both the NSAllowsArbitraryLoadsInWebContent and NSAllowsArbitraryLoads exceptions.
 • Added the GADMediaView property to the GADNativeContentAd and GADNativeCustomTemplateAd classes.

  Analytics

 • Increased the maximum length of event names and parameter names to 40 characters, and the maximum length of string parameter values to 100 characters.

Crash Reporting

 • Improved the automatic upload of symbol files.

Invites

Storage

 • Snapshot data is now always returned from the requested snapshot, instead of the most recent snapshot.
 • Improvements to the ability to pause downloads.

Realtime Database

 • Unified the logging format.

SDK Version 3.9.0 - November 3, 2016

AdMob

 • Changes to the kGADAdSizeFluid constant that determines the width of a banner ad no longer change the frame size of a banner ad.

SDK Version 3.8.0 - October 24, 2016

 • The Firebase SDK for iOS API Reference now includes Swift 3.0 syntax, along with Objective-C syntax.

Analytics

 • Added screen tracking support. Each app's current UIViewController is automatically tracked. The current screen is tracked with the firebase_screen_class parameter with every logged event, which provides valuable context. In addition to automatic screen tracking, you can manually track screens using the FIRAnalytics#setScreenName:screenClass method. This adds the firebase_screen parameter to every event logged while those screens are visible to app users.

Realtime Database

 • Reintroduced the persistenceCacheSizeBytes setting (previously available in the 2.x SDK) to control the disk size of the Firebase offline cache.
 • Use of the updateChildValues() method now only cancels transactions that are directly included in the updated paths (not transactions in adjacent paths). For example, an update at /move for a child node walk will cancel transactions at / , /move , and /move/walk and in any child nodes under /move/walk . But, it will no longer cancel transactions at sibling nodes, such as /move/run .

Storage

 • Fixed an issue that was preventing the upload of files with filenames that contain the plus ( + ) character.
 • Fixed an issue that was causing timeouts for file uploads and downloads to behave incorrectly.

Crash Reporting

 • Added support for Swift 2 and Swift 3.
 • Analytics events are now sent to the Crash Reporting service as part of error reports.
 • Fixed a minor issue with IPv6.

Invites

 • Fixed a minor issue with IPv6.

AdMob

SDK Version 3.7.1 - October 6, 2016

Analytics

 • Fixed an issue that causes a crash for some apps that call FirebaseAnalytics . Stack traces show that the crash occurs in -[FIRAAlarm cancel] .

SDK Version 3.7.0 - October 3, 2016

Analytics

 • Analytics no longer includes the AdSupport framework . To include this framework in your app, you must add it. Note that user properties such as Age, Gender and Interests require this framework.

App Indexing

 • App Indexing has been deprecated in light of recent changes to the app review guidelines for iOS. To index your app for Google search, implement Universal Links .

AdMob

 • Added the GADNativeAdViewAdOptions method to GoogleMobileAds to specify the location of AdChoices in native ads.
 • Fixed a bug that causes a crash for some apps that call GoogleMobileAds . Stack traces show that the crash occurs in GADStringFromCGFloat .

SDK Version 3.6.0 - September 14, 2016

Analytics

 • Existing users who update to Analytics-enabled versions of an app are no longer included in first_open metrics. This correction could cause a drop in first_open metrics.

 • Conversion events are now uploaded within seconds of being logged.

 • Removed the feature that attributed Ads app conversions using the SFSafariViewController class.

Cloud Messaging

 • Added a new API method, -applicationReceivedRemoteMessage: to allow apps to receive data messages from FCM on devices running iOS 10 and greater.

Authentication

 • Improved the behavior of Firebase Authentication when testing apps using the iOS 10 simulator.
 • Fixed an issue with error reporting when a user provides an invalid email address while signing in with an email address and password.

Realtime Database

 • Fixed an issue that caused transactions to fail when executed before the SDK connects to the Firebase Realtime Database service.
 • Fixed a race condition where performing a transaction or adding an event observer immediately after connecting to the Firebase Realtime Database service could cause completion blocks for other operations to not be executed.
 • Fixed an issue affecting apps that use offline disk persistence where large integer values could lose precision after an app restart.

Remote Config

 • Fixed issues that caused a crash when an app attempts multiple concurrent fetch requests.
 • Analytics events are now automatically logged when users open your app, open your app from a Dynamic Link, and open your app for the first time from a Dynamic Link.
 • Dynamic Links no longer use the SFSafariViewController class.
 • Dynamic Links no longer has a dependency on the Core Location framework.

AdMob

 • AdMob no longer has a dependency on the Core Bluetooth , EventKit , and EventKitUI frameworks. Apps no longer need to provide NSBluetoothPeripheralUsageDescription and NSCalendarsUsageDescription keys in their Info.plist file.
 • Removed Mobile Rich-media Ad Interface Definitions (MRAID) 2.0 support for calendars and storing pictures.

SDK Version 3.5.2 - August 26, 2016

AdMob

 • Initial improvements toward fixing a bug that causes a crash for some apps that call GoogleMobileAds . Stack traces show that the crash occurs in GADStringFromCGFloat .

SDK Version 3.5.1 - August 23, 2016

Analytics

 • Added support for Analytics on iOS 10.

 • Added support for attributing AdWords app conversions from search and display web clicks on iOS 10.

 • Added a feature to validate the authenticity of in-app purchase events before they are reported by Google Analytics.

Storage

 • Fixed issues with iOS 7 compatibility.
 • Fixed an issue that prevented observeStatus:FIRStorageUploadTask from correctly reporting progress when uploading a file.

App Indexing

 • Added support for App Indexing on iOS 10. App Indexing still requires iOS 9 or higher.
 • Added support for Dynamic Links on iOS 10.

AdMob

 • When associating native ads with a view, the view's userInteractionEnabled property is changed to NO to match the value expected by the SDK.
 • The Google Mobile Ads SDK now has a dependency on MobileCoreServices .
 • Added the -[GADMobileAds isSDKVersionAtLeastMajor:minor:patch:] API method to allow ad networks to determine if a device is running at least a specified minimum version ( major.minor.patch ) of the Google Mobile Ads SDK.

SDK Version 3.4.0 - August 1, 2016

Authentication

 • Fixed a bug that causes a race condition that could crash an app running on iOS 9 with an exception from NSURLSession .

Cloud Messaging

 • plist files used by FIRMessaging are now stored in an ApplicationSupport directory.

Remote Config

 • Fixed an issue where some attempts to fetch parameter values can cause a crash due to a JSON serialization failure.
 • Added the allKeysWithPrefix: API method to allow developers to find parameter keys based on a key prefix.

Crash Reporting

 • Fixed an error that occurred when building an app that uses a JSON file.
 • Minidumps are now compressed separately to avoid automatically unzipping during processing.
 • Fixed an issue that prevented batch-upload from working with files that contain non-ASCII characters.

App Indexing

 • Bitcode support is now available for the App Indexing SDK for iOS.
 • Fixed a bug that caused crashes when the resolveLink() API returns a non-JSON object.

AdMob

 • Enhanced the quality of ad rendering with the addition of framework dependencies for GLKit, OpenGLES, CoreMotion, and CoreVideo.
 • Added the +[GADMobileAds configureWithApplicationID:] method. AdMob publishers should call this method with their application ID to initialize AdMob.
 • Users of DoubleClick for Publishers (DFP) who use SDK mediation will no longer see the following warning: mediated ad type is unknown or invalid

SDK Version 3.3.0 - June 29, 2016

Analytics

 • You can now attribute AdWords app conversions from search and display web clicks on Safari using SFSafariViewController , an iOS API that supports data sharing between apps and the Safari browser on the same device running iOS 9.0 or higher. This lets you measure app installs and in-app actions from app promotion ads on mobile websites. This functionality is included in the Firebase SDK, and is enabled without any changes to your app's source code.

Authentication

 • The bundle ID custom scheme is no longer required to support Google Sign-In.
 • Minor improvements to error handling and error messages.
 • User anonymity is now handled the same way for iOS as it is for other platforms.

Realtime Database

 • Fixed a rare crash in [FSRWebSocket stream:handleEvent:] .
 • Improved error messages for some common mistakes configuring FIRApp .
 • Firebase now logs a warning instead of throwing an exception when your database has exceeded its concurrency limit.

Cloud Messaging

 • Cloud Messaging no longer registers for remote notifications on startup.

Storage

The Notifications composer

 • You can now add more than three custom data fields when sending a notification. A notification should not exceed 4KB total, including message text, custom data, and any advanced options.
 • Reduced the refresh interval for app versions and language lists.
 • The conversion event counts in the Notifications composer Google Analytics funnel view now show the number of users who have triggered the conversion event at least once. Previously, it showed the raw number of triggered conversion events.
 • Google Analytics now logs all app open events driven from user clicks on Dynamic Links.
 • Including Dynamic Links in your app now adds less than 70K to your app's .ipa file, a reduction of nearly 2 MB from the previous release.