Google is committed to advancing racial equity for Black communities. See how.
Bu sayfa, Cloud Translation API ile çevrilmiştir.
Switch to English

Firebase iOS Sürüm Notları

Firebase konsolu ve diğer Firebase platformları ve ilgili SDK'lar için sürüm notlarını incelemek üzere Firebase Sürüm Notlarına bakın .

Sürüm 6.33.0 - 22 Eylül 2020

 • Swift Paket Yöneticisi - Sistem çerçevesini ve sistem kitaplığı bağımlılıklarını tanımlayın. Bu, sistem bağımlılıkları için tanımlanmamış sembol sorunlarını çözer ( # 6408 , # 6413 ).
 • Swift Paket Yöneticisi - Minimum iOS sürümü ( # 6449 ) ile ilgili sabit derleme uyarıları.
 • Auth ve Crashlytics watchOS platformu ( # 4558 ) için Firebase pod desteğini etkinleştirin.
 • Kartaca - Bazı çerçevelerde Info.plist dosyaları ( # 5562 ) eksikti.

Analitik

 • Analytics koleksiyonu devre dışı bırakıldığında istenmeyen ağ isteği düzeltildi ( # 5837 ).

Uygulama Dağıtımı

 • 200 API Servis dışı çağrıları için güncellenmiş hata günlüğü.

Doğrulama

 • Dahili kaynak belgeleri düzeltildi ( # 6371 ).

Crashlytics

 • Sigaction ( # 6434 ) ile ilgili Apple Watch çökmesi düzeltildi.
 • API çağrılarındaki müşteri kimliği kullanımı ve koddaki ilgili kontroller değiştirildi.
 • IPv4 ve IPv6'yı tek, geçerli bir uç nokta ( # 5032 ) kullanmak için güncelleyerek geçersiz IPv6 etki alanına bağlanma girişimleri düzeltildi.

Cloud Firestore

 • whereField(_:notIn:) ve whereField(_:isNotEqualTo:) sorgu operatörleri eklendi. whereField(_:notIn:) , belirtilen bir alanın değerinin belirli bir dizide olmadığı belgeleri bulur. whereField(_:isNotEqualTo:) , belirtilen bir alanın değerinin belirtilen değere eşit olmadığı belgeleri bulur. Her iki sorgu operatörü de belirtilen alanın mevcut olmadığı belgelerle eşleşmez.

Bulut İşlevleri

 • Örnek Kimliğine zayıf bağımlılık, Firebase Messaging ile değiştirildi ( # 6395 ).

Örnek Kimliği

 • Mesajlaşma'dan token yenilemesini dinlemek için yeni bir bildirim eklendi ve InstanceID'deki token önbelleğini güncelledi ( # 6286 ).
 • Belirteci ( # 6286 ) getirmek için tokenWithAuthorizedEntity:scope:options:handler kullanılırken belirteç yenileme bildiriminin tetiklenmemesi sorunu düzeltildi.

FCM

 • Varsayılan FCM kayıt jetonunu eşzamansız olarak almak ve silmek için yeni jeton API'leri eklendi. Ayrıca kayıt belirteçlerini ve iade verilerini yönetmek için yeni Messaging.deleteToken(completion:) ve Messaging.token(completion:) yöntemleri eklendi. Mevcut FCM kullanıcıları, InstanceID'nin yaklaşan kullanımdan kaldırılmasına hazırlanmak için InstanceID çağrılarını yeni yöntemlerle değiştirmelidir. ( # 6313 ).

Sürüm 6.32.2 - 14 Eylül 2020

Analitik

 • AppTrackingTransparency politikasının geçerlilik tarihindeki Apple duyurusuna dayalı olarak IDFA'ya erişim güncellendi.

Sürüm 6.32.0 - 8 Eylül 2020

 • Swift Paket Yöneticisi - Firebase veya FirebaseCore ürünlerini seçmek artık gerekli değil. Başka bir Firebase ürünü seçerken derleme hedefleri dolaylı olarak seçilir. 6.31-spm-beta yapıyorsanız, bu hedefleri Genel sekmesindeki Frameworks, Libraries, and Embedded Content Oluşturma Ayarından kaldırmanız gerekebilir.

Analitik

 • CFPreferences API kullanımıyla ilgili olası sorunlar çözüldü.
 • Dahili kod temizleme.

Uygulama Dağıtımı

Doğrulama

 • Dahili kaynak belgeleri güncellendi ( # 6371 ).

Crashlytics

 • Arka uçta sembolik olarak gösterilen özel hataları kaydetmek için stackFrameWithAddress API eklendi ( # 5975 ).
 • Açıklama yazım hataları düzeltildi ( # 6363 ).
 • Aygıt bilgilerini ikili görüntü verisi çökme bilgisi girişlerinden kaldırın ( # 6382 ).

Gerçek Zamanlı Veritabanı

 • Yapılandırmada hiçbiri sağlanmamışsa, SDK artık varsayılan bir veritabanı URL'si çıkarabilir.

Cloud Firestore

 • Xcode'da ( # 6340 ) gösterilen gRPC dokümantasyon uyarısını düzeltin.

Sürüm 6.31.1 - 31 Ağustos 2020

Bu sürüm yalnızca CocoaPods aracılığıyla kullanılabilir. Bu bölümde listelenen değişiklikler sonraki ikili sürümlerde mevcut olacaktır.

 • Firebase 6.28.0'da ( # 6341 ) ortaya çıkan, ara sıra eksik FirebaseApp sembolü oluşturma sorunu düzeltildi.

Sürüm 6.31.0 Yama Yayını - 27 Ağustos 2020

Bu sürüm yalnızca CocoaPods aracılığıyla kullanılabilir. Bu bölümde listelenen değişiklikler sonraki ikili sürümlerde mevcut olacaktır.

Uygulama Dağıtımı

 • Başlık yorumları güncellendi ( # 6321 ).
 • Kısıtlanmış API anahtarlarına sahip müşterilerin sürümleri getiremediği bir hata düzeltildi ( # 6346 ).

Sürüm 6.31.0 - 25 Ağustos 2020

 • Swift Paket Yöneticisinin beta sürümü. Detaylar burada . ( # 3136 )
 • Firebase'in nanopb bağımlılıkları 0.3.9.5 sürümünden 0.3.9.6 sürümüne (CocoaPods'ta 1.30906.0) güncellenmiştir.

Analitik

 • Apple'ın iOS 14 uygulama izleme istemini kabul eden kullanıcılar için first_open dönüşümlerini ölçmek için destek eklendi.

Uygulama Dağıtımı

 • Uygulama Dağıtımı iOS SDK'sı artık beta sürümünde mevcuttur. Test kullanıcılarınız için uygulama içi yeni derleme uyarılarını etkinleştirmek ve özelleştirmek için artık SDK'yı ekleyebilirsiniz. Daha fazla ayrıntı için Uygulama içi uyarıları ayarlama bölümünü ziyaret edin.

Doğrulama

 • Çoklu kiracılık desteği eklendi ( # 6142 ).
 • Temel watchOS desteği eklendi ( # 4621 ).
 • Swift'de genel API tamamlama işleyicilerinin Xcode tamamlaması iyileştirildi ( # 6283 ).

Crashlytics

 • Bir derleyici uyarısı düzeltildi ve kullanılmayan ağ kodu kaldırıldı ( # 6210 ).
 • Geçerli bir istek ( # 5984 ) olmadan bir URL oturumu görevini yeniden başlatmaya çalışırken nadiren meydana gelen bir kilitlenme düzeltildi.
 • WatchOS desteği sunuldu ( # 6262 ).
 • Swift Paket Yöneticisi desteğini etkinleştirmek için işlevsel olarak tarafsız genel başlık yeniden düzenleyicisi.

Cloud Firestore

 • Gelecekteki C ++ ve Unity desteği için dahili iyileştirmeler.

Firebase Uygulama İçi Mesajlaşma

 • Swift Paket Yöneticisi desteğini etkinleştirmek için işlevsel olarak tarafsız içe aktarma ve başlık yeniden düzenleme.

Kurulumlar

 • İsteğin / yanıtın önbelleğe alınmasını önlemek için geçici NSURLSession kullanın ( # 6226 ).
 • Gereksiz API isteklerini önlemek için bazı hatalar için geri alma eklendi ( # 6232 ).

Örnek Kimliği

 • InstanceID'de ( # 6286 ) FCM belirteci yenilemesini dinlemek ve belirteç önbelleğini güncellemek için yeni bir bildirim eklendi.
 • Belirteci ( # 6286 ) getirmek için tokenWithAuthorizedEntity:scope:options:handler kullanılırken belirteç yenileme bildiriminin tetiklenmemesi sorunu düzeltildi.

FCM

 • WatchOS'ta konu aboneliğinin çalışmaması sorunu düzeltildi ( # 6160 ).
 • Swift'de genel API tamamlama işleyicilerinin Xcode tamamlaması iyileştirildi ( # 6278 ).

Sürüm 6.30.0 - 11 Ağustos 2020

 • Swift Paket Yöneticisi desteğine hazırlık için işlevsel olarak tarafsız genel başlık yeniden düzenleyicisi. FirebaseCore, FirebaseABTesting, FirebaseAuth, FirebaseCrashlytics, FirebaseDatabase, FirebaseFirestore, FirebaseFuncitons, FirebaseInstallations, FirebaseRemoteConfig, FirebaseStorage ve GoogleDataTransport için geçerlidir.

Analitik

 • FirebaseConfiguration tarafından ayarlanan günlük seviyesinin üzerine yazılması sorunu düzeltildi ( # 5704 ).
 • Dahili kod temizleme.

A / B Testi

 • Ön Swift Paket Yöneticisi desteği ( # 6016 ) için işlevsel olarak tarafsız kaynak yeniden düzenleme.

Doğrulama

 • Birden çok anahtar zinciri girişinin kullanıcı kalıcılığı hatasına neden olduğu hatayı düzeltin ( # 5906 ).
 • GOOGLE_APP_ID'nin genel IDP ve telefon kimlik doğrulama reCAPTCHA yedek akışlarında ( # 6121 ) kullanılması için destek eklendi.

Crashlytics

 • Çökme bağlamlarını diske yazarken ortaya çıkabilecek bir bölümleme hatası düzeltildi ( # 6048 ).

Gerçek Zamanlı Veritabanı

 • İşlevsel olarak nötr kaynak yeniden düzenleme ( # 5861 ).
 • Bekleyen dinamik bağlantı için koruma denetimi mantığı kontrol edilir.

Cloud Firestore

 • Gelecekteki Swift Paket Yöneticisi desteği için yeniden düzenlenmiş genel başlıklar. Bunun, CocoaPods, Carthage veya zip dosyası dağıtımlarının mevcut kullanıcıları üzerinde hiçbir etkisi olmamalıdır.

Bulut İşlevleri

 • İşlevsel olarak nötr kaynak yeniden düzenleme ( # 5858 ).

Kurulumlar

 • İşlevsel olarak nötr kaynak yeniden düzenleme ( # 5861 ).

Firebase ML

 • FirebaseMLModelInterpreter'da TensorflowLiteObjC bağımlılığı 2.3.0 olarak güncellendi. Çözer ( # 5746 ).

Uzaktan Yapılandırma

 • Yapılandırma getirmede ( # 6123 ) FirebaseApp.delete() ilgili kilitlenme düzeltildi.

Performans İzleme

 • İstemci zaman damgası sorunu giderildikten sonra, şirket içi olay günlüğü gönderme mekanizmasından GoogleDataTransport'a önceki değişiklikler iletildi .
 • 'İzleme' ve 'Ağ İstekleri' için Günlüğe Kaydetme mesajı güncellendi (bkz. Genel Dokümanlar ).
 • Simülatörde ağ isteği izlemesinin gönderilmesini durduran uzun süredir devam eden bir sorun çözüldü.

Depolama

 • İşlevsel olarak nötr kaynak yeniden düzenleme ( # 5861 ).

Sürüm 6.29.0 - 28 Temmuz 2020

A / B Testi

 • Ön Swift Paket Yöneticisi desteği ( # 6016 ) için işlevsel olarak tarafsız kaynak yeniden düzenleme.

Analitik

 • logEvent(_:parameters:) ile ekran görünümlerini manuel olarak günlüğe kaydetme desteği eklendi. setScreenName(_:screenClass:) API, gelecekteki bir büyük sürümde kullanımdan kaldırılacak ve kaldırılacaktır.
 • Tüm olaylarda günlüğe kaydedilecek parametrelerin ayarlanmasını desteklemek için setDefaultEventParameters API'si eklendi.
 • [SKAdNetwork registerAppForAdNetworkAttribution] artık varsayılan olarak ilk [SKAdNetwork registerAppForAdNetworkAttribution] otomatik olarak çağrılmaktadır. Bu varsayılan davranışı devre dışı bırakmak için, uygulamanızın Info.plist dosyasına Boole değeri NO olan GOOGLE_ANALYTICS_REGISTRATION_WITH_AD_NETWORK_ENABLED anahtarını ekleyin.

Doğrulama

 • Çok iş parçacıklı bir bellek erişim sorunu düzeltildi ( # 5979 ).

Crashlytics

 • Çökme bağlamlarını diske yazarken meydana gelebilecek bir bölümleme hatası düzeltildi ( # 6048 ).

Cloud Firestore

 • Gelecekteki C ++ ve Unity desteği için dahili iyileştirmeler.

Firebase Uygulama İçi Mesajlaşma

 • InAppMessagingDisplay ( # 5972 ) hatalı bir belge yorumu düzeltildi.
 • Ön Swift Paket Yöneticisi desteği ( # 6013 ) için işlevsel olarak tarafsız kaynak yeniden düzenleme.

Örnek Kimliği

 • FIRInstanceIDURLQueryItem öğesini NSURLQueryItem ( # 5835 ) lehine kaldırın.

FCM

 • İOS 7 ve altı ( # 5835 ) için yürütülen mantığı kaldırın.

Uzaktan Yapılandırma

 • Ön Swift Paket Yöneticisi desteği için işlevsel olarak tarafsız kaynak yeniden düzenleme ( # 6013 ).

Sürüm 6.28.2 - 21 Temmuz 2020

FirebasePerformance 3.2.1 içeren zip dosyası yayınlandı.

Sürüm 6.28.1-düzeltme - 20 Temmuz 2020

CocoaPods kullanıcıları, düzeltmeyi FirebasePerformance 3.2.1'e yüklemek için pod update çalıştırarak bu sürüme erişebilir. Zip dosyası kullanıcıları düzeltmeye 6.28.2 sürümüyle erişebilir.

Performans İzleme

 • Olayların çoğunun işlenmemesine neden olan bir sorun düzeltildi. Bu sürüm v3.1.11 ile aynıdır.

Sürüm 6.28.1 - 14 Temmuz 2020

Cloud Firestore

 • Dinleyicilerin artık varsayılan olarak ana iş parçacığında geri çağrılmadığı bir yapılandırma sorunu düzeltildi.

Sürüm 6.28.0 - 14 Temmuz 2020

 • Firebase ile derleme için artık Xcode 11.3 veya üzeri gereklidir. Xcode 11.4'ün hala 32 bit cihazları destekleyen uygulamalar için kullanılmaması gerektiğini unutmayın.
 • [FIROptions defaultOptions] yöntemine ( # 5915 ) iş parçacığı güvenliği eklendi.
 • Güncellenmiş GoogleUtilities ve GoogleDataTransport içe aktarmaları. GoogleDataTransportCCTSupport bağımlılığı artık Firebase ( # 5824 ) ile bağlantılı olmamalıdır.

A / B Testi

 • Protobuf bağımlılığı kaldırıldı ( # 5890 ).

Doğrulama

 • Ön Swift Paket Yöneticisi desteği için işlevsel olarak tarafsız kaynak yeniden organizasyonu ( # 5856 ).

Crashlytics

 • Sdk günlük dosyasını ( # 5904 ) açmak için dispatch_once ekleyin.
 • Bağımlılıklar için işlevsel olarak nötr güncellenmiş içe aktarma referansları ( # 5902 ).

Gerçek Zamanlı Veritabanı

 • İşlevsel olarak nötr kaynak yeniden düzenleme ( # 5861 ).
 • Bir uygulama ön plandayken ( # 5880 ) bir dinamik bağlantı ikinci kez açıldığında oluşan kilitlenmeler düzeltildi.
 • Pasteboard'dan dinamik bağlantıların alınmasını etkinleştirmek / devre dışı bırakmak için FirebaseDeepLinkPasteboardRetrievalEnabled plist özelliği eklendi.
 • İOS14 çalışma alanı bildirimlerinin sıklığını, yalnızca URL (ler) ( # 5905 ) içerdiğinde okuyarak azaltın.
 • Bağımlılıklar için işlevsel olarak nötr güncellenmiş içe aktarma referansları ( # 5824 ).

Cloud Firestore

 • Uygulama arka plandayken bağlantı değişikliği meydana gelirse Firestore'un hemen ağ bağlantısı kurmasını engelleyebilecek bir gecikme kaldırıldı ( # 5783 ).
 • Önbellekteki eski belgeler için çöp toplama işlemi bir LevelDB sıkıştırması ( # 5881 ) sırasında çalıştırılırsa meydana gelebilecek nadir bir kilitlenme düzeltildi.

Bulut İşlevleri

 • İşlevsel olarak nötr kaynak yeniden düzenleme ( # 5858 ).

Firebase Uygulama İçi Mesajlaşma

 • InAppMessagingDisplay ( # 5972 ) hatalı bir belge yorumu düzeltildi.

Kurulumlar

 • İşlevsel olarak nötr kaynak yeniden düzenleme ( # 5832 ).

Örnek Kimliği

 • Bağımlılıklar için işlevsel olarak nötr güncellenmiş içe aktarma referansları ( # 5824 ).

FCM

 • Xcode 12 ( # 5876 ) tarafından gösterilen belge uyarısını düzeltin.
 • Bağımlılıklar için işlevsel olarak nötr güncellenmiş içe aktarma referansları ( # 5824 ).

Firebase için Makine Öğrenimi Kiti

 • Tüm cihaz üzerindeki API'ler kullanımdan kaldırıldı olarak işaretlendi. Https://developers.google.com/ml-kit/migration adresindeki taşıma kılavuzuna bakın.
 • FirebaseInstanceID'den (IID) FirebaseInstallations'a (FIS) taşındı.

Performans İzleme

Uzaktan Yapılandırma

 • Bağımlılıklar için işlevsel olarak nötr güncellenmiş içe aktarma referansları ( # 5824 ).
 • Protobuf'suz A / B Test SDK'sını ( # 5890 ) tüketecek şekilde Remote Config güncellendi.

Depolama

 • Dizini yükleme girişimi için hata ekle ( # 5750 ).
 • İşlevsel olarak nötr kaynak yeniden düzenlenmesi ( # 5851 ).

Sürüm 6.27.1 - 6 Temmuz 2020

Analitik

 • AdSupport.framework ( # 5153 ) içinde tanımlananlarla çakışmayacak şekilde güncellendi semboller.
 • Dahili kod temizleme.

Sürüm 6.27.0 - 16 Haziran 2020

 • FirebaseCore'un başlık kullanımını basitleştirmek ve Interop kapsüllerini yalnızca başlıklarla değiştirmek için işlevsel olarak nötr yeniden düzenleme. Bu değişiklik, Firebase kapsüllerinin çoğunun küçük bir sürüm güncellemesine sahip olmasının ve başka bir belirli sürüm notunun bulunmamasının nedenidir.

Analitik

 • Yinelenen abonelik yenilemelerinin tespiti düzeltildi.

Doğrulama

 • FirebaseCore içe aktarma üstbilgilerini standartlaştırın ( # 5758 ).

Crashlytics

 • FirebaseCore içe aktarma üstbilgilerini standartlaştırın ( # 5758 ).

Gerçek Zamanlı Veritabanı

 • FirebaseCore içe aktarma üstbilgilerini standartlaştırın ( # 5758 ).
 • Sonraki uygulama yeniden başlatmalarında istenmeyen dinamik bağlantı kontrolleri düzeltildi ( # 5665 ).

Cloud Firestore

 • Bir kullanıcı oturum açtıktan hemen sonra istemcinin arka uca bağlanmasını engelleyebilecek bir sorun düzeltildi.

Firebase Uygulama İçi Mesajlaşma

 • FirebaseCore içe aktarma üstbilgilerini standartlaştırın ( # 5758 ).

Kurulumlar

 • FirebaseCore içe aktarma üstbilgilerini standartlaştırın ( # 5758 ).

Örnek Kimliği

 • FirebaseCore içe aktarma üstbilgilerini standartlaştırın ( # 5758 ).

FCM

 • İOS 10 ve üzeri için yerel saat dilimi bildirimi için yerel bildirim planlamak üzere UNNotificationRequest'i kullanın. Bu aynı zamanda başlıkta ve gövdede ( # 5667 ) '%' ifadesinin düzgün şekilde gösterilmediği bir sorunu çözmelidir .
 • Dil hedefleme için Malta dili anahtarı düzeltildi ( # 5702 ).

Uzaktan Yapılandırma

 • Xcode'dan Swift API kullanımını iyileştirmek için genel API yöntem imzalarından typedef'ler kaldırıldı ( # 5748 ).

Depolama

 • ListAll () kök konumda ( # 5772 ) çağrıldığında oluşan bir çökme düzeltildi.
 • FIRStorageUploadTask'ın putFile: , geçirilen fileURL bir dizin olup olmadığını kontrol etmek için bir kontrol eklendi ve eğer öyleyse açık bir hata sağlar ( # 5750 ).

Sürüm 6.26.0 - 2 Haziran 2020

 • Sabit FirebaseApp 'ın bundleID kesin izin, doğrulama bundleID uzantıları (kibrit # 5126 ).

Analitik

 • Google Analytics'in 360 sürümünde bulunan artırılmış ürün sınırları için destek eklendi.
 • Dahili kod temizleme.

Crashlytics

 • Çalışma zamanında Crashlytics kayıtları oluşturmak için gerekli olan belirli plist alanlarının eksik olması durumunda oluşabilecek bir kilitlenme düzeltildi. Ayrıca, sorunun nedenini daha açık hale getirmek için bazı tanılama günlüğü eklendi ( # 5565 ).

Cloud Firestore

 • Gelecekteki C ++ ve Unity desteği için dahili iyileştirmeler. Firestore C ++ Alpha SDK için önemli bir değişiklik içerir, ancak Objective-C veya Swift kullanıcılarını etkilemez.

Firebase Uygulama İçi Mesajlaşma

 • Cihaz akışında uygulama içi mesajlaşma testi için günlük mesajı düzeltildi ( # 5680 ).

Kurulumlar

 • macOS Anahtar Zinciri depolaması, artık farklı macOS uygulamaları için Anahtar Zinciri öğelerini izole etmek üzere benzersiz (uygulama başına) bir Anahtar Zinciri Hizmeti adı kullanıyor. Not: Önceki sürümler tarafından oluşturulan kurulum tanımlayıcıları, macOS'te sıfırlanacaktır ve bu, örneğin Firebase Messaging için A / B Testi varyantlarını veya hata ayıklama cihaz hedeflemesini etkileyebilir. iOS, tvOS ve watchOS Kurulum Tanımlayıcıları etkilenmeyecektir ( # 5603 ).
 • Daha okunabilir sunucu hata konsolu mesajları ( # 5654 ).
 • Kimlik Doğrulama Jetonu otomatik getirme devre dışı bırakıldı ( # 5656 ).

Firebase için Makine Öğrenimi Kiti

 • İndirilen özel bir uzak model için cihazdaki mutlak dosya yolunu almak için ModelManager getLatestModelFilePath(_:completion:) API'si ModelManager .

Uzaktan Yapılandırma

 • Güncellenmiş fetchAndActivateWithCompletionHandler: eşzamansız olarak etkinleştirmek için uygulama ( # 5617 ).
 • Kullanılmayan prototip oluşturulmuş kaynak dosyalarını ( # 4334 ) kaldırarak tanımsız sınıfı kaldırın.
 • Arka uç olmadan testi etkinleştirmek için bir URLSession kısmi taklidi ekleyin ( # 5633 ).
 • Yapılandırmanın değişip değişmediğini belirten ek bir bool parametresiyle bir geri arama döndüren etkinleştirme API'si eklendi. Konsol değiştirilmezse yeni API hata vermez. Yalnızca bir hata parametresine sahip eski etkinleştirme API'si kullanımdan kaldırılmıştır ve bir sonraki büyük sürümde ( # 3586 ) kaldırılacaktır.

Sürüm 6.25.0 - 19 Mayıs 2020

 • Sabit FirebaseApp 'ın bundleID kesin izin, doğrulama bundleID uzantıları (kibrit # 5126 ).

Analitik

Cloud Firestore

 • Gelecekteki C ++ ve Unity desteği için dahili iyileştirmeler. Firestore C ++ Alpha SDK için önemli bir değişiklik içerir, ancak Objective-C veya Swift kullanıcılarını etkilemez.

Swift Uzantıları

 • Yanlış yazılmış FirestoreDecodingError.fieldNameConfict fieldNameConflict ( # 5520 ) olarak yeniden adlandırdı.

Firebase Uygulama İçi Mesajlaşma

 • İşlem URL'si olmayan iletiler için tıklamaların sayıldığı bir sorun düzeltildi ( # 5564 ).

FCM

 • Hata hakkında daha fazla ayrıntı vermek için bir hata durumu, başarısızlık nedeni ile güncellendi ( # 5511 ).

Uzaktan Yapılandırma

 • Getirmelerden önce ayar güncellemelerinin uygulanmadığı bir hata düzeltildi ( # 4740 ).
 • FirebaseInstanceID'den FirebaseInstallations'a ( # 5561 ) 4.4.10 değişikliği için genel API belgeleri güncellendi.

Sürüm 6.24.0 - 5 Mayıs 2020

 • Nanopb 0.3.9.5 olarak güncellendi (tüm Firebase kapsülleri genelinde). Bu, CVE-2020-5235 için bir düzeltme içerir. Nanopb CocoaPod için sürüm oluşturma şemasının değiştiğine dikkat edin; Daha fazla ayrıntı için GitHub'daki nanopb podspec'e bakın ( # 5191 ).

Analitik

Doğrulama

 • Kullanılmayan mfa istek alanını mfa_provider ( # 5397 ) mfa_provider .
 • İOS 13'e kadar ( # 5437 ) iOS sürümleri hedeflenirken kullanımdan kaldırma uyarıları engellendi .

Crashlytics

 • Sabit kontrolsüz malloc Crashlytics s ( # 5428 ).
 • Diskten dosya yüklerken tanımlanmamış bir davranış örneği düzeltildi ( # 5454 ).

Gerçek Zamanlı Veritabanı

 • Belgelerde yazım hataları düzeltildi ( # 5406 , # 5418 ).

Cloud Firestore

Firebase Uygulama İçi Mesajlaşma

 • GoogleUtilities'in açıkça bir bağımlılık olarak listelenmemesi sorunu düzeltildi ( # 5282 ).

FCM

 • FirebaseMessaging klasörünün altındaki kaynağın konumu, mevcut kod deposu kuruluşuna ( # 5476 ) uyacak şekilde değiştirildi.

Uzaktan Yapılandırma

 • Örnek Kimliğine bağımlılık düşürüldü. Remote Config artık doğrudan Kurulumlara ( # 5096 ) bağlıdır.
 • Uzaktan Yapılandırma şimdi içerir CFBundleString ve CFBundleShortVersionString giden getirme istekleri.

Sürüm 6.23.0 - 21 Nisan 2020

 • Protobuf.framework ilgili Carthage kurulum hataları Protobuf.framework . Protobuf.framework şimdi ekleyerek ayrı olarak monte edilebilir FirebaseProtobufBinary.json Cartfile için. Kartaca kullanım talimatlarındaki tüm ayrıntılar ( # 5276 ).

Analitik

 • Geriye dönük uyumluluk sorunu düzeltildi.
 • Dahili kod temizleme.

Doğrulama

 • Yapılandırmadan hemen useUserAccessGroup için çağrıları useUserAccessGroup ( # 4175 ).

Crashlytics

 • Firebase Crashlytics SDK artık genel kullanıma sunulmuştur.

Gerçek Zamanlı Veritabanı

 • İşlemler olmadan atomik alan değeri artışlarını desteklemek için ServerValue.increment() eklendi.

Cloud Firestore

 • Gelecekteki C ++ ve Unity desteği için dahili iyileştirmeler.

Firebase Uygulama İçi Mesajlaşma

 • GoogleUtilities'in açıkça bir bağımlılık olarak listelenmemesi sorunu düzeltildi ( # 5282 ).

Kurulumlar

 • Anahtar GoogleUtilities anahtar-değer depolaması, GoogleUtilities ( # 5329 ) için yeniden düzenlendi.

Örnek Kimliği

 • Dahili temizleme ve tekrar eden yerel bildirimleri kaldırın ( # 5339 ).

FCM

 • Bir jeton silindiğinde jeton yenileme bildirimi ve temsilcinin tetiklenmemesi sorunu düzeltildi ( # 5338 ).

Depolama

 • Bir StorageTask'ın tamamlama geri aramalarını birden çok kez çağırdığı nadir bir durumu düzeltin ( # 5245 ).

Sürüm 6.22.0 - 8 Nisan 2020

 • Firebase 6.21.0'da ( # 5209 ) sunulan Carthage ve zip dağıtımlarında dahil edilmeyen şemsiye başlık uyarıları düzeltildi.

Analitik

 • Sıcak başlangıçtaki session_start olay zaman damgası düzeltildi.
 • resetAnalyticsData çağrıldıktan sonra bazı otomatik olayların günlüğe kaydetmeyi durdurması sorunu düzeltildi.

Crashlytics

 • Sınırlı internet bağlantılarında güvenilirliği artırmak için simge yüklemeleri için artırılmış ağ zaman aşımı ( # 5228 ).

Cloud Firestore

 • İç değişiklikler.

Firebase Uygulama İçi Mesajlaşma

 • Test uygulamaları için dahili düzeltmeler ( # 5171 ).

Örnek Kimliği

 • Katalizör için provizyon profili konumu düzeltildi ( # 5048 ).
 • DeleteToken isteğine ( # 5247 ) bir nil işleyiciyi iletirken oluşan kilitlenme düzeltildi.
 • Performansı artırmak ve anahtar zinciri işlemlerini azaltmak için eski mantığı kaldırın ( # 5211 , # 5237 ).

Depolama

Swift Uzantıları

 • İlk genel beta sürümü. İsteğe bağlı bir değer ve isteğe bağlı Hata döndüren tüm API'ler için Depolama Referans API'sini Swift Sonuç türü ile genişletir. Kullanmak için pod 'FirebaseStorageSwift' dosyasına pod 'FirebaseStorageSwift' FirebaseStorageSwift pod 'FirebaseStorageSwift' ekleyin ve FirebaseStorageSwift'i kaynağa import FirebaseStorageSwift . Lütfen bu yeni API'ler hakkında geri bildirim sağlayın ve Firebase iOS SDK sorun izleyicisine yönelik diğer olası Swift uzantıları hakkında önerilerde bulunun .

Sürüm 6.21.0 - 24 Mart 2020

 • Zip dağıtımı artık çerçeveler yerine xcframeworks'ten oluşuyor. Bu, topluluk tarafından desteklenen Firebase for Catalyst için bir ikili dağıtım sağlar. Ek ayrıntılar için zip'in README'sine bakın.

 • Carthage dağıtımındaki FirebaseCoreDiagnostic.framework artık bir Info.plist ( # 4917 ) içeriyor.

 • Arm64e dilimi artık zip dağıtımının xcframeworks uygulamasına dahil değildir. Dilim, sonraki bir sürümde kalan çerçevelerden kaldırılacaktır. Arm64e resmi olarak Apple tarafından desteklendiğinde onu geri yükleyeceğiz.

Analitik

Doğrulama

 • Dahili değişiklikler ( # 5097 ).
 • Çok faktörlü kimlik doğrulama artık zip dosyasında ve Kartaca dağıtımlarında mevcuttur.

Crashlytics

 • Crashlytics'e özel istisna modelleri ve yığın izlerini kaydetmek için yeni bir API eklendi. Bu, Fabric Crashlytics SDK'da ( # 5055 ) bulunan recordCustomException API'nin yerine geçer
 • Yöntem belirli örneklerde iki kez çağrılana kadar raporların yüklenmemesine neden olan sendUnsentReports API'siyle ilgili bir sorun düzeltildi ( # 5060 )
 • Kilitlenmeleri yüklemek için GoogleDataTransport'u kullanmak için Crashlytics değiştirildi ( # 4989 )
 • Crashlytics'in kilitlenme sorunu yaşamayan kullanıcılar için kilitlenme olaylarını kaydetmek için kullandığı kaynak değiştirildi. Analytics sürüm 6.3.1 veya üzeri ( # 5030 ) için Firebase SDK'sını yüklediğinizden emin olun
 • Catalyst derlemesi düzeltildi - kullanımdan kaldırılmış kullanılmayan Apple çerçeve bağımlılıkları kaldırıldı ( # 5139 ).

Firebase Uygulama İçi Mesajlaşma

 • İPad Pro 11 "( # 4714 ) üzerindeki başlık mesajlarıyla ilgili görüntü sorunu düzeltildi.
 • Örnek Kimliği SDK'sındaki ( # 3887 ) bir hata nedeniyle arka uçtan 400 hata düzeltildi.
 • Uygulama içi mesaj A / B test akışında dahili değişiklik ( # 5078 ).

Kurulumlar

Performans İzleme

 • Firebase Kurulumlarına doğrudan bağımlılık eklendi ve Firebase Örnek Kimliğine olan bağımlılık kaldırıldı.

Sürüm 6.20.0 - 12 Mart 2020

Bu sürüm yalnızca CocoaPods'ta mevcuttur. Bu sürümdeki yeni değişiklikler, Firebase 6.21.0 ve sonraki sürümlerindeki tüm dağıtım kanallarında kullanıma sunulacak.

Doğrulama

 • Çok Faktörlü Kimlik Doğrulama için destek eklendi ( # 4823 ). Not: Çok faktörlü kimlik doğrulama şu anda yalnızca Google Cloud Identity Platform'da mevcuttur. Firebase projelerinizde kullanmak için lütfen bu eğiticiyi izleyin.

Cloud Firestore

 • FirebaseFirestore podspec'in, iOS ve tvOS'ta UIKit çerçevesine bağımlılığını düzgün şekilde bildirmesi düzeltildi.

Sürüm 6.19.0 - 10 Mart 2020

 • FirebaseUserAgent'a bir Apple platformu bayrağı (ios / macos / watchos / vb.) firebaseUserAgent . Bilgiler, Apple platformlarıyla ilgili ürün kararlarını desteklemek için kullanılacaktır, örneğin watchOS desteğine öncelik verme, vb. ( # 4939 )

A / B Testi

 • FIRExperimentController's updateExperimentsWithServiceOrigin yöntemi için tamamlama işleyicisi eklendi.
 • Kullanımdan FIRExperimentController.updateExperiments(serviceOrigin:events:policy:lastStartTime:payloads:) .
 • FIRExperimentController.validateRunningExperiments(serviceOrigin:runningExperimentPayloads:) ve arayanların artık çalışmayan deneyleri sona FIRExperimentController.validateRunningExperiments(serviceOrigin:runningExperimentPayloads:) izin verdi.
 • FIRExperimentController.activateExperiment(experimentPayload:origin:) ve arayanların bir deneyi doğrudan etkinleştirmesine olanak tanıdı.

Analitik

 • Swift değerlerini içeren parametrelerin Objective-C Temel türlerine köprülenemeyen olayları günlüğe kaydederken bir uyarı eklendi.
 • Bir plist anahtarı eksik olduğunda Analytics'in iOS 8'de yapılandırmada kilitlenmesine neden olan sorun düzeltildi ( # 4957 ).

Crashlytics

 • Firebase Crashlytics SDK'daki iki uç nokta, beklenen son kullanıcı etkisi olmadan değiştirildi ( # 4953 , # 4988 ).

Cloud Firestore

 • Firestore artık arka plandan döndükten sonra ( # 4905 ) sunucuyla olan bağlantısını daha hızlı kurtaracaktır.

Firebase Uygulama İçi Mesajlaşma

 • Uygulama içi mesajlar için A / B testi için SDK desteği eklendi.

Uzaktan Yapılandırma

 • Dahili kod değişiklikleri ( # 4934 ).

Sürüm 6.18.0 - 25 Şubat 2020

 • 6.14.0 - 6.16.0 ikili sürüm dağıtımlarında ( # 4819 ) bağlayıcı eksik sembol hatalarına neden olabilecek Zip Builder modülü eşleme oluşturma düzeltildi.

Analitik

 • Firebase InstanceID SDK bağımlılığının yerini Firebase Installations SDK aldı.
 • Anahtar zincirindeki sabit değer türü ( # 4742 ).
 • Sıfırlamadan sonra uygulama örneği kimliğine erişimdeki yarış koşulları düzeltildi.
 • Uygulama sonlandırılmadan önce tamamlanmazsa Analytics verilerini sıfırlamayı yeniden deneyin.
 • dispatch_once yanlış kullanımı düzeltildi.

Cloud Firestore

 • Büyük sonuç kümelerine sahip sorguların performansı iyileştirildi.

Firebase Uygulama İçi Mesajlaşma

 • Uygulama içi mesajlar için veri paketleri için destek eklendi. Veri paketleri, bir uygulama içi mesajla ( # 4922 ) birlikte gönderilebilen ek anahtar / değer çiftleridir.

Örnek Kimliği

 • Kullanılmayan dosyalar kaldırıldı ( # 4881 ).

FCM

 • shouldEstablishDirectChannel aracılığıyla kullanımdan shouldEstablishDirectChannel FCM doğrudan kanal mesajlaşması. Bunun yerine, aşağı akış ileti teslimi için APN'leri kullanın. Eski API'leri kullanmaya devam etmek istiyorsanız, content_available anahtarı ekleyin, ancak tam APNs desteği sağladığı için HTTP v1 API'yi kesinlikle öneririz. Kullanımdan kaldırılan API, Firebase 7'de ( # 4710 ) kaldırılacaktır.
 • Kullanımdan kaldırılan yukarı akış mesajlaşma API'si. Gerçek zamanlı güncellemeler için Cloud Firestore, Realtime Database veya diğer hizmetleri kullanın. Kullanımdan kaldırılan API, Firebase 7'de ( # 4710 ) kaldırılacaktır.
 • Mesajlaşmanın bekleyen konuları için güvenli kodlama kullanın ( # 3686 ).

Uzaktan Yapılandırma

 • Cihazın önceki bir yedeklemesinin geri yüklenmesinden sonra Remote Config'in çalışmamasına neden olan bir hata düzeltildi ( # 4677 , # 4734 ). ( # 4896 ).

Sürüm 6.17.0 - 11 Şubat 2020

Crashlytics

 • Eski Fabric Crashlytics SDK ile sembol çarpışmaları düzeltildi ve ikisini birden içermemek için bir uyarı eklendi ( # 4753 , # 4755 ).
 • Kilitlenme önleme kontrolleri eklendi ( # 4661 ).

Cloud Firestore

 • Dahili iyileştirmeler.

Örnek Kimliği

FCM

 • pod Firebase/Messaging Firebase pod Firebase/Messaging türü artık watchOS'u ( # 4807 ) destekliyor.
 • Birim testlerinde FIRMessagingExtensionHelper'ın çökmesi düzeltildi ( # 4689 ).
 • FIRMessagingRmqManager'ın bozuk mesajlaşma veritabanı dosyalarına sahip cihazlarda çökmesi düzeltildi ( # 4771 ).

Uzaktan Yapılandırma

 • Geçerli bir Örnek Kimliği ( # 4622 ) mevcut olmadan önce uzaktan yapılandırma getirmeye çalışırken meydana gelebilecek bir kilitlenme düzeltildi.
 • Yapılandırma getirme işleminin bazen devam eden başka bir getirme olmadığında yinelenen bir getirme hatasıyla başarısız olduğu bir sorun düzeltildi ( # 3802 ).
 • Remote Config SDK tarafından geçerli bir örnek kimliği alınmazsa, getirme çağrıları artık başarısız olacaktır.

Performans İzleme

 • Remote Config'den ( # 4400 , # 4399 ) önbelleğe alınmış yapılandırma değerlerini getirmeyle ilgili bir kilitlenme düzeltildi.

Sürüm 6.16.0 - 28 Ocak 2020

 • Gerekli minimum Xcode sürümü 10.3 olarak değiştirildi (10.1'di).

Analitik

 • 3.20.0'dan daha eski sqlite kitaplığı sürümleriyle bağlantılıysa iOS 12+ üzerinde bir veritabanı sorunu çözüldü.
 • İyileştirilmiş başlangıç ​​gecikmesi.

Crashlytics

 • Kontrol edilmeyen hata durumları için VeraCode tarayıcı sorunları düzeltildi ( # 4669 ).

Cloud Firestore

 • Firestore daha önce bir işlemde okunan her belgenin de yazılmasını gerektiriyordu. Bu gereksinim kaldırılmıştır ve artık bir işlemdeki bir belgeyi ona yazmadan okuyabilirsiniz.
 • Kalıcılık etkinleştirildiğinde tekrar tekrar yürütülen sorguların performansı iyileştirildi. Yakın zamanda yürütülen sorgularda önemli gelişmeler görülmelidir. Sorgu etkin değilken değişiklikler birikirse bu avantaj azalır. limit() API'yi kullanan sorgular, biriken değişikliklere bağlı olarak her zaman fayda sağlamayabilir.
 • Firestore'un yerel olarak depolanan verilerinin konumu Documents klasöründen Library / Application Support olarak değiştirildi ve iOS Files uygulamasıyla dosyalarını paylaşan uygulamaların kullanıcılarından gizlendi. Önemli : Bir kullanıcının verileri taşındıktan sonra, SDK'nın eski bir sürümüne geçmek, SDK'nın eski sürümleri yeni konumdan ( # 843 ) veri okuyamadığından, kullanıcının veri kaybediyor gibi görünmesine neden olur.

Firebase Uygulama İçi Mesajlaşma

 • FirebaseInAppMessaging altında birleştirilmiş arka uç ve UI SDK'ları. Geliştiriciler, pod Firebase/InAppMessagingDisplay kaldırmalı ve pod Firebase/InAppMessagingDisplay yalnızca pod Firebase/InAppMessaging kullanmalıdır.
 • FIRIAMDefaultDisplayImpl artık herkese açık değil.
 • FirebaseInAppMessagingDisplay artık kullanımdan kaldırıldı ve geliştiricilerin Pod dosyalarından kaldırılması gerekiyor.
 • Minimum iOS sürümü artık 9.0'dır.

Sürüm 6.15.1 Yama Yayını - 16 Ocak 2020

Firebase kurulum hizmeti

 • Gerekli orada eksik bir istisna FirebaseOptions parametrelerini ( APIKey , googleAppID ve projectID ). Emin olun GoogleServices-Info.plist (veya FirebaseOptions kodda Firebase yapılandırmak varsa) güncel. Dosya ve ayarlar Firebase Konsolundan ( # 4683 ) indirilebilir.

Sürüm 6.15.0 - 14 Ocak 2020

 • Yeniden düzenlenen dizin yapısı.
 • Aşağıdaki SDK'lar, Firebase kurulum API'sine yeni bir geçişli bağımlılık sunar:
  • Analitik
  • Bulut Mesajlaşma
  • Uzaktan Yapılandırma
  • Uygulama İçi Mesajlaşma
  • A / B Testi
  • Performans İzleme
  • ML Kiti
  • Örnek Kimliği

Firebase kurulum SDK'sı, Firebase kurulum API'sini sunar . API anahtarı kısıtlamalarını kullanan geliştiriciler, engellenen isteklerle karşılaşabilir (https://stackoverflow.com/questions/58495985/). Burada bir çözüm var . ( # 4533 )

Analitik

 • Günlük mesajları daha az ayrıntılı olacak şekilde güncellendi.
 • Eşzamansız bloklarda kendine referansla ilgili sorunlar düzeltildi.

Doğrulama

 • URL yönlendirmesi için UISceneDelegate desteği eklendi. ( # 4380 )
 • Kodlayıcıdaki rawNonce düzeltildi. ( # 4337 )

Crashlytics

Bu Firebase Crashlytics sürümü, Firebase Crashlytics SDK'nın ilk beta sürümünü içerir:

 • SDK artık açık kaynaklı. GitHub depomuza bir göz atın.
 • Added support for Catalyst (note that Crashlytics still supports tvOS and macOS).
 • Added new APIs that are more consistent with other Firebase SDKs and more intuitive to use. The new APIs also give your users more control over how you collect their data.
 • Removed the Fabric API Key. Now, Crashlytics uses the GoogleService-Info.plist file to associate your app with your project. If you linked your app from Fabric and want to upgrade to the new SDK, remove the Fabric API key from your run and upload-symbols scripts. We also recommend removing the Fabric section from your app's Info.plist (when you upgrade, Crashlytics uses the new configuration you set up in Firebase).

Cloud Firestore

 • Added a limit(toLast:) query operator, which returns the last matching documents up to the given limit.

Firebase In-App Messaging

 • Issues with nullability in card message ( #4435 ).
 • Unit test failure with OCMock 3.5.0 ( #4420 ).
 • Crash in test on device error flow ( #4446 ).

InstanceID

 • Added watchOS support for InstanceID ( #4016 )
 • Added a new dependency on the Firebase Installations SDK. The Firebase Installations SDK introduces the Firebase Installations API . Developers that use API-restrictions for their API-Keys may experience blocked requests (https://stackoverflow.com/questions/58495985/). A solution is available here . ( #4533 )

Firebase installations service

 • Firebase installations service is an infrastructure service for Firebase services that creates unique identifiers and authentication tokens for Firebase clients (called "Firebase installations") enabling Firebase Targeting, ie interoperation between Firebase services.
 • The Firebase installations SDK introduces the Firebase installations API. Developers that use API key restrictions may experience blocked requests (https://stackoverflow.com/questions/58495985/). This problem can be mitigated by following the instructions found here .

FCM

 • Added watchOS community support for Firebase Messaging. This enables FCM push notification function on watch only app or independent watch app. ( #4016 )
 • Added a new transitive dependency on the Firebase Installations SDK. The Firebase Installations SDK introduces the Firebase Installations API . Developers that use API-restrictions for their API-Keys may experience blocked requests (https://stackoverflow.com/questions/58495985/). A solution is available here .

Performance Monitoring

 • Update to the newer version of FirebaseInstanceId SDK that uses FirebaseInstallationService.

Realtime Database

 • Addressed a performance regression introduced in 6.1.3.

Storage

 • Reorganized directory structure ( #4573 ).

Version 6.14.0 - December 17, 2019

 • Updated the binary distributions to include arm64e slices. See Apple's documentation for more details. Support for the open source libraries is now included in the zip and Carthage distributions. All libraries now support building for arm64e except the MLKit ones, for which support is TBD ( #4110 ).
 • The directory structure of the zip distribution has changed to include the full name of each Firebase pod in the directory structure. For example, the former Storage directory is now FirebaseStorage .\
 • Speed up initialization by lazily registering for the user agent ( #1306 ).
 • Added a Swift usage flag to firebaseUserAgent . The information will be used to support product decisions related to Swift, eg adding a Swift-specific API, SDKs, etc. ( #4448 ).

Analytics

 • Fixed issue with custom app events not being passed to FirebaseInAppMessaging when GoogleTagManager is also present ( #4305 ).

Authentication

 • Added support of UISceneDelegate for URL redirect ( #4380 ).
 • Fixed rawNonce in encoder ( #4337 ).

Realtime Database

 • Internal improvements.
 • Fix component startup time ( #4137 ).
 • Fix crash due to object deallocation on app launch ( #4308 ).

Cloud Firestore

 • Internal improvements.

Firebase In-App Messaging

 • Issues with nullability in card message ( #4435 ).
 • Unit test failure with OCMock 3.5.0 ( #4420 ).
 • Crash in test on device error flow ( #4446 ).

InstanceID

 • Added heartbeat support for InstanceID ( #4323 ).
 • Fixed the documentations on a few random generation and hash methods to clarify its use case to avoid confusions. ( #4469 , #4444 , #4326 ).

FCM

 • Fix component startup time ( #4137 ).

Performance Monitoring

 • Fixed issue related to app start trace being insanely long. #934
 • Fixed issues related to monitoring NSURLSession based network requests where some of the requests were not monitored after iOS 13.

Remote Config

 • Fix the return status code when app is offline ( #4100 ).
 • Internal code cleanup ( #4297 , #4403 , #4379 ).

Version 6.13.0 Patch Release - November 19, 2019

This release does not include updates to the zip file or Carthage distributions.

Cloud Firestore

 • Firestore no longer loads its TLS certificates from a bundle, which fixes crashes at startup when the bundle can't be loaded. This fixes a specific case where the bundle couldn't be loaded due to non-ASCII characters in the application name. If you're manually tracking dependencies, you can now remove gRPCCertificates-Cpp.bundle from your build ( #3951 ).

Version 6.13.0 - November 14, 2019

 • Updated the Firebase Core minor version to prepare for an upcoming Firebase pod open source.

Analytics

 • Fixed crash after completed in-app purchase ( #4176 ).

Authentication

 • Added support for Sign-in with Apple ( #4183 ).

Cloud Firestore

 • Removed Firestore's dependency on the Protobuf CocoaPod. If you're manually tracking dependencies, you may be able to remove it from your build (note, however, that other Firebase components may still require it).
 • Added a dependency on the abseil CocoaPod. If you're manually tracking dependencies, you need to add it to your build.

FCM

 • Moved message queue delete operation to a serial queue to avoid race conditions in unit tests ( #4236 ).

Performance Monitoring

 • Fixed crashes related to Firebase Performance and Remote Config. ( #4265 , #4207 , #4060 , #3929 )

Remote Config

 • Remote Config no longer re-activates the current config on fetch if it receives no changes from the backend. ( #4260 )

Storage

 • Fixed a -Wunused-property-ivar violation ( #4281 ).

Version 6.12.0 - November 5, 2019

 • The zip file distributions are now built with Xcode 11.0. The zip file distribution no longer support Xcode 10.3 and below. The Carthage distribution is still built with Xcode 10.1 and is planned to update to Xcode 11.0 in the next release. As a workaround for ( #3791 ), Carthage users can integrate GoogleSignIn.framework from the ( zip distribution ).

Analytics

 • Updated podspec to depend on exact nanopb version.

Realtime Database

 • Addressed an issue with NSDecimalNumber case that prevented decimals with high precision to be stored correctly in our persistence layer ( #4108 ).

Cloud Firestore

 • Added whereField(_:in:) and whereField(_:arrayContainsAny:) query operators. whereField(_:in:) finds documents where a specified field's value is IN a specified array. whereField(_:arrayContainsAny:) finds documents where a specified field is an array and contains ANY element of a specified array.
 • Firestore SDK now uses Nanopb rather than the Objective-C Protobuf library for parsing protos. This change does not affect visible behavior of the SDK in any way. While we don't anticipate any issues, please report any issues with network behavior or persistence that you experience.

InstanceID

 • Fixed a crash in checkTokenRefreshPolicyWithIID: and ensure tokenWithAuthorizedEntity:scope:options:handler method is refreshing token if token is stale ( #4167 ).
 • Updated deprecated keychain access level ( #4172 ).

FCM

 • Moved reliable message queue database operation off main thread ( #4053 ).

Remote Config

 • Minor internal project structure changes.

Performance Monitoring

 • Internal SDK enhancements.

Version 6.11.0 - October 22, 2019

 • Fix container instantiation timing, IID startup ( #4030 ).
 • Open-sourced Firebase pod. This enables import Firebase module support for tvOS and macOS ( #4021 ).

Authentication

 • Removed usage of a deprecated property on iOS 13 ( #4066 ).

Cloud Firestore

 • Fix a race condition that could cause a segmentation fault during client initialization ( #4091 ).

Swift Extensions

 • Initial public release.

InstanceID

 • Fixed InstanceID initialization timing issue ( #4030 ).
 • Added check to see if token and IID are inconsistent ( #4025 ).
 • Removed migration logic from document folder to application folder ( #4033 ).

FCM

 • Fixed IID and Messaging container instantiation timing issue ( #4030 ).
 • Internal cleanup and remove migration logic from document folder to application folder ( #4033 , #4045 ).

Remote Config

 • Removed existing usage of an internal deprecated API ( #3993 ).

Version 6.10.0 - October 8, 2019

 • Transitive GoogleDataTransport dependency incremented to v2.0.0 ( #3729 ).
 • Fixed "expiclitlySet" typo ( #3853 ).

A/B Testing

 • Fixed an Analyzer issue ( #3622 ).

Analytics

 • Fixed potential crash due to debug assertion when Analytics starts.
 • Fixed race condition that prevented upload from completing while app was in the background.

Authentication

 • Added methods allowing developers to link and reauthenticate with federated providers. ( #3971 )

Realtime Database

 • Fixed an iOS 13 crash that occurred in our WebSocket error handling. ( #3950 )

Cloud Firestore

 • Added an addSnapshotsInSyncListener() method to FIRFirestore that notifies you when all your snapshot listeners are in sync with each other.

Firebase In-App Messaging

 • Added support for UIScene-based application lifecycle ( #3927 ).
 • Fixed storyboard layout error in Xcode 11 ( #3748 ).

FCM

 • Updated Protobuf version to fix warnings in Xcode.

ML Kit for Firebase

 • An enhanced version of barcode scanner with better speed and accuracy.
 • Breaking change: Updated ModelManager with the following API changes:
  • Added modelManager(app:) for a custom Firebase app. Note that download management for custom Firebase apps is currently only supported for the Translate SDK.
  • Removed the RemoteModel and LocalModel registration APIs. You no longer need to register models before using them.
  • Added a model download conditions parameter in the download(_:conditions) API to make it easier to tie the conditions to specific download requests. You can fully control when to download a model for the first time and when to check for model updates via this API.
  • Updated isRemoteModelDownloaded(_:) to isModelDownloaded(_:) .
  • Added deleteDownloadedModel(_:completion:) to delete downloaded models to provide you with more flexibility for managing disk space on your user's devices.
  • Removed deleteDownloadedTranslateModel(_:completion)
  • Updated the availableTranslateModelsWithApp(app:) method to a downloadedTranslateModels property.
 • Breaking change: RemoteModel and LocalModel initializers have been disabled. New subclasses have been added for AutoML, Custom, and Translate SDKs. Use the intializers for those subclasses to create instances of remote and local models. initialConditions and updateConditions are no longer needed for initializing a remote model. You can specify the download condition when calling download(_:conditions:) of the ModelManager .
 • Added CustomRemoteModel and CustomLocalModel as instantiable subclasses of RemoteModel and LocalModel classes, respectively.
 • Breaking change: Updated the initializers for ModelInterpreter and removed the ModelOptions class. The ModelInterpreter can be initialized with either a CustomRemoteModel or CustomLocalModel , but not both.
 • Breaking change: Implicit model downloading is no longer available through the ModelInterpreter . You must invoke the ModelManager 's download(_:conditions:) API to download CustomRemoteModel s. Please see the Model Interpreter QuickStart app for an example of how to download CustomRemoteModel s.
 • Added AutoMLRemoteModel and AutoMLLocalModel as instantiable subclasses of RemoteModel and LocalModel classes, respectively.
 • Breaking change: Updated the initializers for VisionOnDeviceAutoMLImageLabelerOptions . The VisionOnDeviceAutoMLImageLabelerOptions can be initialized with either an AutoMLRemoteModel or AutoMLLocalModel , but not both.
 • Breaking change: Implicit model downloading is no longer available through the VisionOnDeviceAutoMLImageLabeler . You must invoke the ModelManager 's download(_:conditions:) API to download AutoMLRemoteModel s. Please see the Vision QuickStart app for an example of how to download AutoMLRemoteModel s.
 • Breaking change: Updated the initializers for TranslateRemoteModel . A TranslateRemoteModel can only be initialized with a TranslateLanguage . Download conditions are now passed to ModelManager 's download(_:conditions:) API, and custom Firebase apps are supported through ModelManager 's modelManager(app:) API.
 • Breaking change: On-device text recognition API for iOS no longer supports i386 architecture, but continues to support x86_64, arm64, and armv7 architectures.

Performance Monitoring

 • Fixed issue related to crash when app starts on iOS 13 devices. ( #3929 )
 • Internal SDK enhancements.

Remote Config

 • Fixed issue for outdated values for deleted config keys. ( #3745 ).

Version 6.9.0 - September 23, 2019

 • Transitive GoogleDataTransport dependency incremented to v2.0.0 ( #3729 ).
 • Fixed "expiclitlySet" typo ( #3853 ).

Analytics

 • Fixed crash when updating identifiers from multiple threads ( #2575 ).

Cloud Firestore

 • Fixed a memory access error discovered using the sanitizers in Xcode 11.

FCM

 • Mute FCM deprecated warnings with Xcode 11 and min iOS >= 10 ( #3857 ).

ML Kit for Firebase

 • Fixed an incompatibility issue between Translate and FirebaseMLCommon.

Remote Config

 • Fixed docs issue ( #3846 ).

Version 6.8.1 - September 10, 2019

 • Removed references to UIWebViewDelegate to comply with App Store Submission warning ( #3722 ).

InstanceID

 • Fix private header imports ( #3621 ).

Performance Monitoring

 • Enable app start time measurements for ios 12.4.

Storage

 • Fix crash in FIRStorageUploadTask ( #3750 ).

Version 6.8.0 - September 5, 2019

A/B Testing

 • Fixed an Analyzer issue ( #3622 ).
 • Removed references to UIWebView to comply with App Store Submission warning ( #3722 ).

Cloud Firestore

 • Transactions now perform exponential backoff before retrying. This means transactions on highly contended documents are more likely to succeed.
 • Added a waitForPendingWrites() method to FIRFirestore class which allows users to wait on a promise that resolves when all pending writes are acknowledged by the Firestore backend.
 • Added a terminate() method to FIRFirestore which terminates the instance, releasing any held resources. Once it completes, you can optionally call clearPersistence() to wipe persisted Firestore data from disk.

Firebase In-App Messaging

 • Undeprecated initializer for FIRInAppMessagingAction so it can be used going forward in custom UI display ( #3545 ).

InstanceID

 • Moved two headers from internal to private for Remote Config open sourcing ( #3621 ).

FCM

 • Fixed notification open event is not logged when scheduling a local timezone message ( #3670 , #3638 ).
 • Fixed FirebaseApp.delete() results in unusable Messaging singleton ( #3411 ).

ML Kit for Firebase

 • Updated the TensorFlow Lite dependency from TensorFlowLite 1.13.1 to TensorFlowLiteObjC 1.14.0 for Custom and AutoML SDKs.

Performance Monitoring

 • Updated the dependency on Firebase Remote Config.

Remote Config

 • Initial Open Source ( #3645 ).
 • Community macOS and tvOS support.
 • Catalyst build support.

Version 6.7.1 - August 23, 2019

Cloud Firestore

 • Fixed a crash that would happen when changing networks or going from online to offline ( #3661 ).

Version 6.7.0 - August 21, 2019

 • Added AppKit dependency on macOS and UIKit dependency on iOS and tvOS ( #3459 ).
 • Moved core diagnostics log to app launch when core data collection is enabled ( #3437 ).
 • Open-sourced the Firebase Core Diagnostics SDK ( #3129 ).

A/B Testing

 • Initial Open Source ( #3507 ).

Analytics

 • Added support for monitoring launches of new features via Firebase Remote Config.
 • Fixed a crash regression when event parameter dictionary is mutated while being enumerated ( #3255 ).

Authentication

 • Make sure the first valid auth domain is retrieved ( #3493 ).
 • Add assertion for Facebook generic IDP flow ( #3208 ).
 • Build for Catalyst ( #3549 ).

Realtime Database

 • Fix Catalyst Build issue ( #3512 ).
 • The SDK adds support for the Firebase Database Emulator. To connect to the emulator, specify "http:// /" as your Database URL (via Database.database(url:) ). If you refer to your emulator host by IP rather than by domain name, you may also need to specify a namespace ( "http://<emulator_host>/?ns=<namespace>" ) ( #3491 ).
 • Minor internal refactoring.

Cloud Firestore

 • Internal improvements.

FCM

 • Cleaned up documents, unused macros, and folders ( #3490 , #3537 , #3556 , #3498 ).
 • Updated the header path to pod repo relative ( #3527 ).
 • Fix singleton functionality after a FirebaseApp is deleted and recreated ( #3411 ).

Remote Config

 • Fixed a crash seen by some users. ( #3508 ).
 • Internal changes and stability improvements.

Version 6.6.0 - August 6, 2019

 • Added AppKit dependency on macOS and UIKit dependency on iOS and tvOS ( #3459 ).
 • Added support for Firebase Segmentation ( #3430 ).
 • Moved core diagnostics log to app launch when core data collection is enabled ( #3437 ).
 • Open-sourced the Firebase Core Diagnostics SDK ( #3129 ).

Analytics

 • Added automatic logging of app being sent to the background.
 • Added support for session-scoped audiences.
 • Cleaned up the event parameter names displayed in the debug logs.

Authentication

 • Fixed an issue where unlinking an email auth provider raised an incorrect error stating the account was not linked to an email auth provider ( #3405 ).
 • Renamed internal Keychain classes ( #3473 ).
 • Updated to maintain compatibility with Firebase Core in 6.6.0.

Cloud Firestore

 • Transactions are now more flexible. Some sequences of operations that were previously incorrectly disallowed are now allowed. For example, after reading a document that doesn't exist, you can now set it multiple times successfully in a transaction.

InstanceID

 • Fixed a crash that could occur if InstanceID was shut down when fetching a new instance ID ( #3439 ).

FCM

 • Fix hang when token is not available before topic subscription and unsubscription ( #3438 ).

Performance Monitoring

 • Fixed an issue where NSURLConnection -based network requests made from KVO-d NSOperation s do not complete.
 • Fixed issues where some UIKit methods could be called on the main thread.

Version 6.5.0 - July 18, 2019

 • FirebaseOptions.appGroupID property added to configure the App Group identifier required to share data between the application and the application extensions ( #3293 ).

Analytics

 • Changed ordering of events during startup. Analytics usage is not affected by this change.

Authentication

 • Added a new client error MISSING_CLIENT_IDENTIFIER ( #3341 ).
 • Removed a call to a deprecated logging method ( #3333 ).

Cloud Firestore

 • Fixed an issue where query results were temporarily missing documents that previously had not matched but had been updated to now match the query ( firebase/firebase-android-sdk#155 ).
 • Fixed an internal assertion that was triggered when an update with a FieldValue.serverTimestamp() and an update with a FieldValue.increment() were pending for the same document.
 • Fixed the oldIndex and newIndex values in DocumentChange to actually be NSNotFound when documents are added or removed, respectively ( #3298 ).
 • Failed transactions now return the failure from the last attempt, instead of ABORTED .

Firebase In-App Messaging

 • Fixed issue with messages triggered on app launch not displaying ( #3237 ).
 • Fixed bug with body text color for card messages ( #3286 ).

InstanceID

 • Removed a call to a deprecated logging method ( #3333 ).

Remote Config

 • Fixed a crash seen by some users when initializing Remote Config with Firebase Performance also installed ( #3344 ).

Storage

 • Ensure that users don't accidently invoke Storage() instead of Storage.storage() . If your code calls the constructor of Storage directly, we will throw an assertion failure instead of crashing the process later as the instance is used ( #3282 ).

Version 6.4.0 - July 9, 2019

Analytics

 • Fixed potential crash if the event parameters dictionary is mutated after logging an event ( #3255 ).

Authentication

 • Expose secret of OAuth credential in public header ( #3089 ).
 • Fix a keychain issue where API key is incorrectly set ( #3239 ).

Cloud Firestore

 • Fixed certificate loading for non-CocoaPods builds that may not include bundle identifiers in their frameworks or apps ( #3184 ).

InstanceID

 • Fixed an issue where fetching an instance ID wouldn't invoke the callback handler if the instance ID had not changed. ( #3229 ).

FCM

 • Fix Xcode 11 tvOS build issue ( #3216 ).

ML Kit for Firebase

 • Fixed the known issue of VisionObjectDetector where in streaming mode, if the category of an object changes, the detector assigns it a new tracking ID.
 • Improved detecting small objects with VisionObjectDetector .
 • Breaking change: Removed entityID and label APIs from VisionObject .
 • Natural Language features now use external Protobuf and Google Toolbox for Mac libraries, resulting in reduced binary size.
 • Improved error telemetry for Translate model downloading.
 • Improved handling of invalid inputs in SmartReply.

Performance Monitoring

 • Fixes an iOS 13 beta crash caused by a race condition with Remote Config.

Remote Config

 • Improved shared instance initialization sequence during FirebaseApp.configure() .

Storage

 • Added StorageReference.list() and StorageReference.listAll() , which allows developers to list the files and folders under the given StorageReference.

Version 6.3.0 - June 19, 2019

Analytics

 • Fixed issue with sessions not starting occasionally.
 • Fixed issue with update_with_analytics event parameter having an incorrect value.
 • Fixed issue with first_open_after_install user property having an incorrect value.
 • Updated SQLite usage to pass additional flag to sqlite3_open_v2 and call sqlite3_prepare_v3 for iOS 12+.

Authentication

 • Fixed line limits and linter warnings in public documentation ( #3139 ).

Cloud Firestore

 • Added clearPersistence() , which clears the persistent storage including pending writes and cached documents. This is intended to help write reliable tests ( #449 ).

Firebase In-App Messaging

 • Simplified startup by only scheduling server contact if logs are present ( #3101 ).

InstanceID

 • Added macOS support for InstanceID. ( #2880 ).
 • Corrected timezone proto key. ( #3132 ).

FCM

 • Added macOS support for Messaging. You can now send push notifications to your mac app with Firebase Messaging. ( #2880 ).

Performance Monitoring

 • Make Firebase Performance work with the recent version of Remote Config.
 • Fix the bug where dataCollectionEnabled flag was not honored for out of the box metrics.

Remote Config

 • Async initialization with new API for ensuring initialization completed with completion handler.
 • Support for multiple active instances of Remote Config in the same app (Analytics only supported with default Firebase app instance).
 • New fetchAndActivate API to perform both fetch and activation upon a successful fetch in a single API call with async completion.
 • New 'jsonValue' property in the FIRRemoteConfigValue class for reading value of a param as a JSON value.
 • New properties for setting minimumFetchInterval and fetch timeout in FIRRemoteConfigSettings class.
 • [FIRRemoteConfigSettings initWithDeveloperModeEnabled] is now deprecated. Use minimumFetchInterval or call [FIRRemoteConfig fetchWithExpirationDuration:] to force a fetch to the Remote Config backend.
 • Async activate API with completion handler.
 • All Remote Config API which take an explicit namespace parameter are deprecated.

Version 6.2.0 - June 4, 2019

Authentication

 • Fixed an issue where users could not link email providers via email links. ( #3030 ).

Firebase In-App Messaging

 • Added support for card in-app messages ( #2947 ).
 • Added direct triggering (via FIAM SDK) of in-app messages ( #3081 ).

Cloud Firestore

 • Firestore should now recover its connection to the server more quickly after being on a network suffering from total packet loss ( #2987 ).
 • Changed gRPC-C++ dependency to 0.0.9 which adds support for using it concurrently with the Objective-C gRPC CocoaPod. This fixes certificate errors you might encounter when trying to use Firestore and other Google Cloud Objective-C APIs in the same project.

InstanceID

 • Fixed a crash in token fetching. Removed debug assertion that is only for develop build. ( #3018 ).

ML Kit for Firebase

 • Internal improvements and refactored code.

FCM

 • Disable data protection when opening the Rmq2PeristentStore. ( #2963 ).

Version 6.1.0 - May 21, 2019

 • Allowed FirebaseApp name to accept any alpha-numeric character instead of only ASCII (#2609).

Analytics

 • Fixed issue with custom app events not being passed to other Firebase SDKs.

Authentication

 • Added support of web.app as an auth domain. ( #2959 ).
 • Fixed an issue where the return type of getStoredUserForAccessGroup:error: is nonnull. ( #2879 ).

Cloud Firestore

 • Disabling garbage collection now avoids even scheduling the collection process. This can be used to prevent crashes in the background when using NSFileProtectionComplete. Note that Firestore does not support operating in this mode--nearly all API calls will cause crashes while file protection is enabled. This change just prevents a crash when Firestore is idle. ( #2846 ).

Firebase In-App Messaging

 • We fixed an issue with messages not showing from custom analytics event trigger ( #2981 ).
 • We fixed a crash from sending analytics events with no instance ID ( #2988 ).

InstanceID

 • Fixed a keychain migration crash. ( #2731 ).
 • Fixed a race condition where checkin was deleted before writing during app start, causing notifications to not be delivered correctly. ( #2438 ).
 • Remove reflection call to get checkin info from Firebase Messaging. ( #2825 ).

ML Kit for Firebase

 • Fixed possible out-of-memory error: Updated Translator to release memory for the instance once all references have been removed.
 • Renamed Swift values of TranslateLanguage from uppercase to lowercase, eg from TranslateLanguage.EN to TranslateLanguage.en .

FCM

 • Remove reflection call to get checkin info from Firebase Messaging and calling the private API directly. ( #2825 ).
 • Fix race condition checkin is deleted before writing during app start. This cleans up the corrupted checkin which causes notifications failed to deliver. ( #2438 ).

Version 6.0.0 - May 7, 2019

 • Removed FIRAnalyticsConfiguration APIs. Use the same APIs directly on the FirebaseAnalytics class. ( #2728 ).
 • Added support for CocoaPods 1.7.x :generate_multiple_pod_projects feature. ( #2751 ).
 • Removed runtime warning for missing Analytics in favor of one at build time. ( #2734 ).

Analytics

 • Added support for programmatically indicating that a user's future Analytics data should not be used for personalized advertising.

A/B Testing

 • Removed FIR prefixes from Swift APIs to match the rest of the Firebase SDKs. ( #1779 ).

Authentication

 • Added support for single sign on. ( #2684 ).
 • Deprecated reauthenticateAndRetrieveDataWithCredential:completion: , signInAndRetrieveDataWithCredential:completion: , linkAndRetrieveDataWithCredential:completion: , fetchProvidersForEmail:completion: . ( #2723 ).
 • Removed pendingToken from public API. ( #2676 ).
 • GULAppDelegateSwizzler is used for the app delegate swizzling. ( #2591 ).

Realtime Database

 • Removed the deprecated childByAppendingPath API. ( #2763 ).

Crash Reporting

 • FirebaseCrash was removed from the Firebase pod. It's recommended to upgrade to Firebase Crashlytics .
 • FirebaseAnalytics is no longer a hard dependency in the DynamicLinks pod. If you were installing Dynamic Links via pod 'Firebase/DynamicLinks' , add pod 'Firebase/Analytics' to the Podfile to maintain full Dynamic Links functionality. If you have pod 'Firebase/Core' in the Podfile, no change is necessary. ( #2738 ).
 • Removed deprecated APIs in FDLURLComponents. ( #2768 ).

Cloud Firestore

 • You can now query across all collections in your database with a given collection ID using the Firestore.collectionGroup() method.
 • Added community support for tvOS.

Cloud Functions

 • Updated to depend on the latest FirebaseCore SDK.

Firebase In-App Messaging

 • Updated to depend on the latest FirebaseCore SDK.

InstanceID

 • Remove deprecated token method. Use instanceIDWithHandler: instead. ( #2741 ).
 • Send firebaseUserAgent with a register request. ( #2679 ).

Invites

 • FirebaseInvites was removed from the Firebase pod. Please see this document for more information on how to replace FirebaseInvites using Firebase DynamicLinks in your project.

ML Kit for Firebase

 • Added Translate support for Natural Language.
 • Added support for on-device AutoML Image Labeling using image classification models trained by AutoML on custom images.
 • Added support for on-device Object Detection and Tracking.
 • Added support for initiating the download of a remote model, monitoring download progress, and receiving notifications. To learn more, read ML Kit for Firebase .
 • Upgraded TensorFlowLite dependency from 1.12.0 to 1.13.1.

FCM

 • Removed useMessagingDelegateForDirectChannel property. All direct channels (non-APNS) messages will be handled in FIRMessagingDelegate messaging:didReceiveMessage: . ( #2711 ).
 • Removed deprecated API to connect direct channel. Use shouldEstablishDirectChannel property instead. ( #2717 ).
 • GULAppDelegateSwizzler is used for the app delegate swizzling. ( #2683 ).

Performance Monitoring

Remote Config

 • FirebaseAnalytics is no longer a hard dependency in the RemoteConfig pod. If you were installing Remote Config via pod 'Firebase/RemoteConfig' , add pod 'Firebase/Analytics' to the Podfile to maintain full RemoteConfig functionality. If you have pod 'Firebase/Core' in the Podfile, no change is necessary. No major changes to functionality.

Version 5.20.2 - April 10, 2019

Analytics

 • Fixed an issue with setAnalyticsCollectionEnabled(_:) not persisting properly between app launches.

Version 5.20.1 - March 30, 2019

Cloud Firestore

 • Fixed a use-after-free bug that could be observed when using snapshot listeners on temporary document references ( #2682 ).

Version 5.20.0 - March 29, 2019

 • Avoid using NSRegularExpression in FIRApp.
 • Improve error meessage for invalid app names. ( #2614 ).
 • FIRApp thread safety fixes. ( #2639 ).

Authentication

 • Added support for new error code ERROR_INVALID_PROVIDER_ID . ( #2629 ).

Cloud Firestore

 • Added community support for macOS ( #434 ).
 • Fixed the way gRPC certificates are loaded on macOS ( #2604 ).
 • Fixed an issue where 'matchesShortLinkFormat' was returning true for certain FDL long links. ( #2563 ).

InstanceID

 • We fixed a bug where handlers of instanceIDWithHandler: weren't responding. ( #2445 ).
 • We fixed a race condition where the token kept being refreshed at app start. ( #2438 ).

Version 5.19.0 - March 19, 2019

 • Allow Bundle IDs that have a valid prefix to enable richer extension support. ( #2515 ).
 • Deprecated FIRAnalyticsConfiguration API in favor of new methods on the Analytics SDK. Please call the new APIs directly: Enable/disable Analytics with Analytics.setAnalyticsCollectionEnabled(_) and modify the session timeout interval with Analytics.setSessionTimeoutInterval(_) .

Analytics

 • Added new setAnalyticsCollectionEnabled(_) and setSessionTimeoutInterval(_) APIs. These should be used in place of the AnalyticsConfiguration APIs that were deprecated in FirebaseCore ( #2516 ).

Authentication

 • Deprecated Microsoft and Yahoo OAuth Provider IDs. ( #2517 ).
 • Fixed an issue where an exception was thrown when linking OAuth credentials. ( #2521 ).
 • Fixed an issue where a wrong error was thrown when handling error with FEDERATED_USER_ID_ALREADY_LINKED . ( #2522 ).

Cloud Firestore

 • Added FieldValue.increment() , which can be used in updateData(_:) and setData(_:merge:) to increment or decrement numeric field values safely without transactions.
 • Improved performance when querying over documents that contain subcollections ( #2466 ).
 • Prepared the persistence layer to support collection group queries. While this feature is not yet available, all schema changes are included in this release.
 • Fixed an issue with certain Analytics attribution parameters not being recorded on an app install. ( #2462 ).

Firebase In-App Messaging

 • Fixed a crash that occurred when integrating Firebase In-App Messaging into NativeScript apps.

FCM

 • Added community support for tvOS. ( #2428 ).

InstanceID

 • Community support for tvOS. ( #2428 ).
 • Adding Firebase info to checkin. ( #2509 ).
 • Fixed a crash in FIRInstanceIDCheckinService ( #2548 ).

ML Kit for Firebase

 • Added Smart Reply support for Natural Language. To learn more, read ML Kit for Firebase .
 • Breaking change: Renamed model downloading APIs in FirebaseMLCommon (no change to functionality):
  • Renamed CloudModelSource to RemoteModel and LocalModelSource to LocalModel .
  • Updated ModelManager methods to reflect the renaming of the model classes.
  • Renamed the following properties in ModelDownloadConditions : isWiFiRequired is now allowsCellularAccess and canDownloadInBackground is now allowsBackgroundDownloading .

Performance Monitoring

 • Fixed a crash related to password auto-fill screen ( #2283 , #1986 ).

Realtime Database

 • Fixed crash in FSRWebSocket ( #2485 ).

Storage

 • StorageReference.putFile() now correctly propagates error if file to upload does not exist ( #2458 , #2350 ).

Version 5.18.2 - March 7, 2019

 • Fixed an incomplete modulemap in some frameworks which could lead to linker errors.

Version 5.18.1 - March 7, 2019

InstanceID

 • Properly pushed the open-source version of Firebase InstanceID. ( #186 ). To get this fix, remove the Pods directory or run pod deintegrate before pod update . Also see #2486 .

Version 5.18.0 - March 5, 2019

 • Deprecated setMinimumSessionInterval on AnalyticsConfiguration . ( #2305 ).

Analytics

 • Fixed an issue with background tasks not terminating when the configuration isn't expired even when there isn't any data to upload.

Authentication

 • Add support for Generic IDP. ( #2405 ).

Cloud Firestore

 • Internal improvements to the SDK. These changes do not have any impact on developers using Cloud Firestore.

Cloud Functions

 • Changed the default timeout for callable functions to 70 seconds ( #2329 ).
 • Added a method to change the timeout for a callable ( #2329 ).
 • Added return call validation for sysctlbyname . ( #2394 ).

Firebase In-App Messaging

 • Allow developers to programmatically register a delegate for updates on in-app engagement (impression, click, display errors). ( #2354 ).

InstanceID

 • Open Source Firebase InstanceID. ( #186 ).

FCM

 • Replaced NSUserDefaults with GULUserDefaults to avoid potential crashes. ( #2443 ).

Version 5.17.0 - February 21, 2019

Analytics

 • Sessions start immediately when an engagement occurs.
 • Added support for extending sessions while app is running in the background.

Cloud Firestore

 • Internal improvements to the SDK. These changes do not have any impact on developers using Cloud Firestore.

InstanceID

 • InstanceID now updates keychain access control whenever a new keychain is added, to make sure keychain access won't be blocked when device is locked. ( #1399 ).
 • Fixed an issue where push notification is not working on release builds. ( #2365 ).

FCM

 • Internal code cleanup to improve better unit testing. ( #2250 ).

Version 5.16.0 - January 22, 2019

 • The minimum supported Xcode version is now 9.4.1.
 • Internal change to add a registerInternalLibrary API. Other Firebase libraries can register with FirebaseCore instead of FirebaseCore needing all of its clients' versions built in. Firebase 5.16.0 makes this transition for FirebaseAnalytics , FirebaseAuth , FirebaseDatabase , FirebaseDynamicLinks , FirebaseFirestore , FirebaseFunctions , FirebaseInstanceID , FirebaseMessaging , and FirebaseStorage . This change has no impact on Firebase developers.

InstanceID

 • Moved all keychain write operations off the main thread ( #1399 ).
 • Made keychain operations asynchronous where possible (given the current APIs).
 • Updated the SDK to avoid redundant keychain operations when previously queried and cached.

Cloud Firestore

 • Breaking change: The areTimestampsInSnapshotsEnabled setting is now enabled by default. Timestamp fields that read from a FIRDocumentSnapshot are now returned as FIRTimestamp objects instead of NSDate objects. Update any code that expects to receive a NSDate object. See the reference documentation for more details.
 • Breaking change: FIRTransaction.getDocument() has been changed to return a non-nil FIRDocumentSnapshot with exists equal to false if the document does not exist (instead of returning a nil FIRDocumentSnapshot ). Code that includes if (snapshot) { ... } must be changed to if (snapshot.exists) { ... } .
 • Fixed a crash that could happen when the app is shut down after a write has been sent to the server but before it has been received on a listener ( #2237 ).
 • Firestore no longer bundles a copy of the gRPC certificates, now that the gRPC-C++ CocoaPod includes them. CocoaPods users should be updated automatically. Carthage users should follow the updated instructions to get gRPCCertificates.bundle from the correct location.

ML Kit for Firebase

 • Added support for Natural Language and Language Identification. To learn more, read ML Kit for Firebase .
 • Breaking change: Unified and enhanced on-device and cloud image-labeling API.
 • Added the ModelManager class for downloading and managing custom models from the cloud.
 • Added the CloudModelSource and LocalModelSource classes for defining and registering custom cloud and local models. These classes were previously defined in FirebaseMLModelInterpreter .
 • Defined and registered CloudModelSource and moved the LocalModelSource custom models to FirebaseMLCommon . To use the new API, import the FirebaseMLCommon module.
 • Upgraded the TensorFlowLite dependency from 1.10.1 to 1.12.0.

Version 5.15.0 - December 17, 2018

Authentication

 • Add support for Game Center sign-in ( #2127 ).

Cloud Firestore

 • Offline persistence now properly records schema downgrades. This is a forward-looking change that allows all subsequent versions to safely downgrade to this version. Some other versions might be safe to downgrade to, if you can determine there haven't been any schema migrations between them. For example, downgrading from v0.16.1 to v0.15.0 is safe because there have been no schema changes between these releases.
 • Fixed an issue where gRPC would crash if shut down multiple times ( #2146 ).

Performance Monitoring

 • Resolved an issue that caused crashes in FPRScreenTraceTracker ( #1986 ).
 • Fixed duplicate symbols issue with NearbyMessages CocoaPod ( #2094 ).

Version 5.14.0 - December 4, 2018

Analytics

 • Updated names for certain internal events and parameters.
 • The FirebaseAnalytics CocoaPod corrects its dependency on the GoogleAppMeasurement CocoaPod ( #2151 ).

Authentication

 • Add support for custom FDL domain links ( #2121 ).
 • Introduced a new componentsWithLink:domainURIPrefix: and deprecated the existing componentsWithLink:domain: ( #1962 , #2017 , #2078 , #2097 , #2112 ).

Cloud Firestore

 • Added a garbage collection process to on-disk persistence that removes older documents. This is enabled by default, and the SDK will attempt to periodically clean up older, unused documents once the on-disk cache passes a threshold size (default: 100 MB). This threshold can be configured by setting FIRFirestoreSettings.cacheSizeBytes . It must be set to a minimum of 1 MB. The garbage collection process can be disabled entirely by setting FIRFirestoreSettings.cacheSizeBytes to kFIRFirestoreCacheSizeUnlimited .

Version 5.13.0 - November 20, 2018

Cloud Firestore

 • Changed how the SDK handles locally updated documents while syncing those updates with Cloud Firestore servers. This can lead to slight behavior changes and may affect the SnapshotMetadata.hasPendingWrites metadata flag.
 • Eliminated superfluous update events for locally cached documents that are known to lag behind the server version. Instead, the SDK buffers these events until the client has caught up with the server.
 • Moved from Objective-C gRPC framework to gRPC C++. If you're manually tracking dependencies, the gRPC, gRPC-ProtoRPC, and gRPC-RxLibrary frameworks have been replaced with gRPC-C++. ( #1968 )
 • Delete deprecated source files. ( #2038 )

ML Kit for Firebase

 • Face contour detection will only return contours for the most prominent face.
 • The face-tracking feature is disabled for contour-only detection in .fast mode.
 • Resolved open issues with the FirebaseMLModelInterpreter SDK.

Version 5.12.0 - November 6, 2018

 • Fixed static analysis warning for improper nil comparison. ( #2034 )
 • Assign the default app before posting notifications. ( #2024 )
 • Remove unnecessary notification flag. ( #1993 )
 • Wrap diagnostics notification in collection flag check. ( #1979 )

Authentication

 • Restore SafariServices framework dependency. ( #2002 )

Performance Monitoring

 • Resolved open issues in the Performance Monitoring SDK.

Storage

 • Storage operations can now be scheduled and controlled from any thread ( #1302 , #1388 ).
 • Fixed an issue that prevented uploading of files with semicolons in the filename.

Cloud Firestore

 • Fixed compilation in C99 and C++11 modes without GNU extensions.

Version 5.11.0 - October 24, 2018

Analytics

 • Added support for dynamic audience evaluation.

Cloud Firestore

 • Improvements to the SDK.
 • Updated the SDK to use c99-compatible typeof() operator. ( #1982 )

InstanceID

 • Fixed a crash caused by keychain operation when accessing default access group. ( #1399 , #1393 )

FCM

 • Fixed an issue where messages failed to be delivered to the recipient's time zone. ( #1946 )

Performance Monitoring

 • You can now deep dive into samples of traces and network requests, or Sessions, in the Firebase console.
 • The Performance Monitoring SDK now adds Remote Config as a dependency.

Remote Config

 • Internal updates to support Performance Monitoring.

Version 5.10.0 - October 9, 2018

Cloud Firestore

 • Some SDK errors that represent common mistakes (such as permission denied or a missing index) will automatically be logged as a warning in addition to being surfaced via the API.

FCM

 • Now you can access the message ID of FIRMessagingRemoteMessage object. ( #1861 )
 • Add a new boolean value useFIRMessagingDelegateForDirectMessageDelivery if you want all your direct channel data messages to be delivered in FIRMessagingDelegate . If you don't use the new flag, for iOS 10 and above, direct channel data messages are delivered in FIRMessagingDelegate messaging:didReceiveMessage:; for iOS 9 and below, direct channel data messages are delivered in Apple's AppDelegate application:didReceiveRemoteNotification:fetchCompletionHandler: . So, if you set the useFIRMessagingDelegateForDirectMessageDelivery to true, direct channel data messages are delivered in FIRMessagingDelegate across all iOS versions. ( #1875 )
 • Fixed an issue where callback was not triggered with invalid topic names. ( #1880 )

ML Kit for Firebase

 • Added support for face contour detection.
 • Added synchronous face detection API resultsInImage:error: .
 • Breaking change: Renamed the asynchronous face detection API from detectInImage:completion: to processImage:completion: .
 • Breaking change: Renamed some properties and enums in VisionFaceDetectorOptions .
 • Breaking change: Removed the constant VisionFaceDetectionMinSize in VisionFaceDetectorOptions .
 • Upgraded TensorFlowLite dependency from 0.1.7 to 1.10.1.

Remote Config

 • Fixed open bugs in the Remote Config SDK.

Version 5.9.0 - September 25, 2018

Analytics

 • Fixed duplicate nanopb symbols. ( #1832 )
 • Dynamic Links is now open source and delivered as a source pod. ( #1842 )

Firebase In-App Messaging

 • Released a new open source SDK called FirebaseInAppMessagingDisplay that separates UI functionality out of FirebaseInAppMessaging , enabling custom UI implementations.
 • Respect fetch between wait time returned from API responses.

InstanceID

 • Fixed a crash caused by NSUserDefaults being called on background thread.

Cloud Firestore

 • Fixed an issue where the first get() call made after being offline could incorrectly return cached data without attempting to reach the backend.
 • Changed get() to only make 1 attempt to reach the backend before returning cached data, potentially reducing delays while offline. Previously, it would make 2 attempts, to work around a backend bug.
 • Fixed an issue that caused us to drop empty objects from calls to setData(..., merge:true) .

Version 5.8.1 - September 19, 2018

 • Resolved issue with Firebase/Core dependencies that caused a CocoaPods error. ( #1845 , #8110 )

Version 5.8.0 - September 12, 2018

 • Resolved most of the Xcode Analyzer issues in Firebase sources.

Analytics

 • Resolved open issues with the Analytics SDK.

Cloud Firestore

 • Fixed an issue where the first get() call made after being offline could incorrectly return cached data without attempting to reach the backend.
 • Changed get() to only make 1 attempt to reach the backend before returning cached data, potentially reducing delays while offline. Previously, it would make 2 attempts, to work around a backend bug.

Version 5.7.0 - August 28, 2018

 • Clarified wording in FirebaseAnalytics not available log message. ( #1653 )

FCM

 • Ensure NSUserDefaults is persisted properly before app close. ( #1646 )
 • Internal code cleanup. ( #1666 )

Storage

 • Fixed potential EXC_BAD_ACCESS violation in the internal logic for processing finished downloads. ( #1565 , #1747 )

Cloud Firestore

 • Fixed an issue where changes to custom authentication claims did not take effect until you did a full sign-out and sign-in. ( #1499 )
 • Improved how Firestore handles idle queries to reduce the cost of re-listening within 30 minutes.

AdMob

 • Native ads: GADNativeAppInstallAd , GADNativeContentAd , and associated APIs are deprecated in favor of GADUnifiedNativeAd . See the Native Ads Advanced Unified guide for further instructions on using the new APIs.
 • Native Ads: Added the "Mute This Ad" feature.
 • Native Ads: Fixed a bug where AdChoices view was removed when reusing ad views in collection views.
 • Added the requestConfiguration property to GADMobileAds , which can be used to specify maxAdContentRating and tagForUserOfConsent parameters for all ad requests.
 • Mediation: Added maxAdContentRating and underAgeOfConsent properties to GADMediationAdRequest .

Version 5.6.0 - August 15, 2018

 • The minimum supported Xcode version is now 9.2.

Analytics

 • Fixed memory leaks. ( #1636 )

Crash Reporting

 • Updates to the SDK documentation to reflect deprecation status.

Cloud Firestore

 • Fixed an issue where get(source:.Cache ) could throw an "unrecognized selector" error if the SDK has previously cached the non-existence of the document. ( #1632 )

Firebase In-App Messaging

 • Firebase In-App Messaging is now available in the Firebase SDK for iOS. For more information, see the documentation .

InstanceID

 • Fixed an issue with checkin not caching properly on app start. ( #1561 )

Performance Monitoring

 • Reduced bandwidth consumption used by the SDK.

Version 5.5.0 - August 2, 2018

 • Added a global data collection flag to use when individual product flags are not set. ( #1583 )
 • Renamed the FirebaseNanoPB framework to MeasurementNanoPB . If you use the framework SDK zip, make sure to remove the FirebaseNanoPB framework folder to prevent duplicate symbols.

Analytics

 • Added currency code validation for CURRENCY parameter and numeric value of pre-defined currency-related events.
 • Resolved NSUserDefaults crashes caused by notifications to the system whenever the values were changed and UI updates initiated by the system in the background. ( #1317 and #431 )

Authentication

 • Adds FIRAuthErrorCodeMalformedJWT , which is raised on JWT token parsing failures during auth operations ( #1436 ).

Crash Reporting

 • Added conformance to Firebase global data collection switch.
 • Resolved open issues with Dynamic Links.

InstanceID

 • Added support for global Firebase data collection flag. ( #1219 )
 • Improved message tracking sent by server API.
 • Fixed an issue with InstanceID not properly compiling in app extensions.

FCM

 • Added support for global Firebase data collection flag. ( #1219 )
 • Fixed an issue where FCM wouldn't properly unswizzle swizzled delegate methods. ( #1481 )
 • Resolved an issue with FCM not compiling inside app extensions. ( #1503 )

Performance Monitoring

 • Resolved SDK crashes.
 • Added dependency on open-source version of the GoogleUtilities/Swizzler library.
 • Added conformance to Firebase global data collection switch.

Remote Config

 • Fixed a memory leak bug. ( #488 )

Cloud Firestore

 • Added FieldValue.arrayUnion() and FieldValue.arrayRemove() to atomically add and remove elements from an array field in a document.
 • Added whereField(arrayContains:) query filter to find documents where an array field contains a specific element.
 • Fixed compilation with older Xcode versions ( #1517 ).
 • Fixed a performance issue where large write batches with hundreds of changes would take a long time to read and write and consume excessive memory. Large write batches should now see no penalty.
 • Fixed a performance issue where adding a listener for a large collection (thousands of documents) would take a long time in offline mode ( #1477 ).
 • Fixed an issue that could cause deleted documents to momentarily re-appear in the results of a listener, causing a flicker. ( #1591 )

ML Kit for Firebase

 • This is a breaking change. Unified and enhanced on-device and cloud text recognition API.
 • This is a breaking change. Enhanced cloud document scanning API.

Version 5.4.1 - July 20, 2018

Cloud Firestore

 • Fixed an issue where queries returned fewer results than they should, caused by documents that were cached as deleted when they should not have been. (#1548) .

Version 5.4.0 - June 29, 2018

Authentication

 • Resolved an issue with parsing JWT date timestamps correctly.
 • Fixed an issue where anonymous accounts weren't correctly promoted to non-anonymous when linked with passwordless email auth accounts.
 • Fixed a data race issue caught by the sanitizer.

Cloud Firestore

 • Internal improvements.

Cloud Functions for Firebase Client SDK

 • Add a constructor to set the region.
 • Add a method to set a Cloud Functions emulator origin to use, for testing.

FCM

 • Client now properly suspends topic requests when a token is not available and resumes the topic operation when the token is generated.
 • Corrected the deprecation warning when subscribing to or unsubscribing from an invalid topic.
 • Removed unused heartbeat timestamp tracking.

Realtime Database

 • Fixed undefined behavior sanitizer issues.

Version 5.3.0 - Jun 20, 2018

 • Fixed a thread sanitizer error (#1390).
 • Updated FirebaseCore.podspec so that it works with cocoapods-packager. (#1378).

InstanceID

 • Ensure the checkin and tokens are refreshed if the Firebase project changed.
 • Resolved an issue that required checkin to be turned off when the FCM autoInitEnabled flag is off.

Cloud Firestore

 • setData methods taking mergeFields: arguments can now delete fields using FieldValue.delete() .
 • Firestore will now recover from auth token expiration when the system clock is wrong.
 • Fixed compilation with older Xcode versions (#1366).

ML Kit for Firebase

 • isIdleRequired in ModelDownloadConditions has been renamed to canDownloadInBackground . Its initializer has also been renamed accordingly.
 • Direct initialization of certain detectors and model interpreter is no longer allowed. Related class methods should be used instead.
 • Fixed memory leaks in continuous detection of face, text, barcode, or label.
 • Fixed a crash that returned the following error: "Terminating app due to uncaught exception NSGenericException , reason: 'Completion handler blocks are not supported in background sessions. Use a delegate instead.'"
 • Fixed VisonBarcodeDetector signal SIGABRT while scanning certain QR codes.
 • Keeping a strong reference of VisionTextDetector during detection is no longer necessary.

Performance Monitoring

 • Resolved issue with crashing related to screen traces.
 • Improved SDK startup time.
 • Resolved AVAssetDownloadTask crashes.

Version 5.2.0 - Jun 6, 2018

Authentication

 • Restore 4.x level of support for extensions.

Instance ID

 • Added a new API to fetch InstanceID and Token with a completion handler. The completion handler returns a FIRInstanceIDResult with an instanceID and token properties.
 • Deprecated the token method.
 • Added support to log a new customized label provided by developer.

Cloud Firestore

 • Internal improvements.

FCM

 • Added a warning message when subscribing to topics with incorrect name formats.
 • Silenced a deprecation warning in FIRMessaging.

Version 5.1.0 - May 29, 2018

Analytics

 • Added subscription parameter for autorenewable and non-renewing subscription In-app Purchases.
 • Minor bug fixes.

Realtime Database

 • Minor bug fixes.
 • Fixed issue where opens were double counted when using unique match.

Cloud Firestore

 • Fixed an issue where FirestoreSettings would accept a concurrent dispatch queue, but this configuration would trigger an assertion failure. Passing a concurrent dispatch queue should now work correctly (#988).

FCM

 • Cleaned up some deprecation warnings.

Version 5.0.1 - May 15, 2018

Firebase v5.0.1 contains bugfixes for the Firebase pod and ZIP file.

 • Duplicate symbol issue when building with -all_load .
 • Empty modulemap for SDKs in the ZIP file.

Version 5.0.0 - May 8, 2018

Firebase v5.0.0 removes support for iOS 7 and building with Xcode 7. Please use Xcode 8.0 or later and upgrade your app's minimum target to iOS 8 or above, for example by adding "platform :ios, '8.0' to your Podfile . To see the breakdown of worldwide iOS versions, go to Apple's App Store support page .

Changes related to CocoaPods:

 • Ensure Firebase/Core is included in your Podfile.
 • The minimum CocoaPods version required is now 1.4.0.
 • The Authentication, Realtime Database, Core, Cloud Firestore, Cloud Functions for Firebase Client SDK, FCM, and Storage SDKs are now Source Pods. This means you can directly see the source code in your project and see the full call stack while debugging.

Firebase Core

 • Removed deprecated methods.
 • Removed UIKit import from FIRApp.h.

A/B Testing

 • Firebase A/B Testing is now available for managing your experiments. For more information, see the documentation .

Analytics

 • Minor bug fixes.

Authentication

 • Added support for testing phone number authentication. For more information, see Test with whitelisted phone numbers .
 • Added FIRAuthDataResultCallback , which returns an AuthDataResult object instead of a User object after sign-in. This replaces FIRAuthResultCallback for the following methods: signInWithEmail: , signInwithCredential: , signInAnonymouslyWithCompletion: , and createUserWithEmail: .
 • The following methods have been deprecated: signAndRetrieveDataWithEmail: , signInAndRetrieveDataWithCredential: , and signInAndRetrieveDataAnonymouslyWithCompletion:

Crash Reporting

 • The Crash Reporting APIs are now deprecated. New projects should use the Crashlytics APIs.

Realtime Database

 • Minor bug fixes.
 • The shared instance of FIRDynamicLinks is no longer nullable.
 • Removed deprecated FIRDynamicLinkMatchConfidence property. This is replaced by FIRDLMatchType .

Instance ID

 • Removed deprecated method setAPNSToken:type defined in FIRInstanceID, please use setAPNSToken:type defined in FIRMessaging instead.
 • Removed deprecated enum FIRInstanceIDAPNSTokenType defined in FIRInstanceID, please use FIRMessagingAPNSTokenType defined in FIRMessaging instead.
 • Resolved an issue that FCM scheduled messages were not tracked successfully.

FCM

 • Removed deprecated delegate property remoteMessageDelegate , use delegate instead.
 • Removed deprecated method messaging:didRefreshRegistrationToken: defined in FIRMessagingDelegate protocol, use messaging:didReceiveRegistrationToken: instead.
 • Removed deprecated method applicationReceivedRemoteMessage: defined in FIRMessagingDelegate protocol, use messaging:didReceiveMessage: instead.
 • Resolved an issue that data messages were not tracked successfully.

Performance Monitoring

 • Performance Monitoring has exited beta and is now generally available.
 • Added automatic screen traces to report on screen rendering performance.
 • Added APIs for setting, incrementing, and getting metrics.
 • Deprecated the API to increment and decrement counters, use the new metrics API instead.

Remote Config

 • Changed the designated initializer for FIRRemoteConfigSettings to return a nonnull FIRRemoteConfigSettings object.

Storage

 • Removed downloadURLs property on StorageMetadata. Use StorageReference.downloadURL(completion:) to obtain a current download URL.
 • The maxOperationRetryTime timeout now applies to calls to StorageReference.getMetadata(completion:) and StorageReference.updateMetadata(completion:). These calls previously used the maxDownloadRetryTime and maxUploadRetryTime timeouts.

Cloud Firestore

 • Replaced the DocumentListenOptions object with a simple boolean. Instead of calling addSnapshotListener(options: DocumentListenOptions.includeMetadataChanges(true)) , call addSnapshotListener(includeMetadataChanges:true) .
 • Replaced the QueryListenOptions object with simple booleans. Instead of calling addSnapshotListener(options: QueryListenOptions.includeQueryMetadataChanges(true) .includeDocumentMetadataChanges(true)) , call addSnapshotListener(includeMetadataChanges:true) .
 • QuerySnapshot.documentChanges() is now a method which optionally takes includeMetadataChanges:true . By default, even when listening to a query with includeMetadataChanges:true , metadata-only document changes are suppressed in documentChanges() .
 • Replaced the SetOptions object with a simple boolean. Instead of calling setData(["a": "b"], options: SetOptions.merge()) , call setData(["a": "b"], merge: true) .
 • Replaced the SnapshotOptions object with direct use of the FIRServerTimestampBehavior on DocumentSnapshot . Instead of calling data(SnapshotOptions.serverTimestampBehavior(.estimate)) , call data(serverTimestampBehavior: .estimate) .
 • Added ability to control whether DocumentReference.getDocument() and Query.getDocuments() should fetch from server only, cache only, or attempt server and fall back to the cache (which was the only option previously, and is now the default.)
 • Added new mergeFields:(NSArray<id>*) override for set() which allows merging of a reduced subset of fields.

Cloud Functions for Firebase Client SDK

 • Removed FIR prefix on FIRFunctionsErrorCode in Swift.

ML Kit for Firebase

 • ML Kit for Firebase is now available as a public beta. To learn more, read ML Kit for Firebase .

Known Issues

 • The -all_load option linker option does not work with Firebase 5.0.0.
 • There is an issue preventing the use of bitcode in some of the new ML Kit for Firebase subspecs.

Version 4.13.0 - April 13, 2018

Authentication

 • Resolved a crash which occurred when certain Firebase IDTokens were being parsed.

Analytics

 • Added a new public method resetAnalyticsData to clear all Analytics data as well as reset App Instance ID.
 • Improved In-App Purchase report: Analytics can report accurate discounted price for introductory offer purchases.
 • Other bug fixes.

Version 4.12.0 - April 10, 2018

Authentication

 • Adds getIDTokenResultWithCompletion: and getIDTokenResultForcingRefresh:completion: APIs which call back with an AuthTokenResult object. The Auth token result object contains the ID token JWT string and other properties associated with the token including the decoded available payload claims.
 • Adds the updateCurrentUser:completion: API which sets the currentUser on the calling Auth instance to the provided user object.
 • Adds client-side validation to prevent setting handleCodeInApp to false when performing email-link authentication. If handleCodeInApp is set to false an invalid argument exception is thrown.
 • Adds support for passing the deep link (which is embedded in the sign-in link sent via email) to the signInWithEmail:link:completion: and isSignInWithEmailLink: methods during an email/link sign-in flow.

FCM

 • Added new methods that provide completion handlers for topic subscription and unsubscription.

Performance Monitoring

 • Resolved a crash caused by a multithreading issue.

Remote Config

 • Improved documentation on InstanceIDs for GDPR.

Storage

 • Deprecated downloadURLs property on StorageMetadata . Use StorageReference.downloadURLWithCompletion() to obtain a current download URL.

Cloud Firestore

 • Resolved a regression in the Firebase iOS SDK release 4.11.0 that could cause getDocument() requests made while offline to be delayed by up to 10 seconds rather than returning from cache immediately.
 • Added a new Timestamp class to represent timestamp fields, currently supporting up to microsecond precision. It can be passed to API methods anywhere a system Date is currently accepted. To make DocumentSnapshots read timestamp fields back as Timestamps instead of Dates, you can set the newly added property areTimestampsInSnapshotsEnabled in FirestoreSettings to true . Note that the current behavior (DocumentSnapshots returning system Dates) will be removed in a future release. Using Timestamps avoids rounding errors from the system Date being stored as a floating-point value.

Version 4.11.0 - March 20, 2018

Authentication

 • Adds new API to determine the sign-in methods associated with an email address.
 • Adds new API to allow authentication using only an email link (Passwordless Authentication with email link).

Instance ID

 • Improved documentation on InstanceID usage for GDPR.
 • Improved the keypair handling during GCM to FCM migration. If you are migrating from GCM to FCM, we encourage you to update to this version and above.

Cloud Firestore

 • If the SDK's attempt to connect to the Cloud Firestore backend neither succeeds nor fails within 10 seconds, the SDK will consider itself "offline", causing getDocument() calls to resolve with cached results, rather than continuing to wait.
 • Fixed a race condition after calling enableNetwork() that could result in a "Mutation batchIDs must be acknowledged in order" assertion crash.
 • Fixed undefined symbols in the absl namespace.

Cloud Functions for Firebase Client SDK

 • This release contains the new Firebase Functions Client SDK, with support for HTTPS Callable Functions. See Call Functions from Your App .

Version 4.10.1 - March 9, 2018

Cloud Firestore

 • Fixed a regression in the 4.10.0 Firebase iOS SDK release that prevented the SDK from communicating with the backend until successfully authenticating via Firebase Authentication or after unauthenticating and re-authenticating. All reads and writes were silently executed only locally rather than being sent as unauthenticated requests.

Version 4.10.0 - March 6, 2018

FirebaseCore

 • This release includes updates to several services that address issues with CLANG_WARN_OBJC_IMPLICIT_RETAIN_SELF warnings that surface in newer versions of Xcode and CocoaPods.

Analytics

 • Increased user ID max length to 256 characters.
 • Added event names level_start and level_end .
 • Added parameter names level_name and success .
 • Added Audience support for nested event parameters.
 • Added lifetime user engagement user property.
 • Resolved deadlock in Screen View Reporter.

Authentication

 • Addressed CLANG_WARN_OBJC_IMPLICIT_RETAIN_SELF warnings that surface in newer versions of Xcode and CocoaPods.
 • Improved FIRUser documentation with clear message explaining when Authentication attempts to validate users and what happens when an invalidated user is detected.

Realtime Database

 • Resolved issue with loss of precision for 64 bit numbers on older 32 bit iOS devices with persistence enabled.
 • Addressed CLANG_WARN_OBJC_IMPLICIT_RETAIN_SELF warnings that surface in newer versions of Xcode and CocoaPods.

FCM

 • Improved documentation on the usage of the autoInitEnabled property.

Performance Monitoring

 • Fixed a crash related to redirection requests with AFNetworking .

Storage

 • Addressed CLANG_WARN_OBJC_IMPLICIT_RETAIN_SELF warnings that surface in newer versions of Xcode and CocoaPods.

Cloud Firestore

 • When you delete a FirebaseApp , the associated Firestore instances are now also deleted.
 • Fixed race conditions in streams that could be exposed by rapidly toggling the network from enabled to disabled and back or encountering a failure from the server.
 • Addressed CLANG_WARN_OBJC_IMPLICIT_RETAIN_SELF warnings that surface in newer versions of Xcode and CocoaPods.

Version 4.9.0 - February 14, 2018

Authentication

 • Added an explicit dependency on CoreGraphics from Firebase Auth.

Instance ID

 • Improved support for language targeting for FCM service. Server updates happen more efficiently when language changes.
 • Improved support for FCM token auto generation enable/disable functions.

FCM

 • Added a new property autoInitEnabled to enable and disable FCM token auto generation.
 • Resolved an issue where notification delivery would fail after changing language settings.

Remote Config

 • Improved support for language targeting. Simplied Chinese (zh_hans) and Traditional Chinese (Taiwan) (zh_TW) language targeting should be more accurate.

Cloud Firestore

 • Fixed a regression in Firebase iOS release 4.8.1 that could in certain cases result in an "OnlineState should not affect limbo documents." assertion crash when the client loses its network connection.
 • It's now possible to pass a nil completion block to WriteBatch.commit .

Version 4.8.2 - January 27, 2018

Analytics

 • Fixed an issue with data collection. We have also removed version 4.8.1 to prevent usage of the SDK with the issue.

Version 4.8.1 - January 18, 2018

Analytics

 • Improved the In-App Purchase report. Analytics can now detect subscription restoration or repurchase and non-consumables and can report auto-renewable and non-renewing subscriptions.

Authentication

 • Resolved a bug where the FIRAuthResult object returned following a phone number authentication always contained a nil FIRAdditionalUserInfo object. Now, the FIRAdditionalUserInfo object is never nil and its newUser field is populated correctly.

Realtime Database

 • Now community-supported on tvOS.
 • Resolved an error where fingerprint match fails for some locales.

Performance Monitoring

 • Fixed several minor bugs.

Remote Config

 • Resolved an issue where throttle rate drops during developer mode.
 • Replaced FIR_SWIFT_NAME with NS_SWIFT_NAME .

Storage

 • Now community-supported on tvOS.

Cloud Firestore

 • Removed the includeMetadataChanges property in FIRDocumentListenOptions to avoid confusion with the factory method of the same name.
 • Added a commit method that takes no completion handler to FIRWriteBatch .
 • Queries can now be created from an NSPredicate .
 • Added SnapshotOptions API to control how DocumentSnapshots return unresolved server timestamps.
 • Added disableNetwork() and enableNetwork() methods to Firestore class, allowing for explicit network management.
 • For non-existing documents, DocumentSnapshot.data() now returns nil instead of throwing an exception. A non-nullable QueryDocumentSnapshot is introduced for Queries to reduce the number of nil-checks in your code.
 • Snapshot listeners (with the includeMetadataChanges option enabled) now receive an event with snapshot.metadata.isFromCache set to true if the SDK loses its connection to the backend. A new event with snapshot.metadata.isFromCache set to false will be raised once the connection is restored and the query is in sync with the backend again.
 • Multiple offline mutations now properly reflected in retrieved documents. Previously, only the last mutation would be visible.
 • Fixed a crash in closeWithFinaleState: that could be triggered by signing out when the app didn't have a network connection.

Version 4.8.0 - December 18, 2017

Realtime Database

 • Internal cleanup in the firebase-ios-sdk repository. Functionality of the Realtime Database SDK is not affected.
 • Resolved race condition that could occur while processing server response(s).

Instance ID

 • Resolved a crash caused by a reflection call during logging.
 • Updated server with the latest parameters and deprecated old ones.

Performance Monitoring

Cloud Firestore

 • Firestore no longer has a direct dependency on FirebaseAuth.
 • Fixed a crash when using path names with international characters with persistence enabled.
 • Addressed race condition during the teardown of idle streams.

Storage

 • Internal cleanup in the firebase-ios-sdk repository. Functionality of the Storage SDK is not affected.

Version 4.7.0 - November 30, 2017

 • Replaced the FIR_SWIFT_NAME macro with NS_SWIFT_NAME .

Authentication

 • Added new APIs that return an AuthDataResult object after successfully creating a user with an email and password, signing in anonymously, signing in with email/password credentials, and signing in with custom tokens. The AuthDataResult object contains the new user and additional information pertaining to the new user.

Realtime Database

 • Addressed a race condition that occurred during initialization of empty snapshots.
 • Added new confidence type property. See FIRDLMatchType (values: Unique, Default, Weak).
 • Updated the self-diagnostic output.

Instance ID

 • Improved identity reset process, ensuring all information is reset during Identity deletion.

Cloud Firestore

 • Improved performance when loading documents that match a query.
 • Updated SDK to cleanly shut down idle write streams.

Performance Monitoring

 • Network requests made using NSURLConnection are now instrumented.
 • Resolved some open issues with Performance Monitoring.
 • Added FirebaseSwizzlingUtilities for optional method swizzling.

Storage

 • Added md5Hash to FIRStorageMetadata .

Version 4.6.0 - November 14, 2017

 • Added -FIRLoggerForceSTDERR launch argument flag to force STDERR output for all Firebase logging.

Analytics

 • Resolved open issues with Google Analytics for Firebase, including a screen-tracking issue that loaded views of unloaded controllers and an issue with calling [UIApplication sharedApplication] from a background queue.

Authentication

 • Improved error handling in both the phone-number linking and reCAPTCHA flows for phone-number sign-in.
 • Resolved issue with users remaining anonymous even after being linked to a phone number.
 • The FDL Builder API now includes a fallback link for users on other platforms.
 • Resolved open issues and improved stability in the Dynamic Links SDK.

Instance ID

 • Made token refresh weekly.
 • Resolved crash that occurred during token operation.

Invites

 • Updated API to properly handle links to an app that is already installed.
 • Resolved crashes that occurred when a selected Invite recipient had an empty name.

Cloud Firestore

 • Firestore now retries requests more often before considering a client offline.
 • You can now use FieldValue.delete() with SetOptions.merge() .

Version 4.5.0 - October 30, 2017

 • iOS 7 support in the Firebase iOS, C++, and Unity SDKs is now deprecated and will be dropped in a future release. Upgrade your apps to target iOS 8 or above. To see the breakdown of worldwide iOS versions, go to Apple's App Store support page .

A/B Testing

 • A/B Testing offers the ability to run experiments from the Firebase console using Remote Config. Learn more about creating experiments with A/B Testing for Remote Config and FCM .

Authentication

 • Resolved open issues with Authentication.

Cloud Firestore

 • Improved validation of nested arrays to allow indirect nesting.

Version 4.4.0 - October 17, 2017

 • Fixed new warnings that appeared in Xcode 9.

Authentication

 • Account creation and last sign-in dates are now provided as user metadata.
 • Invalid users are now automatically signed out earlier.
 • Resolved an issue with ID token listeners not firing in some cases.
 • More descriptive errors for some phone number sign-in error cases.

Realtime Database

 • Resolved warnings for callback types with missing argument specifications in XCode 9.

Cloud Firestore

 • Changed the names for FIRSnapshotMetadata and FIRListenerRegistration to better reflect Swift naming guidelines for the Swift SDK.
 • Fixed retain cycle in FIRDocumentReference getDocumentWithCompletion: .

FCM

 • Improved logging of notification opens, by swizzling additional UNUserNotificationCenterDelegate method.
 • Improved the handling of unimplemented UNUserNotificationCenterDelegate methods , when swizzling is enabled.

Instance ID

 • Improved support for working in shared Keychain environments.

Version 4.3.0 - October 3, 2017

Analytics

 • Resolved open issues with Analytics.

Authentication

 • Resolved a threading issue in phone number auth.

Cloud Firestore

FCM

 • Resolved issues with FCM token associations to APNs device tokens.
 • The FCM direct channel is now properly established on the first start 24 hours after being opened.

Performance Monitoring

 • Added infrastructure to more easily diagnose issues.

Realtime Database

Version 4.2.0 - September 20, 2017

 • Resolved duplicate logging issue in the Xcode console.

AdMob

 • Resolved issue with banner ads loading beyond the viewable area on iOS 11.

Authentication

 • Provided reCAPTCHA as an alternative verification method for phone number auth.

Crash Reporting

 • Optimized power consumption.

Realtime Database

 • Fixed a regression in v4.0.2 that affected the storage location of the offline cache. This caused v4.0.2 to not see data written with previous versions.
 • Fixed a crash in FIRApp deleteApp for apps that did not have active database instances.

Instance ID

 • Resolved a race condition where a token was not being generated on first start when FCM was included and the app didn't register for remote notifications.

FCM

 • Additional error code logging for errors thrown when creating or opening an internal database file.

Performance Monitoring

 • Resolved symbol collisions with GoogleMobileVision.
 • Resolved crash when also using Crittercism.
 • Now enforcing safety limits on the number of events dispatched over a period of time.

Remote Config

 • Resolved an issue with config values not updating correctly when targeted by a user property condition.

Storage

 • Clear custom FIRStorageMetadata by setting individual properties to 'nil'.

Version 4.1.1 - August 30, 2017

AdMob

Authentication

 • Improved comments on some methods in the header files.

Realtime Database

 • If you try to retrieve a Realtime Database instance for a specific FirebaseApp on an app that was deleted, Realtime Database no longer returns a stale instance.
 • For unindexed queries, the error message now references bandwidth usage.

Instance ID

 • Removed a call that blocked the main thread during app startup.

Cloud Messaging

 • Removed logic that saved the SDK version to NSUserDefaults .

Performance Monitoring

 • Resolved open issues with Performance Monitoring.
 • Increased character name limits for traces and counters from 32 to 100. Traces and counters that exceed the name limit are not created.

Version 4.1.0 - August 14, 2017

 • Incorrectly configured bundle IDs now result in error messages instead of info messages.

Analytics

 • Improved startup time.
 • Resolved an issue with campaign reporting that occurred when apps were opened through deep links on cold starts.

Authentication

 • Apps can now handle deep links natively and set language codes, for example, for password reset emails.
 • Users' phone numbers now persist properly on clients.
 • Recovery emails are now reported as the correct action code type.
 • Improved app startup time by moving initialization off of the main thread.
 • Improved error for missing emails during new user creation.
 • Improved logging levels for Firebase Authentication to provide consistency across Firebase iOS products.

Crash Reporting

 • Resolved open issues with Firebase Crash Reporting.

Realtime Database

 • Realtime Database now purges the local cache if it can't be loaded.
 • Removed implicit number-type conversion for some integers that were represented as doubles after round-tripping through the server.
 • Realtime Database no longer crashes when messages are sent to closed WebSocket connections.

Instance ID

 • Token and app identifier are now accessible when the device is locked.
 • InstanceID no longer crashes if the bundle identifier is nil.
 • Fixed a small memory leak that occurred when fetching a new token.
 • Improved and simplified both the token storage system and the queuing system for token fetches and deletes.

Cloud Messaging

 • Fixed an issue where setting shouldEstablishDirectChannel in a background thread was triggering a Main Thread Sanitizer warning in Xcode 9.
 • Included additional error logging for method swizzling.

Remote Config

 • Resolved crashes caused when an app's main bundle ID is missing and added an error notification to alert developers of the issue.

Storage

Version 4.0.4 - July 12, 2017

 • Optimized nanoPB dependency.

Version 4.0.3 - June 29, 2017

 • Resolved warnings in Xcode 9.

AdMob

 • For interstitial ad units served on platforms that opt-out of video ads, the interstitial ads now have an immediate close option, even if an MRAID creative calls the useCustomClose() method.
 • Added text on the debug menu to indicate whether the creative preview or troubleshooting modes are active.

Analytics

 • Fixed issues with automatic screen reporting.

Remote Config

 • A warning now appears if the plist file you set default values from can't be found.

Version 4.0.2 - June 08, 2017

 • Fixed issues with Analytics and Performance Monitoring.

Version 4.0.1 - June 06, 2017

 • Improved diagnostic messages for the Swift SDK.

Performance Monitoring

 • Removed dependency on farmhash to prevent symbol collisions.
 • If an exception is thrown when you create a Trace, the Trace's name will now be printed.

Version 4.0.0 - May 17, 2017

 • FIROptions now has a simpler constructor and mutable properties.

AdMob

 • Removed the in-app purchase ad format.
 • Removed support for the ARMv7s architecture.

Analytics

 • Fixed an issue where user_engagement and session_start events were logged when apps were launched in the background. This addresses the related issues with inflated user engagement and session metrics.

Authentication

 • Added Phone Number Authentication. To learn more, see Authenticate with Firebase on iOS using a Phone Number .
 • Added methods that return additional user data from identity providers if available when authenticating users.
 • Improved session management by automatically refreshing tokens when possible and signing out users if the session is invalid, for example, after the user changes their password or deletes their account from another device.
 • Fixed an issue where reauthentication created new user accounts if the user credential is valid but does not match the currently signed-in user.
 • Switched the ERROR_EMAIL_ALREADY_IN_USE notification to ERROR_ACCOUNT_EXISTS_WITH_DIFFERENT_CREDENTIAL when the email account used in the signInWithCredential() method call is already in use by another account.
 • The FIREmailPasswordAuthProvider() method is now deprecated in favor of the FIREmailAuthProvider() method.
 • The getTokenWithCompletion() method is now deprecated in favor of the getIDTokenWithCompletion() method.

Crash Reporting

 • Added the ability to disable the Crash Reporting SDK by setting the crashCollectionEnabled setting to NO in your app's Info.plist file.

Realtime Database

 • Improved pending link retrieval process, especially when custom URL schemes are not set up correctly.

Cloud Messaging

 • Introduced an improved interface for Swift 3 developers.
 • Added new properties and methods to simplify FCM token management.
 • Added the APNSToken property to simplify APNs token management.
 • Added new delegate method to be notified of FCM token refreshes.
 • Added new shouldEstablishDirectChannel property to simplify connecting directly to FCM.

Performance Monitoring

Remote Config

 • The error message that was generated when getting the InstanceID has been replaced by a debug message.

Version 3.17.0 - April 25, 2017

Analytics

App Indexing

Invites

 • Developers can now create long and short Dynamic Links programmatically with the iOS Builder API .

Version 3.16.0 - April 12, 2017

 • Warnings in Xcode 8.3 no longer appearing (see Analytics).

AdMob

 • Correct ad size is now forwarded to mediation networks for smart banner mediation.

Analytics

 • Compiler warnings about NanoPb in Xcode 8.3 are no longer appearing.

Instance ID

 • Improved token-fetching logic.
 • Improved warnings, error messages, and console logging, including initialization error message.

Invites

 • Improved console logging.
 • Improved Xcode warnings.
 • Added description for FIRDynamicLink object.

Cloud Messaging

 • Custom UNNotificationCenterDelegates are swizzled properly when swizzling is enabled.
 • Resolved issue in iOS 8.0 and 8.1 with scheduled notifications.
 • Improved console logging.

Version 3.15.0 - March 16, 2017

 • Removed dependency on C++ libraries for app builds.

AdMob

 • New openInlineBrowser method in google_mobile_app_ads.js opens URLs in SFSafariViewController .
 • New GADAudioVideoManagerDelegate provides notifications on start and pause/stop in audio and video ad playback.

Invites

 • Fixed a bundling issue that caused validation errors during submission to the App Store.
 • Resolved issue causing crashes on app launch after installation for subset of users.

Version 3.14.0 - February 23, 2017

AdMob

 • Added play , pause and setMute methods to GADVideoController to control video playback.
 • Added new delegate methods to GADVideoControllerDelegate to start, pause, end, mute and unmute video content.
 • Added support for rewarded video mediation adapters to opt into early initialization before an ad request is made.

Remote Config

 • Remote Config gets config results from the default FIRApp configuration when multiple projects are configured.
 • Existing users no longer receive empty config results.

February 15, 2017

 • Added the mutable_content field to FCM API. When set to true , a notification message can be updated on an iOS 10+ client before it is presented to the user using the Notification Service app extension. The mutable_content field in the FCM API corresponds to the mutable-content APNs field.

Version 3.13.0 - February 14, 2017

Analytics

 • Added the ability to log events used to supply referral details of a re-engagement campaign to the FIREventNames header and related parameters to the FIRParameterNames header.
 • Added the ability to get app instance IDs using the +appInstanceID method in the FIRAnalytics class.

Authentication

Realtime Database

 • Added logging when an observeEvent call is rejected due to security rules.

Storage

 • Fixed a crash that occurred when user-provided callbacks had a value of nil .
 • Improved upload performance on devices with intermittent connectivity.
 • Long Dynamic Links can now track Google Analytics campaign ("UTM") parameters for Google Analytics for Firebase events, including dynamic_link_first_open and dynamic_link_app_open .

Version 3.12.0 - January 31, 2017

AdMob

Crash Reporting

 • Improvements to the automation of symbol file uploads.
 • Adjusted the verbosity of messages logged to the console.
 • Improved the reliability of Dynamic Links when opened on iOS 9 and iOS 10 in Facebook, Facebook Messenger, Twitter, Instagram, and Gmail.

SDK Version 3.11.1 - January 17, 2017

 • Reduced the verbosity of events logged by Firebase when using the Xcode debugger.

Remote Config

 • When activateFetched is called when an app starts, it no longer removes cached fetch results.
 • If an app makes multiple fetch requests without calling activateFetched between requests, fetch requests will now cache recent updates from the Remote Config service.

SDK Version 3.11.0 - December 13, 2016

 • Adds the ability to initialize FIRNetwork objects with either a default or custom reachability host.
 • Adds names to background tasks, so they can be more easily debugged in console logs.
 • Properly terminates background logging tasks when the network is slow or unavailable.

AdMob

 • Added a video controller to DFPBannerView objects.
 • The GADNativeExpressAdView , GADNativeContentAd , GADNativeAppInstallAd and GADNativeCustomTemplateAd video-controller properties are now nonnull .

Authentication

 • Adds four new methods that you can use to handle action codes that were delivered to users by email, such as verifying an email address or resetting a password: applyActionCode , checkActionCode , confirmPasswordReset , and verifyPasswordResetCode .
 • With this update, the Firebase SDK no longer applies the keychain workaround introduced in v3.0.5 for the iOS 10.2 simulator. This workaround is not needed because the underlying issue in the simulator has been fixed.
 • Fixes nullability compilation warnings that were raised when using Swift.
 • Improves reporting for errors caused by a missing password.

SDK Version 3.10.0 - November 21, 2016

AdMob

 • In preparation for App Transport Security changes in 2017, apps should use this version of the SDK when building apps for iOS 10, and include both the NSAllowsArbitraryLoadsInWebContent and NSAllowsArbitraryLoads exceptions.
 • Added the GADMediaView property to the GADNativeContentAd and GADNativeCustomTemplateAd classes.

  Analytics

 • Increased the maximum length of event names and parameter names to 40 characters, and the maximum length of string parameter values to 100 characters.

Crash Reporting

 • Improved the automatic upload of symbol files.

Invites

Storage

 • Snapshot data is now always returned from the requested snapshot, instead of the most recent snapshot.
 • Improvements to the ability to pause downloads.

Realtime Database

 • Unified the logging format.

SDK Version 3.9.0 - November 3, 2016

AdMob

 • Changes to the kGADAdSizeFluid constant that determines the width of a banner ad no longer change the frame size of a banner ad.

SDK Version 3.8.0 - October 24, 2016

 • The Firebase SDK for iOS API Reference now includes Swift 3.0 syntax, along with Objective-C syntax.

Analytics

 • Added screen tracking support. Each app's current UIViewController is automatically tracked. The current screen is tracked with the firebase_screen_class parameter with every logged event, which provides valuable context. In addition to automatic screen tracking, you can manually track screens using the FIRAnalytics#setScreenName:screenClass method. This adds the firebase_screen parameter to every event logged while those screens are visible to app users.

Realtime Database

 • Reintroduced the persistenceCacheSizeBytes setting (previously available in the 2.x SDK) to control the disk size of the Firebase offline cache.
 • Use of the updateChildValues() method now only cancels transactions that are directly included in the updated paths (not transactions in adjacent paths). For example, an update at /move for a child node walk will cancel transactions at / , /move , and /move/walk and in any child nodes under /move/walk . But, it will no longer cancel transactions at sibling nodes, such as /move/run .

Storage

 • Fixed an issue that was preventing the upload of files with filenames that contain the plus ( + ) character.
 • Fixed an issue that was causing timeouts for file uploads and downloads to behave incorrectly.

Crash Reporting

 • Added support for Swift 2 and Swift 3.
 • Analytics events are now sent to the Crash Reporting service as part of error reports.
 • Fixed a minor issue with IPv6.

Invites

 • Fixed a minor issue with IPv6.

AdMob

SDK Version 3.7.1 - October 6, 2016

Analytics

 • Fixed an issue that causes a crash for some apps that call FirebaseAnalytics . Stack traces show that the crash occurs in -[FIRAAlarm cancel] .

SDK Version 3.7.0 - October 3, 2016

Analytics

 • Analytics no longer includes the AdSupport framework . To include this framework in your app, you must add it. Note that user properties such as Age, Gender and Interests require this framework.

App Indexing

 • App Indexing has been deprecated in light of recent changes to the app review guidelines for iOS. To index your app for Google search, implement Universal Links .

AdMob

 • Added the GADNativeAdViewAdOptions method to GoogleMobileAds to specify the location of AdChoices in native ads.
 • Fixed a bug that causes a crash for some apps that call GoogleMobileAds . Stack traces show that the crash occurs in GADStringFromCGFloat .

SDK Version 3.6.0 - September 14, 2016

Analytics

 • Existing users who update to Analytics-enabled versions of an app are no longer included in first_open metrics. This correction could cause a drop in first_open metrics.

 • Conversion events are now uploaded within seconds of being logged.

 • Removed the feature that attributed Ads app conversions using the SFSafariViewController class.

Cloud Messaging

 • Added a new API method, -applicationReceivedRemoteMessage: to allow apps to receive data messages from FCM on devices running iOS 10 and greater.

Authentication

 • Improved the behavior of Firebase Authentication when testing apps using the iOS 10 simulator.
 • Fixed an issue with error reporting when a user provides an invalid email address while signing in with an email address and password.

Realtime Database

 • Fixed an issue that caused transactions to fail when executed before the SDK connects to the Firebase Realtime Database service.
 • Fixed a race condition where performing a transaction or adding an event observer immediately after connecting to the Firebase Realtime Database service could cause completion blocks for other operations to not be executed.
 • Fixed an issue affecting apps that use offline disk persistence where large integer values could lose precision after an app restart.

Remote Config

 • Fixed issues that caused a crash when an app attempts multiple concurrent fetch requests.
 • Analytics events are now automatically logged when users open your app, open your app from a Dynamic Link, and open your app for the first time from a Dynamic Link.
 • Dynamic Links no longer use the SFSafariViewController class.
 • Dynamic Links no longer has a dependency on the Core Location framework.

AdMob

 • AdMob no longer has a dependency on the Core Bluetooth , EventKit , and EventKitUI frameworks. Apps no longer need to provide NSBluetoothPeripheralUsageDescription and NSCalendarsUsageDescription keys in their Info.plist file.
 • Removed Mobile Rich-media Ad Interface Definitions (MRAID) 2.0 support for calendars and storing pictures.

SDK Version 3.5.2 - August 26, 2016

AdMob

 • Initial improvements toward fixing a bug that causes a crash for some apps that call GoogleMobileAds . Stack traces show that the crash occurs in GADStringFromCGFloat .

SDK Version 3.5.1 - August 23, 2016

Analytics

 • Added support for Analytics on iOS 10.

 • Added support for attributing AdWords app conversions from search and display web clicks on iOS 10.

 • Added a feature to validate the authenticity of in-app purchase events before they are reported by Google Analytics.

Storage

 • Fixed issues with iOS 7 compatibility.
 • Fixed an issue that prevented observeStatus:FIRStorageUploadTask from correctly reporting progress when uploading a file.

App Indexing

 • Added support for App Indexing on iOS 10. App Indexing still requires iOS 9 or higher.
 • Added support for Dynamic Links on iOS 10.

AdMob

 • When associating native ads with a view, the view's userInteractionEnabled property is changed to NO to match the value expected by the SDK.
 • The Google Mobile Ads SDK now has a dependency on MobileCoreServices .
 • Added the -[GADMobileAds isSDKVersionAtLeastMajor:minor:patch:] API method to allow ad networks to determine if a device is running at least a specified minimum version ( major.minor.patch ) of the Google Mobile Ads SDK.

SDK Version 3.4.0 - August 1, 2016

Authentication

 • Fixed a bug that causes a race condition that could crash an app running on iOS 9 with an exception from NSURLSession .

Cloud Messaging

 • plist files used by FIRMessaging are now stored in an ApplicationSupport directory.

Remote Config

 • Fixed an issue where some attempts to fetch parameter values can cause a crash due to a JSON serialization failure.
 • Added the allKeysWithPrefix: API method to allow developers to find parameter keys based on a key prefix.

Crash Reporting

 • Fixed an error that occurred when building an app that uses a JSON file.
 • Minidumps are now compressed separately to avoid automatically unzipping during processing.
 • Fixed an issue that prevented batch-upload from working with files that contain non-ASCII characters.

App Indexing

 • Bitcode support is now available for the App Indexing SDK for iOS.
 • Fixed a bug that caused crashes when the resolveLink() API returns a non-JSON object.

AdMob

 • Enhanced the quality of ad rendering with the addition of framework dependencies for GLKit, OpenGLES, CoreMotion, and CoreVideo.
 • Added the +[GADMobileAds configureWithApplicationID:] method. AdMob publishers should call this method with their application ID to initialize AdMob.
 • Users of DoubleClick for Publishers (DFP) who use SDK mediation will no longer see the following warning: mediated ad type is unknown or invalid

SDK Version 3.3.0 - June 29, 2016

Analytics

 • You can now attribute AdWords app conversions from search and display web clicks on Safari using SFSafariViewController , an iOS API that supports data sharing between apps and the Safari browser on the same device running iOS 9.0 or higher. This lets you measure app installs and in-app actions from app promotion ads on mobile websites. This functionality is included in the Firebase SDK, and is enabled without any changes to your app's source code.

Authentication

 • The bundle ID custom scheme is no longer required to support Google Sign-In.
 • Minor improvements to error handling and error messages.
 • User anonymity is now handled the same way for iOS as it is for other platforms.

Realtime Database

 • Fixed a rare crash in [FSRWebSocket stream:handleEvent:] .
 • Improved error messages for some common mistakes configuring FIRApp .
 • Firebase now logs a warning instead of throwing an exception when your database has exceeded its concurrency limit.

Cloud Messaging

 • Cloud Messaging no longer registers for remote notifications on startup.

Storage

The Notifications composer

 • You can now add more than three custom data fields when sending a notification. A notification should not exceed 4KB total, including message text, custom data, and any advanced options.
 • Reduced the refresh interval for app versions and language lists.
 • The conversion event counts in the Notifications composer Google Analytics funnel view now show the number of users who have triggered the conversion event at least once. Previously, it showed the raw number of triggered conversion events.
 • Google Analytics now logs all app open events driven from user clicks on Dynamic Links.
 • Including Dynamic Links in your app now adds less than 70K to your app's .ipa file, a reduction of nearly 2 MB from the previous release.