Zintegruj Firebase ze swoim projektem usług Gier Play

Firebase może pomóc w udoskonaleniu Twojej gry:

 • Rejestruj zdarzenia w grach za pomocą Google Analytics – bezpłatnego rozwiązania do pomiaru aplikacji, które zapewnia wgląd w wykorzystanie aplikacji i zaangażowanie użytkowników.

 • Użyj dowolnego produktu Firebase obsługującego gry , takiego jak Crashlytics, Remote Config i innych.

Zaczynaj

 1. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, utwórz projekt Firebase, a następnie dodaj Firebase do swojej gry ( C++ | Unity ).

 2. Połącz swoją aplikację Firebase z kontem programisty Google Play . Ten sam link będzie używany w Twoim projekcie usług Gier Play.
  W konsoli Firebase przejdź do zakładki Integracje . Na karcie Google Play kliknij Link i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby utworzyć link.

 3. Upewnij się, że Twoja aplikacja w Google Play jest skonfigurowana do korzystania z usług Gier Play .

Rejestruj zdarzenia związane z grami za pomocą Google Analytics

 1. Dodaj Google Analytics do swojej aplikacji.

 2. Po dodaniu pakietu SDK Firebase dla Google Analytics do swojej aplikacji możesz zacząć rejestrować zdarzenia z Gier Play. Oto kilka przykładowych zdarzeń, które możesz rejestrować:

  • Wydarzenia związane z logowaniem

   Bundle bundle = new Bundle();
   mFirebaseAnalytics.logEvent(FirebaseAnalytics.Event.LOGIN, bundle);
   
  • Odblokuj osiągnięcia

   Bundle bundle = new Bundle();
   bundle.putString(FirebaseAnalytics.Param.ACHIEVEMENT_ID, achievementId);
   mFirebaseAnalytics.logEvent(FirebaseAnalytics.Event.UNLOCK_ACHIEVEMENT, bundle);
   
  • Wyniki w tabeli liderów

   Bundle bundle = new Bundle();
   bundle.putLong(FirebaseAnalytics.Param.SCORE, score);
   bundle.putString("leaderboard_id", leaderboardId);
   mFirebaseAnalytics.logEvent(FirebaseAnalytics.Event.POST_SCORE, bundle);
   
 3. Zarejestrowane zdarzenia możesz przeglądać w panelu analitycznym konsoli Firebase.

  Dostęp do konsoli Firebase możesz też uzyskać z Konsoli Play , klikając ikonę Firebase obok ikony aplikacji na stronie Szczegóły gry.

Rozwiązywanie typowych błędów

Nie można wyświetlić zdarzeń Gier Play w panelu Analytics

Musisz połączyć Google Play z Firebase za pomocą konsoli Firebase ( > Ustawienia projektu > Integracje > Google Play ). Jeśli masz problemy z połączeniem, sprawdź następujące elementy:

Nie można uzyskać dostępu do konsoli Firebase z Konsoli Play

Upewnij się, że Twoje konto programisty Google Play jest połączone z aplikacją Firebase. W Konsoli Play właściciel lub administrator konta programisty Play może sprawdzić stan połączenia w Konfiguracja > Połączone usługi > Firebase .