Catch up on everything announced at Firebase Summit, and learn how Firebase can help you accelerate app development and run your app with confidence. Learn More

Khắc phục sự cố và câu hỏi thường gặp dành cho Android và Firebase

Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

Trang này cung cấp các mẹo và cách khắc phục sự cố dành riêng cho Android mà bạn có thể gặp phải khi sử dụng Firebase.

Có những thách thức khác hoặc không thấy vấn đề của bạn được nêu bên dưới? Hãy nhớ xem Câu hỏi thường gặp về Firebase chính để biết thêm về Câu hỏi thường gặp về pan-Firebase hoặc dành cho sản phẩm cụ thể.

Bạn cũng có thể xem repo Firebase Android SDK GitHub để biết danh sách cập nhật các sự cố được báo cáo và cách khắc phục sự cố. Chúng tôi cũng khuyến khích bạn gửi các vấn đề liên quan đến SDK Android Firebase của riêng bạn ở đó!