Khắc phục sự cố & Câu hỏi thường gặp dành cho Android và Firebase

Trang này cung cấp các mẹo và cách khắc phục sự cố dành riêng cho Android mà bạn có thể gặp phải khi sử dụng Firebase.

Bạn có những thách thức khác hoặc không thấy vấn đề của mình được nêu dưới đây? Hãy nhớ xem Câu hỏi thường gặp về Firebase chính để biết thêm Câu hỏi thường gặp về Firebase hoặc dành riêng cho sản phẩm.

Bạn cũng có thể xem kho lưu trữ GitHub Android SDK của Firebase để biết danh sách cập nhật các sự cố được báo cáo và cách khắc phục sự cố. Chúng tôi khuyến khích bạn gửi các vấn đề liên quan đến SDK Android Firebase của riêng mình tại đó!