เพิ่มและนำผู้ทดสอบออกใน App Distribution

เอกสารนี้อธิบายวิธีเพิ่มและนำผู้ทดสอบออกใน App Distribution รวมถึง งานต่อไปนี้

เพิ่มและนำผู้ทดสอบออกจากโปรเจ็กต์ Firebase

คุณเพิ่มและนำผู้ทดสอบออกในส่วนผู้ทดสอบและ แท็บของกลุ่ม หน้า App Distribution ในคอนโซล Firebase

หากมีผู้ทดสอบจำนวนมาก คุณจะใช้กลุ่มเพื่อให้ดำเนินการได้ง่ายขึ้น จัดการสิทธิ์เข้าถึงรุ่นของผู้ทดสอบ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เพิ่มและนำผู้ทดสอบออกจากกลุ่ม

ขีดจำกัดของผู้ทดสอบ

Firebase App Distribution มีขีดจำกัดของผู้ทดสอบดังต่อไปนี้

  • เพิ่มผู้ทดสอบสูงสุด 500 คนในโปรเจ็กต์ Firebase

  • เพิ่มผู้ทดสอบไปยังกลุ่ม App Distribution ได้สูงสุด 200 คน

หากต้องการเพิ่มผู้ทดสอบ ให้ขอการสมัครใช้บริการที่ไม่มีค่าใช้จ่าย การเพิ่มขีดจำกัด

เพิ่มและนำผู้ทดสอบออกด้วย Firebase App Distribution API

คุณใช้ปลายทาง testers.batchAdd และ testers.batchRemove ได้ใน API การแจกจ่ายแอป Firebase เพื่อเพิ่มหรือนำผู้ทดสอบออกจาก App Distribution โดยใช้คำขอ HTTP ไปยังฟังก์ชัน App Distribution API

เพิ่มและนำผู้ทดสอบออกจากกลุ่ม

คุณสามารถเพิ่มและนำผู้ทดสอบออกจากกลุ่มได้ในส่วนผู้ทดสอบและ แท็บของกลุ่ม หน้า App Distribution ในคอนโซล Firebase กลุ่มมีประโยชน์ในการจัดการสิทธิ์เข้าถึงรุ่น สำหรับผู้ทดสอบจำนวนมาก ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างกลุ่มเพื่อให้สิทธิ์ ผู้ทดสอบกลุ่มเล็กๆ มีสิทธิ์เข้าถึงแอปรุ่นแรก เมื่อคุณ นำข้อเสนอแนะจากผู้ทดสอบกลุ่มแรกมาใช้ คุณสามารถสร้าง กลุ่มสำหรับผู้ทดสอบจำนวนมากขึ้น

เมื่อคุณเพิ่มหรือนำผู้ทดสอบออกจากกลุ่ม ผู้ทดสอบเหล่านั้นจะได้รับหรือเสียไป สิทธิ์เข้าถึงรุ่นทั้งหมดที่เผยแพร่ไปยังกลุ่มนั้นแล้ว

นำผู้ทดสอบออกจากกลุ่ม

สิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อนำผู้ทดสอบออกจากกลุ่ม

  • นำผู้ทดสอบออกจากรุ่นทั้งหมดที่ผู้ทดสอบมีสิทธิ์เข้าถึงแล้ว ให้เฉพาะเท่านั้นในกลุ่มที่บุคคลนั้นถูกนำออก
  • หากผู้ทดสอบเป็นสมาชิกของกลุ่มอื่นที่มีสิทธิ์เข้าถึง รุ่นนั้น ผู้ทดสอบจะยังคงมีสิทธิ์เข้าถึงรุ่นนั้น

ลบกลุ่ม

เมื่อคุณลบกลุ่ม ระบบจะนำผู้ทดสอบทั้งหมดในกลุ่มนั้นออกจากผู้ใช้ทั้งหมด ผลงานใหม่ที่ตนมีสิทธิ์เข้าถึงผ่านกลุ่มดังกล่าวโดยเฉพาะ ในกรณีส่วนใหญ่ การลบกลุ่มจะเกิดขึ้นแทบจะในทันที แต่ถ้าคุณมี ผู้ทดสอบและรุ่นต่างๆ อาจใช้เวลานานขึ้นกว่าการลบกลุ่ม หลังจากที่คุณ ลบกลุ่มแล้ว กลุ่มนั้นจะไม่ปรากฏในหน้า App Distribution ของ คอนโซล Firebase

การลบกลุ่มอาจไม่มีผลในทันที หลังจากที่คุณ ลบกลุ่มที่คุณอาจเห็นผู้ทดสอบแต่ละรายชั่วคราวจากกลุ่มที่ถูกลบ ที่ระบุว่ามีสิทธิ์เข้าถึงรุ่นที่เจาะจง

ขั้นตอนถัดไป