นำเข้าผู้ทดสอบจากไฟล์ CSV นำเข้าผู้ทดสอบจากไฟล์ CSV

การนำเข้าผู้ทดสอบจากไฟล์ค่าที่คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค (CSV) มีประโยชน์เมื่อคุณต้องการให้สิทธิ์การเข้าถึงแก่ผู้ทดสอบจำนวนมาก คุณลักษณะนี้ช่วยให้คุณไม่ต้องป้อนที่อยู่อีเมลของผู้ทดสอบแต่ละรายด้วยตนเอง คุณสามารถใช้กลุ่มเพื่อแชร์การเผยแพร่ในอนาคตกับกลุ่มที่คุณสร้างขึ้นได้

หลังจากที่คุณสร้างกลุ่มแล้ว คุณจะอัปโหลดไฟล์ CSV ที่มีอีเมลของผู้ทดสอบในแท็บ ผู้ทดสอบและกลุ่ม ของ หน้าการเผยแพร่แอป ในคอนโซล Firebase จากนั้นคุณนำเข้าอีเมลผู้ทดสอบจากไฟล์ CSV ไปยังกลุ่ม ไฟล์ CSV ต้องมีที่อยู่อีเมลของผู้ทดสอบในคอลัมน์แรก คอลัมน์เพิ่มเติมทั้งหมดจะถูกละเว้น ตัวอย่างเช่น:

ali@example.com
bri@example.com,This is Ignored,This also
cal@example.com,Cal Nguyen (ignored)

ขั้นตอนถัดไป