Firebase is back at Google I/O on May 10! Register now

ยืนยันตัวตนด้วยบัญชีบริการ

จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

บัญชีบริการมีประโยชน์สำหรับการตั้งค่า App Distribution ในสภาพแวดล้อม CI การตรวจสอบสิทธิ์ด้วย บัญชีบริการ ช่วยให้คุณใช้ไลบรารีไคลเอ็นต์ (เช่น Firebase CLI หรือ fastlane) เพื่อเผยแพร่งานสร้างของคุณได้ เมื่อคุณใช้บัญชีบริการเพื่อตรวจสอบสิทธิ์ Firebase จะใช้ Application Default Credentials (ADC) เพื่อค้นหาข้อมูลรับรองของแอป ซึ่งคุณสามารถระบุได้โดยการตั้งค่าตัวแปรสภาพแวดล้อม GOOGLE_APPLICATION_CREDENTIALS

  1. เปิด Google Cloud Console และเลือกโครงการของคุณ
  2. คลิก สร้างบัญชีบริการ และป้อนรายละเอียดบัญชีบริการ
  3. คลิก สร้างและดำเนินการต่อ
  4. เพิ่มบทบาท ผู้ดูแลระบบ Firebase App Distribution แล้วคลิก เสร็จสิ้น
  5. สร้างคีย์ JSON ส่วนตัวและย้ายคีย์ไปยังตำแหน่งที่สภาพแวดล้อมบิลด์ของคุณสามารถเข้าถึงได้ อย่าลืมเก็บไฟล์นี้ไว้ในที่ที่ปลอดภัย เพราะไฟล์นี้ให้สิทธิ์ผู้ดูแลระบบในการเข้าถึง App Distribution ในโครงการ Firebase ของคุณ
  6. ข้ามขั้นตอนนี้หากคุณสร้างแอปหลังวันที่ 20 กันยายน 2019 : ในคอนโซล Google APIs ให้เปิดใช้ Firebase App Distribution API เมื่อได้รับแจ้ง ให้เลือกโปรเจ็กต์ที่มีชื่อเดียวกับโปรเจ็กต์ Firebase
  7. ตั้งค่าตัวแปรสภาพแวดล้อม GOOGLE_APPLICATION_CREDENTIALS เป็นเส้นทางของไฟล์ JSON คีย์ส่วนตัวของคุณ:
    export GOOGLE_APPLICATION_CREDENTIALS=/absolute/path/to/credentials/file.json