Tìm hiểu về Firebase cho C++

Khi phát triển dự án C++ bằng Firebase, bạn có thể tìm thấy các khái niệm chưa quen thuộc hoặc chỉ dành riêng cho Firebase. Trang này nhằm trả lời những câu hỏi đó hoặc giới thiệu cho bạn các tài nguyên để tìm hiểu thêm.

Vui lòng truy cập vào một trong các cộng đồng trực tuyến của chúng tôi nếu bạn có thắc mắc về một chủ đề chưa có trên trang này. Chúng tôi cũng sẽ định kỳ cập nhật các chủ đề mới trên trang này. Vì vậy, hãy quay lại sau để xem chúng tôi đã thêm chủ đề mà bạn muốn tìm hiểu hay chưa!

Hỗ trợ thư viện Firebase theo nền tảng

Bảng sau đây mô tả những thư viện Firebase tương thích với những nền tảng nào. Hiện tại, dịch vụ hỗ trợ máy tính là dành cho mục đích phát triển, cho phép bạn kiểm thử các tính năng trên máy phát triển mà không cần triển khai cho điện thoại hoặc máy tính bảng nếu chuỗi công cụ của bạn cho phép.

Nền tảng Android iOS tvOS macOS
(thử nghiệm)
Windows
(thử nghiệm)
Linux
(thử nghiệm)
Thử nghiệm A/B Phiên bản 8.3.0 trở lên
Analytics Phiên bản 8.7.0 trở lên
Phân phối ứng dụng Phiên bản 8.3.0 trở lên
Xác thực Phiên bản 8.3.0 trở lên
Cloud Firestore Phiên bản 8.3.0 trở lên
Cloud Functions Phiên bản 8.3.0 trở lên
Gửi thông báo qua đám mây Phiên bản 8.3.0 trở lên
Cloud Storage Phiên bản 8.3.0 trở lên
Crashlytics Phiên bản 8.3.0 trở lên
Đường liên kết động
Quảng cáo trên điện thoại di động của Google
Cơ sở dữ liệu theo thời gian thực Phiên bản 8.3.0 trở lên
Cấu hình từ xa Phiên bản 8.3.0 trở lên

Các dịch vụ của Google – tệp cấu hình

Để thêm Firebase vào dự án C++, bạn cần thêm tệp cấu hình Firebase.

 • Để gửi một trò chơi C++ trên nền tảng di động, hãy làm theo hướng dẫn dành cho các nền tảng của Apple (iOS+) và/hoặc Android để đưa tệp cấu hình Firebase thích hợp vào dự án của bạn.

 • Để phát triển cho máy tính, bạn cần tạo một phiên bản dành cho máy tính của tệp cấu hình Firebase "dành cho thiết bị di động":

  • Nếu bạn đã thêm tệp google-services.json cho Android — Khi bạn chạy ứng dụng, Firebase sẽ tìm tệp dành cho thiết bị di động này, sau đó tự động tạo tệp cấu hình Firebase cho máy tính (google-services-desktop.json).

  • Nếu bạn đã thêm tệp GoogleService-Info.plist của Apple — Trước khi chạy ứng dụng, bạn cần chuyển đổi tệp dành cho thiết bị di động này thành tệp cấu hình Firebase dành cho máy tính. Để chuyển đổi tệp, hãy chạy lệnh sau từ cùng một thư mục với tệp GoogleService-Info.plist:

  generate_xml_from_google_services_json.py --plist -i GoogleService-Info.plist
  

Nếu bạn muốn sử dụng nhiều dự án Firebase trong một ứng dụng, hãy xem tài liệu để định cấu hình nhiều dự án.

Tài nguyên nguồn mở cho SDK C++ của Firebase

Firebase hỗ trợ phát triển nguồn mở và chúng tôi khuyến khích bạn đóng góp và phản hồi.

Firebase SDK

Các SDK C++ nguồn mở có trong kho lưu trữ GitHub của chúng tôi.

Xin lưu ý những điều sau về cách chúng tôi xây dựng SDK C++ cho Firebase:

 • SDK C++ dành cho Windows, Linux và macOS hoàn toàn là nguồn mở và được lưu trữ trong kho lưu trữ GitHub của chúng tôi.
 • SDK C++ dành cho iOS, tvOS và Android được xây dựng dựa trên SDK iOSSDK Android nguồn mở.

Mẫu bắt đầu nhanh

Firebase duy trì một tập hợp các mẫu bắt đầu nhanh cho API Firebase trên C++. Hãy tìm các hướng dẫn bắt đầu nhanh này trong kho lưu trữ bắt đầu nhanh Firebase công khai của chúng tôi trên GitHub.

Mỗi hướng dẫn bắt đầu nhanh sẽ bao gồm một dự án Xcode cho iOS, một dự án Android Studio và một tệp CMakeLists.txt có thể dùng để tạo một dự án trên máy tính (nếu sản phẩm Firebase hỗ trợ mục tiêu trên máy tính).