Giới thiệu về Gemini trong Firebase

Gemini trong Firebase là một trợ lý cộng tác sử dụng trí tuệ nhân tạo, có thể giúp bạn tăng năng suất bằng cách trả lời các câu hỏi giúp bạn phát triển, tối ưu hoá và khắc phục sự cố cho các ứng dụng Firebase ngay trong bảng điều khiển của Firebase. Hãy sử dụng Gemini trong Firebase để đơn giản hoá quy trình phát triển, giảm thời gian gỡ lỗi và tự tin xây dựng các ứng dụng chất lượng cao.

Gemini trong Firebase cung cấp nhiều chức năng, bao gồm:

 • Truy vấn bằng ngôn ngữ tự nhiên: Nhắc Gemini bằng cách sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh thuần tuý trong bảng điều khiển của Firebase.
 • Hỗ trợ theo thời gian thực: Gemini luôn có sẵn trong bảng điều khiển của Firebase, sẵn sàng hỗ trợ bạn bất cứ khi nào bạn cần. Không cần phải tìm hiểu hoặc chuyển đổi ngữ cảnh nữa qua tài liệu: Gemini trong Firebase có thể đưa ra câu trả lời và liên kết bạn trực tiếp đến tài liệu nguồn cũng như các lớp học lập trình liên quan.
 • Kiến thức chuyên môn về Firebase: Gemini trong Firebase có kiến thức sâu rộng về các sản phẩm và dịch vụ của Firebase, đồng thời có thể cung cấp thông tin về các tính năng, các phương pháp hay nhất và hướng dẫn triển khai.
 • Tạo và gỡ lỗi mã: Gemini trong Firebase có thể tạo các đoạn mã dựa trên yêu cầu của bạn trên nhiều ngôn ngữ lập trình. Ngoài ra, công cụ này cũng có thể phân tích mã hiện có của bạn, xác định các vấn đề tiềm ẩn và đề xuất cách cải thiện.
 • Giải mã và khắc phục sự cố lỗi: Gemini trong Firebase có thể giải mã các thông báo lỗi, đưa ra cách giải thích và khắc phục lỗi rõ ràng. Dịch vụ này cũng có thể phân tích nhật ký, đề xuất các bước để giải quyết vấn đề một cách nhanh chóng.
 • Các phương pháp hay nhất: Gemini trong Firebase cung cấp hướng dẫn về các phương pháp hay nhất cho Firebase để đảm bảo ứng dụng của bạn hoạt động hiệu quả nhất có thể.
 • Hỗ trợ nền tảng và khung: Gemini trong Firebase có thể hỗ trợ bạn bất kể bạn sử dụng nền tảng nào (Android, iOS, Web, v.v.) hoặc khung (Flutter, React, v.v.).
 • Hỗ trợ AI trong Firebase Crashlytics: Nếu sử dụng Crashlytics và bật Gemini trong Firebase, bạn có thể nhận được sự hỗ trợ của AI để gỡ lỗi và khắc phục sự cố trong các ứng dụng của Apple và Android. Tính năng hỗ trợ dựa trên AI cung cấp thông tin chi tiết hữu ích về các sự cố của ứng dụng, bao gồm nội dung mô tả đầy đủ về vấn đề, thông tin về nguyên nhân gốc có thể xảy ra và nội dung đề xuất về cách khắc phục vấn đề. Tìm hiểu thêm trong bài viết Yêu cầu hỗ trợ về AI trên Crashlytics.

Cách Gemini trong Firebase sử dụng dữ liệu của bạn

Gemini trong Firebase không sử dụng câu lệnh của bạn hoặc phản hồi của nó làm dữ liệu để huấn luyện mô hình. Nếu bạn bật Gemini trong Firebase, thì Gemini sẽ có quyền truy cập vào môi trường Firebase của bạn và các phản hồi có thể được điều chỉnh cho phù hợp với dự án của bạn. Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết Cách Gemini trong Google Cloud sử dụng dữ liệu của bạn.

Các quyền bắt buộc

Để bật và sử dụng các tính năng của Gemini trong Firebase, bạn cần có một số vai trò và quyền IAM nhất định.

Sau đây là cách chỉ định vai trò Người dùng đồng hành Cloud AI cho một thành viên trong dự án. Xin lưu ý rằng chỉ chủ sở hữu dự án mới có thể chỉnh sửa vai trò IAM.

 1. Trong bảng điều khiển của Firebase, hãy chọn Cài đặt dự án, sau đó chọn Người dùng và quyền.
 2. Tìm hàng chứa thành phần tương ứng của dự án.
 3. Nhấp vào Tuỳ chọn khác, rồi chọn Quyền chỉnh sửa.
 4. Mở rộng phần Role(s) (Vai trò), chọn Cloud AI Companion User (Người dùng đồng hành cùng Cloud AI), sau đó nhấp vào Done (Xong).
 5. Nhấp vào Cập nhật vai trò để lưu thay đổi. Có thể mất một vài phút để vai trò mới áp dụng cho người dùng của bạn.

Hạn mức và giá

Phần này mô tả hạn mức và cơ cấu giá cho Gemini trong Firebase.

Hạn mức và giới hạn

Bạn có thể xem hạn mức hiện tại của mình trên trang Hạn mức cho Cloud AI Companion API:

 1. Trong bảng điều khiển Google Cloud, hãy chọn API và dịch vụ đã bật.
 2. Tìm kiếm, sau đó nhấp vào Cloud AI Companion API.
 3. Nhấp vào Hạn mức và giới hạn hệ thống.

Đã xuất hiện hạn mức API đồng hành Cloud AI. Gemini trong Firebase sử dụng hạn mức "Số yêu cầu API Chat mỗi ngày/người dùng".

Cách yêu cầu tăng hạn mức:

 1. Chọn hạn mức bạn muốn tăng, rồi nhấp vào Chỉnh sửa yêu cầu.
 2. Cập nhật hạn mức mà bạn muốn yêu cầu vào trường văn bản New value (Giá trị mới), sau đó nhấp vào Submit (Gửi).

  Nhóm Google Cloud sẽ đánh giá yêu cầu của bạn và trả lời qua email.

Giá

Trong thời gian khuyến mãi, bạn sẽ không bị tính phí cho mức sử dụng Gemini trong Firebase. Thời gian khuyến mãi kết thúc vào ngày 30 tháng 7 năm 2024. Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết Các gói giá của Firebase.

Bước tiếp theo