Rozwiązywanie problemów i najczęstsze pytania dotyczące platform Apple i Firebase

Na tej stronie znajdziesz wskazówki i sposoby rozwiązywania problemów z platformą Apple, które możesz napotkać podczas korzystania z Firebase.

Masz inny problem lub nie widzisz go poniżej? Więcej odpowiedzi na najczęstsze pytania dotyczące Pan Firebase i konkretnych usług znajdziesz w głównych odpowiedziach na najczęstsze pytania na temat Firebase.

Możesz też zajrzeć do repozytorium GitHub SDK platformy Firebase Apple, w którym znajdziesz aktualną listę zgłoszonych problemów i sposobów ich rozwiązania. Zachęcamy też do zgłaszania problemów związanych z pakietem SDK platform Firebase Apple.