Khắc phục sự cố và câu hỏi thường gặp dành cho nền tảng Apple và Firebase

Trang này cung cấp các mẹo và cách khắc phục sự cố dành riêng cho nền tảng của Apple mà bạn có thể gặp phải khi sử dụng Firebase.

Có những thách thức khác hoặc không nhìn thấy vấn đề của bạn nêu dưới đây? Đảm bảo xem Câu hỏi thường gặp chính về Firebase để biết thêm Câu hỏi thường gặp về pan-Firebase hoặc dành riêng cho sản phẩm.

Bạn cũng có thể xem repo SDK GitHub của Firebase Apple platforms để biết danh sách cập nhật các sự cố được báo cáo và cách khắc phục sự cố. Chúng tôi cũng khuyến khích bạn gửi các vấn đề liên quan đến SDK nền tảng Apple cho Firebase của riêng bạn tại đó!