Xuất dữ liệu dự án sang BigQuery

Firebase cung cấp các công cụ trong bảng điều khiển Firebase để khám phá và phân tích dữ liệu lịch sử của dự án của bạn. Những công cụ này có thể giúp bạn trả lời nhiều câu hỏi về cách ứng dụng của bạn đang được sử dụng. Tuy nhiên, đôi khi bạn cũng muốn thiết lập các truy vấn của riêng mình để trả lời các câu hỏi của riêng bạn.

Bạn có thể thực hiện việc này bằng cách xuất dữ liệu dự án của mình từ Firebase sang BigQuery . Với BigQuery, bạn có thể phân tích dữ liệu của mình bằng BigQuery SQL hoặc xuất dữ liệu để sử dụng với các công cụ của riêng bạn.

Bạn có thể định cấu hình Firebase để xuất dữ liệu sang BigQuery từ các sản phẩm Firebase sau:

Quyền bắt buộc và vai trò được đề xuất

Để xem hoặc quản lý cài đặt xuất dữ liệu sang BigQuery, bạn phải có cấp truy cập bắt buộc.

Nếu không có quyền truy cập Firebase cần thiết, bạn có thể yêu cầu Chủ sở hữu dự án Firebase chỉ định cho bạn vai trò thích hợp thông qua cài đặt IAM của bảng điều khiển Firebase . Nếu bạn có câu hỏi về việc truy cập dự án Firebase của mình, bao gồm cả việc tìm kiếm hoặc chỉ định Chủ sở hữu, hãy xem lại Các câu hỏi thường gặp về Quyền và quyền truy cập vào các dự án Firebase .

Bật xuất BigQuery

 1. Truy cập trang Tích hợp trong bảng điều khiển Firebase.

 2. Trong thẻ BigQuery , hãy nhấp vào Liên kết .

 3. Làm theo hướng dẫn trên màn hình để bật BigQuery.

Khi bạn bật tính năng xuất BigQuery cho Google Analytics, Giám sát hiệu suất hoặc Nhắn tin qua đám mây:

 • Bạn chọn vùng tập dữ liệu. Sau khi tập dữ liệu được tạo, không thể thay đổi vị trí, nhưng bạn có thể sao chép tập dữ liệu đến một vị trí khác hoặc di chuyển (tạo lại) tập dữ liệu ở một vị trí khác theo cách thủ công. Để tìm hiểu thêm, hãy xem Thay đổi vị trí tập dữ liệu .

 • Theo mặc định, tất cả các ứng dụng trong dự án của bạn đều được liên kết với BigQuery và bất kỳ ứng dụng nào bạn thêm vào dự án sau này sẽ tự động được liên kết với BigQuery. Bạn có thể quản lý ứng dụng nào gửi dữ liệu . Tất cả dữ liệu web từ các thuộc tính Google Analytics 4 của bạn trong Google Analytics cũng được xuất tự động.

 • Firebase xuất bản sao dữ liệu hiện có của bạn sang BigQuery.

 • Firebase thiết lập đồng bộ hàng ngày dữ liệu của bạn từ dự án Firebase sang BigQuery.

Để hủy kích hoạt xuất BigQuery, hãy hủy liên kết dự án của bạn trong bảng điều khiển Firebase.

Thay đổi vị trí tập dữ liệu

Sau khi bật một sản phẩm để xuất BigQuery và tạo tập dữ liệu, bạn không thể thay đổi vị trí của tập dữ liệu đó. Tuy nhiên, bạn có thể sao chép tập dữ liệu hiện có của mình sang một tập dữ liệu mới có vị trí khác.

Để tìm hiểu về vị trí tập dữ liệu BigQuery, hãy xem vị trí tập dữ liệu.

Chọn sản phẩm mà bạn muốn thay đổi vị trí của tập dữ liệu.

Để thay đổi vị trí của tập dữ liệu Giám sát hiệu suất, hãy làm theo các hướng dẫn sau:

 1. Truy cập trang Tích hợp trong bảng điều khiển Firebase.
 2. Trong thẻ BigQuery, nhấp vào Quản lý .
 3. Tắt thanh trượt Giám sát hiệu suất để tắt BigQuery.
 4. Truy cập trang BigQuery trong Google Cloud Console.
 5. Tạo tập dữ liệu tạm thời để lưu trữ bản sao dữ liệu hiện có từ tập dữ liệu gốc của bạn. Gán tập dữ liệu tạm thời một tên khác với tên của tập dữ liệu gốc.
 6. Sao chép hoặc di chuyển dữ liệu từ tập dữ liệu ban đầu của bạn sang tập dữ liệu tạm thời.
 7. Xóa tập dữ liệu gốc.
 8. Tạo tập dữ liệu mới, vĩnh viễn có cùng tên với tập dữ liệu ban đầu của bạn ( firebase_performance ), sau đó chọn vùng mong muốn.
 9. Sao chép hoặc di chuyển dữ liệu từ tập dữ liệu tạm thời sang tập dữ liệu mới, sau đó xóa tập dữ liệu tạm thời.
 10. Đối với tập dữ liệu mới, hãy nhấp vào tab CHIA SẺ và chọn Quyền . Sau đó, thêm chính exporter@performance-bq-export-prod.iam.gserviceaccount.com làm Chủ sở hữu dữ liệu BigQuery.
 11. Chuyển đến bảng điều khiển Firebase và bật thanh trượt Giám sát hiệu suất để bật lại BigQuery. Sau đó, chọn các ứng dụng mà bạn muốn kích hoạt tính năng xuất.
 12. Truy cập trang BigQuery trong Google Cloud Console và xác minh rằng cấu hình chuyển được tạo để Giám sát hiệu suất trong khu vực mới.

Định giá và hộp cát BigQuery

Nếu dự án Firebase của bạn nằm trong gói Spark miễn phí, bạn có thể liên kết Crashlytics, Cloud Messaging, Google Analytics và Giám sát hiệu suất với hộp cát BigQuery , cung cấp quyền truy cập miễn phí vào BigQuery. Tham khảo Sử dụng hộp cát BigQuery để biết thông tin về các khả năng của hộp cát BigQuery.

Nếu dự án Firebase của bạn thuộc gói trả phí, bạn có thể liên kết Thử nghiệm A / B, Crashlytics, Nhắn tin qua đám mây, Google Analytics và Giám sát hiệu suất với BigQuery. Việc sử dụng BigQuery của bạn phải tuân theo giá BigQuery thông thường, bao gồm việc sử dụng miễn phí có giới hạn.