Firebase düzeyinde önceden tanımlanmış roller

Bu roller, tüm Firebase ürünlerine tam okuma/yazma veya salt okuma erişimi sağlar.

Firebase düzeyindeki bu rolleri, Firebase konsolunu veya Google Cloud konsolunu kullanarak proje üyelerine atayın.

Rol Tanım İzinler
Firebase Yöneticisi
roles/firebase.admin
Tam okuma/yazma erişimi
tüm Firebase hizmetleri
Firebase Görüntüleyici
roles/firebase.viewer
Salt okunur erişim
tüm Firebase hizmetleri