Ürün düzeyinde önceden tanımlanmış Firebase rolleri

Bu roller, belirli Firebase'e tam okuma/yazma veya salt okuma erişimi verir ürünler.

Bu rolleri projenin zaman çizelgesini kullanarak Google Cloud konsolunuza giriş yapın.

Firebase Uygulama Kontrolü rolleri

Rol Açıklama İzinler
Firebase Uygulama Kontrolü Yöneticisi
roles/firebaseappcheck.admin
Uygulama Kontrolü kaynaklarına
tam okuma/yazma erişimi
Firebase Uygulama Kontrolü Görüntüleyicisi
roles/firebaseappcheck.viewer
Uygulama Kontrolü kaynaklarına
salt okuma erişimi
Firebase Uygulama Kontrol Jetonu Doğrulayıcı
roles/firebaseappcheck.tokenVerifier
Uygulama Kontrolü için jeton doğrulama özelliklerine erişim

Firebase Uygulama Dağıtımı rolleri

Rol Açıklama İzinler
Firebase App Distribution Yöneticisi

roles/firebaseappdistro.admin
App Distribution kaynaklarına
tam okuma/yazma erişimi
Firebase App Distribution Görüntüleyicisi

roles/firebaseappdistro.viewer
App Distribution kaynaklarına
salt okuma erişimi

Firebase Uygulama Barındırma rolleri

Rol Açıklama İzinler
Firebase App Hosting Compute Çalıştırıcı

roles/firebaseapphosting.computeRunner
Uygulama Barındırma arka uçlarını derleyip çalıştırmak için minimum düzeyde erişim gerekir. Genellikle hizmet hesaplarına verilir.
Firebase App Hosting Yöneticisi

roles/firebaseapphosting.admin
Uygulama Barındırma kaynaklarına
tam okuma/yazma erişimi
Firebase App Hosting Görüntüleyicisi
roles/firebaseapphosting.viewer
Uygulama Barındırma kaynaklarına
salt okuma erişimi
Firebase Uygulama Barındırma Geliştiricisi

roles/firebaseapphosting.developer
Uygulama Barındırma arka uçlarına, derlemelerine,
sürümlerine tam okuma/yazma erişimi ve kaynakları serbest bırakır.

Firebase Authentication rolleri

Rol Açıklama İzinler
Firebase Authentication Yöneticisi
roles/firebaseauth.admin
Kimlik doğrulama kaynaklarına
tam okuma/yazma erişimi
Firebase Authentication Görüntüleyicisi
roles/firebaseauth.viewer
Kimlik doğrulama kaynaklarına
salt okuma erişimi

Firebase A/B Testi rolleri (beta)

Rol Açıklama İzinler
Firebase A/B Testi Yöneticisi

roles/firebaseabt.admin (beta)
A/B Testi kaynaklarına
tam okuma/yazma erişimi
Firebase A/B Testi Görüntüleyicisi

roles/firebaseabt.viewer (beta)
A/B Testi kaynaklarına
salt okuma erişimi

Cloud Firestore rolleri

Kullanılabilir Cloud Firestore rollerini şurada bulabilirsiniz: Google Cloud belgeleri.

Bir proje üyesinin güvenlik kurallarını Firebase konsolu ya da Firebase CLI aracılığıyla güvenlik kuralları dağıtmak için ekip oluşturup bu kullanıcılara özel bir rol dahil olmak üzere firebaserules.* izinleri.

Cloud Storage rolleri

Kullanılabilir Cloud Storage rollerini şurada bulabilirsiniz: Google Cloud belgeleri.

Bir proje üyesinin güvenlik kurallarını Firebase konsolu ya da Firebase CLI aracılığıyla güvenlik kuralları dağıtmak için ekip oluşturup bu kullanıcılara özel bir rol dahil olmak üzere firebaserules.* izinleri.

Firebase için Cloud Functions rolleri

Kullanılabilir Cloud Functions for Firebase rollerini Google Cloud belgeleri.

Firebase mesajlaşma kampanyaları rolleri

Bu roller, Firebase Cloud Messaging kampanyalarında ve Firebase uygulama içi mesajlaşma.

Rol Açıklama İzinler
Firebase Mesajlaşma kampanyaları Yöneticisi
roles/firebasemessagingcampaigns.admin
için kampanya kaynaklarına
tam okuma/yazma erişimi Cloud Messaging ve Uygulama İçi Mesajlaşma
Firebase mesajlaşma kampanyaları Görüntüleyicisi
roles/firebasemessagingcampaigns.viewer
Cloud Messaging ve Uygulama İçi Mesajlaşma için
kampanya kaynaklarına salt okuma erişimi

Firebase Cloud Messaging rolleri

Rol Açıklama İzinler
Firebase Cloud Messaging Yöneticisi
roles/firebasenotifications.admin
Cloud Messaging kaynaklarına
tam okuma/yazma erişimi
Firebase Cloud Messaging Görüntüleyicisi
roles/firebasenotifications.viewer
Cloud Messaging kaynaklarına
salt okuma erişimi

Firebase Crashlytics rolleri

Rol Açıklama İzinler
Firebase Crashlytics Yöneticisi
roles/firebasecrashlytics.admin
Crashlytics kaynaklarına
tam okuma/yazma erişimi
Firebase Crashlytics Görüntüleyicisi
roles/firebasecrashlytics.viewer
Crashlytics kaynaklarına
salt okuma erişimi
Rol Açıklama İzinler
Firebase Dynamic Links Yöneticisi
roles/firebasedynamiclinks.admin
Dynamic Links kaynaklarına
tam okuma/yazma erişimi
Firebase Dynamic Links Görüntüleyici
roles/firebasedynamiclinks.viewer
Dynamic Links kaynaklarına
salt okuma erişimi

Firebase Extensions yayıncı rolleri

Rol Açıklama İzinler
Firebase Extensions Yayıncısı - Uzantılar Yöneticisi

roles/firebaseextensionspublisher.extensionsAdmin (beta)
Firebase Extensions ile ilgili ayrıntıları ve metrikleri
yükleyin, yayınlayın ve görüntüleyin
Firebase Extensions Yayıncısı - Uzantı Görüntüleyicisi

roles/firebaseextensionspublisher.extensionsViewer (beta)
Bu yayıncı tarafından yüklenen Firebase Uzantıları
ile ilgili ayrıntıları ve metrikleri görüntüleyin

Firebase Barındırma rolleri

Rol Açıklama İzinler
Firebase Hosting Yöneticisi
roles/firebasehosting.admin
Barındırma kaynakları için
tam okuma/yazma erişimi
Firebase Hosting Görüntüleyicisi
roles/firebasehosting.viewer
Barındırma kaynaklarına
salt okuma erişimi

Firebase uygulama içi mesajlaşma rolleri (beta)

Rol Açıklama İzinler
Firebase Uygulama İçi Mesajlaşma Yöneticisi

roles/firebaseinappmessaging.admin (beta)
Uygulama İçi Mesajlaşma kaynaklarına
tam okuma/yazma erişimi
Firebase Uygulama İçi Mesajlaşma Görüntüleyicisi

roles/firebaseinappmessaging.viewer (beta)
Uygulama İçi Mesajlaşma kaynaklarına
salt okuma erişimi

Firebase ML rolleri (beta)

Rol Açıklama İzinler
Firebase ML Yöneticisi

roles/firebaseml.admin (beta)
Firebase ML kaynaklarına
tam okuma/yazma erişimi
Firebase ML Görüntüleyicisi

roles/firebaseml.viewer (beta)
Firebase ML kaynaklarına
salt okuma erişimi

Firebase Performance Monitoring rolleri

Rol Açıklama İzinler
Firebase Performance Monitoring Yöneticisi
roles/firebaseperformance.admin
Performance Monitoring kaynaklarına
tam okuma/yazma erişimi

Performans İzleme uyarılarını yapılandırın ve alın
Firebase Performance Monitoring Görüntüleyicisi
roles/firebaseperformance.viewer
Performance Monitoring kaynaklarına
salt okuma erişimi

Firebase Realtime Database rolleri

Rol Açıklama İzinler
Firebase Realtime Database Yöneticisi
roles/firebasedatabase.admin
Realtime Database kaynaklarına
tam okuma/yazma erişimi
Firebase Realtime Database Görüntüleyicisi
roles/firebasedatabase.viewer
Realtime Database kaynaklarına
salt okuma erişimi

Firebase Remote Config rolleri

Rol Açıklama İzinler
Firebase Remote Config Yöneticisi
roles/cloudconfig.admin
Remote Config kaynaklarına
tam okuma/yazma erişimi
Firebase Remote Config Görüntüleyicisi
roles/cloudconfig.viewer
Remote Config kaynaklarına
salt okuma erişimi

Firebase Test Lab rolleri

Firebase Test Lab, Cloud Storage paketlerine erişim gerektirir, dolayısıyla Tümü önceden tanımlanmış standart Firebase rolleri. Test Lab'e erişim izni vermek için aşağıdakilerden birini kullanın burada açıklanan çözümlere Firebase Test Lab izinleri bölümüne bakın.