Firebase is back at Google I/O on May 10! Register now

Firebase düzeyinde önceden tanımlanmış roller

Koleksiyonlar ile düzeninizi koruyun İçeriği tercihlerinize göre kaydedin ve kategorilere ayırın.

Bu roller, tüm Firebase ürünlerine tam okuma/yazma veya salt okunur erişim sağlar.

Bu Firebase düzeyindeki rolleri, Firebase konsolunu veya Google Cloud Console'u kullanarak proje üyelerine atayın.

rol Tanım izinler
Firebase Yöneticisi
roles/firebase.admin
Tam okuma/yazma erişimi
tüm Firebase hizmetleri
Firebase Görüntüleyici
roles/firebase.viewer
Salt okunur erişim
tüm Firebase hizmetleri