Firebase is back at Google I/O on May 10! Register now

Predefiniowane role w kategorii produktów w Firebase

Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

Te role zapewniają pełny dostęp do odczytu/zapisu lub tylko do odczytu do grup produktów. Są one zbudowane wokół Google Analytics i ogólnych kategorii produktów.

Przypisz te role w kategoriach produktów członkom projektu za pomocą konsoli Firebase lub Google Cloud Console .

Role Firebase Analytics

Rola Opis Uprawnienia
Administrator Firebase Analytics
roles/firebase.analyticsAdmin
Pełny dostęp do odczytu/zapisu do:
Wyświetlający Firebase Analytics
roles/firebase.analyticsViewer
Dostęp tylko do odczytu do:

Role Firebase Develop

Rola Opis Uprawnienia
Administrator oprogramowania Firebase
roles/firebase.developAdmin
Pełny dostęp do odczytu/zapisu do:
Wyświetlający program Firebase
roles/firebase.developViewer
Dostęp tylko do odczytu do:

Role Firebase Jakość

Rola Opis Uprawnienia
Administrator jakości Firebase
roles/firebase.qualityAdmin
Pełny dostęp do odczytu/zapisu do:
Przeglądarka jakości Firebase
roles/firebase.qualityViewer
Dostęp tylko do odczytu do:

Role w Firebase Grow

Rola Opis Uprawnienia
Administrator rozwoju Firebase
roles/firebase.growthAdmin
Pełny dostęp do odczytu/zapisu do:
Wyświetlający wzrost Firebase
roles/firebase.growthViewer
Dostęp tylko do odczytu do: