Predefiniowane role Firebase

Predefiniowane role Firebase to wybrane role specyficzne dla Firebase, które umożliwiają bardziej szczegółową kontrolę dostępu niż role podstawowe (wcześniej nazywane rolami „prymitywnymi”). Każdemu członkowi projektu możesz przypisać więcej niż jedną rolę.

Korzystając z predefiniowanych ról, możesz przyznać różne poziomy dostępu (administrator lub przeglądający), a także szerokość dostępu (poszczególne produkty lub grupy produktów).

  • Role na poziomie Firebase : role, które zapewniają pełny dostęp do odczytu/zapisu lub dostęp tylko do odczytu do wszystkich produktów Firebase.
    Możesz przypisać role na poziomie Firebase za pomocą konsoli Firebase .

  • Role w kategorii produktów : role, które zapewniają pełny dostęp do odczytu/zapisu lub dostęp tylko do odczytu do grup produktów. Są one zorganizowane wokół Google Analytics i ogólnych kategorii produktów.
    Możesz przypisać role kategorii produktów Firebase za pomocą konsoli Firebase .

  • Role na poziomie produktu : role, które zapewniają pełny dostęp do odczytu/zapisu lub dostęp tylko do odczytu do określonych produktów Firebase.
    Role na poziomie produktu Firebase możesz przypisać za pomocą konsoli Google Cloud .

Należy pamiętać, że w razie potrzeby predefiniowane role automatycznie obejmują uprawnienia, które są następujące: