Wstępnie zdefiniowane role kategorii produktów w Firebase

Te role dają pełny dostęp do grup produktów z uprawnieniami do odczytu i zapisu lub tylko do odczytu. Opierają się one na Google Analytics i ogólnych usługach kategorii zainteresowań.

Przypisz te role w kategorii produktów członkom projektu za pomocą Konsola Firebase lub Konsola Google Cloud.

Role w Firebase Analytics

Rola Opis Uprawnienia
Administrator Firebase Analytics
roles/firebase.analyticsAdmin
Pełne uprawnienia do zapisu i odczytu:
Wyświetlający Firebase Analytics
roles/firebase.analyticsViewer
Dostęp tylko do odczytu do:

Role w Firebase Develop

Rola Opis Uprawnienia
Administrator Firebase Develop
roles/firebase.developAdmin
Pełne uprawnienia do zapisu i odczytu:
Wyświetlający Firebase Develop
roles/firebase.developViewer
Dostęp tylko do odczytu do:

Role dotyczące jakości w Firebase

Rola Opis Uprawnienia
Administrator jakości Firebase
roles/firebase.qualityAdmin
Pełne uprawnienia do zapisu i odczytu:
Wyświetlający jakość w Firebase
roles/firebase.qualityViewer
Dostęp tylko do odczytu do:

Role w Firebase Grow

Rola Opis Uprawnienia
Administrator Firebase Grow
roles/firebase.growthAdmin
Pełne uprawnienia do zapisu i odczytu:
Wyświetlający Firebase Grow
roles/firebase.growthViewer
Dostęp tylko do odczytu do: