Predefiniowane role Firebase

Wstępnie zdefiniowane role Firebase to wyselekcjonowane role specyficzne dla Firebase, które umożliwiają bardziej szczegółową kontrolę dostępu niż role podstawowe (wcześniej nazywane „prymitywnymi”). Każdemu członkowi projektu możesz przypisać więcej niż jedną rolę.

Korzystając z predefiniowanych ról, możesz przyznać różne poziomy dostępu (Administrator kontra Przeglądający) oraz zakres dostępu (poszczególne produkty kontra grupy produktów).

  • Role na poziomie Firebase : role, które zapewniają pełny dostęp do odczytu/zapisu lub tylko do odczytu do wszystkich produktów Firebase.
    Za pomocą konsoli Firebase możesz przypisać role na poziomie Firebase.

  • Role kategorii produktów : role, które zapewniają pełny dostęp do odczytu/zapisu lub tylko do odczytu do grup produktów. Są one zbudowane wokół Google Analytics i ogólnych kategorii produktów.
    Role kategorii produktów Firebase możesz przypisać za pomocą konsoli Firebase .

  • Role na poziomie produktu : role, które zapewniają pełny dostęp do odczytu/zapisu lub tylko do odczytu do określonych produktów Firebase.
    Role na poziomie produktu w Firebase możesz przypisać za pomocą Google Cloud Console .

Pamiętaj, że w razie potrzeby predefiniowane role automatycznie zawierają uprawnienia, które są: