Firebase önceden tanımlanmış roller

Firebase önceden tanımlanmış rolleri , temel rollerden (önceden "ilkel" roller olarak adlandırılır) daha ayrıntılı erişim kontrolü sağlayan Firebase'e özel seçilmiş rollerdir. Her proje üyesine birden fazla rol atayabilirsiniz.

Önceden tanımlanmış rolleri kullanarak, farklı erişim düzeyleri (Yönetici ve Görüntüleyici) ve erişim genişliği (tek ürünlere karşı ürün grupları) verebilirsiniz.

  • Firebase düzeyinde roller : Tüm Firebase ürünlerine tam okuma/yazma veya salt okunur erişim sağlayan roller.
    Firebase konsolunu kullanarak Firebase düzeyindeki rolleri atayabilirsiniz.

  • Ürün kategorisi rolleri : Ürün gruplarına tam okuma/yazma veya salt okunur erişim sağlayan roller. Google Analytics ve genel ürün kategorileri etrafında yapılandırılmıştır.
    Firebase konsolunu kullanarak Firebase ürün kategorisi rollerini atayabilirsiniz.

  • Ürün düzeyinde roller : Belirli Firebase ürünlerine tam okuma/yazma veya salt okunur erişim sağlayan roller.
    Google Cloud Console'u kullanarak Firebase ürün düzeyinde rolleri atayabilirsiniz.

Gerektiğinde önceden tanımlanmış rollerin aşağıdaki izinleri otomatik olarak içerdiğini unutmayın: