Tìm hiểu về Firebase cho Unity

Khi phát triển dự án Unity bằng Firebase, có thể bạn sẽ phát hiện các khái niệm còn lạ lẫm hoặc chỉ dành riêng cho Firebase. Trang này nhằm giải đáp những câu hỏi đó hoặc gợi ý cho bạn những tài nguyên để tìm hiểu thêm.

Vui lòng truy cập một trong các cộng đồng trực tuyến của chúng tôi nếu bạn có thắc mắc về một chủ đề chưa được đề cập trên trang này. Chúng tôi cũng định kỳ cập nhật các chủ đề mới trên trang này, nên hãy kiểm tra lại để xem chúng tôi đã thêm chủ đề mà bạn muốn tìm hiểu chưa!

Hỗ trợ thư viện Firebase theo nền tảng

Bảng sau đây mô tả các thư viện Firebase tương thích với những nền tảng. Hiện tại, nền tảng dành cho máy tính chỉ được hỗ trợ chính thức trong Trình chỉnh sửa Unity để hỗ trợ quy trình phát triển.

Nền tảng Android iOS tvOS macOS
(thử nghiệm)
Windows
(beta)
Linux
(thử nghiệm)
Thử nghiệm A/B phiên bản 10.4.0 trở lên
Analytics phiên bản 10.4.0 trở lên
Phân phối ứng dụng phiên bản 10.4.0 trở lên
Xác thực phiên bản 10.4.0 trở lên
Cloud Firestore phiên bản 10.4.0 trở lên
Cloud Functions phiên bản 10.4.0 trở lên
Gửi thông báo qua đám mây phiên bản 10.4.0 trở lên
Cloud Storage phiên bản 10.4.0 trở lên
Crashlytics phiên bản 10.4.0 trở lên
Đường liên kết động
Cơ sở dữ liệu theo thời gian thực phiên bản 10.4.0 trở lên
Cấu hình từ xa phiên bản 10.4.0 trở lên

Các dịch vụ của Google – tệp cấu hình

Trong quá trình thêm Firebase vào dự án Unity, bạn cần thêm tệp cấu hình Firebase:

  • Đối với các nền tảng của Apple: hãy thêm GoogleService-Info.plist.
  • Đối với Android: thêm google-services.json.
  • Đối với máy tính: thêm một hoặc cả hai tệp cấu hình này, tuỳ thuộc vào các nền tảng mà bạn đang phát triển.

Nếu bạn muốn sử dụng nhiều dự án Firebase trong một ứng dụng, hãy truy cập tài liệu về cách định cấu hình nhiều dự án.

Tài nguyên nguồn mở cho Firebase Unity SDK

Firebase hỗ trợ phát triển nguồn mở, đồng thời khuyến khích mọi người đóng góp và đóng góp ý kiến phản hồi.

Firebase SDK

Các SDK Unity nguồn mở có sẵn trong kho lưu trữ GitHub của chúng tôi.

Vui lòng lưu ý những điều sau về cách chúng tôi tạo SDK Unity cho Firebase:

  • SDK Unity được xây dựng dựa trên SDK C++ nguồn mở.
  • Các SDK C++ lần lượt được xây dựng dựa trên SDK iOSSDK Android nguồn mở.

Bắt đầu nhanh về mẫu

Firebase duy trì một tập hợp các mẫu bắt đầu nhanh cho Firebase API trên Unity. Hãy tìm những thông tin bắt đầu nhanh này trong kho lưu trữ khởi động nhanh Firebase công khai của chúng tôi.

Bạn có thể mở từng bước bắt đầu nhanh trong Unity, sau đó chạy các bước này trên thiết bị di động hoặc trong trình chỉnh sửa Unity. Hoặc bạn có thể sử dụng các phần khởi động nhanh này làm mã mẫu để sử dụng SDK Firebase.

Người máy

MechaHamster là một trò chơi nguồn mở được xây dựng trong Unity, minh hoạ một số tính năng của Firebase trong một trò chơi đã phát hành, bao gồm Google Analytics, Xác thực, Cơ sở dữ liệu theo thời gian thực, Gửi thông báo qua đám mây, Crashlytics, Cấu hình từ xa, Bộ nhớ trên đám mây, Chức năng đám mây và Phòng thử nghiệm. Tệp này có trong kho lưu trữ GitHub của Firebase.

Giải pháp Unity của Firebase

Firebase Unity Solutions là một kho lưu trữ chứa một số tiện ích nguồn mở để giúp các nhà phát triển Unity thực hiện các công việc phổ biến bằng Firebase. Các giải pháp hiện tại bao gồm việc triển khai bảng xếp hạng và tiện ích để tạo cũng như đồng bộ hoá cấu hình Cấu hình từ xa Firebase ngay trong trình chỉnh sửa Unity. Tệp này có sẵn trong kho lưu trữ GitHub của Firebase.