Dodaj Firebase do swojego projektu JavaScript

Postępuj zgodnie z tym przewodnikiem, aby używać Firebase JavaScript SDK w swojej aplikacji internetowej lub jako klient dostępu dla użytkowników końcowych, na przykład w aplikacji komputerowej Node.js lub aplikacji IoT.

Krok 1 : Utwórz projekt Firebase i zarejestruj swoją aplikację

Zanim dodasz Firebase do swojej aplikacji JavaScript, musisz utworzyć projekt Firebase i zarejestrować swoją aplikację w tym projekcie. Gdy zarejestrujesz swoją aplikację w Firebase, otrzymasz obiekt konfiguracyjny Firebase, którego użyjesz do połączenia aplikacji z zasobami projektu Firebase.

Odwiedź stronę Projekty Firebase, aby dowiedzieć się więcej o projektach Firebase i sprawdzonych metodach dodawania aplikacji do projektów.

Jeśli nie masz jeszcze projektu JavaScript i chcesz tylko wypróbować produkt Firebase, możesz pobrać jeden z naszych przykładów szybkiego startu .

Krok 2 : Zainstaluj SDK i zainicjuj Firebase

Na tej stronie opisano instrukcje konfiguracji wersji 9 pakietu Firebase JS SDK, który korzysta z formatu modułu JavaScript .

Ten przepływ pracy używa npm i wymaga programów do pakowania modułów lub narzędzi JavaScript Framework, ponieważ zestaw SDK w wersji 9 jest zoptymalizowany do pracy z programami do pakowania modułów w celu wyeliminowania nieużywanego kodu (potrząsanie drzewem) i zmniejszenia rozmiaru zestawu SDK.

 1. Zainstaluj Firebase za pomocą npm:

  npm install firebase
 2. Zainicjuj Firebase w swojej aplikacji i utwórz obiekt aplikacji Firebase:

  import { initializeApp } from 'firebase/app';
  
  // TODO: Replace the following with your app's Firebase project configuration
  const firebaseConfig = {
   //...
  };
  
  const app = initializeApp(firebaseConfig);
  

  Aplikacja Firebase to obiekt podobny do kontenera, który przechowuje wspólną konfigurację i udostępnia uwierzytelnianie w usługach Firebase. Po zainicjowaniu obiektu aplikacji Firebase w kodzie możesz dodać usługi Firebase i zacząć z nich korzystać.

Krok 3 : Uzyskaj dostęp do Firebase w swojej aplikacji

Usługi Firebase (takie jak Cloud Firestore, uwierzytelnianie, baza danych czasu rzeczywistego, zdalna konfiguracja i inne) są dostępne do zaimportowania w ramach poszczególnych pakietów podrzędnych.

Poniższy przykład pokazuje, jak możesz użyć pakietu Cloud Firestore Lite SDK do pobrania listy danych.

import { initializeApp } from 'firebase/app';
import { getFirestore, collection, getDocs } from 'firebase/firestore/lite';
// Follow this pattern to import other Firebase services
// import { } from 'firebase/<service>';

// TODO: Replace the following with your app's Firebase project configuration
const firebaseConfig = {
 //...
};

const app = initializeApp(firebaseConfig);
const db = getFirestore(app);

// Get a list of cities from your database
async function getCities(db) {
 const citiesCol = collection(db, 'cities');
 const citySnapshot = await getDocs(citiesCol);
 const cityList = citySnapshot.docs.map(doc => doc.data());
 return cityList;
}

Krok 4 : Użyj pakietu modułów (webpack/Rollup) w celu zmniejszenia rozmiaru

Firebase Web SDK został zaprojektowany do współpracy z narzędziami do pakowania modułów w celu usunięcia nieużywanego kodu (potrząsanie drzewem). Zdecydowanie zalecamy korzystanie z tego podejścia w przypadku aplikacji produkcyjnych. Narzędzia takie jak Angular CLI , Next.js , Vue CLI czy Create React App automatycznie obsługują grupowanie modułów dla bibliotek zainstalowanych przez npm i zaimportowanych do Twojej bazy kodu.

Więcej informacji znajdziesz w naszym przewodniku Używanie pakietów modułów z Firebase .

Dostępne usługi Firebase dla sieci

Po skonfigurowaniu korzystania z Firebase możesz zacząć dodawać i używać dowolnej z poniższych dostępnych usług Firebase w swojej aplikacji internetowej.

Poniższe polecenia pokazują, jak importować biblioteki Firebase zainstalowane lokalnie za pomocą npm . Aby zapoznać się z alternatywnymi opcjami importu, zapoznaj się z dokumentacją dostępnych bibliotek .

Następne kroki

Dowiedz się więcej o Firebase: