ส่งข้อความถึงผู้ใช้ของคุณด้วย Firebase Cloud Messaging และ Firebase In-App Messaging ในแบบทดสอบ Android

  1. Cloud Messaging อนุญาตให้คุณส่งข้อความผ่านข้อใดต่อไปนี้

  2. Firebase In-App Messaging ใช้ทำอะไรได้บ้าง

    เลือกคำตอบได้มากเท่าที่คุณเห็นว่าเหมาะสม

  3. เพื่อประหยัดพลังงาน Firebase In-App Messaging จะดึงเฉพาะข้อความจากเซิร์ฟเวอร์ ___ ต่อวัน

  4. จริงหรือเท็จ? ข้อความ Cloud Messaging สามารถส่งได้จาก Firebase Console และ Cloud Messaging REST API