Câu hỏi thường gặp về việc ngừng sử dụng đường liên kết động

Hơn 7 năm trước, chúng tôi đã ra mắt Đường liên kết động của Firebase để tăng cường hiệu quả của các URL – ví dụ: tự động thay đổi đích đến của đường liên kết dựa trên điều kiện trong thời gian chạy.

Trong những năm qua, hệ sinh thái web và thiết bị di động đã phát triển cùng với các công nghệ như Đường liên kết ứng dụng, Google Play Instant, Đường liên kết phổ quátĐoạn video trong ứng dụng, đồng thời giúp người dùng ứng dụng của bạn có hành trình liền mạch và dễ đoán hơn trên các ứng dụng và web. Chúng tôi tin rằng bạn và người dùng của bạn sẽ hưởng lợi nhiều hơn từ việc áp dụng trực tiếp những công nghệ này và tiếp tục thúc đẩy hệ sinh thái phát triển. Tuy nhiên, bên cạnh những thay đổi mới này, các API gốc ban đầu dùng để xây dựng Đường liên kết động của Firebase cũng đã phát triển và đặt ra những thách thức mới.

Ví dụ: các thay đổi trong hệ sinh thái đã ảnh hưởng đến khả năng cung cấp trải nghiệm ổn định một cách nhất quán cho một trong những tính năng cốt lõi của Đường liên kết động Firebase – giúp người dùng ứng dụng chuyển đổi suôn sẻ sau khi cài đặt ứng dụng, bất kể nền tảng nào.

Thay vì tiếp tục hỗ trợ một trải nghiệm không lý tưởng, chúng tôi đã quyết định ngừng cung cấp Đường liên kết động của Firebase và tập trung tài nguyên vào việc giải quyết những vấn đề mà nhà phát triển gặp phải.

Chúng tôi hiểu rằng thay đổi này sẽ cần thời gian của bạn để đánh giá và áp dụng các giải pháp hoặc nhà cung cấp nền tảng thay thế trên thị trường.

Chúng tôi sẽ tiếp tục phát triển Firebase để đáp ứng nhu cầu của bạn khi hệ sinh thái này tiếp tục phát triển và thay đổi. Chúng tôi sẽ tiếp tục ra mắt các tính năng và bản cập nhật mới trên các sản phẩm của Firebase, đồng thời cam kết giúp bạn đạt được kết quả vượt trội trong hành trình phát triển ứng dụng.

Bạn cần biết điều gì?

Từ ngày 25 tháng 8 năm 2025, Đường liên kết động của Firebase sẽ ngừng hoạt động. Tất cả đường liên kết do Đường liên kết động của Firebase phân phát (cả được lưu trữ trên miền tuỳ chỉnh và miền con page.link) sẽ ngừng hoạt động và bạn sẽ không thể tạo đường liên kết mới nữa.

Để giúp bạn quyết định cách di chuyển từ Đường liên kết động của Firebase, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật tài liệu Câu hỏi thường gặp này để bổ sung thêm thông tin để bạn cân nhắc, đồng thời cung cấp hướng dẫn di chuyển cho nhiều tình huống di chuyển có thể phù hợp với cách bạn sử dụng Đường liên kết động của Firebase hiện nay.

Chúng tôi cũng sẽ tiếp tục cập nhật hướng dẫn này để bổ sung thêm câu hỏi thường gặp khi ngừng hỗ trợ chuyển đổi đến ngày ngừng hoạt động là ngày 25 tháng 8 năm 2025. Đồng thời, chúng tôi sẽ phát hiện thêm bất kỳ vấn đề nào khác trong quá trình hỗ trợ bạn di chuyển.

Hãy xem các Câu hỏi thường gặp bên dưới để giúp trả lời một số câu hỏi quan trọng nhất của bạn.

Để bắt đầu quá trình di chuyển, vui lòng xem thêm phần Câu hỏi thường gặp về"Cách di chuyển từ dịch vụ" ở bên dưới.

Từ ngày 25 tháng 8 năm 2025, Đường liên kết động của Firebase sẽ ngừng hoạt động. Tất cả đường liên kết do Đường liên kết động của Firebase phân phát (cả những đường liên kết được lưu trữ trên miền tuỳ chỉnh và miền con page.link) đều sẽ ngừng hoạt động.

Tôi sẽ phải di chuyển trong bao lâu?

Bạn sẽ có thời gian đến hết ngày 25 tháng 8 năm 2025 để hoàn tất quá trình di chuyển.

Có, các đường liên kết mới và hiện có của bạn sẽ tiếp tục hoạt động cho đến khi dịch vụ Đường liên kết động ngừng hoạt động vào ngày 25 tháng 8 năm 2025.

Khi Đường liên kết động của Firebase ngừng hoạt động, bạn có thể thấy rằng:

 • Người dùng cuối sẽ nhận được phản hồi trạng thái HTTP 404 khi nhấp vào tất cả các đường liên kết.
 • Tất cả yêu cầu HTTP đến:

  • https://firebasedynamiclinks.googleapis.com/v1/shortLinks (API đường liên kết ngắn)
  • https://firebasedynamiclinks.googleapis.com/v1/SHORT_ACTIVE_LINK/linkStats API (API Số liệu thống kê liên kết)

  sẽ trả về phản hồi Trạng thái HTTP 400/403.

 • Hành vi sau đây dựa trên phiên bản nền tảng SDK và lệnh gọi API được thực hiện trong ứng dụng của bạn:

  iOS

  Trường hợp sử dụng Lệnh gọi API Mã trạng thái Hành vi Ứng dụng của bạn có gặp sự cố không?
  Tạo đường liên kết ngắn

  rút gọn (Swift)

  shortenUrl (Swift)

  shortenWithCompletion (Objective-C)

  400 Lỗi được phát ra vì lý do không thành công Không*
  Mô hình phân bổ mở lần đầu

  Tự động được gọi trên FirebaseApp.configure (Swift)/FIRApp.configure (Objective-C)

  400 Không có lỗi nào được phát ra, nhưng một đối tượng FDL được gửi lại kèm theo dữ liệu trống Không*
  Mở lại phân bổ

  handleUniversalLink (Swift)

  handleUniversalLink (Objective-C)

  400 Lỗi được phát ra vì lý do không thành công Không*

  Android

  Trường hợp sử dụng Lệnh gọi API Mã trạng thái Hành vi Ứng dụng của bạn có gặp sự cố không?
  Tạo đường liên kết ngắn

  buildShortDynamicLink (Kotlin)

  buildShortDynamicLink (Java)

  400 Lỗi được phát ra vì lý do không thành công Không*
  Mô hình phân bổ mở lần đầu

  getDynamicLink(getIntent()) (Kotlin)

  getDynamicLink(getIntent()) (Java)

  400 Tác vụ trả về phản hồi thành công nhưng dữ liệu FDL sẽ trống Không*
  Mở lại phân bổ

  getDynamicLink(getIntent()) (Kotlin)

  getDynamicLink(getIntent()) (Java)

  400 Tác vụ trả về phản hồi thành công nhưng dữ liệu FDL sẽ trống Không*
  Chấp nhận lời mời Mô-đun AppMời trong Dịch vụ Google Play được gọi khi xử lý lệnh chuyển hướng ý định (từ *.page.link hoặc miền tuỳ chỉnh) 400 Hiển thị một vòng quay khi Dịch vụ Google Play được gọi và biến mất khi một phản hồi 400 được trả về Không*

Tôi nên di chuyển khỏi dịch vụ bằng cách nào?

Chúng tôi nhận thấy rằng các nhà phát triển khác nhau có nhu cầu khác nhau về việc sử dụng Liên kết động của Firebase.

Tuỳ thuộc vào trường hợp sử dụng của riêng bạn và cách đánh giá mức sử dụng Đường liên kết động của Firebase, một trong các trường hợp dưới đây có thể sẽ phù hợp với nhu cầu của bạn.

Trong trường hợp này, bạn nên sử dụng các nhà cung cấp/nhà cung cấp dịch vụ liên kết sâu khác, chẳng hạn như Adjust, AppsFlyer, Bitly, Branch, Kochava và các nhà cung cấp tương tự khác trên thị trường. (Lưu ý rằng các trình cung cấp này chưa được Google xem xét kỹ lưỡng nhưng cung cấp chức năng tương tự như Đường liên kết động của Firebase).

Bạn cũng có thể xuất siêu dữ liệu về đường liên kết sâu để giúp di chuyển các đường liên kết đến bất kỳ nhà cung cấp nào bạn chọn một cách dễ dàng hơn.

Để tìm nhà cung cấp có các tính năng phù hợp với Đường liên kết động của Firebase, hãy tham khảo danh sách các tính năng sau đây.

Các tính năng liên quan đến liên kết động của Firebase:

 • Đưa người dùng đến đúng cửa hàng dành cho thiết bị của họ chỉ bằng một lần nhấp (và quay lại trang web nếu cần)
 • Giúp người dùng tiếp tục hành trình sau khi tải và cài đặt ứng dụng, xem một đường liên kết sâu bị tạm hoãn
 • Cung cấp cho người dùng trải nghiệm theo ngữ cảnh thông qua nội dung được liên kết sâu trong ứng dụng của bạn (khi đã được cài đặt)
 • Cung cấp dữ liệu phân tích liên quan đến các sự kiện nhấp vào đường liên kết động
 • Cung cấp khả năng tạo các URL liên kết ngắn
 • Cho phép thêm siêu dữ liệu vào đường liên kết để chia sẻ qua mạng xã hội

Nếu tôi chỉ quan tâm đến việc liên kết sâu đến ứng dụng của mình sau khi cài đặt thì sao?

Trong trường hợp này, bạn nên sử dụng Đường liên kết ứng dụngĐường liên kết phổ quát. Đây là những cách được nền tảng hỗ trợ để nhà phát triển cung cấp trải nghiệm liên kết sâu cho người dùng của họ.

Hãy xem hướng dẫn này để biết thêm thông tin về cách chuyển sang sử dụng Đường liên kết ứng dụng và Đường liên kết phổ quát.

Hướng dẫn này cũng mô tả cách tuỳ ý sử dụng tính năng Lưu trữ Firebase để lưu trữ các tệp xác minh miền và đường liên kết thành phần cần thiết trên miền mà bạn định sử dụng cho các đường liên kết mới (ví dụ: tệp assetlinks.json cho Đường liên kết ứng dụng, tệp apple-app-site-association cho Đường liên kết phổ quát).

Trong trường hợp này, bạn có thể không cần làm gì trong ứng dụng để xử lý việc ngừng cung cấp sắp tới. Tuy nhiên, bạn nên:

 • Hãy xem lại các Đường liên kết động Firebase hiện có theo hướng dẫn về cách xuất siêu dữ liệu liên kết để đảm bảo người dùng và ứng dụng của bạn sẽ không bị ảnh hưởng khi các đường liên kết này không được phân phát nữa.

 • Xoá các tiền tố URL liên kết động của Firebase trong bảng điều khiển của Firebase. Lưu ý: Hệ thống sẽ tự động xoá các miền có tiền tố URL sau ngày 25/8/2025.

 • Xoá SDK Liên kết động của Firebase khỏi ứng dụng của bạn.

Nếu bạn gặp trường hợp di chuyển không đáp ứng được nhu cầu của riêng mình, vui lòng liên hệ để cho chúng tôi biết

Các API Đường liên kết động của Firebase cho Đường liên kết ngắnAnalytics sẽ vẫn hoạt động cho đến khi chúng tôi ngừng cung cấp vào ngày 25 tháng 8 năm 2025.

Sau ngày đó, bạn sẽ không dùng được các API này nữa và dịch vụ sẽ ngừng hoạt động.

Vui lòng tham khảo hướng dẫn về cách xuất siêu dữ liệu của đường liên kết để biết hướng dẫn về cách xuất siêu dữ liệu của đường liên kết.

Bạn có thể tham khảo hướng dẫn xuất dữ liệu để truy xuất siêu dữ liệu Liên kết động của Firebase, bao gồm cả chính đường liên kết đó.

Bạn có thể sử dụng API Phân tích đường liên kết động của Firebase để truy xuất dữ liệu thống kê về đường liên kết cho từng Đường liên kết động của Firebase. API Analytics này bị giới hạn ở khoảng 5 QPS. Để xem ví dụ về cách vận hành trong giới hạn yêu cầu đó khi sử dụng API, vui lòng tham khảo mẫu Cloud Tasks này.

Bạn cũng có thể sử dụng Google Analytics và xuất dữ liệu cho một nhóm nhỏ dữ liệu phân tích đường liên kết, bao gồm cả các sự kiện Cập nhật ứng dụng dành riêng cho Google Analytics.

Nếu bạn cần một tỷ lệ yêu cầu cao hơn để được hỗ trợ quá trình di chuyển, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua bộ phận Hỗ trợ của Firebase.

Siêu dữ liệu miền và đường liên kết của bạn sẽ bị đánh dấu để xoá vào ngày 25 tháng 8 năm 2025 và bị xoá hoàn toàn theo chính sách giữ lại dữ liệu của chúng tôi.

Có, tính năng xác thực đường liên kết email của bạn bằng tính năng Xác thực Firebase sẽ tiếp tục hoạt động.

Tính năng Xác thực Firebase hiện sử dụng Đường liên kết động của Firebase để tuỳ chỉnh Đường liên kết xác thực, nhưng chúng tôi sẽ cung cấp một bản cập nhật yêu cầu cập nhật phía máy khách để đảm bảo rằng tính năng xác thực đường liên kết email tiếp tục hoạt động sau khi dịch vụ Đường liên kết động của Firebase ngừng hoạt động.

Xin lưu ý rằng tính năng Xác thực Firebase chỉ phụ thuộc vào nội bộ dịch vụ Đường liên kết động của Firebase, chứ không phụ thuộc vào SDK đường liên kết động của Firebase.

Hiện tại, bạn không thể tham gia Đường liên kết động của Firebase nếu dự án Firebase của bạn chưa bật FDL kể từ ngày thông báo ngừng cung cấp vào ngày 25 tháng 8 năm 2023.

Nếu bạn cần bật Đường liên kết động của Firebase để bật tính năng xác thực đường liên kết email, vui lòng liên hệ với Nhóm hỗ trợ Firebase. Chúng tôi sẽ liên hệ lại với bạn để giúp bạn định cấu hình.

Xin lưu ý rằng việc tiếp tục chức năng này tách biệt với việc sử dụng Đường liên kết động của Firebase cho các trường hợp sử dụng chính là định tuyến cửa hàng và web, đường liên kết sâu bị trì hoãn và thông thường (sẽ không được dùng nữa theo tiến trình di chuyển đã chia sẻ ở trên).

Vui lòng xem phần Câu hỏi thường gặp về "Cách di chuyển từ dịch vụ" để nêu chi tiết các trường hợp di chuyển và cung cấp hướng dẫn di chuyển cho nhiều phương án thay thế hiện có.