Google cam kết thúc đẩy bình đẳng chủng tộc đối với cộng đồng đen. Xem cách.
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

Kích hoạt tính năng Framework AdSupport

Một số tính năng Analytics, chẳng hạn như khán giả và ghi công chiến dịch, và một số đặc tính của người dùng, chẳng hạn như tuổi và sở thích, yêu cầu khuôn khổ AdSupport để được kích hoạt. Nếu không có khuôn khổ này, Analytics có thể thông tin không thu thập cần thiết cho các tính năng này để hoạt động đúng.

Để kích hoạt khung AdSupport:

  1. Trong dự án Xcode của bạn, chọn mục tiêu của dự án của bạn.
  2. Chọn tab General cho mục tiêu của bạn.
  3. Mở rộng liên kết Khung và Thư viện phần.
  4. Nhấp vào + để thêm một khuôn khổ.
  5. Chọn AdSupport.framework.

Trước khi trình ứng dụng của bạn để xem xét, đảm bảo tuân ứng dụng của bạn với hướng dẫn sử dụng IDFA .