Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

Kích hoạt Khung hỗ trợ quảng cáo

Một số tính năng của Analytics, chẳng hạn như khán giả và phân bổ chiến dịch và một số thuộc tính người dùng, chẳng hạn như Tuổi tác và Sở thích, yêu cầu khung AdSupport phải được bật. Không có khung này, Analytics không thể thu thập thông tin cần thiết để các tính năng này hoạt động chính xác.

Để bật khung AdSupport:

  1. Trong dự án Xcode của bạn, chọn mục tiêu của dự án của bạn.
  2. Chọn tab Chung cho mục tiêu của bạn.
  3. Mở rộng phần Thư viện và Khung liên kết .
  4. Nhấn + để thêm khung.
  5. Chọn AdSupport.framework .

Trước khi gửi ứng dụng của bạn để xem xét, hãy đảm bảo ứng dụng của bạn tuân thủ các nguyên tắc sử dụng IDFA .