Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

Yêu cầu bảo mật dữ liệu của Firebase

Trước khi tiếp cận, bạn có thể tìm thấy câu trả lời cho câu hỏi của mình trong một trong những bài viết về quyền riêng tư của Firebase:

Nếu bạn vẫn còn thắc mắc sau đó, hãy đặt vé với Dịch vụ tài khoản Firebase.